Vallás témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egészségnevelés 1985/1-6.

Az Országos Egészségnevelési Intézet folyóirata/XXVI. évfolyam

Szerző

Kiadó: Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 288 oldal
Sorozatcím: Egészségnevelés
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva. További szerzők a kötetben.

Tartalom

Dr. Arnold Csaba: Milyen következményekkel jár a beteg nem kielégítő együttműködése101
Dr. Bágyoni Attola: Az életmódból adódó kockázati tényezők és egészségügyi kihatásaik56
Dr. Botta Ádám: Az általános körzeti orvosi szolgálat egészségnevelési tevékenységének javításáról58
Dr. Csenke László - Dr. Takács Imre: Tanítva nevelni!193
Dr. Füsti Molnár Sándor: Az alapellátás és az egészségnevelés XIII. Országos Egészségnevelési Tudományos Konferencia. Budapest, 1984. október 24-26.50
Dr. Kempler Kurt: A gyógyszertári egészségnevelés hatékonyságát akadályozó érdekviszonyokról és gazdasági tényezőkről196
Dr. Mándoki Rózsa: "Az egészséges ifjúság- a legjobb erőforrásunk". Dr. H. Mahler, a WHO főigazgatójának üzenete az 1985. évi Egészségügyi Világnapra49
Dr. Mándoki Rózsa: WHO munkacsoport értekezlet "Az egészségnevelés új irányai az alapellátásban" témáról66
Dr. Mándoki Rózsa: "Én egész népemet fogom tanítani"147
Dr. Miklósi Miklós: Néhány gondolat a fiatalkorúak terhességmegszakításairól Magyarországon152
Dr. Miklósi Miklós: Az időskorúak a statisztika tükrében245
Dr. Németh Endre - Dr. Varga István: Törekvés a szexuális nevelés irányítottságára148
Dr. Pápai Dénes: Búcsú Dr. Bágyoni Attilától145
Dr. Székely Lajos: Az életbiztonság kérdése változó korunkban1
Dr. Szilárd István: Szemléleti és metodikai változások az egészségnevelés gyakorlatában97
Dr. Takács Imre: lásd Csenke László dr.193
Dr. prof. Tényi Jenő: Egészségnevelés az alapellátásban63
Dr. Varga István: lásd Németh Endre dr.148
Dr. Vastaghné Meleg Csilla: Az egészségkultúra kialakulására ható tényezők 0 és 3 éves kor között155
Dr. Vértes Ládzló: Az öregedésről241
A XIII. Országos Egészségnevelési Tudományos Konferencián tanácskozó munkacsoportok javaslatai60
Felmérések
Dr. Angelus Tamás: lásd Simon Tamás dr.104
Bedéné Balogh Róza: Adatok az anyatejes táplálás jelenlegi helyzetéhez és népszerűsítéséhez114
Dr. Bodnár Lóránt - Dr. Vértes László - Paládi Gusztávné: Cigányok körében végzett táplálkozás-egészségügyi felmérés tapasztalatai7
Dr. Formaggini Margit - Dr. Lelkes Miklós: Üzemi orvosi rendelőintézetet felkereső dolgozók egészsgékulturális érdeklődésének vizsgálata5
Dr. Imre Mária: Aerobic- az orvos szemével10
Juhász István: lásd Telekné Tóth Anna166
Kecskeméti Mártonné: lásd Simon Tamás dr.104
Dr. Kemenes Ildikó - Dr. Pollák Zsuzsa - Dr. Kertész Mária: A cseppfertőzés jelentősége az ifjúsági orvosi gyakorlatban, tekintettel a munkába álló új korosztályok egészségi állapotának alakulására107
Dr. Kemenes Ildikó: lásd Pollák zsuzsa dr.160
Dr. Kempler Péter - Dr. Váradi András: Autonóm idegrendszeri károsodás- tünetek, klinikai vizsgálatok, prevenciós és terápiás lehetőségek, egészségnevelési feladatok111
Dr. Kertész Mária: lásd Kemenes Ildikó dr.107
Dr. Kertész Mária: lásd Pollák Zsuzsa dr.160
Dr. Kienle Ernő: Vendéglátóipari dolgozók táplálkozás-egészségügyi ismereteinek vizsálgata202
Kóczián Éva - Vígh Eleonóra: Mentálhigiéne az egészségkulturáltság tükrében163
Dr. Kovács Zoltán: lásd Pallagi Anna dr.198
Dr. Lelkes Miklós: lásd Formaggini mArgit dr.5
Dr. Nikodémusz István: lásd Nikodémuszné dr. Magyarosi Ilona168
Nikodémuszné Dr. Magyarosi Ilona - Dr. Nikodémusz István: Újabb adatok trópusi egészségügyi ismeretekről168
Paládi Gusztávné: lásd Bodnár Lóránt dr.7
Dr. Pallagi Anna - Dr. Kovács Zoltán: Felmérés Eger középiskolás diákjainak dohányzási, alkoholfogyasztási szokásairól és szexuális magatartásáról198
Palotás Julianna: A túlzott gyógyszerközpontúság, mint napjaink civilizációs ártalma109
Dr. Pollák Zsuzsa: lásd Kemenes Ildikó dr.107
Dr. Pollák Zsuzsa - Dr. Kemenes Ildikó - Dr. Kertész Mária: Vizsgálódás a középiskolai és szakközépiskolai balesetek gyakoriságáról, típusairól és okairól160
Seregi Judit - Tomai Éva - Szőke Katalin: Különböző települési körülmények között élő általános iskolai tanulók napirendjének felmérése248
Dr. Simon Tamás - Dr. Angelus Tamás - Kecskeméti Mártonné: A gyógyítást visszautasító, nem együttműködő betegek a belgyógyászati osztályokon104
Szőke Katalin: lásd Seregi Judit248
Telekné Tóth Anna - Juhász István: Társadalmi beilleszkedési zavarok Szolnok megyében166
Tomai Éva: lásd Seregi Judit248
Dr. Váradi András: lásd Kempler Péter dr.111
Dr. Veress Sándor: Panaszok, gyógyszerfogyasztás, gondozás és diáta vasutas dolgozóknál252
Dr. Vértes László: lásd Bodnár Lóránt dr.7
Vígh Eleonóra: lásd Kóczián Éva163
Gyakorlati kérdések
Ács Józsefné - Dr. Szilárd István - Brandstatterné Temesi Tünde: Egészségnevelési fakultáció- Oktatási kísérlet az általános iskolai képzésben17
Brandstatterné Temesi Tünde: lásd Ács Józsefné17
Dr. Budavári Éva: Egészségnevelési problémák az iskolában70
Dr. Burány Béla: lásd Szabó János Barna175
Dr. Csonka Mária: Indokolt és indokolatlan orvoshoz fordulás121
Dr. Farkas Katalin: lásd Györgyné Kovács Erzsébet213
Fazakasné Dr. Hajdú Judit - Ócsné Szathmári Erika: Új módszer a szakmunkástanuló fiatalok egészséges életmódra neveléséhez204
Gaál Sándorné - Gyarmati Zoltánné: A hallgatók egészségnevelési munkára való felkészítése a Szarvasi Óvónőképző Intézet szakkollégiumi rendszerében208
Dr. Golopencza Pál: Interperszonális kapcsolatok a fogászati munkában173
Guthné Endrődy Mária: Betegtípusok egy gyógyszerész szemével125
Gyarmati Zoltánné: lásd Gaál Sándorné208
Györgyné Kovács Erzsébet - Dr. Farkas Katalin: A betegek korszerű egészségnevelése felé- Egy előadássorozat margójára213
Dr. Halmos Tamás: lásd Vértes László dr.171
Dr. Horváth István: Az egészségnevelés jelentősége a gyomirtó- és növényvédőszer-mérgezések megelőzésében119
Dr. Horváth Miklós - Tóth magdolna: Kezdeményezés az egészséges életmódra nevelés általános iskolai tantárgyi integrációjához14
Huth Józsefné: Fiatalok és idősek gyógyszerelésének pszichés és szociális problémái123
Dr. Jakabfi Péter: Egészségnevelés KISZ-építőtáborokban- 10 év tábororvosi tapasztalatai170
Dr. Kamarás Ilona: Gondolatok az egészségről, betegségmegelőzésről és ifjúságunk egészségi állapotáról67
Dr. kautzky László: lásd Vértes László dr.171
Neumark Mária: Dietetikai egészségnevelés a gyógyszállókban23
Ócsné Szathmári Erika: lásd Fazakasné Hajdú Judit204
Petheő Istvánné Dr. Kocsis Erika: "Egészséges, mondd, akarsz-e lenni?"254
Somosné Faragó Év: Betegkísérő könyv, mint az egészségügyi információáramlás korszerűsítésének eszköze18
Steinhacker Rozália - Dr. Vértes László: Új terület: egészségnevelés gerontológiai profilú osztályon117
Steinhacker Rozália - Dr. Vértes László: Egészségnevelés a Fővárosi István Kórház-Rendelőintézetben- az István Kórház alapításának 100. évfordulójára257
Dr. Szabó János Barna - Dr. Burány Béla: A Kárpát-medencében előforduló gyakoribb aprótermetű "muslincák" csípéseinek elkülönítése175
Dr. Szigeti Lajos: Egészségnevelés a családban20
Dr. Szilárd István: lásd Ácsa Józsefné17
Dr. Thaly Gedeonné: Jó kezdeményezés a szociális zservezői gyakorlatban211
Tóth Magdolna: lásd Horváth Miklós dr.14
Dr. Vértes László: lásd Steinhacker Rozália117
Dr. Vértes László - Dr. Halmos Tamás - Dr. Kautzky László: A Pest megyei első Cukorbetegek Klubjáról171
Dr. Vértes László: lásd Steinhacker Rozália257
Továbbképzés
Dr. Aszódi Imre: Tabletta "sub rosa"218
Dr. Batkó György: A gyógyszeres kezeléssel veló megfelelő együttműködés kialakításának egészségnevelési szempontjai215
Dr. Császár Gyula:Az egészség és betegség problematikája259
Dr. Horváth Miklós: Egészségneveléssel kapcsolatos gondolatok177
Dr. Iván László: lásd Pável Magda dr.220
Dr. Pável Magda - Dr. Iván László - Dr. Vértes László: Az időskor néhány mentálhigiénés vonatkozásáról220
Dr. Rigó János: Arányok a táplálkozásban29
Dr. Rókusfalvy Pál: Az egészségre nevelés komplex értelmezése- Testi nevelés, fizikai edzés a családban25
Dr. Vértes László: lásd Pável Magda dr.220
Az egészségnevelés történetéből
Dr. Füsti Molnár Sándor: Az egészésgnevelés a felszabadulástól napjainkig226
Dr. Soproni László: Egészségmegőrző törekvések Nógrád megyei településeken az elmúlt századokban31
Dr. Vértes László: Raymann János Ádám (1690-1770)73
Vitafórum
Dr. Kiss Ottó: lásd Vajon Imre dr.82
Dr. Merétei Klára: Iskolaegészségügy vagy egésdzségnevelés- Hozzászólás Dr. Pajor Géza közleményéhez80
Dr. Nikodémusz István: Célbalövés262
Dr. Pajor Géza: Az egészségtan oktatása és a pedagógusképzés75
Dr. Vajon Imre - Dr. Kiss Ottó: Egri tapasztalatok- Hozzászólás "Az egészségtan oktatsa és a pedagógusképzés" című közleményhez82
Bezsámolók, tapasztalatcsere
Dr. Aszódi Imre: Egészsgénevelés- családtervezés181
Csonka Ferenc: lásd Németh Tihamérné129
Csurgay Judit: Egészségnevelés a televízióban- A Diagnózis a képernyőn34
Dr. Gonda György: Új egészségnevelési mód az alapellátásban37
Jermendy András: Többszínteres egészségnevelési program munkásszállásokon234
Dr. Joó Jenőné: Kisállat-bemutató, mint egészségnevelési program gyermekeknek184
Dr. Joó Jenőné: Mentálhigiénés cigánytábor275
Dr. Joó Jenőné: Az óvodás és iskolás ygermekközösségek dentálhigiénés nevelése276
Kiss Jánosné: Tanórán kívüli egészségnevelés233
Losonczi László: Konferencia az Egészségnevelés és a médiák kapcsolatáról272
Dr. Mándoki Rózsa: Beszámoló a Szocilaista Országok II. Dohányzás Elleni Szimpozionjáról85
Dr. Mándoki Rózsa: Az egészségnevelés Finnországban- egy tanulmányút tapasztalatai alapján132
Dr. Métneki János: Beszámoló az Egészségnevelési Szövetség kétéves működéséről127
Dr. Nagy Mária: Tudósítás az OTKI Egészségügyi Főiskolai Karának a Magyar Orvostörténelmi Társaságában 1985. április 11-én tartott üléséről231
Németh Tihamérné - Csonka Ferenc: Törekvések az egészségnevelés társadalmasításáért129
Sindulár Anna: "Jó szót, egy kis törődést"273
Dr. Szabó Zsuzsa: "Nincs új a nap alatt!"278
Dr. Szendei Ádám: Golyó és céltábla43
Varga Györgyné: Az egészségügyi dolgozók XV. Tudományos Értekezlete Debrecenben36
Az egészségnevelés országos helyzetképe 1984. évben264
Új könyvek
Albrecht Gyula: A pokolba szóló útlevél- Dr. Nagy Gábor - Lovass Pál: A kábítószerek világa279
Dr. Füsti MOlnár Sándor: A magyarországi gyógyszerészet hőskora- Kempler Kurt: A maygarországi gyógyszerészet a századfordulón (1888-tól 1914-ig)86
Dr. Mozsgay Géza: A játszmamentes, őszintébb emberi életért- Eric Berne: Emberi játszmák87
Dr. Simon Tamás: Az élet velejárója, hogy egyszer véget ér- Blasszauer Béla (szerk.): A jó halál88
"Tanácsok az egészséges, ésszerű táplálkozáshoz"- Lovassné Kiss Ildikó - Lovass Pál: A karcsúság titka89
"Szülőknek, de szakembereknek is"- Dr. Velkey László (szerk.): Gyermekeink gondozása és nevelése89
"Az esztétikus külsőért"- Vámos Károlyné - Z. Kertész Alíz - Peterdi Pál: Szigorúan bizalmas, csak nőknek137
Dr. Somosi György: "Környezetünk érdekében"- Dr. Moser Miklós - Dr. Pálmai György: A környezetvédelem alapjai89
Dr. Székely Lajos: A profilaxis elmélete és gyakorlata- K. H. Renker - G. Karsdorf (szerk.): A profilaxis vezérfonala135
Dr. Vértes László: Útmutató az idősek testmozgásához88
Dr. Vértes László: "Zene az idősekért"88
Dr. Vértes László: "Gyógyszereink múltjáról" - Dr. Kempler Kurt: A gyógyszerek története137
Dr. Vértes László: Biológiai elváltozások, megbetegedések és szpciális problémák öregkorban- Beregi Edit (szerk.): Az öregedés235
Lapszemle
Dr. Gonda György: A Hygie 1984. évi első két számáról90
Dr. Gonda György: A bételdió és a dohánylevél rágásának veszélyeiről, s az orális fogamzásgátlók ártalmairól91
Dr. Gonda György: A Hygie 1984. évi hárma, négyes számáról139
Dr. Gonda György: Dohányzás és egészségnevelés140
Dr. Gonda György: Miről írt a World Health 1984. január-áprilisi számaiban?185
Dr. Gonda György: Miről írt a World Health 1984. május-júniusi számaiban?236
Dr. Kempler Kurt: A gyógyszerész tanácsadó szerepének fejlesztése47
Dr. Kempler Kurt: A gyógyszerész szerep az egészség megvédésében és annak elősegítésében93
Dr. Kempler Kurt: Továbbképzés a közforgalmú gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészek számára93
Dr. Kempler Kurt: A gyógyszerész szerepe a megelőző egészségügyi gondozásban94
Dr. Kempler Kurt: A gyógyszer szerepe a család gyógykezelésében94
Dr. Kempler Kurt: A betegeknek szóló tanácsadás a gyógyszertárban142
Dr. Kempler Kurt: A gyógyszerészi tanácsadó tevékenység néhány tapasztalata142
Dr. Kempler Kurt: A beteg változó adatai és a gyógyszerész tanácsadásának gyakorisága közötti összefüggés238
Dr. Nikodémusz István: Alultápláltság Brazíliában. A megoldás az alkohol?92
Dr. Nikodémusz István: A BCG védőoltással kapcsolatos állásfoglalás az NSZK-ban92
Dr. Nikodémusz István: Miért kell a cukorbetegeket nevelni? A Saint-Louis Kórház tapasztalatai92
Dr. Nikodémusz István: Inzulinnal kezelt cukorbetegek felügyelete 1983-ban92
Dr. Nikodémusz István: Szeszfogyasztás értékelése az Egyesült Államokban93
Dr. Nikodémusz István: Világszerte gond a veszettség tartós jelentkezése141
Dokumentáció
Petheő Lászlóné: Cikkgyűjtemény a hazai sajtóban 1984-ben megjelent egészségnevelés és határterületei témakörből I-III.281
Hírek, közlemények
Búcsú Dr. Füsti Molnár Sándortól13
Bugát Pál nívódíjak59
Felhívás Országos Egészségnevelési Módszertani Bemutatón való részvételre138
Dr. Füsti Molnár Sándor12
Idézetek217
Krónika, hírek263
nemzetközi szimpozion Budapesten4
Pályázati felhívások100
Pápai Páriz Ferenc emlékérem59
Vilmon Gyula nívódíj244
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem