797.992

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Építésügyi Szemle 1960/1-12.

Tartalom

Építési igazgatás, városgazdaság
Molnár János: Közúthálózatunk fejlesztése 3
Dudás János: Településhálózatunk villamosítása 14
Ruisz Rezső dr.: Új településtípusok - bolygó város 21
Karácsonyi Sándor: Lakótelepek vízellátási kérdései 56
Kántor Sándor: A hálózati vízveszteség és a vízpazarlás hatása a lakosság vízellására 100
Hedry Árpád: Az építésügyi hatóságok egyes feladatairól 129
Láng Elemér: A köztisztasági szolgálat fejlesztési
feladatai 145
Ruisz Rezső dr.: A városnagyság hatása a városgazdaság költségeire 212
Kántor Sándor: A 15 éves lakásfejlesztési tervvel
jelentkező közművesítési feladatok 230
Takács Dániel dr.: Az építésügyi hatóságok rendészeti tevékenysége 269
Hergár Viktor: Kisközművek 272
Kántor Sándor: Vízbeszerzés 347
Petyke Mihály: Lakóépületek hőellátásának kérdései 371
Építéspolitika
Nagy Dániel: Az építő- és építőanyagipar néhány
perspektivikus bérügyi problémája 26
Kilián József: Az ÉM építőiparának múlt évi
eredményei és ez évi feladatai 33
Szokup Lajos: Az ÉM építőanyagiparának múlt
évi eredményei és ez évi feladatai 40
Szabó László dr.: Szervezési feladatok az építésügy területén 51
Hajós Ernő: Az építésgazdasági kutatás egyes kérdéseiről 61
Gerő István: Az építőipari termelés néhány sajátosságainak hatása az üzemszervezésre 65
Bretz Gyula: Az építőipar műanyagigénye 97
Kozma Tamás dr.: A felelősség egyes esetei az
építőiparban 110
Csery Rezső: Az új árrendszer néhány tapasztalata a területi kivitelezésnél 113
Egry Károly: A kőbányák gépesítésének munkavédelmi feladatai 117
Kocsis Ferenc: Az építési átfutási idő vizsgálatának 1959. évi tapasztalatai 121
Gaszner József: Az építő- és építőanyagipar 1959.
évi balesetelhárítási tevékenységének értékelése 133
Borbás József-Dukász György dr.: Az építőipari
vállalatok belső ellenőrzésének helyzete és
hiányosságai 139
Pollák József: A műszaki normák bevezetése a
kő- és kavicstermelő iparban 150
Marjalaky Sándor: Az anyagipar a műszaki tervezés és az építőipar együttműködése 161
Weiszburg Pál dr.: Az épületgépészeti tervezői
utánpótlás kérdése 166
Fórizs Margit dr.: A lakásépítés 1959. évi főbb
eredményei 170
Légrádi Imre: Sorozatgyártást az épületasztalosiparban 173
Hajnal Lajos: A kőbányák korszerűsítésének tervezési kérdései 175
Láng László: Az építőipari szakmunkás-képzésről 243
Tomory László: A mezőgazdasági építészet időszerű kérdéseiről 257
Kocsis Ferenc: Matematikai módszerek alkalmazásának néhány kérdése az építőipar közgazdasági munkában 276
Fekete Judit: A vállalati programozás bevezetésének tapasztalatai 284
Andó Zoltán: A rögzített áras szerződésrendszer
kiterjesztése 292
Németh Lóránt dr.: Az építési idő üzemgazdasági hatásairól 294
Dukász György dr.: - Katona Imre: A korrelációszámítás gyakorlati alkalmazásának lehetősége az építőipari vállalatok rezsiköltségét
befolyásoló egyes tényezők vizsgálatánál 314
Láng László-Nagy Dániel: A veszteségidő tanulmányok készítése a termelékenység emelésének fontos eszköze 325
Dukász György dr.: A folyamatos építés-szervezés
kísérleti bevezetésének tapasztalatai 335
Rosivall Ferenc-Visy Zoltán: Az anyag és szerkezet vizsgálat szerepe a minőség javításában 343
Móry László dr.: Az építési szerződések új rendszere 363
Nagy László József né: Az építőipari adminisztráció gépesítése és automatizálása 367
Lakáspolitika
Némethy László: A lakáselosztásról 73
Császár Sándor-Némethy László: A lengyel és
a magyar távlati lakásfejlesztési terv 196
Némethy László: Népszámlálás és lakásprobléma 246
Kántor Sándor: Elavult városrészek újjáépítése 300
Műemlékvédelem
Dercsényi Dezső dr.: Műemlékvédelem és városrendezés 70
Műszaki fejlesztés
Szántó Imre: Az új gépi munka költségek a műszaki fejlesztés szolgálatában 88
Tóbiás Loránd: Az építésügyi kutatás feladatai á
második ötéves tervben 189
Szvetkó Nándor: Az épületasztalosipar feladatai a műszaki színvonal növelése terén a második ötéves tervben 250
Major Máté: Az építészettörténet és elmélet távlati tudományos terve 289
Havas Judit: Építőipari gépesítésünk fejlesztésének néhány kérdése 308
Hinsenkamp Alfréd: Kutatási eredmények bevezetése az építőanyagiparban 311
Vertse Dezső: A modulrendszerű építésről 329
Kocziszky Barnabás: Az építőipari gépek hatékonyabb alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdések 339
Varsányi Gyula dr.: A műszaki fejlesztési alap 1959. évi felhasználásának tapasztalatai az
építőiparban 357
Zoltán László: A tervezéstudományi kutatások javaslata a II. ötéves tervben 361
Zoltán László: A blokkos építésmód ipari bevezetésének eddigi tapasztalatai és további feladataink 376
Regionális tervezés, városrendezés
Juhász József: A regionális vízgazdálkodási tervezés 8
Preisich Gábor: Lakóterületek korszerű beépítésének kérdései 46
Csorna Antal: A városi zöldterületről 103
Ungváry György: Lakóépületek elhelyezési kérdései és vízügyi feladatai 137
Gerle György: Regionális tervezésünk a szocialista mezőgazdaság szolgálatában 200
Oldal
Deák Sándor: Szovjet városépítés útja 206
Perezel Károly: A magyarországi regionális tervek fajtái 225
Brenner János: Városépítés a Német Demokratikus Köztársaságban 236
Perezel Károly: A gazdasági régiók és a megyék viszonya 264
Szimély Károly: A telekalakítások városrendezési szerepe, időszerű problémái 280
Tervezés, típustervezés
Schmideg Gyula: A típustervezés nemzetközi kérdései 58
Fórum
Lukács Imre dr.: Hozzászólás az „Építő és építőanyagipar néhány perspektivikus bérügyi
problémájáról" szóló cikkhez 124
Valentiny Károly: Hozzászólás: „Az épületgépészeti tervezői utánpótlás kérdése" c. cikkhez 255
Vegyes
Külföldi lapszemle: 29, 64, 94, 127, 158, 182, 222, 255, 287, 320, 356, 381
Kutatóintézeteink munkáiból 32, 126, 319.
Tóth Lóránt dr.: A társadalmi tulajdont ért kár érvényesítéséről 18
Tóth Lóránt dr.: A dolgozó munkajogi felelőssége károsodás esetén 80
Száder Rudolf: Az építészeti üveg hazai felhasználási lehetőségei 83
Mailinger Sándor: Víz- és gázvezetéki előregyártott elemek használata a lakóépületekben 143
Marosán Ede: Nagyméretű acélcsövek hideg hajlítása és ennek gazdasági eredményei 155
Vadász János-Kepső István: Üzemben gyártott lágyvasbetétek és előfeszített vasbeton elemek önköltségéinek alakulása 178
Karajz Lajos dr.: Újítások és találmányok hivatali úton való terjesztésének kérdései 215
Lakásépítési Konferencia néhány tanulsága 218
A magyar építőipar a Budapesti Ipari Vásáron 220
Új építési módok oktatása 351
Gépesítés és automatizálás az építőanyag-gyártásban 352
Legfontosabb kutatási feladatok az építésgazdaság területén 354
Az Építésügyi Minisztérium kutatóintézeteinek tudományos ülésszaka 379
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem