A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalmi szöveggyűjtemény I.

A dolgozók gimnáziumának, szakközépiskolájának és a szakmunkások szakközépiskolájának I. osztálya számára

Tartalom

Bevezető olvasmányok a Művészet és valóság című fejezethez5
A kilenc csodaszarvas7
Bertha Bulcsu: Az Öthey-lány9
Fejes Endre: A hazudós18
Gelléri Andor Endre:
Varázsló, segíts27
Villám és esti tűz30
József Attila:
Megfáradt ember32
Hangya33
Végül33
Thomas Mann üdvözlése34
Karinthy Frigyes: A cirkusz36
Jean de la Fontaine: A kígyó és a ráspoly42
Nagy Lajos: A bogár43
Petőfi Sándor: A költészet48
William shakespeare: Hamlet, dán királyfi49
Szemelvények az ókor irodalmából
Gilgames - eposz (Részlet)
11. tábla. A vízözön - monda53
Biblia. Ószövetség (Részletek)
Noé és az özönvíz66
A Bábel tornya és a nyelvek összezavarodása71
Jónás próféta72
Biblia. Újszövetség (Részlet)
A tékozló fiú75
Prométheusz - mítosz
Prométheusz és az emberek77
Aiszkhülosz: A leláncolt Prométheusz (Részlet)82
Goethe: Prometheus84
Byron: Prométheusz86
Homérosz: Íliász (Részletek)
A dögvész. Akhilleusz haragja88
Hektór és Andromakhé93
A fal megostromlása96
Akhilleusz pajzsa98
Hektór halála (Hektor és Akhilleusz)102
Hektór kiváltása106
Homérosz: Odüsszeia (Részletek)
Az istenek gyűlése. Athéné intelme Télemakhoszhoz109
Odüsszeusz megérkezik a phaiákokhoz (Odüsszeusz és Nauszikaá)110
Odüsszeusz elbeszéli kalandjait Alkinoosznak. Küklópeia116
A szirének. Szkülla és Kharübdisz. Héliosz tehenei119
Rhodoszi fecskedal122
Szapphó: Töredék (Édesanyám! nem perdül a rokka...)123
Anakreón: Szerelem játéka124
Ibükosz: Töredék a tavaszról124
Szimónidész: A thermopülai-i hősök sírfelirata125
Catullus
Gyülölök és szeretek125
szerelem és gyűlölet1265
Vergilius Aeneis (Részlet)
Láokoón127
Horatius:
Thaliarchushoz 128
Leukonoéhez130
Melpomenéhez131
Ovidus: Átváltozások (Részlet)
Daedalus és Icarus132
Phaedrus: A farkas és a bárány134
Kalevala (Részlet)
Väinämöinen muzsikál135
Szemelvények a középkor irodalmából141
Trisztán - monda
Trisztán és Izolda (Részletek)143
Walther von der Vogelweide
A hársfaágak csendes árnyán153
Ó, boldog óra154
Assisi Szent Ferenc: virágoskertje (Részletek)
Szent Ferenc a madaraknak prédikál155
Szent Ferenc jó útra téríti a gubbiói farkast157
Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas anyáról160
Halotti Beszéd és Könyörgés (Eredeti olvasása és mai értelmez ése szerint)161
Ómagyar Mária-siralom (Pais Dezső olvasása és mai értelmezése szerint)163
Boldog Margit legendája (Részletek)165
Carmina Burana (Részletek)
Íme újra167
Jöszte, jöszte, szerelmesem 168
Míg kocsmában jól időzünk169
Francois Villon: Nagy Testamentum (Részletek)
Jó tanítás balladája a rossz életűeknek170
Jó tanítás balladája171
Záróballada172
Szemelvények a középkor alkonyától az újkorig tartó időnek irodalmából175
Dante Alighieri: Isteni színjáték. Pokol. Inferno (részletek)
A sötét erdőben177
A pokol kapuja178
A szerelem halottjai179
A pokol beosztása183
Odysseus utolsó utazása186
A Föld középpontja189
Francesco Petrarca:
Ti szerencsés füvek193
Pó, gyorsfutású194
Giovanni Boccaccio: Dekameron (Részlet)
Az arkangyal szárnyatolla195
Janus Pannonius:
Galeotto Marzióhoz203
Pannónia dicsérete204
Mentegetődzik, hogy nem nagyon harcias205
Egy dunántúli mandulafáról205
Mars istenhez békességért206
Búcsú Váradtól 209
Mikor beteg volt a táborban210
Bornemisza Péter: Siralmas énnököm215
Balassi Bálint:
Hogy Júliára talála, így köszöne neki216
A darvaknak szól217
Egy katonaének218
Szarándoknak vagy bujdosónak való ének219
Adj már csendességet221
Kiben az kesergő Celiárul ír221
William Shakespeare:
LXVI. szonett (Fáradt vagyok, ringass el, ó, halál...)222
LXXV. szonett (Az vagy nekem, mi testnek a kenyér...) 223
Zrínyi Miklós:
Szigeti veszedelem (Részletek)223
Adriai tengernek syrénája. Az olvasónak223
1. ének225
5. ének226
15. ének228
Kuruc költészet
Őszi harmat után231
Csínom Palkó232
Rákóczi-nóta235
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (Részlet)237
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény I. Irodalmi szöveggyűjtemény I.

A borító kissé sérült, enyhén foltos és kissé elszíneződött, rajta tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
530 Ft
260 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény I. Irodalmi szöveggyűjtemény I. Irodalmi szöveggyűjtemény I. Irodalmi szöveggyűjtemény I.

A borító enyhén elszíneződött. A lapélek és a borító kissé foltosak.

Állapot:
530 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba