821.391

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Juhász Gyula összes versei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 948 oldal
Sorozatcím: Nagy Klasszikusok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN: 963-15-1306-8

Fülszöveg

"Aki csak egyszer látta őt, annak a szeme maradt emlékezetében, amely törékeny és szerény arcát jelentőssé tette, fénybe vonta, megszépítette. A tekintet, amely belőlük előtört, mélységekből jött, a szív bányájából, a lélek, az intuíció, a fájdalom mélységes tárnáiból és a szavaknál meggyőzőbben beszélt. Csak verseiben láttam viszont ezt a babonás és különös fényt... Mindig remete maradt, és - úgy látszik - öntudatlanul remetesorsot akart magának... Hosszú kálváriájának állomásait vidéki városok jelzik, ahol fanyar kedvvel tanárkodott. Nagyvárad, Máramarossziget, Szakolca és Makó... Mindig eksztázisban beszélt... Mindig szerelmes volt. Mindig költő volt. Ha valaki virágot dobott elé, lehunyta szemét, már álmodott, és verseket írt..."
A volt diáktárs és költőtárs, Kosztolányi Dezső írta ezeket a sorokat Juhász Gyuláról, 1914-ben, öngyilkossági kísérlete másnapján. Szeretetteljes, értő, igaz, lényegre tapintó szavak - mégsem foghatják át egész teljességében, nagyságában Juhász Gyula... Tovább

Tartalom

1903
Prometheus7
Daloljatok csak...8
Éjszaka9
Alkonyat9
Édesanyám10
Strófák10
Rostand10
Ima11
Magyar népem...12
Kihallgatás12
Enyém az alkony13
Meghalni...13
Dér14
Credo14
Áldás a fenyőkre15
Nyáréj15
1904
Költők17
Első szerelem17
Epistola I.18
Szüzek19
Kovácsnóta!19
1905
Adagio20
Első szerelem20
A legszebbnek22
Dilemma22
Tündér Ilonának23
Nietzsche23
Ofélia24
Gotterhalte24
Elégiák25
Budapesti ősz25
Vita nuova26
Efemeridák27
Milói Venus28
Dal a rózsákról28
Egy fiatal öngyilkosnak29
Kérdések29
Augusztus30
Művészet30
Herakles31
Shakspere31
Ábrányi Emilnek32
Nevenapján32
Egy régi nőnek33
Haláltánc34
De profundis34
Hajnal35
Cézár halála35
Az örök visszatérés37
Édesanyám38
Hipatia39
Az élet hegyén40
Kiss Józsefnek40
Alkonyati órák41
A hegyi beszéd41
Nagyvárosok magánya42
Pilátus42
Ave43
Klytemnesztra43
Phaethon44
Óda Dionysoshoz44
Epitáfium45
Fidiász a npének...45
Himnusz az emberhez46
Megy a hajó47
1906
(Minek szaladtok el...)49
Lángolni jöttem...49
Ősöm50
Szokratesz51
Magányos úton...51
Géza király52
Mátyás király52
Gellért püspök53
A költő szól53
Kérdés54
Maris55
Csönd55
Dal56
Tristia56
Ovidius57
Új szonettek58
Simon Péter59
Anakreoni dal60
Haza...61
Borulásos órán62
Álmok vége...63
Egy régi novícius63
Nietzsche Naumburgban64
Az áloévirág64
Shakespeare estéje65
Sursum corda!65
Csönd66
Verseim elébe67
Új melódiák67
Ők68
Építőmester éneke68
Fehér Anna69
Madách70
Emlék71
Dalok vége72
Katonák72
Beatus ille...73
Pusztaszer felé74
Tibiscus partján74
Sámson dala75
Találkozás76
Távolok zenéje77
A kis Tisza hídján77
Magyar elégia78
Budapest79
Öngyilkosok79
Átutazóban80
Idegen erdőben81
Táncdal81
Majtény82
Jön a vonat...82
Idegen ágyon83
Az ő szerelmük84
Nosztalgia...84
1907
Florica86
Hamlet86
Pogány örömök87
Salome88
Kalazanti Szent Jószef emlékezete88
A nagy temető89
Anyóka89
Költők90
Vita somnium breve90
Tavaszvárás91
Alleluja!92
Meunier92
Egy ing a szárítón93
Dal93
A vonat ablakára93
A hulló csillagokhoz94
Ódon ballada94
A csavargó dala95
Földanyánk96
Muzsika96
Humusz97
Flagellánsok éneke97
Szép csöndesen98
Pán sípján99
Verecke táján99
Primitíva100
Fátum100
Meghalni szépen...101
Pogány leány...101
Fekete misék102
A verseim után103
Kossuth-nóta103
A varázsfuvolás104
A váradi püspök lánya105
Én is meghaltam106
Örvény107
Képzelt utazások107
Új Faeton108
A Himnusz109
A halotti beszéd109
Anch'io110
Gályarabok110
A földgolyó dala111
Aranykor112
1908
A csataló113
G-dúr114
A Föltámadott114
Turris eburnea115
Regény115
Petőfi-kép116
A tékozló fiú117
Az utolsó vacsora118
Órák zenéje118
Válasz Ady Endrének119
Testamentom119
Pán120
Félúton121
Nászdal121
Szögedi intérieur122
Öregek altatója122
Pilátus123
Ősz123
A Tábor hegyén124
Botond apánk Bizancban124
Himnusz egy csonka Vénuszhoz126
Glória127
Lázár föltámadása127
Ó, szent gyerekség...128
Távolok üzennek...128
Munkácsy129
Az Iza partján130
Maillard kisasszony131
Szomorú Friss István132
Paulus132
Epilógus133
Mercutio dala134
Éjszakák135
Szabad hajók135
Dionysos borából136
Tristia136
Új délibáb137
Filológia138
Hauser Gáspár138
Elssler Fanny cipellője139
A nótás kapitánynak140
A 13-as ágy140
A mi balladánk141
A császár Lipcse előtt141
Régi szerelmes vers142
Atalanta búcsúja143
Őszi verőfényben...143
Mindig...144
Noa Noa144
Haláltánc ének145
Petőfi145
Athéne Partenosz146
Maja146
Valami nagy...147
Kurucosan147
Valakinek148
1909
Öreg hotel...149
Halotti beszéd150
Tonuzóba sírja felett150
Tömörkény Istvánnak151
Watteau152
Színházi szonett152
Szimfónia domesztika153
Visszatérés153
Áldott végzetem154
Bujdosó Balassi155
Solveiget hallgatom155
A nagy üvegház...156
Hősök157
Március idusára157
Születésnapom158
Könyvtár158
Görög elégia159
Gemmák és hermák159
Könyvek és könnyek160
Egy Duse fej alá...160
Még egy bátor kiáltás!161
Ady Endrének162
Egy régi hajnal162
Vigasztalásul164
Giorgione164
Beato Angleico165
Örök Beatricénk165
A régi udvaron...166
Nyáréji éberség166
Imitatio Christi...167
Szentségtörés168
Haldokló gallus168
Robinson szigetén...169
Annára gondolok169
Anna170
Irma171
Az utolsó vacsorán171
A csönd felé172
Szimpózion172
Öreg költőnek173
Győzelmi elégia173
Io Peán!174
Október176
Anna után176
Episztola Dutka Ákosnak177
Megölt szerelem sírkövére178
Anna minden178
A pannóniai légió dala179
Vándordal180
Jönnek-e még?181
A régi hónapos szoba181
Szemek182
Az égi istenek182
Múzsám, kiben hiszek...183
Alvás előtt183
Megállni184
1910
A kávéházi bánat185
Gioconda185
Szürkület187
A táltos, egy faló188
Régi opálos alkonyat189
Virginitas190
A bús Máramaros190
Anonymus191
Ovíd levele Júliához191
Egy csók egy állomáson192
Betegszoba192
A nagy maszk...193
Buddha194
Ezek enyémek...195
A többi néma csend196
Az élet bája...196
Sasfiók197
Misztikus órák197
Annára gondolok198
Magamhoz198
Az élet szonettje199
Színház199
Fehér éjszakák200
Áldott e bánat...201
Piros remény201
A hallgatás tornyában202
Pillangó kisasszony202
Formát keresni...203
Versek, rím és remény nélkül204
Májusi áhítat205
A színész halála206
Csöndes panaszok206
Lady Godiva207
Boccaccio énekel207
Csöndes csillagok alatt208
Nyár209
Szép volt209
Megyünk a völgybe...210
Egy antik márvány torzójára210
Színházi szonett211
Öregek az éjben211
És lassan mindent...212
Most szépül meg...212
A nagy élethárfás...213
Tiszai csönd214
A korán elmenők214
Vigília215
A szerzetes hóráiból215
A híd216
Anya216
Fehér asztal...217
Őszi altató217
Tanár úr volnék...218
Áldott az este219
Egy régi nyárból219
Ó, asszonyok...220
Orgonaszó220
Mégis...221
Gyászköntös221
A torzóm222
Karácsonyi óda222
1911
Nyárai224
Örök visszhang224
Úgy szeretem...225
Mert későn jöttem...226
Alvó erdő...226
Ovíd tavaszdala227
Ha lehullanak a levelek228
Elégia229
Dicsőség230
Ma jött az első...230
Kései ragyoság231
Önarckép231
Lassan búcsúzom...232
Hitvallás232
Liszt Ferenc emlékezete233
Isten kardja...234
Az életemet...235
Tavaszi táj235
Múzsa236
A távozó236
A munkásnak237
A búcsúzás szonettje238
Nincs halál...238
Nyári magányban339
Nincs búcsúzás240
Stanza a Tiszánál240
Köszönet a nőknek241
Kilenc óra241
Beszéd régi valómmal242
Egy öreg költő írja ezt:242
Új verseim elébe243
A régi Anna243
A rohateci Máriánál244
A magyar sorompó244
Babona245
Üzenet Szegednek246
Idegen lugas árnyán246
Mégis oly szép...247
Amor247
Térzene248
A bakter248
Feledés249
Végtelenség249
A Végeken, északon250
1912
Milyen volt...251
Bánk bán251
Halálhimnusz252
Coronatio252
Télutó253
Rontás253
Végállomás az őszben254
Profán litánia254
A reménytelen255
Idegen sírok közt256
Marie Antoinette256
Szerelem volt257
Minden...257
Menni...257
Már azt hiszi...258
Bethániában258
Szakolcai emlék259
Béke259
Harmóniák260
Gyászpompa260
Arany tavasza...261
Tavasz-esti dal261
Tíz év után262
Atyámhoz megyek...263
Új szövetség263
Isteni líra264
Minden rohan...264
Emlék265
Dal265
A kísértő266
Anna-bál266
Tanítónő a végeken...267
Mint régesrégen...267
Tiszai tájak268
Magamhoz, nyárvégi estén268
Ködök várában269
Hálaadás270
Fátum270
Melankólia271
Várad271
Magyar táj, magyar ecsettel273
Pozsony273
Nyári sanzon274
Halottaim274
Örök zene275
Napóleon275
Messzeségek276
Veni!277
A végeken277
Nénia278
Pihenni tért279
Jó pásztor280
Mily idegenek...280
Képek281
A bűnös barát281
Sonnet consolant282
1913
Így szólt Michel Angleo:283
Idegen sírok közt283
Búcsú284
Himnusz a Holdhoz284
Üdvözlet Tömörkénynek285
Visszatértem286
Odysseus búcsúzik286
Falusi éjszaka287
Római módon...287
Sandró Botticelli288
Tristia288
Anakreontikum289
Arany napok...289
Az elrejtező290
Isten háta mögött290
A költő szól:291
Sírvers291
Kalózhajó292
Mindenkinek292
Mári néném293
Egyetlen és kegyetlen...293
Glória294
Hegedű295
Gyászinduló295
Azért szeretlek, Anna...296
Magamról, messziről296
Annáról, messziről297
Bölcsen és derűsen297
Végtelenség verse298
Altató298
Vidám tudomány299
Robogva jön...299
Falusi hold300
Bujdosó Balassi301
Üzenet Szakolcáról 1913-ból301
Késő vallomás302
Homonnai302
A bárka révbe indul303
A nyári Tiszánál303
Ancsa szolgáló304
Falusi harang verse305
Szép csöndesen305
Petőfi Zoltán306
Betegszoba306
Glória307
Shakspere halála307
Trecento308
Annának, utolszor309
Prológus Eötvös József ünnepére309
Innominata310
1914
Sebesült munkás a Rókusban311
Föltámadás után311
Várom őket312
Egy halott költőnek312
Júlia313
Szemek beszéde313
Vallomás az életnek314
Lobogó314
Szeretem az életet...315
Az ópiumszívó315
Ütközet316
Távoli kisváros316
Olvadáskor317
Arckép318
Goethe Weimarban318
Gyermektemető319
Búcsúk319
Csodálatos napok...320
Nagyboldogasszony320
Új ének István királyhoz321
Honvédemlék322
Világosért322
Magyar ősz323
Hunok harca323
Reátok gondolok...324
Magyar325
Vértanúk325
Máramarossziget326
Véres ősz326
1915
Egy képre328
Dulcineának328
Achilleus pajzsa329
Új anakreoni dal329
Az Olajfák hegyén330
A halott vár legendája330
Magyar falu csöndja332
Barletta332
In memoriam...333
Szelíd, szegedi versek333
Notre Dame de Lorette334
Sebesült335
A vérző temető336
Anyák337
Menetszázad337
Kórház előtt338
Egy kárpáti falunak339
Háborús emlék339
Még jönni fog340
Csöndes panasz340
Prológus341
Albumok342
A muszka342
Pannónia343
Emlékeim344
Karácsonyi köszöntés344
1916
Csipkerózsa346
A Gondolkodó346
Csönd347
A rokkant színész347
Makói idill348
A Föltámadott349
Az élet zsoldosa350
Testamentum350
A repülő dalol351
Őrház352
Stanzák352
Mater Dolorosa353
Falusi alkony354
A harangozó354
Az erdélyi gyermek355
Bírálat helyett355
Sóhaj356
Egyedül356
Prológ357
Szomorú játék357
Izsák sírása358
Új stanzák359
Koronázás359
1917
Döblingben361
Epitáfium361
Dal362
(Mint haldokló ajkán...)362
Ének Tompa Mihályhoz 1917 őszén363
Borús szonettek363
Princesse lointaine364
1918
Fotografiák366
Megint a Tiszánál368
Béke369
Testvér!369
Búcsú370
Önarckép 1918370
Tömörkény utcáján371
Júlia, bús virág372
Köszöntő372
Gabriele d'Annunziónak 1918373
Szerény gőg374
Tiziánnak374
Thonuzoba375
Egy virágért376
Vidék376
Negyvenhatosok377
Lévay József378
Balalajka378
Köszöntő Móra Ferencnek379
Anasztázia380
Két gyerek sírjánál380
Salve dr. Hollós Józsefnek381
Magyar nyár 1918381
Félegyházán 1918 nyarán382
Tudom már...383
Idegen zsoldos éneke383
Zrínyi, a költő384
(Prológus a Zrínyi-drámához)384
Széchenyi385
Ének a toll katonáiról385
Rab vagyok...386
Régi falusi állomáson387
Vértanúink387
Gyászinduló388
Ó, szerelem!...389
Ó, ifjúság!...390
Az első szabad ének390
Gloria victis!391
Obsit392
A vidéki magyar színészekhez393
Tabódy Zsoltnak393
Régi verseim elé394
Újvidéki emlék394
Dugonics395
Betlehemi üzenet a vakoknak395
1919
Francia katonának397
... io sono pittore397
És mégis...398
A mizantróp...398
A szemeim399
Forel Ágostonnak399
Dal400
A tücsökre...401
Emlékek útján401
Szeged402
Tegnap, holnap402
Testamentum403
Tavaszi éj404
Húsvétra405
Májusi óda405
Terzinák Móra Ferencnek406
Békét!407
Nyárai Antalnak408
Szerenád408
Szerelem?409
Hiába...409
Szőke fény410
Ki tudja?410
Fejfa, 1919411
Consolatio411
Ocskay Kornélnak412
Hermia412
Nászút413
Titkos értelmű rózsa413
Tájkép414
Gazdag szegénység414
A démonhoz415
Szép csöndesen415
Souvenir416
Nászdal417
A Munkásotthon homlokára417
Tápén418
Néma válasz418
Dózsa feje419
Az élő halottak háza420
Az én magányom421
Költők, barátim...421
Juhásznóta422
Tovább...423
Sírvers423
A vén cigánynak...424
Búcsú Robin pajtástól424
Szeptember aranya425
Ballada a császár katonájáról425
Ifjúság426
Falusi delelő427
Gyász427
Ének428
Betegen428
Az októberi forradalomhoz429
Önarckép429
Louis d'or430
Szegény katona431
Egynémelyekről431
Őszirózsa432
Révület433
Boldog halottak434
Falusi lakodalom434
Vízimalom435
A doktor436
Prológus a Munkás Eszperantó estéjére436
1920
Emlék438
Telefon438
A faluvégi ház439
Nefelejcs439
Pozsony441
Máramarossziget442
Nagyvárad442
Szabadka443
Csáktornya443
Gergely Sándornak444
Auróra444
Sóhaj445
Nyárai Tóni445
Elmenőben446
Dedikáció446
Ex libris447
Mint a banán...447
Fekete gyász448
Tavasz ez is...448
Harmónia449
Ez a föld...449
Turán után450
Április bolondja450
Deo Ignoto451
Könyvem elé452
A titok452
Meseváros452
Elégia453
Tisza szögén453
Haláltánc ének454
Egy tatár költőnek454
Almássy Endrének!455
Carmen456
A munka456
Hegedűszó457
Mindig előre457
Henny Porten458
A csillagok szerelme459
Fiatal színésznő459
Örök búcsú460
Ó, Ember!460
Nóta461
Dicsőség461
Anakreoni dal462
Ének Arany Jánosról462
November463
Rorate464
Fejfámra...464
Még egy nefelejcset...465
Beethovenhez465
Moziban466
Örök harc467
Gazdag szegénység467
1921
Étsy Emíliának469
Morus Tamás469
Apámra gondolok470
Esők után470
A márciusi láz471
Hiszek471
(A magyar múltnak...)472
Mindenkiért472
Baross Gábor emlékezete473
Adyra gondolok474
Tamás Annának475
Berzsenyi475
Középkor476
A "győzteseknek"476
Jól van így477
Szikratávirat477
Móra Ferencnek478
Ének Kupa vezérről478
Epilógus479
Flaubert emlékének480
Marcus Aurelius480
Két élő halott481
Regös az udvarban482
Manóéknak483
Magyar áfium483
Tömörkény asztalánál484
Bartók Bélának484
Ars longa...485
1922
Ch. Baudelaire486
Stanzák az ifjúságról486
Az ivó487
Fohászkodás488
Új Kőmíves Kelemen489
Nosztalgia489
A szent szarvas490
Ancsa él491
Koessler Jánosnak491
Gulácsy Lajosnak492
Madách Sztregován494
Gyónás495
Halottaink495
Petőfi-centenárium497
Hannele költőjének497
Per omnia saecula...498
Krisztus a vargával498
Ének a víg barátról499
Petőfi szellemének500
1923
Dúdolgatok502
Ady-mécses502
Negyven évvel503
A régi víz felett503
Az Isten malmai504
A szegedi boszorkányok504
Emese álma505
Magyar mezítlábas506
Prológus506
Lámpások507
A gyászmagyarok508
A tápai Krisztus509
Testamentom509
Önarckép, 1923510
Angelus511
A költő511
Imádság512
Az utolsó magyar512
Kérdések513
Július 31.513
A várta514
Temetők515
Én Istenem515
Alkony a Tisza hídján516
Óda Germániához516
Szerelem517
Ének Kőrösi Csomáról518
Árvaságom518
A Tiszánál519
Képzelt utazás Váradon519
Epitáfium520
Őszi stanzák520
Annának521
Szigeti emlék522
Új vallomás522
Tápai lagzi523
Betlehem523
Terzinák525
Szabadkai emlék525
Japán módra526
Akarat526
1924
Vízkeresztre527
Tutajok a Tiszán...527
Finikének528
Lázár az égben528
Magyar tél529
Mit akartam?529
Tavaszvárás530
Gandhi531
Japánosan531
Öreg színész532
48 március 15.533
(Bordó cipellő...)533
Emlék534
A szeri pusztán534
Somlay Arthurnak535
Szent Sebestyén536
Fanyar tavasz536
A jubiláns537
Japán módon537
Régi operett538
Önarckép538
Rabság539
Mézeskalács540
Lord Byronhoz540
Május541
A színpad délután541
Prológus542
Kísértetek543
Új kurucnóta543
Nefelejcs Kiss József sírjára544
Esti fények544
Hajnalban a naphoz545
Japáni módon545
Pécs546
Károlyi Lajoshoz546
A rab titán547
Arany Jánoshoz547
Budapest548
Csendélet548
Kossuth-szobor549
Régi költő549
Medievo550
Arany batár550
Szakállszárító551
Macskazugban552
Az ideál552
Kései bölcsesség553
Alföldi utca553
A föltámadt Lázár554
Jó volna...554
Stanza555
Budapesti béke555
Magyar idill556
Ringlispil556
Péchy Erzsinek557
Munkások a hídon557
Prológus szól:558
Szonettek Finikének559
Vojtina új ars poétikája a fiatal költőkhöz560
Halálos ének563
A távozó563
Vörösmaty564
A Fekete Mária564
Credo565
Október565
Beteg kutya566
Heródes567
Honvágy567
A nábob és a költő568
Borok568
Tűnődés569
Ádám halála570
Tájkép570
A dóm zenéje571
Egy kriptára571
Forradalmi naptár572
Csokonai szobránál578
A kísértő578
Betlehemes ének579
Karácsonyi ének580
1925
Japánosan581
Dicsőség Adynak582
A fekete bika582
Téli éjszakákon583
Ámen583
Copernicus583
Szonett Tarján Nórának584
Magyarok Pesten584
Emlék585
A régi kispap586
Darvadozás586
Arany nyomában587
Ember, állat587
(Meghalt a nap)588
Ha kiderül az alkony588
Temetők mellett589
Azt álmodtam...589
Én költő vagyok589
Az örök ballada590
Megint tavasz...591
Rudnay Gyulának592
Vérmező592
Kísértetek592
Köszönöm...593
Hódolat Jókainak593
Sorsom595
Dózsa után595
Az örök szőnyeg596
Melankólia596
Felhők597
Zsolozsma597
A nagy siralomházban598
A dezentor598
Krúdy Gyulának599
Mese600
Medgyaszay Vilmának hódolattal600
Az elköltözött601
Egy világhíresnek601
Imádság a gyűlölködőkért602
Életérzés603
Oroszlámos táján603
Szegedi temetőben604
Az alsóvárosi temetőben605
Magyar palánta605
A panorámás605
Vásárhelyi sétatéren606
Vidék607
Idézzük őt607
Magyar vidéki lélek607
A gyermeket, ha alszik...608
Ballada a hét tengerészről609
Az öregségről610
Arany estéje610
Vojtina új levele öcccséhez a drámaírásról611
Az Ismeretlenhez613
Szent Ilona614
Móricz Zsigmondnak614
Dugonics oszlopánál615
Velazquez halála616
Vallomás617
A dolgozókhoz617
Virágos barikádon617
Mély az élet618
Néhanapján619
Dús őszi nap...619
Mortui...620
Matuzsálem620
A halálhoz621
Emberi hitvallás621
1926
Immortel623
Katona Jószef sírján623
Nefelejcs Blaha Lujzának624
Magyar János a bakon624
Görög prológ625
Koncert625
Nyugasztaló626
A szentesi határban626
Megint japánosan627
Férfiat énekelek...627
Martinovicsék629
Az Ismeretlen Katona629
Egy ház630
Tápai nóta631
Esti dal631
Isten kezében632
Anna örök632
Mindig velem633
Haladék633
1926. július 31.634
A koldusnak634
Ne bántsátok a lombokat635
Tehenek635
Új dalok japán módra636
Látjátok, feleim637
Újabb dalok japán módra637
Este az Alföldön638
Vidéki rejtekben638
Élet639
Isten lámpásai639
Az Időnek641
1927
Soha...642
Halott társak üdvözlése642
Forgácsillat644
Kaisergruft645
Cigánynők645
Ballada646
A szabad jövő lovagjai647
Kútba néztünk647
Josephus szobránál648
Margitsziget649
Megint japánosan649
Kő a kövön650
A magyar dalosokhoz650
Még maradok!651
Himnusz a Mulandósághoz652
Őszelő652
Vidéki napraforgó652
Unalom653
A ceglédi parkban653
Adyra gondolok654
Ady Endre köszöntése654
1928
Galilei656
Japánosan656
Tavasz előtt657
K. L. (Károlyi Lajos)657
Herczeg Vilmosnak658
Szent gyermekség658
Szonett Szegedhez658
Epitaphium659
Május ünnepe659
Köszöntő660
(Rákosi Jenőnek)660
A szegedi boszorkányok661
Munkásgyermekhimnusz661
Mindörökkön662
Haviboldogasszony662
Endre Bélának, sírjára663
A rossz leány663
Szent szegénység664
Falu664
Torozás665
Babits Mihálynak665
Fekete Ipolynak666
Addig is...666
Temető666
Alföldi művészet667
A színésznő668
Betlehem668
R. Étsy Emíliának669
1929
Bauda Vilmosnak670
Búcsúfia670
Néha éjjel671
Jubileum672
A szépség betege672
A nagy víz emlékére673
Mint a hajótörött674
Gyerekkori arcképem675
Hangtalanul675
Az utolsó676
De profundis676
Jegenye lelkem676
Az elborult magyar677
Szakolca677
Magyar költészet epigrammokban678
A Tiszához679
Jó szó679
Búcsú679
(A szomszéd ablakból...)680
(Van életünkben...)680
Kilényinek, a kedves titkárnak680
Móra Ferencnek, a jubileumára681
Utolsó vers681
Epitáfium681
Mily messze vagytok...682
Még valamit...682
Élő halottak683
Baudelaire halála683
Néma jajszó684
Utolsó imádság684
Szimpózion685
Névjegy685
1930
A bukott angyalok687
Sétapálcám687
Melankólia688
Tóth Árpád sírjánál688
Elégia689
A rém689
Gerhart Hauptmannhoz690
1931
Calasantius691
1932
Hamu692
A költőnek693
1933
Egy kedves vigasztalónak694
Önarckép695
Panasz696
1934
Egy hangszer voltam...697
Móra Ferencnek697
Temetés698
Béke699
Váci szeptember 1899699
Nietzsche700
Zászlók700
Mikes700
Ifjúság701
A bölcs702
Kazinczy702
Mint az alvajáró703
Venit summa dies...703
A jövő vetése703
Októberi éj704
Szavak704
Augustus705
Sor705
A szobor706
Michelangelo706
Régi nyári éj707
Zsolozsma707
Gyermektemető708
Harangjáték708
És mégis...709
Zene709
Remeteség710
Emlék710
Fák711
Ének Bukosza Tanács Ignácról711
Élet712
Utánzatok, rögtönzések, töredékek
(A legnagyobb poéta...)715
Utánzatok:
Ady Endre: Héjanász az avaron715
Ady Endre: Rokkanások az éjszakában716
Farkas Imre: Líra716
Endrődi Sándor: Anakreoni dal716
Ábrányi Emil: Jogot a népnek717
Erdős Renée: Sappho717
Csizmadia Sándor: Hajnalban718
Nyár718
Papri-kabaret719
Szegedi önarcképek720
Dal a három díváról722
Nusi dala723
Kánikulai strófák724
Aktuális strófák726
A novella726
(Camille Desmoulins...)727
Elégia727
Aktuális strófák728
A medve728
A Caruso729
Aktuális strófák730
Aktuális strófák730
Aktuális strófák730
A szakáll alkonya731
Aktuális strófák732
Az önemelő polgár732
Operett-világ733
Töftöf-nóta734
Anakreoni légdal734
A korona735
Szomorú strófák735
Simon Judit736
Aktuális strófák737
A falusi kislány Pesten738
Aktuális strófák738
Aktuális strófák739
Aktuális strófák740
Aktuális strófák740
Szeptember741
Őszi strófák742
A metzi bárdok742
Az előkelő idegen743
Spanyol románc744
A hó744
Balkáni idill745
Katonadal746
A plurális746
Nincsen, nincsen!?747
(Én az ital barátja vagyok...)747
Megy a vonat...748
A borbélyleány749
Párbeszéd749
Tatárjárás750
A nagy kalapok750
György úrfi751
Aktuális strófák752
Bocának753
Himnusz Balogh Istvánnak753
Decemberi strófák753
Színházban754
(Hétköznapok...)754
(Szomorúság...)755
(Aktuális strófák)755
(Szavalat a Tisza kantátából)756
Nevem757
Szonett Júliához757
Ifj. Simonka Györgynek757
(A lelkem fájó hangszerén...)758
(Az alkonyat...)758
(A régi bánat...)759
Gyászdal759
(Baróti Józsefnek)760
Ady, a jós760
Nyári mozidal761
A szent magyar folyó762
Szemelvények Arany János balladáiból763
Levél egy kivándorló kartársam után764
Szezonvers765
(Dedikáció)765
Ibolyka765
Márciusi dal768
A pályázók768
A nagy nő769
Magyar szivar vége770
Mikulás770
Engelhez771
(Az ember ötlete...)771
Tökéletlen utánzás zsoltára772
Vitézi ének772
Népdal773
(Tömörkény emléktáblájára)774
Karikatúrám774
(Három helyi lap...)775
(A sajtó ingatag...)776
(Helyettem, kis lapom...)776
(Pajkos madár a műbíráló)777
(Dalok a Bergengócia című daljátékból)777
Intermezzo777
Szerelmi vallomás778
Dévajkettős779
Rózsikának779
Csöndes jubileum780
1923. július elején780
1923. július 14.781
1923. július 14.781
Ami fáj781
1923. Karácsony estéjén782
Weichherz Ilonkának782
(Nincsen olyan...)782
Rózsikának782
Kis Rózsika,783
(Meglesz a mérkőzés...)783
Dal783
Rózsikának784
(Az élet szép...)784
József és Putifárné784
(Magyar vagyok!)786
Július 31.786
(Bár semmi jussom...)787
(Hic fuit...)787
Hangzatka787
Mariannának ***-ig nevenapjára788
Japánosan. Köszöntő Marianna születésnapjára788
(Csenei Magduskának)789
(Hiába...)789
Dedikáció790
Szonett, színházi, Jenőhöz790
(Emlékvers)790
(Itt élet s darvadozott...)791
Nászajándék791
(Hosszú éveken át...)791
Költői verseny791
Élők793
(Kisregénykém...)794
Mariannának794
Özv. László Lajosné epitáfiumául795
Olimpiai óda795
Előszó796
Két vándor796
Hozzá797
Dr. Bam Lászlónénak szeretettel797
Gyönyörű szép május éjjel797
Barna hajad798
(Öreg művész...)798
(Papucs alatt...)798
Mézeskalács recipe798
Csízió az 1929. nem közönséges évre798
(Egy szőke Annát szerettem...)800
Özv. Wilheimné sírfelirata800
(Makáma)800
(Aranyat, tömjént...)801
Egy újságíró sírjára801
(Philoktetesként...)802
Ferenczy István szobrász emlékére802
(Az ég ívén...)802
(Kovácsműhelyben...)802
(A szavak...)803
(Borús felhők közt...)803
(Csodaszép...)803
Nietzsche803
(Halottak napján...)803
Rossz órában804
(Erdélyből jönnek...)804
(Valaki játszik...)804
(Nem adtam mást...)804
(Van, aki tévedésből...)804
(Egy régi kispap...)805
Énekkari szövegek
A Tisza809
(Magyar határon...)813
Királyhimnusz813
Köztársasági himnusz814
Jelige814
A dal814
(Petőfi ünnepére...)815
Petőfi815
Templomi (dal)816
(Itt nyugosznak...)816
Himnusz Budavárához816
A magyar ifjak éneke818
Félegyházi dalos jelige818
Orosházi Munkás Dalkörnek: jelige819
Magyar vigasság819
A munka820
Férfikarének820
Kórus a Naphoz821
Ének Tinódihoz821
Lant és kard822
Könyörgés szabadulásért823
A négy évszak824
Műfordítások
Francois Coppée: Petőfihez829
Victor Hugo: Takarodó830
Leconte de Lisle: Kolibri szerelem831
Gustav Falke: Mese832
Franz Evers: Csillagkönnyek832
Charles Baudelaire: Az albatrosz833
Rainer Maria Rilke: Vigília833
Friedrich Nietzsche: Csillagtörvény834
Hermann Hesse: A magány834
Richard Dehmel: A munkás834
Adolphe Retté: Rokka-nóta835
Alfred Kerr: Kainz836
Horvát Henrik: Hódolat837
Jaroslav Vrchlicky: A marus837
Anton Wildgans: Utolsó szonett Eadhoz838
Detlev von Liliencron: Ki tudja, hol?839
Richard Dehmel: Ragyogó nap840
Detlev von Liliencron: Háborús emlék841
Rudolf Baumbach: Vers842
Jakab Dávid: Dal (Chanson)843
Joachim du Bellay: Honvágy844
Eidus Bentián: Mit még?844
Paul Verlaine: Érzelmes dialóg845
Alfred Kerr: Lucy Kieselhausen846
Charles Baudelaire: Moesta et errabunda847
Rainer Maria Rilke: A szegénységrül848
Arthur Rimbaud: Hangzók848
Li Tai Po: Az istenek tánca849
Komarl Romi: Japán vers849
Charles Baudelaire: Az erkély850
Heinrich Heine: Az utolsó vers851
Heinrich Heine: Doktrina851
L. M. Cognetti: Tosti-dal852
(Babilon vizénél...)852
Énekek éneke853
(Júda fiai...)854
Theodor gróf Salburg Falkenstein: A szerelem854
Heinrich Heine: Lazarushoz855
Paul Heyse: A leány dala856
Karl Herold: Hűtlenség856
Egressy Gábornak857
Zsengék
Rezignáció861
Vigasztalás862
Elégia862
A nazarénus863
Népdalok864
A bolygó hollandi864
A hit865
Magyar epigrammok866
Modern "Divina Commedia"867
Epigramm870
Merengés870
Mulandóság871
Ovidius871
Királyidillek871
Rózsák között872
Gyöngyök872
Hervadás872
Régi nóták873
Hulldogál a fa levele873
Harangok873
Don Quixotte874
Rákóczi hársfái874
Erzsébet napja875
Strófák a romantikáról876
Valósulatlan álom876
Vörösmarty876
Őszirózsa878
Az első fecske878
Eszményekért878
Fenyők a ligetben879
Millióknak búját879
A tetemnézőben880
Karácsony felé880
Puszták881
Icának881
Utószó883
Mutatók887

Juhász Gyula

Juhász Gyula műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Juhász Gyula könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Juhász Gyula összes versei
Állapot:
1.900 ,-Ft
29 pont kapható
Kosárba