A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gulliver utazásai

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 370 oldal
Sorozatcím: A világirodalom klasszikusai
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Egy fekete-fehér illusztrációval.

Tartalom

Jonathan Swift
Gulliver utazásai
Gulliver kapitány levele unokabátyjához, Sympsonhoz7
A kiadó az olvasóhoz12
Utazás Lilliputba
A szerző egynémely felvilágosítással szolgál személyét és családját illetőleg, első csábító lehetőségek az utazásra, hajótörést szenved, csak úszva menekül meg, ép egészségben vetődik a Lilliputi Birodalom partjaira, ott fogságba esik, és az ország belsejébe hurcolják17
A lilliputi császár néhány főúr kíséretében meglátogatja a szerzőt fogságában. A császár külsejének és jellemének leírása. Tudósokat bíznak meg, hogy a szerzőt a lilliputi nyelvre tanítsák. A szerző szelídsége és jóakarata hamarosan megnyeri számára az udvar bizalmát. Zsebeit átkutatják, kardját és pisztolyát elkobozzák30
A szerző a császárt és a mindkét nembeli arisztokrata társaságot igen különleges szórakozásokban részesíti. A lilliputi udvar időtöltéseinek leírása. A szerző bizonyos feltételek alapján visszakapja szabadságát43
Mildendo, a lilliputi főváros leírása, a császári palotával egyetemben. Társalgás a szerző és egy belső titkos tanácsos között a birodalom politikai kérdéseiről. A szerző felajánlja szolgálatait a császárnak háború esetére53
A szerző rendkívüli taktikai fogással megakadályozza az inváziót. Igen magas kitüntetésben részesül. A blefuscui császár követei megérkeznek, és békéért könyörögnek. A császárné lakosztályai kigyulladnak, a szerző üdvös közreműködésével megmenti a palota részét60
Lilliput lakóiról: kultúrájuk, törvényeik, szokásaik. A gyermeknevelés módszerei. A szerző életrendje az országban. Hogyan sikerült megmentenie egy főúri hölgy becsületét68
A szerző, miután értesül, hogy ellenségei hazaárulás vádja alapján törvény elé akarják idézni, Blefuscuba szökik. Leírja az ottani fogadtatását80
A szerző szerencsés véletlen folytán módot talán Blefuscu elhagyására, és egynémely nehézségek után egészségesen visszatér szülőhazájába90
Utazás Brobdingnagba
Egy hatalmas vihar leírása. A nagy mentőcsónakkal elindulnak ivóvizet keresni, a szerző is velük megy, hogy megfigyeléseket végezzen a parton. Ott hagyják, egy bennszülött elfogja, utána egy parasztgazda tanyájára szállítják. Ottani fogadtatása, beszámoló néhány apróbb eseményről, melyek ugyanott játszódtak le. A lakosság leírása101
A parasztgazda leányának jelleméről. A szerzőt először a vásárba viszik, azután a fővárosba. Az utazás részletei 116
A szerzőt a királyi udvarba hívják. A királyné megveszi gazdájától, és felséges férjének adja ajándékba. Nagy disputa az udvari tudósokkal. a szerző külön lakosztályt kap a palotában. A királyné kegyence lesz. Lovagias kiállása hazája becsületéért. Tettlegességig fajuló nézet eltérések a szerző és a királyné törpéje között123
Az ország leírása. Javaslatok az atlaszok modernizálása érdekében. A királyi palota és a főváros nevezetességei. Mi módon utazott a szerző. A főszékesegyház leírása136
A szerző további kalandjai. Egy kivégzés. A szerző a navigációban való jártasságát csillogtatja142
A szerző különböző ötletei, melyekkel a királyt és a királynét szórakoztatni igyekszik. Muzsikus szerepében is bemutatkozik. Őfelsége nagy érdeklődése az európai viszonyok iránt, a szerző részletes beszámolókkal igyekszik ezt kielégíteni. A király megjegyzései154
A szerző hazaszeretete. Nagyon előnyös ajánlatot tesz a királynak, de az mégsem fogadja el. Tökéletlenségek, korlátoltságok kulturális területen. Törvények, katonai ügyek és politikai pártok a birodalomban. 165
A király és a királyné szemleútja a birodalom határain. A szerző is az udvari kíséret tagja. Részletesen elmondja, milyen körülmények között hagyja el az országot. Megérkezik Angliába173
Utazás Laputába, Balnibarbiba, Glubbdubdribba, Luggnaggba és Japánba
A szerző harmadik nagy utazására indul. Kalózok fogságba esik . Egy gonosz hollandus. Szigetre érkezik. Fogadtatása Laputában189
A Laputa-beliek sajátos jellemének és egyéb lélektani tulajdonságainak elemzése. A tudomány állapota honukban. A királyról és a királyi udvartartásról. Milyen fogadtatásban részesült a szerző a felségeknél. A lakosság különleges hajlama a félelemre és egyéb ideges szorongásokra. Beszámoló a nőkről196
A modern bölcselet és asztronómia magyarázata egy rendkívüli jelenségre. A laputai csillagászat Páratlan fejlettsége. A király módszere forradalmak elfojtására. 206
A szerző megválik Laputától, Balnibarbiba utazik, és megérkezik a fővárosba. A metropolis és környéke. A szerző egy helybeli nagyúr vendégszeretetét élvezi. Miről társalgott a balnibarbi lorddal214
A szerző előtt megnyílnak a Felséges Lagadói Akadémia kapui. Az Akadémia kimerítő leírása. Beszámoló a professzorok tudományos munkásságáról222
További beszámoló az Akadémiáról. A szerző egynémely javításokat ajánl, amit nagy megértéssel tudomásul is vesznek231
A szerző elhagyja Lagadót, és megérkezik Maldonadába. Nem talál indulásra kész hajót. Rövid utazást tesz Glubbdubdribban. Fogadtatása a kormányzónál238
További beszámoló a Glubbdubdribról. Többrendbeli helyreigazítások az ókori és modern történelemleírással kapcsolatban243
A szerző visszatér Maldonadába. Luggnagg királyságába vitorlázik. Letartóztatják. A királyi udvarba viszik. Hogyan játszódott le az audiencia? A király páratlan kegyesssége alattvalóihoz250
A luggnaggiak dicsérete. A struldbrugok részletes leírása. Hosszú beszélgetések a szerző és néhány kiváló személyiség között erről a témáról255
A szerző búcsút vesz Lugnaggtól, és Japánba vitorlázik. Innen egy holland hajón visszatér Amszterdamba és Amszterdamból Angliába265
Utazás a Nyihahák Országába
A szerzó ismét tengerre száll, és hajóskapitány lesz. A legénység összeesküszik ellene, hosszú ideig kabinjába zárják, majd ismeretlen földön partra teszik. Az ország belsejébe hatol. Egy rejtélyes állatfaj, a jehuk leírása. A szerző két nyihahával találkozik271
A szerzőt egy nyihaha a házába vezeti. A ház leírása. A szerző fogadása. A nyihahák tápláléka. A szerző keservesen szenved az éhségtől, de végre enni kap. Hogyan táplálkozik ebben az országban279
A szerző meg akarja tanulni az ország nyelvét, nyihaha gazdája lesz a tanítója, és mindenben segíti. A nyelv ismertetése. Különböző előkelő nyihahák kíváncsiságból meglátogatják a szerzőt. Gazdájának röviden elbeszéli utazása történetét286
Igazság és hamisság fogalmai a nyihahák fejében. A szerző előadását gazdája élesen bírálja. A szerző újabb részleteket közöl mind magára vonatkozólag, mind utazása közben átélt kalandjairól293
Gazdája kívánságára a szerző felvilágosítással szolgál hona állapotáról. A háborúk oka Európa királyai között. A szerző megpróbálkozik az angol alkotmány magyarázatával300
A szerző folytatja Anglia leírását Anna királynő uralkodása alatt. Egy legbelsőbb udvari miniszter arcképe Európában300
A szerző határtalan hazaszeretetének olthatatlan lángjai. Miután ismertette Anglia alkotmányát és politikai berendezését, gazdája kommentárokkal egészíti ki az előadást. Történelmi analógiák és egyéb összevetések. A gazda egyéni észrevételei az emberi természetre vonatkozólag316
A szerző még sok részletet közöl a jehukról. A nyihahák rendkívüli erényei. A fiatalok nevelése és testgyakorlata. A lovak parlamentje325
Óriási vita a nyihaha parlamentben: mi lett a végső döntés? A nyihaha tudományról. Építészetükről. Temetési szokások. Nyelvük egynémely hiányosságáról332
A szerző háztartása és boldog élete a nyihahák körében. A velük való állandó érintkezés rendkívüli módon fejleszti jellemét. Beszélgetései. A szerző gazdája felmondja a vendéglátást: el kell hagynia az országot. Bánatában elájul, de engedelmeskedik. Egy kenut épít magának, szolgája segítségével el is készül vele, utána a hullámok szeszélyére bízza magát339
A szerző veszélyes tengeri útja. Megérkezik Új-Hollandiába, remélve, hogy letelepedik. Egy bennszülött nyíllal megsebzi. Elfogják és erőszakkal portugál hajóra hurcolják. A kapitány rendkívüli előzékenysége. A szerző megérkezik Angliába348
A szerző szavahihetősége. Mi volt a célja e könyv kiadásával? Azon útleírók bírálata, akik el-eltérnek az igazságtól. A szerző tisztázza magát azon vád alól, hogy művét sötét mellékgondolatokkal írta. Válasz egy kifogásra. A gyarmatosítás módszerei. Hazája követendő példája. Midőn a király jogot formál a szerző által leírt országok birtokbavételére, igénye törvényes. A birtokbavétel gyakorlati nehézségei. A szerző végleg búcsút vesz olvasójától, vázolja terveit élete hátralevő idjére, egypár jó tanácsot is ad, azzal - vége357

Jonathan Swift

Jonathan Swift műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Jonathan Swift könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Gulliver utazásai Gulliver utazásai

A borító kissé elszíneződött.

Állapot:
840 Ft
630,-Ft 25
7 pont kapható
Kosárba
Gyereknapi akció 25% kedvezmény!