1.027.423

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

József Attila összes versei

Szerző

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 611 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1922
Távol, zongora mellett7
Köntösök7
Nagy ajándékok tora8
Fohászkodó ének9
Tavaszi ének10
Csókkérés tavasszal11
A vergődő diák11
Napszonett12
Nyári délután a szobában13
Aratás előtt13
Aratásban14
Névnapi dícséret14
Perc15
A jámbor tehén16
Kukoricaföld16
Szeged alatt17
Juhász Gyulához17
Nem tudunk élni18
Részeg a síneken18
Éhség19
A gép elkapta20
Holttest az utcán20
Fiatal életek indulója21
A Szent Jobb ünnepén22
Boros keserűség22
Ugye pajtás23
Arany kalásztól24
Végtelen óta24
Keresek valakit25
Tengerhez26
A bánat26
Keserű nekifohászkodás26
Falak27
Őszi alkonyat28
Üdvözlés28
Tél29
Ó, zordon szépség29
Koldus30
Az én ajándékom30
Várlak31
Álomban enyém vagy31
Egyszerű vers32
Nézem a lámpát32
Várakozás32
Csend33
Erőének34
Bús magyar éneke34
Szerelmes keserű hazafiság35
Ének magamhoz36
A füst36
Szerelem ez?37
Gyöngysor37
Himnusz a borhoz38
Ősapám39
Spleen39
Pap a templomban40
Csöndes estéli zsoltár40
Parasztanyóka41
Bús énekhívás42
Rövid óda a kelő naphoz42
Lélekszirteken43
Versek végére44
Tanulmányfej44
A szemed45
Szerelmes kiszólás45
Szerelmes vers46
Proletárok!46
1923
Petőfi tüze49
Önarckép49
Magyarok 1-2. (Minek magunkat lassan ölni?)50
Igaz, őszinte búcsú51
A bátrak52
Tovább én nem bírom53
Távoli ének54
Ad sidera54
Éjjel55
Asszonyvárás asszonyszobor mellett56
Sacrilegium57
Hűség57
Lányszépség dícsérete I-II.58
Leányszépség dícsérete60
Kép a tükörben60
Tavaszi labdajáték61
A betűk sivatagában61
Rög a röghöz62
Útrahívás63
Ezerfárosznyi végzet64
Vers65
A legutolsó harcos65
Lázadó Krisztus66
Pünkösd előtt68
Műterem68
A kozmosz éneke 1-15.69
Elköszönő szelíd szavak77
Alkohol78
A világ megokolt utálata79
El innen79
Harc a békességért80
Juhász Gyuláról való nóta81
Ó szőke csókok partja82
Uram83
Gyász és patyolat83
Tanítások 1-10.84
A számokról90
Gyémánt90
Karácsony91
Kiáltunk Istenhez92
Földmadár93
Megfáradt ember94
Mert ismeretlenünknek tetszik94
1924
És keressük az igazságot99
Kövek100
Miért mondottál rosszat nékem101
Lázadó szentek102
Villámok szeretője102
A multkor, szerda este103
Nyolcesztendős lányok103
Lopók között szegényember104
Szeretők104
Szőke hajam105
Szelíd, búcsúzó asszony106
Művészet az emberek között107
A világ megteremtése107
Ide újra a szeretet jön108
Most a teremtés kezdetén vagyunk109
Magyarok (O jaj, mi igazán tiszták vagyunk)110
Egyszerű ez111
Tüntetés112
Tűz van113
Rokkantak114
Figyel a kancsal115
Minden rendű emberi dolgokhoz115
Kakuk Marci117
Szomorúfűz118
Tavasz van! Gyönyörű!118
Jónál jobb119
Ki verné föl lelkünkben a lelket120
Hét napja120
Igaz ember121
Koldusok I-III.122
Szegényember balladája123
Csodálkozás124
Milyen jó lenne nem ütni vissza124
Szólt az ember125
Sírdomb a hegycsúcson126
Kedvesem126
Szegényember szeretője127
Nem én kiáltok128
Dícsértessék128
Aki szegény, az a legszegényebb129
Férfiszóval I-II.130
Itt egy fa, ott egy fa131
Forduló132
Nekem mindegy133
Nő a tükör előtt134
Miért hagytál el, hogyha kívánsz134
Nyár volt135
Bosszúság135
Komoly lett már136
Mindent hagyok137
A csoda138
Imádság a megfáradtaknak139
A kutya140
Szép nyári este van141
Érzitek-e?142
Oly friss143
Olyan bolond vagy143
Látod144
A lovak145
Este volt s a bőrünk összeért145
Bibliai146
Isten 1-2. (Hogyha golyóznak a gyerekek)147
Istenem149
Kertész leszek149
1925
Szélkiáltó madár153
Tiszta szívvel153
Szép csöndesen aludj154
Tavaszi sár155
Április 11.156
A Paradicsom életté lesz157
Ezüst élet 1-2.158
Szép lobogóval, vagy anélkül159
Balga költő159
Ködből, csöndből161
Mikor az utcán átment a kedves162
Isten (Én az istenem úgy szeretem)163
József Attila (József Attila, hidd el)164
Keserű164
Én dobtam165
Néha szigetek166
Riának hívom166
Most fehér a tűz167
Szomorú168
Együgyü ének168
Érik a fény169
Esti felhőkön169
Hajnalban kel föl, mint a pékek170
Tüzek éneke171
Nagy városokról beszélt a messzi vándor172
A nagy városokat172
Kopogtatás nélkül173
Beteg vagyok174
Erősödik174
Anyám meghalt175
Magyarország messze van176
Pirosszemű177
A tavi torony harangozója178
Ekrazittömeg178
Pilóta179
1926
Ifjúmunkás183
A rák183
Munkás184
Kovács185
Az oroszlán idézése185
Egy átlátszó oroszlán186
Hívogató187
A csapat187
Csak a tenger jött el188
A szeretők hallgatva megálltak189
Ülni, állni, ölni, halni189
Acélgömb föl, föl! Emelkedj!190
A kelő korongba hajítom191
Csodálkozó bogarak közt192
Páncélvonat192
Mégis elveszem193
A mennyei páncélvonat194
A világ ha elbujdostat194
Pohár 195
Virágos195
Bődülj torony196
Mindig jótanácsot sziszegnek197
Táncba fognak197
Hangya198
Hajad az ujjamé198
Hajón megyek Pestre199
A kert200
Kirakom röggel200
Fiatal asszonyok éneke201
Érted haragszom, nem ellened202
Négyen ugrottunk a vízbe202
Végül203
Jut most elég virág204
Esik (Esik, esik)205
Szocialisták (Fájás, nyomor és jóság206
A távol új és új egeket szór206
Isten (Láttam Uram a hegyeidet)207
Csengő208
Engem temetnek208
Jut az ember209
Anyám mosásban209
1927
Bevezető213
Proletárdal213
Chant de prolétaire214
Kultúra214
Párizsi anzix215
Kiszombori dal215
Szabados dal216
Ó Európa216
József Attila (Vidám és jó volt)217
Németh Andor217
Szeretők lázadása218
Áldalak búval, vigalommal219
1928
Pöttyös223
Tószunnyadó223
Luca224
Csüngője voltam225
Tedd a kezed225
Két vers226
K. S.
A három kovács
Néhány éjjelre padra, kőre227
Dal227
Két dal228
Éji dal
Dal
Munkások kórusa228
Dudoló229
Nemzett József Áron230
Ringató230
Lucához231
Dalocska232
Gyöngy232
Gyereksírás233
Klárisok234
Pernyetáncra234
Tudtam én235
Öreg minden236
Förgeteg236
Sok gondom közt238
Az Édesanyjához238
Derengő rózsa239
Mióta elmentél240
Ördög farába240
Óh szív! Nyugodj!241
Zuzmara241
Piros hold körül242
Simon Jolán243
Magyar Alföld243
Hosszú az Úristen244
Szeretnének245
Biztató (Kínában lóg a mandarin)246
Reggeli246
Tüzek éneke247
Borostyánkőbe én be nem fagyok248
Medáliák 1-12.249
1929
Két keserves255
Csin-bin
Medália
Laci bá'255
Esik (Állok, lábamnál tócsa nő)256
Dörmögő257
Harmatocska258
Margaréta259
Tiszazug259
Ákácokhoz260
Bethlen István261
Favágó261
Betlehem262
Betlehemi királyok263
1930
Füst267
Ady emlékezete267
Egy költőre (Sakált kiált, hollót hörög)268
Nyár269
Egeres270
Regös ének270
Bánat (Futtam, mint a szarvasok)271
Tömeg272
Tűnődő274
Vihar
Eperfa
Keresztény
Szél
Írásjel
1931
Kispolgár277
Anyám278
Beszél a tej279
Aranybojtú279
Farsangi lakodalom280
Áradat281
Párbeszéd282
Szocialisták (Le a kapitalizmussal)284
Lebukott285
Munkások286
1932
Fagy291
Ordas292
Eső292
A cipő293
Mondd, mit érlel295
Fák296
A hetedik297
A kanász299
Külvárosi éj299
Hát kijöttem ide az erdőbe
Medvetánc303
Emlék304
Háló305
Ritkás erdő alatt305
Határ306
Holt vidék307
Invokáció308
1933
Reménytelenül313
Lassan, tűnödve
Vas-színű égboltban
Sárga füvek314
Téli éjszaka314
Búza317
A város peremén318
Elégia321
Egy kisgyerek sír328
Óda 1-6324
Bérmunkás-ballada327
A tőkések hasznáról328
Vigasz329
Tehervonatok tolatnak330
Egy ifjú párra331
Hová forduljon az ember332
1934
Nyári délután337
A szigeten338
Alkalmi vers a szocializmus állásáról Ignotusnak 1-6.339
Anya341
Eszmélet I-XII.341
Ősz (A fán a levelek)345
Mama346
Iszonyat346
Számvetés349
Falu350
Magad emésztő352
Szappanosvíz354
1935
A kövezeten359
Ajtót nyitok359
Emberek360
Modern szonett361
Leülepszik361
Én nem tudtam362
Oh, boldog az362
Mint gyermek363
Temetés után363
A bűn364
Emberiség365
Ősz (Tar ágak-bogak rácsai között)366
Kései sirató367
1936
Ha a hold süt371
Harag372
Altató372
Biztató (Csomagodat ne bontsd ki)372
Amit szivedbe rejtesz374
Gyermekké tettél375
Azt olvastam, hogy perli a NEP-et376
A Dunánál I-III.377
Az a szép, régi asszony379
Jaj, majdnem380
Balatonszárszó I-III.381
Irgalom382
Egy spanyol földmíves sírverse383
Judit383
Világosítsd föl384
Kosztolányi384
Aki szeretni gyáva vagy385
Mint a mezőn386
Nagyon fáj387
Majd megöregszel390
Ne bántsd391
Magány391
Légy ostoba!392
Kiáltozás393
Zöld napsütés hintált393
Csendes, kévébe394
Indiában, hol éjjel a vadak394
Osztás után395
Szállj költemény396
Ki-be ugrál396
Két hexameter397
Azt mondják397
Kész a leltár398
Elmaradt ölelés miatt398
Levegőt!399
Kirakják a fát401
1937
Majd emlékezni jó lesz405
Thomas Mann üdvözlése406
Arany407
Nem emel föl407
Reggeli fény408
Flóra409
Hexaméterek
Rejtelmek
Már két milliárd
Buzgóság
Megméressél
Március I-II.412
Flóra I-II.413
Én, ki emberként414
Flórának415
Meghalt Juhász Gyula416
Ars poetica417
Születésnapomra418
Ős patkány terjeszt kórt420
Már régesrég421
Bukj föl az árból421
Hazám 1-7.422
Csak az olvassa426
Én nem tudom426
Száradok, törődöm427
Sas427
Csak most428
Az árnyékok430
Könnyű, fehér ruhában430
Ha nem leszel431
Ha nem szorítsz431
Kiknek adtam a boldogot432
Jön a vihar432
Egy költőre (Téged szeretnek: könnyen értenek)433
Tudod, hogy nincs bocsánat434
Gyönyörűt láttam435
Kedvesem betegen436
Könnyű emlékek437
Szaggatlak, mint a fergeteg437
Miben hisztek437
Négykézláb másztam438
"Költőnk és kora"438
Le vagyok győzve440
Szürkület440
Karóval jöttél441
Talán eltűnök hirtelen442
Ime, hát megleltem hazámat443
Töredékek, vázlatok, verscsírák
Tenyerembe tettem447
Ó bánat ne érj el447
Örökkön háborog a tenger447
S ó te szerencsétlen448
Mikor dolgozol448
Repedt kályhámon448
Arcodon könnyed ott ragadt443
Zúgó, fehér449
Kedveském450
Nyári könnyű szellők450
Átizzadt fekvőhelyeden450
Jó volna-e451
Az "Eszmélet" ciklus vázlataiból451
A pipafüst lenyul454
Ragyog az ég454
A csipogó árnyakból455
A nap még füstölög455
Hizlalt eső455
Vázlatok a "Csendes, kévébe" c. vershez456
Hétért457
Sokan voltak457
Arcuk egy-egy kis külváros457
A kerten457
A nyárfák közt458
Kásásodik a víz458
Ki lapengedélyt nekem nem adott458
Éltem, így érdemeltem458
Nappal mint földet459
Száz éjszakán459
Mint a Tejút460
A hallgatag gép460
Lassú álmodozásaiból461
Lesz lágy hús461
Mint oroszlán461
Én, hazám461
Világokat igazgatok462
Egész testében462
Állás nélkül462
Vadász szemünkre463
Úgy élsz szivemben, Erzsi463
Fagyon veszve463
Szólj hát464
Már sokszor alszom úgy464
És testem végül464
Egy vak ember sír464
Mint locs-pocs fényben465
Költő szerelme465
Tizenöt éve465
Bocsássatok meg465
S ha nem szeretsz úgy466
Jelenet egy büntetéstörvényszéki tárgyalás irataiból466
Szól a szája szólítatlan469
Segítsetek470
Óh, hittem volna470
Szeretem470
Szegény ember hova menjen?470
Dagadt hentes bárdja471
Szamár széllel471
Mióta egyéb nagy írók471
Én költő vagyok471
Három vak holló472
Ne légy szeles472
Kik csak hallották472
Ki tudom, még sokáig élek472
Ahol a szabadság473
Még nem volt olyan disznó473
Hol a miniszterelnök473
Vak, vak, vak473
Az én szivem474
Ha lényed erős474
Én azt akarom474
Mily szép vagy474
Irgalom, édesanyám475
A kínhoz475
Vázlatok az "Én, ki emberként" c. vershez475
S az én apám476
Flóra csináljunk gyereket477
Az "Ars poetica" egy kimaradt szakasza477
Minden s mindenki477
Apám és anyám477
A rengő lomb virágban ég478
A tó jegét478
Nem találok478
Lépte könnyű479
Szóljon e költemény479
Lezúg az élet479
Ha elhagysz479
A vásártéren480
Én ámulok480
Miként a tiszta űrben480
A raktár484
Nincs közöm senkihez481
Nedvesedik mélán481
Ének, hajolj ki ajkamon482
Nem! Nem!482
Édesanyám, egyetlen, drága482
Drága barátaim483
Rögtönzések, tréfák, személyes érdekű apróságok
Tusikának487
Kedves Zoltán487
A hit boldogít487
Juhász Gyulának488
Felfelé törés488
Galántai bátyámnak489
Az örök Polyphemos489
A spenót490
Mint örök keservet491
Ajánlás491
Gügyü, gügyü492
Jutka verse492
Hont Erzsinek493
Nővérem csak küldi494
Ma Lucie494
A nyakába kék kötő495
Virág Márinak496
Nyüzsög a boldogság497
Szonettjáték497
Cézár Galliában
Reggeli ájtatosság
Egy Modiano-cigarettapapír elszakadt
A másodfokú függvények egyenletei
Kerek asztal499
Wolke500
Pauvre plaint-chant méchant500
Ballada501
Somogyi Lolinak501
Éva vigyázz502
Illyés Gyulának502
Sportirodalom503
Egy új honőrhöz503
Én óvakodva szürcsölöm503
IGE504
Már azt gondolom bánatomra504
Braun Évának505
Ma névnapja van505
Jutkám, csapódj!506
Valamikor volt a tett506
Az oktató mama oktatása506
Epigramma507
A Royalban muzsika507
Levél507
Ezen újabb kis magyarnak508
Három vándor509
Hallom, hogy az Ádám510
A harisnyája510
Leontin510
Nor-coc510
Smá Jiszróel511
A boldogság nyitott könyv, tessék olvassák512
Semmi513
A költő olyan, mint a kisgyermek514
Amikor verset ír az ember514
Ha lelked, logikád515
Szolgának állítod magad515
Még ne utazz el516
Zsengék
De szeretnék519
A szolnoki hídon519
Homály borult az erdőre520
Összetört szivem521
A szív s a szem521
Hozzá!522
Amióta523
A halálról524
Csókolj, csókolj524
Szeretném, ha vadalmafa lennék!525
Jelen, mult, jövő526
Vágymagam a hold alatt527
Az örök elmulás527
Akkor528
A gyerekszemű élet-tavon529
Útrakészség530
Prédikáció531
Pogányos hitvallás magyarul533
Baál534
Himnusz az Élethez535
Lovas a temetőben535
Az őrült hajótörött536
Hajnali vers kedvesemnek537
Leánykérő ének538
Sóhaj539

József Attila

József Attila műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: József Attila könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv