A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

József Attila minden verse és versfordítása

Tartalom

1916-1917
Kedves Jocó!7
1920
A szolnoki hídon8
1921
Homály borult az erdőre...9
Összetört szívem...9
A szív s a szem10
Hozzá!11
Amióta...11
Csókolj, csókolj...12
A halálról13
Szeretném, ha vadalmafa lennék!14
Jelen, Mult, Jövő14
Bolyongok15
Ülünk egymás mellett15
Egyedül16
Mámor16
Akkor17
Végtelen óta...17
Tengerhez18
Sóhaj18
Keresek valakit19
Vágymagam a Hold alatt19
Az örök elmúlás20
Ajándék21
1922
Távol zongora mellett22
Erőének22
Nagy ajándékok tora23
Köntösök24
A gyerekszemű élet-tavon24
Álomban enyém vagy25
Lélekszirteken26
Nem tudunk élni26
Útrakészség27
Egyszerű vers28
Lovas a temetőben28
Falak29
A vergődő diák29
Nézem a lámpát30
Várakozás31
Csend31
Bús magyar éneke32
Szerelmes keserű hazafiság33
Várlak34
Juhász Gyulához34
Fohászkodó ének35
Tavaszi ének35
Aratásban36
Munkáshalál37
Nyári délután a szobában37
(Arany kalásztól...)38
Csókkérés tavasszal39
Keserű nekifohászkodás39
Szerelem ez?40
Pogányos hitvallás magyarul41
Névnapi dícséret42
Leánykérő ének42
Csöndes estéli zsoltár43
A füst44
Holttest az uccán44
Hajnali vers kedvesemnek45
Fiatal életek indulója46
Éhség47
Prédikáció48
Perc49
Szeged alatt50
Rövid óda a kelő Naphoz50
Gyöngysor51
A Szent Jobb ünnepén52
Ugy-e pajtás!52
Ének magamhoz53
Ősapám54
Hymnus a borhoz54
Hymnus az Élethez55
Baál56
A jámbor tehén56
Kukoricaföld57
Parasztanyóka58
Részeg a síneken58
A bánat59
Kép a tükörben59
Boros keserűség60
Aratás előtt60
Spleen61
Pap a templomban62
Tél62
Koldus63
Napszonett63
Proletárok!64
Ó zordon Szépség...64
Üdvözlés65
Őszi alkonyat65
Bús énekhivás66
Versek végére67
Tanulmányfej67
Istenjárás68
(Téged siratlak...)68
Szerelmes kiszólás69
A szemed69
1923
Szerelmes vers71
Önarckép71
Egy asszony s egy leány72
Igaz, őszinte búcsú73
Tovább én nem birom73
Ad sidera...74
A bátrak75
Petőfi tüze75
Eggyéölelődés vágya76
Távoli ének77
Éjjel78
Magyarok 1-279
Ady Endre helyett mondom80
Asszonyvárás asszonyszobor mellett81
Sacrilegium81
Ember is; magyar is; magam is82
Hűség83
Lányszépség dícsérete84
Templom; hulla; rózsa85
(Versem komor...)86
Tavaszi labdajáték87
Útrahívás88
Kalózkapitány indulója89
Ezerfárosznyi végzet90
(Ha nem veszik észben...)91
A betűk sivatagában92
Elköszönő szelíd szavak93
Költőszerelem teremtő estje94
A legutolsó harcos95
Lázadó Krisztus96
Hajnalvárás97
Híd alatt98
Pünkösd előtt99
Furcsa fohász a sinek között100
Májusi ének101
A Kozmosz éneke102
Alkohol110
Az őrült hajótörött111
Világ megokolt útálata112
El innen113
Harc a békességért113
Juhász Gyuláról való nóta114
Uram!115
(Ó szőke csókok partja...)116
(Mint loholó bolond előtt...)116
Rög a röghöz117
Megfáradt ember118
Tanítások118
Férfiszóval 1-2125
Kiáltunk Istenhez127
Jövendő férfiak128
Üvegöntők129
(Legalább 20 fok hideg van...)129
Földmadár130
Karácsony131
1924
És keressük az igazságot133
Kövek134
Ide újra szeretet jön135
Miért mondottál rosszat nékem136
Lázadó szentek136
Villámok szeretője137
Nő a tükör előtt138
Kedvesem,139
Nyár volt139
Komoly lett már140
Lopók között szegényember141
Nyolcesztendős lányok141
Művészet az emberek között142
(Szőke hajam...)142
Szelid, búcsúzó asszony143
Szeretők144
Rokkantak145
Jónál jobb146
(A lovak...)146
Kakuk Marci147
Szomorúfűz148
Ki verné föl lelkünkben a lelket?149
Hét napja149
Igaz ember150
Koldusok 1-3151
Csudálkozunk az életen153
Tavasz van! Gyönyörű!153
Szegényember balladája154
Szegényember szeretője154
Nem én kiáltok155
A számokról156
Mért hagytál el, hogyha kívánsz156
Bosszúság157
Forduló158
Ti jók vagytok mindannyian158
Gyémánt159
Szép nyári este van160
Este volt s a bőrünk összeért161
A világ megteremtése162
Hajón megyek Pestre163
Magyarok163
A kutya164
Érzitek-e?165
Milyen jó lenne nem ütni vissza166
Szólt az ember167
(Tenyeremre tettem...)168
A gondolkodó szonettje168
A szerelmes szonettje168
Most a teremtés kezdetén vagyunk169
Egyszerű ez170
Tüntetés170
Tűz van!171
Figyel a kancsal173
Minden rendű emberi dolgokhoz173
Imádság megfáradnak175
Lányszépség dícsérete175
Sírdomb a hegycsúcson176
Mindent hagyok177
Oly friss178
Riának hívom178
A fergeteg ormán179
Rossz volt, elszéledt szivemből179
Ekrazittömeg180
Esti felhőkön181
Érik a fény181
Én dobtam182
Most fehér a tűz182
Néha szigetek183
Keserű184
József Attila (Jószef Attila, hidd el...)185
Kilóméterekkel185
Nekem mindegy...186
Dícsértessék187
Aki szegény, az a legszegényebb187
Itt egy fa, ott egy fa188
A csoda189
Műterem190
[Töredékek]
(Kis Asszonyom ne sírj...)191
(Szép, ártatlan...)191
(Boruljatok csak össze...)191
(Mint tenger alól...)192
(Jaj azoknak...)192
1925
Szélkiáltó madár193
Tiszta szívvel193
Reggeli194
Tavaszi sár195
Szép csöndesen aludj196
Együgyü ének196
A paradicsom életté lesz197
Április 11198
Ezüst élet 1-2199
Szép lobogóval, vagy anélkül200
Ködből, csöndből201
Balga költő202
Isten 1-4204
Isten (Én az Istenem...)207
Kertész leszek208
Mikor az uccán átment a kedves208
Tüzek éneke209
Hajnalban kel föl, mint a pékek210
Nagy városokról beszélt a messzi vándor211
A nagy városokat211
[Bibliai]212
Fiatal asszonyok éneke213
Ifjúmunkás214
Munkás215
Viszem a földem215
(Magyarország messzire van...)216
Látod?217
A tavi torony harangozója217
Pirosszemű218
Olyan bolond vagy219
Isten (Láttam Uram...)220
Félidő: 0-0220
Pilóta221
Kovács222
1926
A csapat223
A rák224
Hivogató224
Csak a tenger jött el225
(A szeretők hallgatva álltak...)226
Acélgömb föl, föl! Emelkedj!226
(A kelő korongba hajítom...)227
Dalocska227
(Pucér csapat dobog...)228
(Aludj...)228
Kopogtatás nélkül228
Erősödik229
(Beteg vagyok...)230
(Anyám meghalt...)230
Mégis elveszem231
Páncélvonat231
A mennyei páncélvonat232
A világ ha elbujdostat233
Pohár233
Virágos234
Bődülj torony234
Érted haragszom, nem ellened235
Jut most elég virág236
(Csodálkozó bogarak közt...)236
Szeretők lázadása237
(Mindig jótanácsot sziszegnek...)238
Hangya239
Hajad az ujjamé...240
Ülni, állni, ölni, halni240
Szocialisták241
Végül242
Esik243
Táncba fognak245
Négyen ugrottunk vízbe245
Jut az ember246
Engem temetnek247
Csengő247
Feleségem248
Az oroszlán idézése249
Két vers, kertről250
Anyám a mosásban gyászkoszorú251
Kultúra252
1927
Chant de prolétaire253
Dúdoló253
Biztató254
A bőr alatt halovány árnyék255
Párizsi anzix255
Kiszombori dal256
Szabados dal256
Bevezető257
[Töredékek]
(Ó bánat...)257
(Örökkön háborog a tenger...)257
(főzz neki lüszi huslevest...)258
(Ó Európa hány redő...)258
Két vázlat
Simon Jolán259
Németh Andor259
Áldalak búval, vigalommal260
1928
Két dal
Éji dal261
Dal261
Két vers
K. S. + tbc-ben261
A három kovács262
Munkások Kórusa262
Istenem263
Pöttyös264
Tószunnyadó264
Luca265
Csüngője voltam266
József Attila (Vidám és jó volt...)266
Nemzett József Áron267
Ringató267
Lucához268
Tedd a kezed269
Virág269
Gyász és patyolat270
Tudtam én271
Gyereksírás271
Gyöngy272
Förgeteg273
Pernyetáncra274
Öreg minden275
Sok gondom közt275
Klárisok276
Az Édesanyjának277
Derengő rózsa277
Mióta elmentél278
Szeretnének279
(Ördög farába...)279
(Nyüzsög a boldogság...)280
Zuzmara281
Piros hold körül281
Óh szív! nyugodj!282
Magyar Alföld283
Isten (Hogyha golyóznak a gyerekek...)283
Hosszú az Úristen284
Medáliák285
1929
Laci bá'290
Két keserves
Csin-bin290
Medália290
Esik (Állok, lábamnál tócsa nő...)291
Dörmögő292
Harmatocska293
Tiszazug294
Margaréta295
Nyár295
Ákácokhoz296
Arany297
Favágó297
Bethlen István298
Betlehem298
Betlehemi királyok299
1930
Füst301
Ady emlékezete301
Egy költőre (Sakált kiált...)302
Egeres303
Regős ének304
Bánat (Futtam, mint a szarvasok...)304
Tömeg305
Lebukott307
Farsangi lakodalom308
Kispolgár309
1931
Anyám311
Tűnődő
Vihar312
Eperfa312
Keresztény312
Írásjel312
(Szél csapta...)313
Beszél a tej313
Öt szegény szól313
Aranybojtú315
Szocialisták315
Párbeszéd317
Buza319
Bánat (Hát kijöttem ide...)320
Munkások320
[Töredékek]
(Repedt kályhámon macska ül...)322
(Mióta egyéb nagy írók...)322
(Szegény ember hova menjen...)322
(A vásártéren...)322
(Dagadt hentes bárdja...)323
(Állás nélkül élek...)323
(Arcuk egy-egy kis külváros...)324
(Tizenöt éve írok költeményt...)324
(Valamikor volt a tett...)324
(Még nem volt olyan disznó...)324
(Fagyon veszve, vagy éhen...)324
(A hallgatag gép...)325
Fagy325
1932
Holt vidék327
Mondd, mit érlel...328
Eső330
Határ330
Külvárosi éj331
Ritkás erdő alatt334
Ordas335
A hetedik335
Emlék337
Medvetánc338
A kanász339
A cipő340
Fák341
Háló342
[Judit-veresek töredékei]
(Arcodon könnyed ott ragadt...)343
(Mikor dolgozol csendesen...)343
(Zúgó, fehér...)343
(Erős, kemény...)344
(Kedvesekém...)345
(Mily szép vagy...)345
(Jutkám, csapódj...)346
(Tehervonatok tolatnak...)346
(Hová forduljon az ember...)347
Invokáció348
Téli éjszaka349
Haszon351
1933
Egy kisgyerek sír353
Reménytelenül
Lassan, tünődve354
Vas-színű égboltban...354
Sárga füvek355
Ballada356
A város peremén356
Elégia359
Óda361
(Magad emésztő...)365
A csodaszarvas367
Vigasz368
Számvetés369
[Tájvers-töredékek]
(Ragyog az ég...)370
(A tó jegét...)370
(A pipafüst lenyúl a földig...)370
(Csendes, kévébe kötött...)371
(A kerten...)371
(Gyenge muharor mezőt...)372
(A nyárfák közt...)372
(Kásásodik a víz...)372
(Jó volna-e...)372
[Az "Eszmélet" előzményei]
(Öregem, no...)373
(Ember, ne félj...)374
(A csillám szememből kihagy...)374
(És most nem tudom, mit tegyek...)374
(Mi emberek...)375
(Szépen beszélsz!...)375
1934
Eszmélet376
Szappanosvíz379
(A kövezeten...)380
A szigeten381
[Töredékek]
(Nyári, könnyű szellők...)382
(Hizlalt eső kapirgál...)382
(Hétért...)383
(Tollászkodik a sárga lomb...)383
(távol tar ágak szerkezetei...)383
(A csipogó árnyakból...)383
Nyári délután384
(Diványon fekszem...)384
Falu385
Alkalmi vers a szocializmus állásáról387
Bérmunkás-ballada389
Anya390
A fán a levelek...390
(Szegénység szennylepleiben...)391
Mama392
Iszonyat392
[Szürkület]395
1935
Altató397
Ajtót nyitok398
Osztás után398
Modern szonett399
(Leülepszik...)399
Emberek400
Légy ostoba400
Én nem tudtam401
Boldog hazug...402
Temetés után402
Mint gyermek...403
A bűn403
Emberiség405
Egy ifju párra405
Ősz406
Majd emlékezni jó lesz407
Harag408
Március409
Május409
Levegőt!409
Biztató412
(Indiában, hol éjjel a vadak...)412
Kései sirató413
Egy büntetőtörvényszéki tárgyalás irataiból415
[Töredékek]
(lesz lágy hús...)417
(mint oroszlán...)418
(és testem végül megbetegedett...)418
(Egész testében reszket...)418
(vadász szemünkre...)418
(mint locspocs-fényben...)418
1936
Ha a hold süt...419
Amit szivedbe rejtesz420
Gyermekké tettél421
A Dunánál422
(A hullámok lágy tánca...)424
(Zöld napsütés hintált...)424
Egy spanyol földmíves sírverse425
Balatonszárszó425
Jaj, mindenem...427
Világosítsd föl427
Az a szép, régi asszony428
Irgalom429
Judit429
...aki szeretni gyáva vagy430
Kosztolányi431
Nagyon fáj432
Majd megöregszel435
Mint a mezőn...436
Kirakják a fát437
Két hexameter437
Elmaradt ölelés miatt437
Ne bántsd439
Magány439
Ki-be ugrál...440
Kiáltozás441
Azt mondják442
Kész a leltár442
(Könnyű emlékek...)443
Semmi443
Herz Henrik Őméltóságának444
[Töredékek]
(Szólj hát...)445
(s ha nem volt még halálos szerelem...)445
(Segítsetek, hogy meg ne öljem...)445
(Óh hittem volna inkább...)446
(Szeretem s ezért megölöm...)446
(Bocsássátok meg...)446
(Sokan voltak és körülvettek...)446
(Ne légy szeles...)446
1937
(Még ne utazz el, Sárikám...)447
Thomas Mann üdvözlése447
(Ős patkány terjeszt kórt...)448
(Már régesrég...)450
Ars poetica450
(Irgalom, édesanyám...)452
Flóra
Hexaméterek452
Rejtelmek452
Már két milliárd453
Buzgóság454
Megméressél!454
Nem emel föl455
(Szállj költemény...)456
Flóra 1-2456
Reggeli fény457
Március 1-2458
Bukj föl az árból459
Flórának460
(Én, ki emberként...)462
Meghalt Juhász Gyula462
Születésnapomra463
(Jön a vihar...)464
Hazám 1-7465
(Kedvesem betegen...)469
(Csak az olvassa...)470
Én nem tudom...470
Száradok, törődöm470
Sas471
(Csak most...)472
Tudod, hogy nincs bocsánat473
Könnyű, fehér ruhában475
Az árnyékok...475
Ha nem leszel...476
(Ha nem szorítsz...)476
(Majd csöndbe fagynak a dalok...)477
Majd...477
Gyönyörűt láttam478
[Töredékek]
(Nappal mint földet..)479
(Száz éjszakán...)479
(Roskad a kormos hó...)480
(Éltem, így érdemeltem én meg...)480
(Minden s mindenki szeret engem...)480
(S az én apám...)481
(Flóra, csináljunk gyereket...)481
(Átizzadt fekvő helyeden...)481
(Ki tudom, még sokáig élek...)482
(Miként a tiszta űrben...)482
(Ha elhagysz...)482
(Ha lényed erős...)482
(Mint a Tejút a vonuló...)482
(Ahol a szabadság a rend...)483
(A kínhoz kötnek...)483
(Te öngyilkos...)483
(Ha lelked, logikád...)484
(Kertemben érik a...)484
"Költőnk és Kora"484
Miben hisztek...486
(Szaggatlak, mint a fergeteg...)486
Egy költőre486
(Az Isten itt állt a hátam mögött...)487
(Le vagyok győzve...)488
[Töredékek]
(A nap még füstölög...488
(Szól a szája szólitatlan...)488
(Három vak holló...489
(világokat igazgatok...)489
(És ámulok...)490
(Vak, vak, vak...)490
(Édesanyám, egyetlen, drága...)490
(Talán eltünök hirtelen...)490
(Drága barátaim...)491
(Karóval jöttél...)492
(Ime, hát megleltem hazámat...)493
[Keltezetlen töredékek]
(Amikor verset ír az ember...)494
Apám és anyám494
(Az én szivem sokat csatangolt...)494
Egy vak ember sír494
(Én azt akarom...)495
(Ének, hajolj ki ajkamon...)495
(Én hazám, fajom és emberiségem...)495
(Én költő vagyok...)495
(Kik csak hallották a szerelem hírit...)496
(Költő szerelme szalmaláng...)496
(Lassú álmodozásaiból...)496
(Lépte könnyű...)496
(Már sokszor alszom úgy...)496
(Nem ér szerencse...)496
(Nem! nem! kellene kiáltoznom...)497
(Nem találok szavakat...)497
(Nincs közöm senkihez...)497
(Oly lágy az este...)497
(Szamár széllel...497
(Szélnevelő, tágas pusztán...)497
(Ugy élsz szivemben, Erzsi...)497
Változatok
Egy asszony s egy leány501
Jöjj testvérkém501
A legutolsó harcos502
A távol új s új egeket szór503
Mikor az uccán átment a kedves504
Tüzek éneke505
Mikor a szeretők506
A pap mosolyog506
Glas507
Verre508
Vagyok, kinek kell, legyen kedve!508
ombrage palot sous la peau509
Proletárdal510
Simon Jolán511
Németh Andor511
[Medáliák]512
Néhány éjjelre padra, kőre514
Dal514
Kirakom röggel515
Kínos, szögletes mulásom515
Meggy a kórón516
(Lágy tájék...)517
Favágó517
Fagy518
Nyár518
Áradat519
A tőkések hasznáról521
Szappanosvíz522
Ősz522
[A "Kései sirató" vázlataiból]523
Azt mondják524
[Az "Én, ki emberként..." vázlata]525
Ars poetica526
(Kinek adtam a boldogot...)527
[Egy töredék alakulása]528
Rögtönzések
(Csókol Attila...)531
A hit boldogít531
A női szív531
(Hull a levél...)532
Tusikának532
Esik eső magyar földre...532
(Balogh Jóskának...)533
Áldott légy, jó Magyarország!534
Galantai bátyámnak534
(Hajnali tíz óra...)534
Az örök Polyphemos535
A spenót536
Mancinak (és Miskának)536
(A multkor, szerda este...)537
[Tettamanti Bélának]537
(Mint örök keservet...)538
Gügyü, gügyü...538
Jutka verse538
[Hont Erzsinek]539
(Du feu...)540
(Petite Jeanette...)540
(Je dois...)541
(Ma Lucie...)541
(Ha sziú volnék...)542
(Esőben...)543
(A nyakába kék kötő...)543
Ringelnatz Morgenstern, avagy a szellem diadala napjainkban543
Népdalok á la Ringelnatz Morgenstern544
Allégorie544
Axióma545
[Szonettjáték]546
Kerek asztal548
Wolke548
Pauvre plaint-chant méchant549
Somogyi Lolinak549
Illyés Gyulának550
(Odvas fogban...)550
[Kínálgató]550
[Nagy Lajosnak]553
(Zoológus ha...)553
(Lezug az élet habzó tengerén...)553
[IGE]553
Az új honőrzöz!554
Epigramma554
(Ezen újabb kis magyarnak...)554
(Ma névnapja van...)555
(Vásárhelyről disznó jő...)555
[Braun Évának]555
[Nor-coc]556
A boldogság nyitott könyv, tessék, olvassák557
(A fákon...)558
(A Royalban muzsika...)558
[Levél]558
Az oktató mama oktatása559
[Három vándor]560
(Hallom, hogy az Ádám...)561
(Azt olvastam, hogy perli a Nepet...)561
[25 éve...]562
(Éva vigyázz...)562
Sportirodalom563
(Kedves Zoltán...)563
[Töredékes rögtönzések, törmeléksorok]
(Elküldtem hozzád Sándor Imrét...)563
(Az oroszlán megtörli orrát...)563
(S ó te szerencsétlen...)563
(Ki lapengedélyt nekem nem adott...)564
(Szerették: Ignotus Pali...)564
(A harisnyája egy lucsok...)564
[Leontin]564
(...ám fenn a magas északon...)564
(Szegény Keszi...)565
(ugy eltünt...)565
(Jó ára van...)565
(Hol a miniszterelnök...)565
(Fehérruhában átszalad...)565
(Én óvakdova szürcsölöm...)565
(Már arra gondolok nem egyszer...)566
(Szolgának állitod magad...)566
(Szóljon e költemény arról...)567
Bertalan567
Műfordítások
1921
300 spártai sírverse571
1928
Arthur Rimbaud: Munkások571
John Dos Passos: Meghaltak572
1929
Villonról meg a vastag Margotról szóló ballada574
Nyugasztaló, melyet Villon szerzett...575
Villon: Ballada a hajdani idők drámáiról576
Villon négy sorocskája577
Villon: Ballada... Szüzanyánkhoz való könyörgésképpen577
Villon Ferenc Nagy Testamentuma 1461-ben579
1932
Vladimir Majakovszkij: Százötven millió581
Szergej Jeszenyin: Idők beteljesedése581
Tidmann úr (Ó dán népballada)582
Petr Bezruc: Ki áll helyemre?583
1933
Petr Bezruc: A bányász584
Petr Bezruc: Leonidas586
Jaroslav Bednár: Katonatemető587
Josef Hora: Szívem testvére, az idő...588
Josef Hora: Könyvek az asztalon589
Frantisek Kubka: Nyirfák589
Antonín Matej Písa: Dél-Csehország590
Jirí Wolker: Arc az üveg mögött592
Jirí Wolker: Ballada a fűtő szemeiről593
Jirí Wolker: A haldokló596
Jirí Wolker: Délelőtt a parkban597
Jirí Wolker: Utolsó versek598
Radu Gyr: A mészárszékek598
1934
Émile Verhaeren: Este600
Martin Luther: Erős vár a mi Istenünk600
Elena Farago: Egy ember...602
Aron Cotrus: A bányász602
Aron Cotrus: Gyárban603
Aron Cotrus: Ion Codru604
Aron Cotrus: Magányos fa604
Ovid Densusianu: Hol a földes, dülő...605
Nichifor Crainic: Elmúlás606
Nichifor Crainic: Őszi ima607
Nichifor Crainic: A tulsó part607
Stefan Nenitescu: Dünák608
Mihail Codreanu: A Golgota követe608
Zaharia Stancu: Ha eljönnél...609
Arthur Rimbaud: A meghökkentek610
1935
Johann Sebastian Bach: Ébredjetek, szólít a hang612
1936
Mihail Cruceanu: Az ősz az uccán613
Ion Vinea: Tél613
George Talaz: A sas614
Vasile Ciocalteu: Egyedül615
George Cosbuc: Földet adj!616
Radu Boureanu: A vörös ló618
Ilarie Voronca: Sokaság, te619
Tudor Arghezi: Archeologia620
Mihail Saulescu: Aeternitas621
Curriculum Vitae623
Jegyzet627
Betűrendes mutató629
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
József Attila minden verse és versfordítása József Attila minden verse és versfordítása József Attila minden verse és versfordítása

A védőborító széle sérült. A lapélek elszíneződtek.

Állapot:
1.540 Ft
770 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
József Attila minden verse és versfordítása József Attila minden verse és versfordítása

A védőborító enyhén kopott, elszíneződött.

Állapot:
1.540 Ft
1.070 ,-Ft 30
16 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
József Attila minden verse és versfordítása József Attila minden verse és versfordítása

A lapélek enyhén foltosak, a védőborító szakadozott.

Állapot:
1.540 ,-Ft
23 pont kapható
Kosárba