933.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

József Attila művei I-II.

Versek, műfordítások, széppróza/Tanulmányok, cikkek, levelek

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.602 oldal
Sorozatcím: Magyar remekírók
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 18 cm x 12 cm
ISBN: 963-15-0985-0
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

I. kötet
Versek
1922
Távol, zongora mellett7
Ősapám7
Keresek valakit8
Köntösök9
Nagy ajándékok tora10
Fohászkodó ének11
A vergődő diák11
A betűk sivatagában12
Tavaszi ének13
Csókkérés tavasszal14
Napszonett15
Nyári délután a szobában15
Aratás előtt16
Aratásban17
Névnapi dícséret17
Perc18
A jámbor tehén18
Kukoricaföld19
Csöndes estéli zsoltár19
Éhség20
(A gép elkapta...)21
Holttes az utcán21
Szeged alatt22
A Szent Jobb ünnepén23
Juhász Gyulához23
Nem tudunk élni24
Részeg a síneken25
Boros keserűség25
(Ugye pajtás...)26
(Arany kalásztól...)27
Keserű nekifohászkodás27
Fiatal életek indulója28
Lélekszirteken29
Falak30
Kép a tükörben30
A bánat31
Koldus31
Pap a templomban31
Tél32
Ó, zordon Szépség33
Üdvözlés33
Őszi alkonyat34
Várlak34
Az én ajándékom35
Álmomban enyém vagy36
Egyszerű vers36
Bús énekhívás36
Nézem a lámpát37
Várakozás37
Csend38
Erőének39
Bús magyar éneke40
Szerelmes keserű hazafiság40
Ének magamhoz41
A füst41
Szerelem ez?42
Gyöngysor43
Himnusz a borhoz43
Spleen44
Parasztanyóka45
Rövid óda a kelő Naphoz45
Versek végére46
A gyerekszemű élet-tavon47
Útrakészség48
Prédikáció50
Pogányos hitvallás magyarul50
Baál50
Himnusz az Élethez51
Lovas a temetőben52
Az őrült hajótörött53
Hajnal vers kedvesemnek53
Leánykérő ének55
Istenjárás55
(Téged siratlak...)56
Proletárok!56
Szerelmes kiszólás57
Tanulmányfej57
A szemed58
1923
Önarckép59
Igaz, őszinte búcsú59
Távoli ének60
Vers61
Egy asszony s egy leány62
Tovább én nem bírom62
Szerelmes vers63
Ad sidera...64
Petőfi tüze64
A bátrak65
Éjjel66
Magyarok 1-2.67
Asszonyvárás assonyszobor mellett68
Mert ismeretlenünknek tetszik69
Sacrilegium70
Hűség71
Leányszépség dicsérete I-II.72
Leányszépség dicsérete73
(Versem komor...)74
(Komoly, komor, magányos...)74
Tavaszi labdajáték75
(Örök reménység istenajka...)76
Útrahívás77
Ezerfárosznyi végzet77
Elköszönő szelíd szavak78
(Az erdőben elülnek...)80
A legutolsó harcos80
Lázadó Krisztus81
Hajnalvárás83
Műterem84
A kozmosz éneke 1-15.85
Pünkösd előtt94
Alkohol95
Rög a röghöz96
A világ megokult utálata96
El innen97
Harc a békességért98
Juhász Gyuláról való nóta99
(Ó szőke csókok partja...)100
Uram!100
Gyász és patyolat101
Megfáradt ember101
Férfiszóval I-II.103
Tanítások 1-14.109
A számokról110
Gyémánt111
Kiáltunk Istenhez112
Földmadár113
Karácsony113
1924
És keressük az igazságot115
Magyarok116
Kövek117
Nő a tükör előtt118
Miért mondottál rosszat nékem119
Ide újra szeretet jön119
Lázadó szentek120
Villámok szeretője121
(A multkor, szerda este...)122
Nyolcesztendős lányok122
Lopók között szegényember123
Rokkantak123
Tüntetés124
Tűz van125
Szeretők126
(Szőke hajam...)127
Szelíd, búcsúzó asszony127
Komoly lett már128
Mindent hagyok129
Nekem mindegy...130
Kedvesem131
Imádság megfáradtaknak131
Jónál jobb132
Művészet az emberek között133
A világ megteremtése133
Most a teremtés kezdetén vagyunk134
Egyszerű ez135
Figyel a kancsal136
Minden rendű emberi dolgokhoz136
Kakuk Marci138
Szomorúfűz139
Tavasz van! Gyönyörű!140
Ki verné föl lelkünkben a lelket?140
Hét napja141
Igaz ember141
Koldusok I-III.142
Csudálkozás az életen144
Milyen jó lenne nem ütni vissza145
Szegényember balladája145
Szólt az ember146
Nyár volt146
Sírdomb a hegycsúcson147
Szegényember szeretője147
Nem én kiáltok148
Dicsértessék149
Aki szegény, az a legszegényebb149
Itt egy fa, ott egy fa150
Forduló151
Mért hagytál el, hogyha kívánsz152
Bosszúság153
A csoda153
A kutya155
Szép, nyári este van156
Érzitek-e?157
Oly friss158
(A lovak...)158
Este volt s a bőrünk összeért159
Bibliai160
Isten (Hogyha golyóznak...)161
Istenem162
Kertész leszek163
A távol új és új egeket szór164
1925
Szélkiáltó madár166
Tiszta szívvel166
Szép csöndesen aludj167
Tavaszi sár168
Április 11.169
A paradicsom életté lesz170
Ezüst élet 1-2.171
Szép lobogóval, vagy anélkül172
Balga költő172
Ködből, csöndből173
Isten (Én az istenem...)175
Mikor az uccán átment a kedves176
Szomorú177
Együgyű ének177
Érik a fény178
Esti felhőkön179
József Attila (József Attila, hidd el...)179
Keserű180
(Én dobtam...)181
(Néha szigetek...)181
(Riának hívom...)182
Kilométerekkel183
Ekrazittömeg183
Most fehér a tűz184
Hajnalban kel fölt, mint a pékek185
Tüzek éneke (Ott alszunk...)186
(Nagy városokról beszélt a messzi vándor...)187
(A nagy városokat...)187
Kopogtatás nélkül188
(Beteg vagyok...)189
Erősödik189
(Anyám meghalt...)190
Viszem a földem191
Félidő: 0-0191
Négyen ugrottunk vízbe192
Hajad az ujjamé193
Pilóta193
Pirosszemű194
A tavi torony harangozója195
(Olyan bolond vagy...)196
Látod?197
Isten (Láttam, Uram...)197
1926
Ifjúmunkás199
A csapat199
A rák200
Fiatal asszonyok éneke201
Munkás202
Kovács203
Az oroszlán idézése203
Feleségem I-II.204
Hívogató205
Csak a tenger jött el...206
(Aludj...)207
A szeretők hallgatva megálltak...207
Dalocska207
(Pucér csapat dobog...)208
Ülni, állni, ölni, halni208
Acélgömb föl, föl! Emelkedj!209
(A kelő korongba hajítom...)210
(Csodálkozó bogarak közt...)211
Érted haragszom, nem ellened212
Jut most elég virág212
Szeretők lázadása213
Páncélvonat214
Mégis elveszem215
A mennyei páncélvonat216
A világ ha elbujdostat216
Pohár217
Virágos217
Bődülj torony218
(Mindig jótanácsot sziszegnek...)219
Hajón megyek Pestre219
Hangya220
Táncba fognak221
Szocialisták (Fájás, nyomor...)221
Végül222
Esik (Esik esik...) 1-4.223
Csengő225
Engem temetnek226
A kert226
Kirakom röggel227
Jut az ember227
Anyám a mosásban228
1927
Bevezető229
Proletárdal229
Biztató (Kínában lóg a mandarin)230
Chant de prolétaira231
Kultúra231
Párizsi anzix232
Kiszombori dal232
Szabados dal233
(Egy átlátszó oroszlán...)234
(Ó Európa...)234
József Attila (Vidám és jó volt...)235
Németh Andor235
Áldalak búval, vigalommal235
1928
Pöttyös237
Tószunnyadó237
Luca238
(Csüngője voltam...)239
Tedd a kezed239
Két vers240
Néhány éjjelre padra, kőre241
Dal (Derűs vagyok...)241
Két dal 1-2.242
Munkások kórusa243
Dudoló243
Nemzett József Áron244
Ringató245
Lucához246
Gyöngy247
Gyereksírás247
Klárisok248
Pernyetáncra249
Tudtam én249
Öreg minden250
Förgeteg251
Sok gondom között252
Az édesanyjának253
Derengő rózsa253
Mióta elmentél253
(Ördök farába...)254
Óh szív! Nyugodj!254
Zuzmara255
Piros hold körül256
Simon Jolán256
Magyar Alföld257
Hosszú az Úristen258
Szeretnének259
Reggeli259
Tüzek éneke260
(Borostánykőbe én be nem fagyok...)261
Medáliák 1-12.262
1929
Két keserves267
Laci bá'268
Esik (Állok, lábamnál tócsa nő...)268
Dörmögő269
Harmatocska270
Margaréta271
Tiszazug272
Ákácokhoz273
Bethlen István273
Favágó274
Betlehem274
Betlehemi királyok275
1930
Füst277
Nyár277
Ady emlékezete278
Egy költőre (Sakált kiált...)279
Egres280
Regös ének281
Bánat (Futtam, mint a szarvasok...)282
Tömeg282
Lebukott284
1931
Kispolgár286
Anyám287
Tünődő288
Beszél a tej289
Aranybotjú289
Farsangi lakodalom290
Búza291
Áradat292
Párbeszéd294
Szocialisták (Le a kapitalizmussal...)295
Munkások296
1932
Holt vidék298
Fagy299
Ordas300
Külvárosi éj301
Eső304
Mondd, mit érlel...304
Határ306
A hetedik307
Ritkás erdő alatt309
Emlék309
Medvetánc310
A kanász311
A cipő312
Fák314
Bánat (Hát kijöttem ide, az erdőbe...)315
Háló315
Invokáció316
1933
Egy kisgyerek sír318
Téli éjszaka319
Reménytelenül322
Sárga füvek323
A város peremén323
Elégia 327
Óda 1-6.329
Bérmunkás ballada333
A tőkések hasznáról334
Vigasz335
Számvetés336
(Tehervonatok tolatnak...)337
(Hová forduljon az ember...)337
1934
Nyári délután339
A Szigeten340
Alkalmi vers a szocializmus állásáról Ignotusnak 1-6.341
Személet I-XII:343
Anya347
Ősz (A fán a levelek...)347
A fán a levelek348
Mama348
Szappanosvíz349
Falu350
Iszonyat352
(Magad emésztő...)355
1935
(Mi emberek...)358
(A kövezeten...)359
Altató359
Ajtót nyitok360
Osztás után361
Modern szonett361
(Leülepszik...)362
Emberek363
Légy ostoba!363
Én nem tudtam364
(Óh boldog az...)364
Mint gyermek...365
Temetés után365
Emberiség366
A bűn367
Egy ifjú párra368
Majd emlékezni jó lesz369
Március (A föld alól...)370
Május371
Ősz (Tar ágak-bogak rácsai között...)371
Harag372
Levegőt!373
Kései sirató375
1936
Ha a hold süt...377
Biztató (Csomagodat ne bontsd ki...)378
Amit szívedbe rejtesz378
Gyermekké tettés379
(Azt olvastam, hogy perli a Népet...)380
A Dunánál I-III.381
Az a szép, régi asszony383
Jaj, majdnem...384
(A hullámok lágy tánca...)384
Balatonszárszó I-III.385
Irgalom387
Egy spanyol földmíves sírverse387
Judit388
Világosítsd föl388
Kosztolányi389
... Aki szeretni gyáva vagy390
Mint a mezőn391
Nagyon fáj392
Majd megöregszel395
(Zöld napsütés hintál...)396
(Indiában, hol éjjel a vadak...)397
(Szállj költemény...)398
Ne bántsd398
Magány399
Kiáltozás400
Ki-be ugrál..400
Két hexameter401
Azt mondják401
Kész a leltár402
Elmaradt ölelés miatt402
Kirakják a fát403
1937
Thomas Mann üdvözlése405
Arany406
Flóra 1-5.407
Nem emel föl410
Flóra I-II.411
Reggeli fény412
Flórának413
Március (Langy, permeteg eső...) I-II.414
(Én, ki emberként...)416
Meghalt Juhász Gyula416
Ars poetica417
Születésnapomra419
(Ős patkány terjeszt kórt...)420
(Már régesrég...)421
Bukj föl az árból422
(Jön a vihar...)423
Hazám 1-7.424
(Ha lelked, logikád...)428
(Csak az olvassa...)428
(Én nem tudom...)429
(Száradok, törődöm...)429
Sas430
(Csak most...)431
Az árnyékok...432
Könnyű, fehér ruhában433
Ha nem leszel...433
(Ha nem szorítsz...)434
(Kiknek adtam a boldogot...)434
Egy költőre (Téged szeretnek...)435
Tudod, hogy nincs bocsánat436
Gyönyörűt láttam437
(Kedvesem betegen...)438
(Könnyű emlékek..)439
(Szaggatlak, mint a fergeteg...)439
Miben hisztek...440
(Négykézláb másztam...)440
"Költőnk és Kora"441
(Le vagyok győzve...)442
Szürkület443
(Karóval jöttél...)443
(Talán eltűnök hirtelen..."444
(Ime, hát megleltem hazámat...)445
Töredékek, vázlatok, verscsírák
(Kis Asszonyom....)447
(A sírás nekem nem kenyerem...)447
(Pihés, ártatlan...)447
(Istentelen bús sarkvidéken...)448
(Ha nem veszik észben..)448
(Rossz vágy...)449
(Te a lelkek összesége...)450
(Tenyerembe tettem...)451
(Ó bánat ne érj el...)451
(Örökkön háborog a tenger...)451
(A lányok csak hordják...)451
(Elküldtem hozzád...)452
(S ó te szerencsétlen...)452
(Mikor dolgozol...)452
(Repedt kályhámon...)452
(Arcodon könnyed ott ragadt...)453
(Zúgó, fehér...)453
(Nyári könnyű szellők...)454
(Átizzadt fekvőhelyeden...)454
(Jó volna-e..)454
(Az "Eszmélet" ciklus vázlataiból)455
(Kedveském...)457
(Díványon fekszem...)457
(A pipafüst lenyúl...)458
(Ragyog az ég...)459
(A csipogó árnyakból...)459
(A nap még füstölög..459
(Hízlalt eső...)460
(Csendes kévébe...)460
(Hétért...)461
(Sokan voltak...)462
(Arcuk egy-egy kis külváros...)462
(A kerten...)462
(A nyárfák közt...)462
(Kásásodik a víz...)462
(Ki lapengedélyt nekem nem adott...)463
(Éltem, így érdemeltem...)463
(Mint a tejút...)463
(Oly lágy..)464
(A hallgatag gép...)464
(Lassú álmodozásaiból...)465
(Lesz lágy hús...)465
(Mint oroszlán..)465
(És testem végül...)465
(Én hazám...)465
(Egész testében...)466
(Állás nélkül...)466
(Vadász szemünkre...)466
(Úgy élsz szívemben, Erzsi...)467
Fagyon veszve...)467
(Szólj hát...)467
(Már sokszor alszom úgy...)467
(Egy vak ember sír..)468
(Mint locs-pocs fényben...)468
(Költő szerelme...)468
(Tizenöt éve...)468
(Bocsássátok meg...)469
Halálos szerelem469
Jelenet egy büntetőtörvényszéki tárgyalás irataiból469
(Szól a szája szólítatlan...)472
(Segítsetek...)473
(Óh, hittem volna...)473
(Szeretem...)473
(Szegény ember hova menjen?)474
(Dagadt hentes bárdja..)474
(Szamár széllel...)474
(Mióta egyéb nagy írók...)474
(Én költő vagyok...)474
(Nem ér szerencse...)475
(Szélnevelő, tágas...)475
(Három vak holló...)475
(Ne légy szeles...)475
(Kik csak hallották...)475
(Ki tudom, még sokáig élek...)476
(Ahol a szabadság...)476
(Még nem volt olyan disznó...)476
(Hol a miniszterelnök...)476
(Vak, vak, vak...)476
(Az én szívem...)476
(Ha lényed erős...)477
(Én azt akarom...)477
(A fákon...)477
(Mily szép vagy...)478
(Irgalom, édesanyám..)478
(Roskad a kormos hó...)478
(A kínhoz...)478
(Vázlatok az "Én, ki emberként" c. vershez)479
(S az én apám...)480
(Flóra, csináljunk gyereket...)480
(Fényszóróként kutatja...)480
(Az "Ars poetica" egy kimaradt szakasza)480
(Minden s mindenki...)481
Apám és anyám481
(A tó jegét...)481
(Nem találok...)481
(Lépte könnyű...)481
(Szóljon e költemény...)482
(Lezúg az élet...)482
(Ha elhagysz...)482
(A vásártéren...)482
(Én ámulok...)482
(Miként a tiszta űrben...)483
(A raktár...)483
(Nincs közöm senkihez...)483
(Nappal mint földet...)484
(Száz éjszakán...)484
(Nedvesedik mélán...)484
(Világokat igazgatok...)485
(Ének, hajolj ki ajkamon...)485
(Nem! Nem!...)485
(Édesanyám, egyetlen, drága...)486
(Drága barátaim...)486
Rögtönzések, tréfák, személyes érdekű apróságok
(Nézi kedves...)487
(Elütötte már...)487
Lánykérés488
Tusikának489
A hit boldogít489
(Juhász Gyulának...)489
Felfelé törés490
Galántai bátyámnak490
(Mint tenger alól...)491
Az örök Polyphemos491
Mancinak (és Miskának)492
A spenót492
(Mint örök keservet....)493
(Ajánlás)493
(Magyarország messzire van...)494
(Gügyü, gügyü...)495
Jutka verse495
Glas496
Verre496
(Hont Erzsinek)497
(Mózsi Ferencet lelőtték...)498
(Du feu...)498
(Mint a szív az első szerelemnek...)499
(A nyakába kék kötő...)500
Ringelnatz Morgensern...500
Népdalok...501
Allegorie502
Axióma502
(Nyüzsög a boldogság...)503
Virág Mártinak504
(Szonettjáték) 1-4.506
Kerek asztal507
Wolke507
Pauvre plaint-chant méchant508
Ballada508
(Szerették Ignotus Pali...)509
Somogyi Lolinak509
Illyés Gyulának510
Kínálgató512
Kurucok beszélnek I-III.512
Sportirodalom514
(Egy új honőrhöz!...)514
(Én óvakodva szürcsölöm....)515
(IGE)515
A csodaszarvas515
(Már arra gondolok nem egyszer...)517
(Braun Évának)517
(Ma névnapja van...)517
(Valamikor volt a tett...)518
Az oktató mama oktatása518
Epigramma519
Levél519
(Ezen újabb kis magyarnak...)520
(A Royalban muzsika...)520
(Vásárhelyről disznó jő...)520
(Három vándor) 1-3.521
(Hallom, hogy az Ádám..)522
(Éva vigyázz...)522
(A harisnyája...)523
(Leontin)523
(Jutkám csapódj!...)523
(Nor-coc)523
Smá Jiszróel524
A boldogság nyitott könyv, tessék, olvasság525
Semmi526
(A költő olyan, mint a kisgyerek...)527
(25 éve...)527
(Amikor verset ír az ember..)528
(Szolgának állítod magad...)528
(Még ne utazz el...)528
(Kedves Zoltán...)529
Zsengék
(De szeretnék...)530
A szolnoki hídon530
A női szív531
Homály borult az erdőre...531
Összetört szívem532
A szív s a szem533
Hozzá!534
Amióta...534
A halálról535
Csókolj, csókolj...536
Szeretném, ha vadalmafa lennék!537
Jelen, mult, jövő538
Bolyongok538
Ülünk egymás mellett539
Egyedül539
Mámor540
Akkor541
Vágymagam a Hold alatt541
Az örök elmúlás542
Végtelen óta...543
Tengerhez544
Sóhaj545
(Hull a levél...)545
Műfordítások
Versfordítások
1921
300 spártai sirverse549
1928
Arthur Rimbaud: Munkások550
John Dos Passos: Meghaltak551
1929
Francios Villon
Nyugasztaló554
Villonról meg a vastag Margotról szóló ballada555
Ballada... Szüzanyánkhoz való könyörgésképpen557
Ballada a hajdani idők dámáiról558
Villon négy sorocskája559
Francios Villon Nagy Testamentuma 1461-ben559
1932
Vladimir Majakovszkij: Százötven millió561
Szergej Jeszenyin: Idők beteljesedése651
Ó dán népballada: Tidmann úr562
Petr Bezrun: Ki áll helyemre?564
1933
Petr Bezrun
A bányász565
Leonidas567
Jaroslav Bednát: Katonatemető568
Jozef Hora
Szívem testvére, az idő569
Könyvek az asztalon570
Frantisek Kubka: Nyírfák570
Antonín Matej Pisa: Dél-Csehország571
Jirí Wolker
Arc az üveg mögött574
Ballada a fűtő szemeiről575
A haldokló578
Délelőtt a parkban579
Utolsó versek579
Radu Gyr: A mészárszékek580
1934
Émile Verhaeren: Este582
Martin Luther: Erős vár a mi Istenünk583
Elena Faragó: Egy ember...584
Aron Cotrus
A bányász585
Gyárban586
Ion Codru586
Magányos fa587
Ovid Densusianu: Hol a földes, dűló588
Nichifor Crainc
Elmulás588
Őszi ima589
Mihail Codreanu: A Golgota könyve590
Zaharia Stancu: Ha eljönnél..590
Arthur Rimbaud: A meghökkentek592
1935
Johann Sebastian Bach: Ébredjetek, szólít a hang594
1936
Mihail Cruceanu: Az ősz az utcán595
Ion Vinea: Tél596
George Talaz: A sas597
Vasile Ciocálteu: Egyedül597
George Cosbuc: Földet adj!598
Radu Boureanu: A vörös ló600
Ilarie Voronca: Sokaság, te602
Prózafordítás
Karel Capek: Humanizmus604
Nem kidolgozott, töredékes fordítások
Tudor Arghezi: Archeológia609
Stefan Nenitescu: Dünák610
Mihail Sáulescu: Aeternitas610
Nichifor Crainic: A tulsó part611
1936
Lope de Vega: Donna Juana612
Kétes hitelű fordítások
1930
Cseh és szlovák népdalok678
1932
Aexandr Blok: Részlet a Tizenkettőból685
Primitív költészet685
Széppróza
1925
Piros történet693
1926
István, a bányász696
Tizenöt nap az üvegburában698
1932
Csoszoi, az öreg suszter700
1924
Drámatöredék705
Önvallomások
1924
(Alleluja..)709
1928
(Feljegyzés a Társadalmi Lexikon számára)710
Orsz. Magy. Diáknyomorenyhítő Akció kérvénye710
1929
József Attila vallomása önmagáról713
1932-34
Vallomás715
1935
Öngyilkosság?717
1936
Verstan és versírás722
Szabad-ötletek jegyzéke két ülésben723
1937
Curriculum vitae731
(Erre a muzeumi gyülésre...)735
(32 évvel ezelőtt...)735
(A multkor, nem lévén egyéb dolgom...)736
(Pszichoanalitikai kezelésbe...)736
Jegyzetek741
Utószó755
A József Attila életében megjelent kötetek tartalma761
Mutatók
Betűrendes versmutató773
A kötet tartalma795
II. kötet
Tanulmányok, cikkek, bírálatok
1923
(Vasat aranyért...)7
(Új szépirodalmi...)8
1924
Réti Ödön: Zorka10
1928
Délibáb. Terescsényi György versei12
Egyszerű énekek. Brichta Cézár versei14
A Bartha Miklós Társaság értesítőjéhez15
Vérző szárnyakkal. Lőrincz Jenő versei17
1929
Magyarító szótár19
Ady-vízió20
"Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete"35
Kultúrfőlények haditánca51
Dóczy Jenő: Arany János53
Új Magyar Föld és - néptelen szavak54
1930
Az Istenek halnak, az ember él61
Magyar Mű és Labanc Szemle77
Nagy Lajos: Lecke92
Aszlányi Károly: Pénz a látóhatáron95
Forrás a sivatagban96
1931
Irodalom és szocializmus101
Mécs László költészete130
Ahogy azt a nagy Móricz elképzeli136
Marxista munkásoktatás141
Kassák Lajos 35 verse143
1932
Fiatalságunk és a népművészet149
Zsolt Béla: "Bellegrade"151
Természettudomány és marxizmus158
Egyéniség és valóság163
Az ifjúság nemi problémái172
Kína181
Kapitalista tervgazdaság vagy marxista elmélet?184
1933
Az egységfront körül190
1934
A szocializmus bölcselete200
1935
Munkanélküli írók táppénze208
Reform-toborzó210
"Új Szellemi Front"213
Kosztolányi Dezső226
A középosztály és a vajudó világ231
1936
Új szocializmust!238
Ázsia lelke242
Szerkesztői üzenet248
1937
Miért nem járok színházba?253
Ignotus Pál: Kosztolányi Dezső253
"Márciusi Front"254
Horváth János: Magyar versek könyve255
Van-e szociológiai indokoltsága az új népies iránynak?260
A mai költő feladatai262
Töredékesen fennmaradt tanulmányok
Nagyobb töredékek
"A magyar prolegárirodalom plattformtervezete"267
Hajnali madár281
(Esztétikai töredékek)285
(A művek alkotóinak és kiadóinak...)326
A művészet kérdése és a proletárság320
A dolog333
Hegel, Marx, Freud335
Ütem és fogalom345
Kisebb töredékek, feljegyzések349
Másokkal együtt írt prózai művek
Ki a faluba!355
("A halálbüntetés elleni röpirat")365
Tanulmánytervek
Egy Bartók-tanulmány vázlata369
Tanulmánytervek, elveszett tanulmányok370
Kétes hitelű prózai írások
A pusztulás útja375
Világcsalás375
A színek dalolnak376
377
Megpróbáltatás377
Tavasz lesz már378
Március...379
Gergely napján379
Sándor, József, Benedek380
Virágok381
Május van381
Búcsúzó nyár382
54%383
Bűbáj (I.)384
Bűbáj (II.)386
Vetélő388
"Balaton vármegye"389
A szerkesztő postája390
Igazgyöngyök a neonacionalizmus bölcseleti mélységeiből391
A maratoni kormányelnök393
Bethlen félti a dzsentlemeneket...395
Értelem és etika397
Csillagtúra és kultúrfölény397
Anya és csecsemő400
A Szent László-monda401
Lovasszobrot Klebelsbergnek401
Klebelsberg, a diadalmas402
Levelek
József Jolánnak (Budapest, 1916 körül)407
József Áronnénak (Abbázia, 1918. aug. ?)408
József Jolánnak (Makó, 1920. okt. 7.)408
József Jolánnak (Makó, 1920. okt. ?.)409
József Jolánnak - Makó, 1920. X. 24.409
József Jolánnak - Makó, 1920. XI. 2.411
József Jolánnak - Makó, 1920. nov. 13.412
József Etelkának (Makó, 1920. nov. 30.)413
József Jolánnak - Makó, 1920. dec. 4.414
József Jolánnak - Makó, den 9. fr. 1921.415
József Jolánnak - Makó, 1921. febr. 20.416
József Jolánnak - Makó, 1921. máj. 2.418
József Etelkának - M(ező)h(hegyes), 1921. júl. 30.420
József Jolánnak - Makó, 1921. szept. 24.421
József Jolánnak - Makó, 1921. X. 23.422
József Jolánnak - Makó, 1921. dec. 2.424
József Etelkának - M(akó), 1922. febr. 13.425
Makai Ödönnek - Makó, 1922. febr. 18.426
József Etelkának - Kiszombor, 1922. aug. 17.427
Juhász Gyulának - Kiszombor, 1922. aug. 18.429
A Nyugat Szerkesztőségének (Makó, 1922. szept. ?)430
József Jolánnak - Makó, 1922. okt. 10.430
Réti Ödönnek - Makó, 1922. okt. 14.431
Makai Ödönnek - Makó, 1922. nov. 4.432
Koroknay Józsefnek (Makó, 1923. febr. 10.)433
József Etelkának - Makón, 1923. III. 5.434
Sz. Szigethy Vilmosnak - Makó, 1923. III. 7.434
József Etelkának (Makó), 23. IV. 26.435
József Jolánnak (?) (Makó, 1923 tavasza)435
József Jolánnak - Makó, 1923. V. 14.436
Mikes Lajosnak - Makó,1923. május 24.437
József Jolánnak (Makó, 1923. július 1.?)438
József Jolánnak - Budapest, 1923. július 2.439
József Jolánnak (Makó, 1923. júl. 17.)440
Espersit Máriának (Makó, 1923. okt. 4.)440
Galamb Ödönnek - Budapest, 1923. dec. 8.441
Espersit Jánosnak (Budapest, 1923. dec. eleje)444
Tettamanti Bélának - Budapest, 1923. dec. 13.446
József Jolánnak - Makó, 1924. jan. 29.447
A Budapesti Kir. Büntető Törvényszék Vádtanácsának Elnökéhez . 1924. máj. (4.)449
Galamb Ödönnek - B(uda)p(est), 1924. jún. 17.450
Espersit Máriának (Budapest, 1924. júl.?)452
Espersit Jánosnak (Budapest, 1924. júl. 5.)452
A Ma Este Szerkesztőségének (Szeged, 194. aug. vége.?)454
József Jolánnak (Szeged, 1924. szept. ?)455
A Szegedi Ferenc József Tudományegyetemnek (Szeged, 1924.szept. 3.)455
József Jolánnak - Szeged, 1924. okt. 10.456
Nővéreinek - Szeged, 1924. okt. 27.459
Galamb Ödönnek - Szeged, 1924. okt. 30.460
József Jolánnak - Szeged, 1924. nov. 23.461
Espersit Jánosnak (Szeged, 1924. nov. 24.)463
Nővéreimnek (?) (Szeged, 1924. nov. vége)463
Kunvári Bellának - Szeged, 1925. febr. 21.464
Espersit Jánosnak - Szeged, 1925. márc. 8.465
Szatmári Rózsikának (Szeged, 1925,. ápr. 22-23.)466
Márer Györgynek - Szeged, 1925. máj. 3.470
József Jolánnak (Szeged, 1925. jún.?)472
Márer Györgynek - Wien, 1925. okt. 4.473
Nővéreinek - Wien, 1925. okt. 4.474
József Jolánnak (Wien, 1925. okt-nov.)475
Osvát Ernőnek - Bécs, 1925. nov. 14.475
Osvát Ernőnek - Wien, 1925. nov. 24.477
Galamb Ödönnek (Bécs, 1926. jan.?)478
Espersti Jánosnak - Wien, 26. febr. 8.482
József Jolánnak - Wien, 1926. febr. 10.483
József Jolánnak - vienne, le 11. févr. 26.484
József Jolánnak - Bécs, 926. márc. 8.485
József Jolánnak - Wien, 1926. március 26.486
Saitos Gyulának (Bécs, 1926. márc. 27.)487
József Jolánnak - Bécs, 1926. márc. 27.488
Szatmári Rózsikának - Bécs, 1926. márc. 29.488
Mikes Lajosnak - Wien, 1926. ápr. 23.489
Deák Hajnalkának - Bécs, 1926. ápr. 24.490
Mikes Lajosnak (Bécs, 1926. máj. eleje)491
József Jolánnak (Bécs, 1926. jún.?)492
József Jolánnak (Bécs, 1926. júl.?)498
József Jolánnak - Kastély Hatvan, 926. aug. 2.500
Espersit Jánosnak - Kastély Hatvan, 1926. VIII. hónap 10.502
József Jolánnak (Budapest, 1926. aug. vége)503
József Jolánnak (Budapest, 1926. aug. ?)504
József Jolánnak - Paris, le 25. sept. 926.505
József Jolánnak - Párizs, 1926. okt. 15.506
Gáspár Endrének (Párizs, 1926. okt. ?)511
József Jolánnak - Párizs, 1926. XI. 2.515
József Jolánnak (Párizs, 1926. nov. 24.)519
József Jolánnak - Párizs, 926. dec. 19.520
József Jolánnak - Paris, le 13. janv. 1927.523
József Jolánnak - Paris, le 22. janv. 1927.524
Galamb Ödönnek - Paris, 27. jan. 23.526
József Jolánnak (Páris, 1927. febr. 1)530
Galamb Ödönnek - Paris (Párizs, 1927. febr. 12.)530
József Jolánnak - Páris, 927.III. 5.531
József Jolánnak (Párizs, 1927). le 12 mars534
József Jolánnak - Párizs, 1927. márc. 25.536
József Jolánnak - Párizs, 1927. árp. 5.538
Juhász Gyulának (Párizs, 1927. ápr. 16.)540
József Attila és Korda Vince - Komor Andrásnak - Párizs, (1927)541
József Jolánnak (Párizs, 1927. ápr. 25.)544
József Jolánnak - Parizs, 1927. máj. 8.547
József Jolánnak (Párizs, 1927. máj. közepe)548
József Jolánnak - Párizs, 1927. máj. 28.550
József Jolánnak (Párizs, 1927) junius 1.553
József Jolánnak - Paris, le 20 juin 1927554
József Jolánnak (Tollon s. mer 27. VI. 1927)556
József Jolánnak - Cagnes sur mer 1927. jun. x.556
József Jolánnak - C(agnes)s(ur). m(er)., 27. jul. 9.556
József Jolánnak - Cagnes sur mer 27. jul 17.559
József Jolánnak - Cagnes sur mer, 1927. július 29.561
Juhász Gyulának (Budapest, 1927. okt. 12.)561
Zolnai Bélának - Budapest, 1928. márc. 29.563
Kuncz Aladárnak - Budapest, 1928. ápr. 25.563
Sándor Imrének - Pest, 1928. ápr. 25.564
Eidus Bentiánnak - Pest, 1928, ápr. 29.566
Galamb Ödönnek - Pest, 1928. ápr. 30.567
József Jolánnak (Budapest, 1928. júl. ?)568
Vágó Mártának - Pest, 1928. szept. 12.569
Vágó Mártának - Pest, 1928. szept. 13.571
Vágó Mártának - Pest, 1928. szept. 16.573
Espersit Jánosnak - Pest, 1928. szept. 20.575
Vágó Mártának - Pest, 1928. szept. 20., 21., 28.577
Vágó Mártának - Pest, 1928. szept. 30.578
Vágó Mártának - Pest, 1928. okt. 1.583
Vágó Mártának - Pest, 1928. okt. 2.587
Vágó Mártának - Pest, 1928. okt. 3.590
Vágó Mártának - Pest, 1928. okt. 5-6.592
Vágó Mártának - Pest, 1928. okt. 6.595
Vágó Mártának - Pest, 1928. okt. 10.598
Vágó Mártának - Pest, 1928. okt. 11.601
Vágó Mártának - Pest, 1928. okt. 12.603
Vágó Mártának - Pest, 1928. okt. 22. (?) kedd607
Vágó Józsefnének - Pest, 1928. nov. 1.610
Vágó Mártának - Pest, 1928. nov. 5.614
Vágó Mártának - Pest, 1928. nov. 9.617
Vágó Mártának - Pest, 1928. nov. 16.618
Vágó Mártának - Pest, 1928. dec. 15.621
Hatvany Lajosnak - Hódmezővásárhely, 1929. dec. 4.624
Szalatnai Rezsőnek (Budapest, 1930. ápr. 12.)628
Bresztovszky Edének - Budapest, 1930. ápr. 18.634
Dsida Jenőnek - Hódmezővásárhely, 1930. jún. 16.636
A Magyar Szemle Kiadóhivatalának - Budapest, 1931. febr. 28.636
Szántó Juditnak - Budapest, 1931. április 13.638
Szántó Juditnak - Budapest, 1931. április 19.639
Szántó Juditnak - Budapest, 1931. ápr. 20. 641
Fábry Zoltánnak - Budapest, 1931. szept. 3.641
József Etelkának (Budapest, 1932. jan. 25.)645
A Nyugati Kiadónak - Budapest, 1932. március 14.645
Szántó Juditnak (Budapest, 1932?)646
Szántó Juditnak - Hévízfürdő, 1932. szept. 9.646
Szántó Juditnak (Hévíz, 1932. szept. 12.)646
Bresztovszky Edének - Budapest, 1932. szept. 21.647
Babits Mihálynak - Budapest, 1932. okt. 6.647
Babits Mihálynak - Budapest, 1932. okt. 12.648
József Etelkának - B(uda)p(est), 1932. okt. 31.648
Bresztovszky Edének - H(ód)M(ező)Vásárhely, 1932. dec. 6.649
Szántó Juditnak - H(ód)M(ező)Vásárhely, 1932. dec. 6.650
Ottó Ferencnek - H(ód)M(ező)Vásárhely, 1932. dec. 9.650
Szántó Juditnak (Hódmezővásárhely, 1932. dec. 19.)651
Hatvany Lajosnak - H(ód)M(ező)Vásárhely, 1932. dec. 23.652
Szántó Juditnak (Hódmezővásárhely, 1932. dec. 23.)652
Babits Mihálynak - Budapest, 1933. jan. 28.653
Babits Mihálynak - B(uda)p(est), 1933.márc. 2.654
Szántó Juditnak (Lillafüred, 1933. jún. 13.)655
Babits Mihálynak (Budapest, 1933. jún. 17.)656
Hóman Bálintnak (Budapest, 1933. okt. 9.)656
Radvánszky Albertnak - Hódmezővásárhely, 1934. ápr. 3.657
Nagy Lajosnak - Hódmezővásárhely, 1934. ápr. 16.657
Szántó Juditnak - Hódmezővásárhely, 1934. ápr. 16.658
Szántó Juditnak (Hódmezővásárhely, 1934. máj 1.)659
Szántó Juditnak - H(ód)m(ező)Vásárhely, 1934. máj. 4.660
Ottó Ferencnek (Hódmezővásárhely, 1934. máj. 16.)660
Szántó Juditnak (Hódmezővásárhely, 1934. június 13.)661
József Attila és Pákozdy Ferenc - Beke Manónak - Hódmezővásárhely, 1934. június 20.662
Szántó Juditnak - Hódmezővásárhely, 1934. jún. 23.663
Illyés Gyulának - B(uda)p(est), 1934. szept. 18.664
József Etelkának - B(uda)p(est), 1934, szept. 18.665
Remenyik Zsigmondnak - B(uda)p(est), 1934. szept. 20.666
Ottó Ferencnek - B(uda)p(est), 1934. nov. 10.666
Gyömrői Editnek -B(uda)p(est), 1935. ápr.14.667
Babits Mihálynak - Hódmezővásárhely, 1935. aug. 18.667
Szántó Juditnak (Hódmezővásárhely, 1935. aug. 20.)668
Gyömrői Editnek - Hódmezővásárhely, 1935. aug. 20.669
Szendy Károlynak (Budapest, 1935. nov. 16.)669
Hatvany Lajosnak (Budapest, 1935. dec. 23.)670
Halász Gábornak (1935?)670
Hirsch Albertné, Hatvany Irénnek - Budapest, 1936. okt. 5.671
Rapaport Samunak - Budapest, 1936. okt. 5.672
Gyömrői Editnek (Budapest, 1936. okt. 28.)673
József Attila és Ignotus Pál Molnár Katának (?) - Budapest, 1936. november 3.678
Melléky Kornélnak (Budapest, 1936. nov. 8.)679
Gyömrői Editnek - B(uda)p(est), 1936, nov. 9.679
Ignotus Pálnak (Budapest, 1936. nov. ?)681
Cs. Szabó Lászlónak - B(uda)p(est), 1936. nov. 30.681
Móricz Zsigmondnak (Budapest, 1936. nov. ?)682
Bartók Bélának - B(uda)p(est), 1936. dec. 9.682
Szántó Juditnak (Budapest, Siesta, 1937. febr. 2.683
Füsi Józsefnek (Budapest, 1937. máj. eleje.)683
Komor Andrásnak (Budapest, 1937. jul.12.)684
Flórának - Budapest, 1937. júl. ?684
Dormándi Lászlónak - Budapest, 1937. júl. 30.685
Hatvany Lajosnak - Budapest, 1937. aug. 5.685
Szántó Juditnak - Budapest, 1937, szept. 13.686
Nővéreinek - Budapest, 1937. X. 16.686
Bak Róbertnek - Balatonszárszó, 1937. nov. 14.687
Bak Róbertnek (Balatonszárszó, 1937. nov. 18.687
Hatvany Bertalan - Szárszó, 1937. nov. 24.688
Bak Róbertnek - Szárszó, 1937. nov. 24.689
(Ignotus Pálnak?) (1937. dec. eleje)689
Cserépfalvi Imrének - Balatonszárszó, 1937. dec. 3.690
Szántó Juditnak (Balatonszárszó, 1937, dec. 3.690
Bak Róbertnek (Balatonszárszó, 1937. dec. 3.)690
Jegyzetek691
Életrajzi adatok767

József Attila

József Attila műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: József Attila könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
József Attila művei I-II. József Attila művei I-II. József Attila művei I-II. József Attila művei I-II. József Attila művei I-II.

A borítók enyhén elszíneződtek, a kötések megtörtek.

Állapot:
1.880 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba