860.101

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Juhász Gyula összes versei I. (töredék)

Szerző

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 628 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 17 cm x 11 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet.

Tartalom

I. kötet
VERSEK
1903
Prometheus7
Daloljatok csak...8
Éjszaka9
Alkonyat9
Édesanyám10
Strófák11
Rostand11
Ima13
Magyar népem...13
Kihallgatás14
Enyém az alkony14
Meghalni...15
Dér15
Credo16
Áldás a fenyőkre17
Nyáréj17
1904
Költők19
Első szerelem19
Epistola I.20
Szüzek21
Kovácsnóta!21
1905
Adagio23
Első szerelem24
A legszebbnek25
Tündér Ilonának.26
Nietzsche27
Ofélia27
Gotterhalte28
Elégiák29
Budapesti ősz29
Vita nuova30
Efermeridák.32
Milói Venus32
Dal a rózsákról33
Egy fiatal öngyilkosnak33
Kérdések34
Augusztus35
Művészet35
Herakles36
Shakespeare36
Ábrányi Emilnek37
Nevenapján38
Egy régi nőnek39
Haláltánc40
De profundis40
Hajnal41
Cézár halála42
Az örök visszatérés44
Édesanyám45
Az élet hegyén47
Kiss Józsefnek47
Alkonyati órák48
A hegyi beszéd49
Nagyvárosok magánya50
Pilátus50
Ave51
Klytemnesztra52
Phaethon52
Óda Dionysoshoz53
Fidiász a népnek...54
Himnusz az emberhez55
Megy a hajó56
1906
(Minek szaladok el...)58
Lángolni jöttem58
Ősöm60
Szokratesz61
Magányos úton61
Géza király62
Mátyás király63
Gellért püspök63
A költő szól64
Kérdés65
Maris66
Csönd66
Dal67
Tristia68
Ovidius69
Új szonettek70
Simon Péter71
Anakreoni dal73
Haza...74
Borulásos órán75
Álmok vége...76
Egy régi novícius76
Nietzsche Naumburgban77
Az áloévirág78
Shakespeare estéje78
Sursum corda!79
Csönd80
Verseim elébe81
Új melódiák82
Ők82
Építőmester éneke83
Fehér Anna84
Madách85
Emlék86
Dalok vége87
Katonák88
Beatus ille...89
Pusztaszer felé90
Tibiscus partján91
Sámson dala92
Találkozás93
Távolok zenéje94
A kis Tisza hídján95
Magyar elégia96
Budapest96
Öngyilkosok97
Átutazóban98
Idegen erdőben98
Táncdal99
Majtény100
Jön a vonat100
Idegen ágyon101
Az ő szerelmük102
Nosztalgia...103
1907
Florica104
Hamlet105
Pogány örömök105
Salome106
Kalazanti szt. József emlékezete107
A nagy temető108
Anyóka108
Költők109
Vita somnium breve110
Tavaszvárás110
Alleluja!111
Meunier112
Egy ing a szárítón112
Dal113
A vonat ablakára113
A hulló csillagokhoz114
Ódon ballada115
A csavargó dala116
Földanyánk117
Muzsika117
Humus118
Flagellánsok éneke119
Szép csöndesen120
Pán sípján120
Verecke táján121
Primitíva122
Fátum123
Meghalni szépen123
Pogány leány124
Fekete misék125
A verseim után125
Kossuth-nóta126
A varázsfuvolás127
A váradi püspök lánya128
Én is meghaltam129
Örvény130
Képzelt utazások131
Új Faeton132
A Hymnus132
A halotti beszéd133
Anch'io134
Gályarabok134
A földgolyó dala135
Aranykör136
1908
A csataló138
G-dur139
A Föltámadott140
Turris eburnea140
Regény141
Petőfi-kép142
A tékozló fiú143
Az utolsó vacsora144
Órák zenéje145
Válasz Ady Endrének145
Testamentom146
Pán147
Félúton148
Nászdal149
Szögedi interieur149
Öregek altatója150
Pilátus151
Ősz151
A Tábor hegyén152
Botond apánk Bizancban153
Himnusz egy csonka Vénuszhoz153
Glória155
Lázár föltámadása156
Ó, szent gyerekség157
Távolok üzennek...157
Az Iza partján158
Maillard kisasszony159
Szomorú Friss István161
Paulus162
Epilógus163
Mercutio dala164
Éjszakák165
Szabad hajók165
Dionysos borából166
Tristia167
Filológia169
Hauser Gáspár169
Elssler Fanny cipellője170
A nótás kapitánynak171
A 13-as ágy172
A mi balladánk173
A császár Lipcse előtt173
Régi szerelmes vers174
Atlanta búcsúja175
Őszi verőfényben175
Mindig...176
Noa Noa176
Haláltánc ének177
Petőfi178
Athéne Partenosz179
Maja179
Valami nagy...180
Kurucosan181
Valakinek182
1909
Öreg hotel...183
Halotti beszéd184
Tonuzóba sírja felett185
Tömörkény Istvánnak186
Watteau186
Színházi szonett187
Szimfonia domesztika188
Visszatérés188
Áldott végzetem189
Bujdosó Balassi190
Solveiget hallgatom191
A nagy üvegház192
Hősök193
Március idusára193
Születésnapom194
Könyvtár195
Görög elégia195
Gemmák és hermák196
Könyvek és könnyek197
Egy Duse fej alá...197
Még egy bátor kiáltás!198
Ady Endrének199
Egy régi hajnal200
Vigasztalásul201
Giorgione202
Beato Angelico...203
Örök Beatricénk204
A régi udvaron...204
Nyáréji éberség205
Imitatio Christi...206
Szentségtörés207
Haldokló gallus207
Robinson szigetén...208
Annára gondolok209
Anna210
Irma210
Az utolsó vacsorán211
A csönd felé212
Szimpózion212
Öreg költőnek213
Győzelmi elégia214
Io Peán!215
Október217
Anna után218
Episztola Dutka Ákosnak218
Megölt szerelem sírkövére219
Anna minden220
A pannóniai légió dala221
Vándordal223
Jönnek-e még?224
A régi hónapos szoba224
Szemek225
Az égi istenek226
Múzsám, kiben hiszek...226
Alvás előtt227
Megállani...228
1910
A kávéházi bánat229
Gioconda229
A táltos, egy faló233
Régi opálos alkonyat234
Virginitas235
A bús Máramaros236
Anonymus236
Ovíd levele Júliához237
Egy csók egy állomáson238
Betegszoba239
A nagy maszk...239
Buddha240
Ezek enyémek...241
A többi néma csend242
Az élet bája...243
Sasfiók244
Misztikus órák244
Annára gondolok245
Magamhoz246
Az élet szonettje246
Színház247
Fehér éjszakák248
Áldott e bánat...249
Piros remény249
A hallgatás tornyában250
Pillangó kisasszony250
Formát keresni...252
Versek, rím és remény nélkül253
Májusi áhítat254
A színész halála255
Csöndes panaszok256
Lady Godiva256
Boccaccio énekel257
Csöndes csillagok alatt258
Nyár258
Szép volt259
Megyünk a völgybe260
Egy antik márvány torzójára260
Színházi szonett261
Öregek az éjben262
És lassan mindent...262
Most szépül meg...263
A nagy élethárfás...264
Tiszai csönd265
A korán elmenők265
Vigília266
A szerzetes hóráiból267
A híd268
Anya269
Fehér asztal...269
Őszi altató270
Tanár úr volnék...270
Áldott az este271
Egy régi nyárból272
Ó, asszonyok...273
Orgonaszó273
Mégis...274
Gyászköntös275
A torzóm275
Karácsonyi óda276
1911
Nyárai277
Örök visszhang277
Úgy szeretem...278
Mert későn jöttem...279
Alvó erdő...280
Ovíd tavaszdala281
Ha lehullanak a levelek281
Elégia283
Dicsőség284
Ma jött az első...285
Kései ragyogás285
Önarckép286
Lassan búcsúzom...286
Hitvallás287
Liszt Ferenc emlékezete288
Isten kardja...290
Az életemet...290
Tavaszi táj291
Múzsa292
A távozó292
A munkásnak293
A búcsúzás szonettje294
Nincs halál...294
Nyári magányban295
Nincs búcsúzás296
Stanza a Tiszánál297
Köszönet a nőknek298
Kilenc óra298
Beszéd régi valómmal299
Egy öreg költő írja ezt:300
Új verseim elébe300
A régi Anna301
A rohateci Máriánál301
A magyar sorompó302
Babona303
Üzenet Szegednek304
Idegen lugas árnyán305
Mégis oly szép...305
Amor306
Térzene307
A bakter307
Feledés308
Végtelenség309
A Végeken, északon309
1912
Milyen volt...311
Bánk bán311
Halálhimnusz312
Coronatio313
Télutó313
Rontás314
Végállomás az őszben314
Profán litánia315
A reménytelen316
Idegen sírok közt317
Marie Antoniette318
Szerelem volt318
Minden...319
Menni...319
Már azt hiszi...319
Bethániában320
Szakolcai emlék321
Béke321
Harmóniák322
Gyászpompa322
Arany tavasza...323
Tavasz-esti dal324
Tíz év után325
Atyámhoz megyek...326
Új szövetség326
Isteni líra327
Minden rohan...328
Emlék328
Dal329
A kísértő329
Anna-bál330
Tanítónő a végeken...331
Mint régesrégen...332
Tiszai tájak332
Ködök várában333
Hálaadás334
Magamhoz, nyárvégi estén334
Fátum335
Melnakólia336
Várad336
Magyar táj, magyar ecsettel338
Pozsony338
Nyári chanson339
Halottaim340
Örök zene340
Napoleon341
Messzeségek342
Veni!343
A végeken344
Nénia345
Pihenni tért346
Jó Pásztor347
Mily idegenek...348
Képek348
A bűnös barát349
Sonnet consolant349
1913
Így szólt Michel Angelo:351
Idegen sírok közt351
Búcsú352
Himnusz a holdhoz353
Üdvözlet Tömörkénynek353
Visszatértem354
Odysseus búcsúzik355
Falusi éjszaka355
Római módon...356
Sandro Botticelli357
Tristia357
Anakreontikum358
Arany napok...359
Az elrejtező359
Isten háta mögött360
A költő szól:361
Sírvers361
Kalózhajó362
Mindenkinek363
Mári néném363
Egyetlen és kegyetlen364
Glória365
Hegedű366
Gyászinduló366
Azért szeretlek, Anna...367
Magamról, messziről368
Annáról, messziről369
Bölcsen és derűsen369
Végtelenség verse370
Altató370
Vidám tudomány371
Robogva jön372
Falusi hold373
Bujdosó Balassi373
Üzenet Szakocáról 1913-ból374
Késő vallomás375
Homonnai376
A bárka révbe indul376
A nyári Tiszánál377
Ancsa szolgáló378
Falusi harang verse379
Szép csöndesen379
Petőfi Zoltán380
Betegszoba381
Glória381
Shakespeare halála382
Trecento383
Annának, utolszor384
Prológus Eötvös József ünnepére385
Innominata386
1914
Sebesült munkás a Rókusban387
Föltámadás után387
Várom őket388
Egy halott költőnek389
Júlia389
Szemek beszéde...390
Vallomás az életnek390
Lobogó391
Szeretem az életet392
Az ópiumszívó392
Ütközet393
Távoli kisváros394
Arckép395
Goethe Weimarban396
Gyermektemető397
Búcsúk397
Csodálatos napok...398
Nagyboldogasszony399
Új ének István királyhoz399
Honvédemlék400
Világosért401
Magyar ősz402
Hunok harca403
Reátok gondolok...403
Magyar404
Vértanúk405
Máramarossziget406
Véres ősz406
1915
Egy képre408
Dulcineának408
Achilleus pajzsa409
Új anakreoni dal410
Az olajfák hegyén410
A halott vár legendája411
Magyar falu csöndje413
Barletta413
In memoriam...414
Szelíd, szegedi versek415
Notre Dame de Lorette416
Sebesült417
A vérző temető418
Anyák419
Menetszázad420
Kórház előtt421
Egy kárpáti falunak421
Háborús emlék422
Még jönni fog423
Csöndes panasz423
Prológus424
Albumok425
A muszka426
Pannónia427
Emlékeim428
Karácsonyi köszöntés428
1916
Csipkerózsa430
A Gondolkodó431
Csönd431
A rokkant színész432
Makói idill433
A Föltámadott434
Az élet zsoldosa435
Testamentum436
A repülő dalol436
Őrház438
Stanzák439
Mater Dolorosa440
Falusi alkony440
A harangozó441
Bírálat helyett442
Sóhaj442
Egyedül443
Prológ444
Szomorú játék445
Izsák sírása445
Új stanzák446
Koronázás447
1917
Döblingben449
Epitávium449
Dal450
(Mint haldokló ajkán...)451
Júlia451
Ének Tompa Mihályhoz 1917 őszén452
Borús szonettek453
Princesse lointaine454
1918
Fotografiák455
Megint a Tiszánál457
Béke458
Testvér!459
Búcsú460
Önarckép 1918460
Tömörkény utcáján461
Júlia, bús virág462
Köszöntő463
Gabriele D'Annunuzionak 1918464
Szerény gőg465
Tiziánnak466
Thonuzoba466
Egy virágért467
Vidék468
Negyvenhatosok468
Lévay József470
Balalajka470
Köszöntő Móra Ferencnek471
Anasztázia472
Két gyerek sírjánál472
Salve dr. Hollós Józsefnek473
Magyar nyár 1918.474
Félegyházán 1918 nyarán475
Tudom már...475
Idegen zsoldos éneke476
Zrínyi, a költő477
(Prológus a Zrínyi-drámához)478
Széchenyi478
Ének a toll katonáiról479
Rab vagyok...480
Régi falusi állomáson481
Vértanúink481
Gyászinduló483
Ó, szerelem!484
Ó, ifjuság!...484
Az első szabad ének485
Gloria victis!486
Obsit487
A vidéki magyar színészekhez488
Tabódy Zsoltnak499
Régi verseim elé490
Újvidéki emlék491
Dugonics491
Betlehemi üzenet a vakoknak492
1919
Francia katonának494
... io sono pittore495
És mégis...495
A mizantróp496
A szemeim496
Forel Ágostonnak497
Dal498
A tücsökre498
Emlékek útján499
Szeged500
Tegnap, holnap501
Testamentum501
Tavasz éj503
Húsvétra504
Májusi óda504
Terzinák506
Békét!507
Nyárai Antalnak507
Szerenád508
Szerelem?509
Hiába...509
Szőke fény510
Ki tudja?510
Fejfa, 1919511
Cousolatio512
Ocskay Kornélnak513
Hermia513
Nászút514
Titkos értelmű rózsa515
Tájkép515
Gazdag szegénység516
A démonhoz516
Szép csöndesen517
Souvenir518
Nászdal519
A Munkásotthon homlokára519
Tápén520
Néma válasz521
Dózsa feje522
Az élő halottak háza523
Az én magányom524
Költők, barátim...525
Juhásznóta526
Tovább...527
Sírvers528
A vén cigánynak...528
Búcsú Robin pajtástól529
Szeptember aranya529
Ballada a császár katonájáról530
Ifjuság531
Falusi delelő532
Gyász532
Ének533
Betegen534
Az októberi forradalomhoz534
Önarckép535
Louis d'or536
Szegény katona536
Egynémelyekről537
Őszirózsa538
Révület539
Boldog halottak540
Falusi lakodalom541
Vízimalom541
A doktor542
Prológus a Munkás Esperanto estéjére543
1920
Emlék545
Telefon545
A faluvégi ház546
Nefelejcs547
Pozsony549
Máramarossziget550
Nagyvárad550
Szabadka551
Csáktornya552
Gergely Sándornak552
Auróra553
Sóhaj554
Nyárai Tóni554
Elmenőben555
Dedikáció555
Ex libris556
Mint a banán...556
Tavasz ez is...558
Harmónia558
Ez a föld...559
Turán után560
Április bolondja560
Deo Ignoto561
Könyvem elé562
A titok562
Meseváros563
Elégia564
Tisza szögén564
Haláltánc ének565
Egy tatár költőnek565
Almássy Endrének!566
Carmen567
A munka568
Hegedűszó568
Mindig előre569
Henry Porten570
A csillagok szerelme571
Fiatal színésznő572
Örök búcsú572
Ó, Ember!573
Nóta574
Dicsőség574
Anakreoni dal575
Ének Arany Jánosról576
November577
Rorate...578
Fejfámra...578
Még egy nefelejcset...579
Beethovenhez580
Moziban581
Örök harc582
Gazdag szegénység582
1921
Étsy Emíliának584
Morus Tamás584
Apámra gondolok585
Esők után586
A márciusi láz586
Hiszek587
(A magyar múltnak)588
Mindenkiért588
Baross Gábor emkékezete589
Adyra gondolok591
Tamás Annának591
Berzsenyi592
Középkor593
A "győzteseknek"593
Jól van így594
Szikratávirat594
Móra Ferencnek595
Ének Kupa vezérről596
Epilógus597
Flaubert emlékének597
Marcus Aurelius598
Két élő halott599
Regös az udvarban600
Manóéknak601
Magyar áfium602
Tömörkény asztalánál602
Bartók Bélánál602
Ars longa604

Juhász Gyula

Juhász Gyula műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Juhász Gyula könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Juhász Gyula összes versei I. (töredék) Juhász Gyula összes versei I. (töredék) Juhász Gyula összes versei I. (töredék)

A lapélek kissé elszíneződtek.

Állapot:
660 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba