1.026.755

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Gazdag szegénység

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 429 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN: 963-15-2330-6
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1903
Alkonyat5
Édesapám5
Magyar népem6
Enyém az alkony6
Dér7
Credo8
1904
Költők9
Első szerelem9
Episztola10
Szüzek11
Kovácsnóta!11
1905
Adagio13
Nietzsche13
Ofélia14
Gotterhalte15
Elégiák15
Budapesti ősz16
Milói Vénusz17
Egy fiatal öngyilkosnak17
Kérdések18
Augusztus18
Shakespeare19
Ábrányi Emilnek20
Egy régi nőnek20
Haláltánc21
De profundis21
Hajnal22
Édesanyám23
Az élet hegyén24
Alkonyati órák24
A hegyi beszéd25
Nagyvárosok magánya26
Óda Dionüszoszhoz26
Himnusz az emberhez27
Megy a hajó28
1906
Ősöm30
Szókratész31
Géza király31
Mátyás király32
Gellért püspök32
Maris33
Dal34
Trista34
Új szonettek35
Anakreoni dal36
Haza37
Borulásos órán38
Egy régi novícius39
Nietzsche Naumburgban39
Shakespeare estéje40
Sursum corda!40
Ők41
Építőmester éneke41
Fehér Anna42
Madách43
Pusztaszer felé44
Tibiscus partján45
Sámson dala45
A kis Tisza hídján46
Magyar elégia47
Budapest48
Öngyilkosok48
Táncdal49
Jön a vonat....50
Idegen ágyon50
Az ő szerelmük51
Nosztalgia52
1907
Floracia53
Hamlet54
Pogány örömök54
Anyóka55
Vita somnium breve55
Tavaszvárás56
Alleluja!57
Meunier57
Egy ing a szárítón58
Dal58
A vonat ablakára59
Ódon ballada59
A csavargó dala60
Földanyánk61
Muzsika61
Humusz62
Flagellánsok éneke62
Szép csöndesen63
Primitívia64
Fátum65
Pogány leány65
Fekete misék65
A verseim után66
Én is meghaltam67
Örvény67
Képzelt utazások68
A Himnusz69
A Halotti beszéd70
Anco'io70
Turris eburnea71
Gályarabok71
Aranykor73
1908
Regény74
Petőfi-kép75
Órák zenéje75
Válasz Ady Endrének76
Testamentom76
Félúton77
Szögedi intérieur78
Ősz78
Glória79
Ó, szent gyerekség79
Az Iza partján80
Maillard kisasszony81
Szomorú Friss István82
Epilógus83
Éjszakák83
Szabad hajók84
Dionüszosz borából85
Filológia85
Elssler Fanny cipellője86
A 13-as ágy87
Régi szerelmes vers87
Mindig...88
Noa Noa89
Valami nagy89
Kurucosan90
Valakinek91
1909
Halotti beszéd92
Tonuzóba sírja felett92
Tömörkény Istvánnak93
Watteau94
Színházi szonett94
Áldott végzetem95
Solveiget hallgatom96
Gemmák és hermák96
Könyvek és könnyek97
Még egy bátor kiáltás!97
Ady Endrének99
Vigasztalásul99
Giorgine100
Beato Angelico101
Örök Beatricének101
Anna101
Győzelmi elégia102
Október102
Anna után103
Megölt szerelem sírkövére104
Anna minden104
A pannóniai légió dala105
A régi hónapos szoba106
Szemek108
Alvás előtt109
1910
A kávéházi bánat110
Gioconda110
Virginitas113
A bús Máramaros113
Anonymus114
Ovíd levele Júliához114
Egy csók egy állomáson115
Ezek enyémek116
A többi néma csend117
Annára gondolok117
Színház118
Áldott e bánat...118
Piros remény119
Formát keresni119
Nyár 120
Tiszai csönd120
Őszi altató121
Tanár úr volnék...121
Ó, asszonyok...122
Orgonaszó123
Mégis...124
A torzóm124
1911
Örök visszhang126
Úgy szeretem...126
Mert későn jöttem...127
Elégia128
Dicsőség129
Ma jött az első...129
Kései ragyogás130
Önarckép130
Az életemet...130
Múzsa131
A munkásnak132
A búcsúzás szonettje132
Stanza a Tiszánál133
Köszönet a nőknek133
Új verseim elébe134
A régi Anna134
A rohateci Máriánál135
A magyar sorompó136
Babona136
Üzenet Szegednek137
Mégis oly szép138
Amor138
Térzene139
A bakter139
1912
Milyen volt...141
Coronatio141
Télutó142
Rontás142
Profán litánia143
A reménytelen144
Menni...144
Szakolcai emlék145
Béke145
Emlék146
Dal146
Tanítónő a végeken...147
Tiszai tájak147
Magamhoz, nyárvégi estén148
Melankólia149
Várad149
Magyar táj, magyar ecsettel150
Örök zene151
Messzeségek151
A végeken152
Nénia153
A bűnös barát154
Sonnet consolant155
1913
Idegen sírok közt156
Búcsú156
Visszatértem157
Falusi éjszaka157
Isten háta mögött158
A költő szól159
Sírvers159
Kalózhajó160
Mindenkinek161
Mári néném161
Egyetlen és kegyetlen...162
Gyászinduló162
Annáról, messziről163
Végtelenség verse164
Vidám tudomány164
Robogva jön...165
Falusi hold166
Bujdosó Balassi166
A nyári Tiszánál167
Ancsa szolgáló168
Szép csöndesen168
Petőfi Zoltán169
Glória170
Trecento170
Annának, utolszor171
1914
Sebesült munkás a Rókusban172
Júlia172
Szemek beszéde173
Vallomás az életnek173
Lobogó174
Szeretem az életet...174
Olvadáskor175
Arckép175
Magyar ősz176
Véres ősz176
1915
Egy képre178
Dulcieának178
Új anakreoni dal179
Az Olajfák hegyén179
Magyar falu csöndje180
Anyák181
Háborús emlék181
Még jönni fog182
Csöndes panasz182
A muszka183
1916
A Gondolkodó185
Az élet zsoldosa185
Testamentum186
Őrház187
Falusi alkony187
1917
Döblingben189
Epitáfium189
Ének Tompa Mihályhoz 1917 őszén190
1918
Megint a Tiszánál192
Béke193
Testvér!193
Búcsú194
Önarckép 1918195
Tömörkény utcáján195
Júlia, bús virág196
Köszöntő197
Gabriele d'Annunziónak 1918197
Szerény gőg198
Tonuzóba199
Vidék200
Negyvenhatosok200
Balalajka202
Salve203
Magyar nyár 1918203
Félegyházán 1918 nyarán204
Tudom már...205
Idegen zsoldos éneke205
Zrínyi, a költő206
Vértanúink207
Az első szabad ének208
Obsit208
Régi verseim elé209
1919
Francia katonának211
...io sono pittore211
És mégis...212
A mizantróp...212
A szemeim213
Forel Ágostonnak213
Dal214
Emlékek útján215
Szeged216
Tegnap, holnap216
Testamentum217
Tavaszi éj218
Húsvétra219
Májusi óda220
Terzinák221
Békét!222
Szerelem?222
Hiába...223
Szőke fény223
Fejfa, 1919224
Hermia225
Titkos értelmű rózsa225
Tájkép226
Gazdag szegénység226
Souvenir227
Nászdal228
A Munkásotthon homlokára228
Tápén229
Dózsa feje230
Az élő halottak háza231
Az én magányom232
Költők, barátim...232
Tovább...233
Sírvers234
A vén cigánynak...234
Szeptember aranya235
Ifjuság235
Falusi delelő236
Ének236
Betegen237
Az októberi forradalomhoz237
Önarckép238
Szegény katona239
Őszirózsa240
Révület240
Boldog halottak241
Falusi lakodalom242
Vízimalom243
Prológus244
1920
Emlék246
Nefelejts246
Sóhaj248
Tavasz ez is...249
Ez a föld...250
Április bolondja250
Könyvem elé251
Elégia251
Egy tatár költőnek252
A munka252
Hegedűszó253
Mindig előre254
Fiatal színésznő255
Örök búcsú255
Anakreoni dal256
Rorate256
Fejfámra...257
Örök harc257
Gazdag szegénység258
1921
Morus Tamás260
Apámra gondolok260
A márciusi láz261
Hiszek262
Berzsenyi262
Középkor263
A "győzteseknek"263
Szikratávirat264
Epilógus265
Regös az udvarban266
Magyar áfium266
Tömörkény asztalánál267
Bartók Bélának267
1922
Ch. Baudelaire269
Az ivó269
Fohászkodás271
Ancsa él271
Gulácsy Lajosnak272
Madách Sztregován274
Gyónás275
Petőfi-centenárium276
Krisztus a vargával276
1923
Dúdolgatok278
Ady-mécses278
Negyven évvel278
A régi víz felett279
Az Isten malmai280
Magyar mezítlábas281
A tápai Krisztus281
Testamentom282
Önarckép, 1923283
Kérdések283
A várta284
Temetők284
Ének Kőrösi Csomáról285
Árvaságom286
Epitáfium287
Őszi stanzák287
Annának288
Szigeti emlék288
Új vallomás289
Tápai lagzi290
Szabadkai emlék290
1924
Tutajok a Tiszán....291
Lázár az égben291
Magyar tél292
Mit akartam?293
Tavaszvárás293
Gandhi294
Emlék295
A szeri pusztán295
Régi operett296
Önarckép297
Rabság298
Május298
Új kurucnóta299
Esti fények300
Hajnalban a naphoz300
Károlyi Lajoshoz301
A rab titán301
Arany Jánoshoz302
Budapest303
Kossuth-szobor303
Szakállszárító304
Alföldi utca304
Stanza305
Budapesti béke305
Magyar idill306
Munkások a hídon307
Vojtnia új ars poétikája a fiatal költőkhöz310
Vörösmarty310
A Fekete Mária311
Credo311
Október312
Beteg kutya313
Heródes313
Honvágy314
Borok314
Tűnődés316
Tájkép316
Forradalmi naptár317
1925
Japánosan325
Ámen326
Emlék326
Darvadozás326
Arany nyomában327
Azt álmodtam...328
Én költő vagyok328
Rudnay Gyulának329
Vérmező329
Köszönöm...330
Sorsom330
Dózsa után330
Az örök szőnyeg331
A dezentor332
Egy világhíresnek332
Imádság a gyűlölködőkért333
Az alsóvárosi temetőben334
Magyar palánta334
Vásárhelyi sétatér335
Vidék335
Magyar vidéki lélek336
A gyermeket, ha alszik...336
Az öregségről337
Arany estéje338
Vojtina új levele öccséhez a drámaírásról338
Móricz Zsigmondnak341
Veláquez halála342
Vallomás343
A dolgozókhoz343
Virágos barikádon344
Néhanapján344
Emberi hitvallás345
1926
Katona József sírján346
Koncert346
Nyugasztaló347
Martinovicsék347
Az Ismeretlen Katona348
Egy ház349
Tápai nóta350
Isten kezében350
Anna örök351
Haladék352
Ne bántsátok a lombokat352
Tehenek353
Este az Alföldön353
Vidéki rejtekben354
1927
Soha...355
Forgácsillat355
Kaisergruft356
Cigánynők356
A szabad jövő lovagjai357
Josephus szobránál358
Megint japánosan358
Kő a kövön359
Még maradok!360
Vidéki napraforgó360
Unalom361
A ceglédi parkban362
Adyra gondolok362
1928
Galilei363
Szent gyermekség364
Május ünnepe364
A szegedi boszorkányok364
Munkásgyermekhimnusz365
Haviboldogasszony366
Endre Bélának, sírjára367
Szent szegénység367
Falu367
Torozás368
Babits Mihálynak368
A színésznő369
Betlehem369
1929
Búcsúfia371
Néha éjjel372
Jublieum373
A szépség betege373
Mint a hajótörött374
Az elborult magyar374
Szakolca375
A Tiszához375
Kilényinek, a kedves titkárnak376
Utolsó vers376
Epitáfium376
Élő halottak377
Baudelaire halála377
Néma jajszó378
Szimpózion379
1930
Melankólia380
Tóth Árpád sírjánál380
Elégia381
A rém382
Gerhart Hauptmannhoz382
1932
Hamu384
1933
Egy kedves vigasztalónak385
Önarckép386
Panasz387
1934
Egy hangszer voltam...388
Móra Ferencnek388
Váci szeptember 1899389
Nietzsche390
Mikes390
Ifjúság390
A bölcs391
Kazinczy392
Mint az alvajáró392
Venit summa dies...393
Szavak393
Sors394
Michelangelo394
Zsolozsma395
Harangjáték395
És mégis396
Zene396
Remeteség397
Emlék397
Ének Bukosza Tanács Ignácról398
Fák398

Juhász Gyula

Juhász Gyula műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Juhász Gyula könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Gazdag szegénység Gazdag szegénység

Könyvtári könyv volt. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
1.630 Ft
650 ,-Ft 60
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Gazdag szegénység Gazdag szegénység Gazdag szegénység

A védőborító kissé kopottas, a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.630 Ft
810 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Gazdag szegénység

Szép állapotú példány.

Állapot:
1.630 ,-Ft
24 pont kapható
Kosárba