820.793

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A leninizmus kérdései

Szerző

Kiadó: Szikra Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 659 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Egy fekete-fehér fotóval.

Tartalom

A kiadó előszava5
A leninizmus alapjairól (A Szverdlov-egyetemen 1924 április elején tartott előadások)9
A leninizmus történelmi gyökerei11
A módszer16
Az elmélet22
A proletariátus diktatúrája35
A parasztkérdés44
A nemzeti kérdés54
Stratégia és taktika62
A párt75
A munka-stílus86
Az októberi forradalom és az orosz kommunisták taktikája (Előszó az "Útban Október felé" című könyvhöz)88
Az Októberi Forradalom külső és belső körülményei88
Az Októberi Forradalom két sajátossága, vagy Október, és Trockij elmélete a permanens forradalomról90
A bolsevik taktika néhány sajátossága az Októbert előkészítő időszakban102
Az Októberi Forradalom, mint a világforradalom kezdete és előfeltétele112
A leninizmus kérdéseihez117
A leninizmus meghatározása117
A leninizmus lényege119
A "permanens" forradalom kérdése120
Proletárforradalom és proletárdiktatúra122
A párt és a munkásosztály a proletárdiktatúra rendszerében129
A szocializmus győzelme egy országban147
Küzdelem a szocialist építés győzelméért157
A párt három fő jelszava a parasztkérdésben (Válasz Jan-Szkij elvtársnak)167
A proletáriátus és a szegényparasztság diktatúrájának jelszava október előkészítése időszakában (Válasz Pokrovszkij elvtársnak)177
Az októberi forradalom nemzetközi jellege (Október tizedik évfordulójára)186
A gabonafronton (A Vörös Tanárképző Intézet, a Kommunista Akadémia és a Szverdlov-egyetem hallgatóival 1928 május 28-án folyatott beszélgetésből)194
Lenin és a középparaszttal való szövetség kérdése (Válasz Sz. elvtársnak)205
A jobboldali veszély a Szovjetunió kommunista (bolsevik) pártjában (Beszéd a Moszkvai Pártbizottság és a Moszkvai Ellenőrző Bizottság 1928 október 19-i teljes ülésén)215
A jobboldali elhajlás a Szovjetunió kommunista (bolsevik) pártjában (A SzK(b)P Központi Bizottságának teljes ülésén 1929 áprilisában mondott beszédéből)227
Az osztályeltolódások és nézeteltéréseink227
Nézeteltérések a Kommunista Internacionálé vonalán233
Nézeteltérések a belpolitika terén238
A jobboldali elhajlás elleni harcról276
A nagy fordulat éve (Az Októberi Forradalom XII. évfordulójára)278
A munka termelékenysége területén279
Az ipar kiépítése terén280
A mezőgazdaság kiépítése terén282
Összefoglalás289
A Szovjetunió agrárpolitikájának kérdéseihez (Beszéd a marxista agrár-szakemberek konferenciáján 1929 december 27-én)290
Az "egyensúly" elmélete291
A szocialista építés "automatizmusának" elmélete293
A kisparaszti gazdaság "stabilitásának" elmélete295
A város és a falu299
A kolhózok természetről302
Az osztályeltolódások és a fordulat a párt politkájában305
Következtetések308
A kulákság mint osztály felszámolásának politikájáról310
Akiknek a siker fejükbe szállt (A kolhózmozgalom kérdéseihez)314
Válasz a kolhózparaszt elvtársaknak320
A gazdasági vezetők feladatairól (Beszéd a szocialista ipar funkcionáriusainak első országos értekezlentén 1931 február 4-én)339
Új helyzet - új feladatok a gazdasági építőmunkában (Beszéd a gazdasági funkcionáriusok értekezletén 1931 június 23-án)348
A munkaerő349
A munkabér350
A munka megszervezése354
A munkásosztály üzemi, műszaki értelmiségének kérdése357
Fordulat jelei a régi üzemi műszaki értelmiségi soraiban360
A rentabilitás elvéről363
Új módon dolgozni, új módon vezetni365
A bolsevizmus történetének néhány kérdéséről (Levél a "Proletarszkaja Revolúcija" c. folyóirat szerkesztőségéhez)368
Az első ötéves terv eredményei (Beszámoló a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Párja Központi Bizottságának és Központi Ellenőrző Bizottságának 1933 január 7-én tartott közös teljes ülésén)381
Az ötéves terv nemzetközi jelentősége381
Az ötéves terv fő feladata és e feladat megvalósításának útja387
Az ötéves terv négy év alatt elért eredményei az ipar terén391
Az ötéves terv négy év alatt elért eredményei a mezőgazdaság terén398
Az ötéves terv négy év alatt elért eredményei a munkások és parasztok anyagi helyzetének javítása terén404
Az ötéves terv négy év alatt elért eredményei a város és a falu közötti áruforgalom terén408
Az ötéves terv négy év alatt elért eredményei az ellenséges osztályok maradványai elleni harc terén411
Általános következtetések415
A falusi munkáról (Beszéd a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja Központi Bizottságának és Központi Ellenőrző Bizottságának 1933 január 11-i közös teljes ülésén)418
Beszéd az élmunkás kolhózparasztok első Szovjetuniói kongresszusán (1933 február 19)431
A kolhózok útja - az egyedüli helyes út431
Legközelebbi feladatunk - jómódúvá tenni valamennyi kolhózparasztot437
Egyes megjegyzések440
Beszámoló a párt XVII. kongresszusán a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja Központi Bizottságának munkájáról (1934 január 26)445
A világkapitalizmus egyre tartó válsága és a Szovjetunió külpolitikai helyzete445
A közgazdaság további föllendülése és a Szovjetuni belső helyzete461
A párt489
Beszéd a Kreml-Palotában a Vörös Hadsereg Katonai Akadémiájának évzáró ünnepélyén (1985 május 4)512
Beszéd a sztahanovisták első szovjetuniói tanácskozásán (1935 november 17)518
A Sztáhanov-mozgalom jelentősége518
A Sztahánov-mozgalom gyökerei522
Új emberek - új technikai normák526
Legközelebbi feladataink529
Néhány szó531
A szovjet szocialista köztársaságok szövetségének alkotmánytervezetéről (Előadói jelentés a szovjetek VIII., rendkívüli Össz-szövetségi kongresszusán, 1936 november 25-én)532
Az Alkotmányelőkészítő Bizottság megalakulása és feladatai532
Változások a Szovjetunió életében az 1924-től 1936-ig terjedő időszakban533
Az Alkotmánytervezet fő sajátosságai539
Az alkotmánytervezet burzsoá bírálata543
Módosítások és kiegészítések az alkotmánytervezethez550
A Szovjetunió új alkotmányának jelentősége559
A dialektikus és a történeli materializmusról (1938 szeptember)561
Beszámoló a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja Központi Bizottságának munkájáról a XVIII. Pártkongresszuson (1939 március 10)589
A Szovjetunió nemzetközi helyzete589
A Szovjetunió belső helyzete600
A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának további megerősödése617

Joszif Visszarionovics Sztálin

Joszif Visszarionovics Sztálin műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Joszif Visszarionovics Sztálin könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A leninizmus kérdései A leninizmus kérdései A leninizmus kérdései A leninizmus kérdései A leninizmus kérdései A leninizmus kérdései A leninizmus kérdései A leninizmus kérdései

A lapélek és néhány lap kissé foltosak, rajtuk pecsétnyom található. A borító enyhén elszíneződött. Az előzéklapon ajándékozási bejegyzés látható.

Állapot:
940 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba