1.039.136

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Evolúció I-III.

I. kötet: Az evolúció genetikai alapjai, II. kötet: Az élővilág evolúciója, III. kötet: Az evolúció és az emberiség

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Natura
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 841 oldal
Sorozatcím: Evolúció
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-233-082-x
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. KÖTET: Az evolúció genetikai alapjai
Előszó
Az evolúciós gondolat (Juhász-Nagy Pál)
Bevezető megjegyzések7
Variációs alapproblémák. Megjelenik a "modellparadoxon"9
Beszűkülés és potenciális kitágulás. Az evolúciós gondolat fluktuációja11
A "szintetikus" evolúcióelmélet első fázisa (kb. 1940-1960)13
Újabb megrázkódtatások; utazás a mába15
Egy ma vajúdó problémacsalád: az evolúciós ökológia17
Záró megjegyzések19
Irodalom21
Filozófiai aspektusok (Horváth József)
Az evolúció - objektív természeti folyamat27
A mozgás dialektikája és az evolúció29
Az evolúció irányultsága31
A fejlődés kritériuma33
Az evolúció determináltsága34
Az evolúció megismerésének problémái37
A megismerés elvi problémái37
Az evolúcióelmélet és a biológiai diszciplínák összefüggése39
Az evolúció és az ember természetátalakító tevékenysége40
Természetes és mesterséges evolúció40
Irodalom40
Az evolúció vizsgálati lehetőségei (Vida Gábor - Kiss János - Juhász-Nagy Pál)
Az evolúciós törzsfa43
Evolúciós paleontológia44
A rendszertani elemzések46
A ma élő fajok komparatív elemzése47
Populációgenetikai és speciációbiológiai módszerek50
Irodalom52
Elemi evolúciós változás a populációban (Vida Gábor)
Az evolúciós változás genetikai természete53
Az evolúciós változás populációgenetikai megközelítése54
Mutáció a populációban57
Szelekció61
Teher-e a genetikai teher?70
A véletlen játékai73
Az egylokuszos szintézis77
Kitekintés a két vagy több lokusz felé78
Irodalom82
Polimorfizmus és adaptáció (H. Nagy Anna)
Az öröklődő variációk eredete82
A genetikai variáció mint a populációk evolúciós potenciálja85
A genetikai polimorfizmus becslése86
Enzimpolimorfizmus és adaptáció92
Irodalom97
A speciáció (Varga Zoltán)
A speciáció fogalma, evolúciós tartalma99
A genetikai diszkontinuitások eredete101
Az izolációs mechanizmusok102
Prezigotális mechanizmusok103
Posztzigotális mechanizmusok112
Az izoláció felbomlása113
Az izoláció megszilárdulása115
A speciáció mechanizmusai117
A fajok közti genetikai különbségek117
Az allopatrikus speciációs mechanizmusok122
Stasipatrikus speciáció143
Szimpatrikus fajképződés145
A fajképződés szakaszai. A biológiai fajfogalom148
A fajképződés néhány általános összefüggése151
Irodalom152
Hibridizáció és poliploidia (Mohay Jolán)
Hibridek keletkezése159
A hibridek élettérproblémái160
Új tulajdonságok kialakulása161
Az utódnemzedék stabilitása és fertilitása161
Az apomixis163
Az introgresszió164
A poliploidia és következményei164
Poliploid fajkomplexek169
Poliploidia és makroevolúció172
Irodalom173
Molekuláris evolúció (Ladunga István)
A molekuláris evolúció különleges helyzete175
A genetikai információ177
A genetikai kód178
A molekuláris szintű mutációk mechanzimusai181
Fehérjék evolúciója181
Gének kétszereződése: a globinok evolúciója185
Gének fúziója: az immunglobulinok191
A molekuláris törzsfák194
Az evolúció sebessége és a "molekuláris órák"200
A molekuláris evolúció vizsgálatának egyéb módszerei202
A molekuláris evolúció szelekcionista és neutralista értelmezése204
Irodalom205
Szadaptív genetikai mechanizmusok evolúciója (Kiss János)
A génszerkezet fejlődése209
A természetes szelekció és a DNS- szerkezet216
A fehérjeszerkezet és -funkció evolúciója218
Az aminosavszekvenciák "evolúciója 223
A fehérjekonformációk evolúciója226
A gén nukleotidszekvenciája és a fehérjefunkciók közötti összefüggések228
A neutrális mutációk, a fehérje-polimorfizmus232
A génexpresszió szabályozásának fejlődése235
A fehérjék és funkcióik az anyagcserében236
Differenciális génexpresszió237
Génexpressziós programok szerveződése240
A sejtek differenciációs programjainak fejlődésfolyamattá szerveződése, jelrecepció és jelátalakítás242
A génexpresszió és az evolúció243
A variabilitás és az adaptáció245
A populációk alkalmazkodási mechanizmusai245
A fiziológiai (egyedi, organizmikus) adaptivitás250
A szervezetek belső állapotainak stabilitása259
A fehérjepolimorfizmus és az adaptáció263
A kromoszómaszerkezet polimorfizmusa és az adaptáció275
Összefoglalás279
Irodalom280
II. KÖTET: Az élővilág evolúciója
Előszó9
Az élet kezdetei a Földön
Bevezetés11
Az élet kialakulása12
A protocell természete14
A prokarióták szétterjedése18
Az eukarióta sejt eredete19
A mitózis és a szexualitás eredete25
A soksejtű szervezetek felé27
Az élővilág országai28
Irodalom36
A növényvilág fejlődéstörténete
Bevezetés 37
Gondolatok a paleobotanika fejlődéséről37
A növényvilág evolúciójának főbb eredményei39
Az élet kialakulása, az első növény megjelenése a prekambriumban39
Az előkészület kora, prekambrium. A moszatok megjelenése az ősóceánban40
A kibontakozás kora: kambrium és ordovicium. A moszatok evolúciójának kiteljesedése42
A szárazföld meghódítása44
A szárazföldi élet első sikertelen kísérletei, felső szilur. Telepes növények44
A szárazföldi élet eredete, a zöldmoszatok45
Az első szárazföldi hajtásos növények. Felső szilur, devon46
A törzsfejlődés egyik oldalága: a gombák65
A devon legfontosabb eseményei66
A magvas növények kialakulása és fejlődése67
A heterospória és a mag kialakulása a felső devon folyamán67
Karbon - a növényóriások időszaka70
A törzsfejlődés másik oldalága : a mohák73
A karbon legfontosabb eseményei74
A nyitvatermők eredete76
A magvas növények térhódítása - perm79
A zárvatermő virágos növények megjelenése és térhódítása81
A keletkezés feltételei81
A zárvatermők megjelenésének és kezdeti fejlődésének fosszilis bizonyítékai és cáfolatai82
A zárvatermők fejlődéstörténetének néhány kérdése88
Őskörnyezet és a zárvatermők elterjedése a kréta időszak folyamán95
A különböző zárvatermő-típusok kialakulása97
A zárvatermők evolúciójának fontosabb mozzanatai100
A rendszerezés helyzete103
Irodalom103
Az állatok törzsfejlődése
Hány állatfaj él a Földön?111
A magasabb rendszertani kategóriák112
A ma élő állatvilág felosztása113
Mikor alakultak ki az állatvilág fő csoportjai?115
A mai állattörzsek története118
Egysejtűek118
Szivacsok119
Csalánozók121
Bordásmedúzák122
Laposférgek123
Zsinorférgek123
Nyelesférgek124
Hengeresférgek124
Előgyűrűsférgek125
Fecskendőférgek125
Puhatestűek125
Sünférgek133
Gyűrűsférgek134
Medveállatkák135
Karmosok135
Ízeltlábúak136
Tapogatókoszorúsok141
Serteállkapcsúak vagy nyílférgek143
Tapogatószakállasok143
Félgerinchúrosok144
Tüskésbőrűek144
Zsákállatok145
Koponyátlanok146
Gerincesek146
A kihalt törzsek problémája168
Miért él annyi állat a Földön?171
Irodalom172
Az ember evolúciója
Az ember és az állat173
A főemlősök evolúciója174
Az evolúció bizonyítékai175
A Pongidák és a Hominidák fejlődése178
Mikor jelent meg az első Hominida?178
Hol volt az emberré válás központja?179
Ember a "félemberek" mellett184
A mai ember kialakulása186
Az emberfajták megjelenése187
Az ember ma188
Irodalom189
III. KÖTET: Az evolúció és az emberiség
Előszó
A bioszféra evolúciója
A bioszféra az ember megjelenése előtt12
A lemeztektonika14
A földtörténeti folyamatok hatása az élővilágra21
A bioszféra alakulása a prekambriumban23
Az élet legkorábbi nyomai29
Evolúciós események a földtörténeti ókor elején31
A bioszféraevolúció mozgatói a karbon időszakban34
A bioszféra alakulása a perm időszakban39
A bioszféra evolúciója a mezozoikumban42
Talányos kihalások49
A bioszféra evolúciója a földtörténeti újkorban56
A jégkorszakok63
Az ember és a bioszféra69
Ember a bioszférában77
Bioszféra - az ember után?78
Irodalom81
Alkalmazott evolúció
A vadon élő és termesztett, illetve tenyésztett növény- és állatfajok főbb különbségei85
A növények változása a nemesítés során85
A kultúrnövények terméshozamának növekedése85
Egyéb élettani változások87
A kultúrnövények kémiai összetétele87
A kultúrnövények szaporodása, elterjedése88
A háziállatok háziasítás okozta változása89
Méretbeli, alakbeli és élettani változások89
A termelőképesség kifejlődése90
A háziállatok által nyújtott főbb termékek91
Az igavonó képesség92
Az evolúciós változások genetikai alapjai93
Pontmutációk93
Kromoszómamutációk, poliploidia95
Kereszteződés97
Kiválogatás98
Gazdasági növény- és állatfajaink keletkezési központjai100
Irodalom103
A modern agroökoszisztéma - mint evolúciós csapda
Az ember mint az evolúció újszerű tényezője105
Az emberi tényező hatásának természete és gyorsuló növekedése106
Az ökoszisztéma ember által módosított változatai107
Az agroökoszisztéma létrejötte és korai evolúciója108
A domesztikálás az agroökoszisztéma jellemző evolúciós folyamata109
Az agroökoszisztéma változatai és szubszisztémái110
A patoszisztéma és mikroevolúciója112
A járványos megbetegedések és a kártevők túlszaporodásának vagy gradációjának dinamikája113
Vertikális és horizontális patoszisztémák115
A különböző patoszisztémák szerepe a evolúcióban és a nemesítésben117
A katasztrófával fenyegető ökoszisztéma-zavarok természete, okai és történelmi következményei121
Az agroökoszisztéma korlátai és frontvonalai123
A hatékonyság és stabilitás dilemmája127
A jelen és a jövő evolúciós lehetőségeinek dilemmája129
A közeljövő keresztrejtvénye129
Miért népszerűtlen a mérséklet?131
A társadalmi csapda modell133
Az optimális produktivitás135
Az agroökoszisztéma stabilitásának eróziója137
A génerózió139
Gazdálkodás a fel nem újítható tartlékokkal139
A környezetszennyezés140
Az emberiség jóléte különböző regionális és csoportérdekek megfogalmazásában140
A biológiai és technikai megoldások alternatívái141
Irodalom145
A rovarok társas viselkedésének formái
Egyedül élő rovarok152
Aggregációk157
Szubszociális rovarok158
Kommunális rovarok159
Kváziszociális ízeltlábúak159
Szemiszociális rovarok160
Euszociális rovarok160
A társas viselkedés evolúciójának általános sajátosságai165
A szuperorganizmus elmélet167
A csoportszelekció és a köré csoportosuló elméletek169
Rokonszelekció és inkluzív fitness170
Az euszociális életmód kialakulásának lehetőségei és formái173
Irodalom175
A tudat evolúciója
Történeti előzmények181
Az állati tudat hipotézise184
Döntés - szándék186
Belső reprezentáció189
Problémamegoldás192
Kommunikáció197
Az állati tudat komplex megnyilvánulásai201
A modellkészítő agy hipotézise206
Adaptáció, reprezentáció206
A működő agy modellje209
Percepció210
A modellkészítő agy evolúciója217
Az enkefalizáció218
Az "intelligencia" evolúciója221
A "magatartás" evolúciója223
A "modellkészítés" evolúciója229
Az emberi tudat evolúciója233
Irodalom238
Gondolatok az emberiség jövő evolúciójáról
Az ember és környezete243
Mutáció, szelekció és variabilitás243
A ma természetes szelekciója245
A kulturális, a társadalmi és a biológiai evolúció összefüggései248
A nők szociális emancipációjának evolúciós hatásai249
Szociálpolitika és szelekció250
Életmód és szelekció250
Az evolúciós folyamat tárgyiasulása és átruházása251
A párválasztás szelekciós problémái253
A nő és a férfi jövőbeli evolúciójának különbségei254
Egységes vagy eltérő evolúció?254
A kulturális evolúció mesterséges és tudatos beavatkozása a biológiai evolúcióba255
A jövő evolúciójának sebessége257
Irodalom257
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Evolúció I-III. Evolúció I-III. Evolúció I-III. Evolúció I-III.
Állapot:
6.340 ,-Ft
32 pont kapható
Kosárba
konyv