A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Teológia a reménység örömében

Tanulmányok dr. Szathmáry Sándor tiszteletére

Fülszöveg

... Bizonyosan ezt mondod: Mennyi minden kimaradt belőle! Így igaz, hiszen eredetileg az ószövetségi és újszövetségi motívumokkal való összehasonlítást el akartam készíteni. Mások ezt vetik majd szememre: Túl sok ez a nem „kanonikus" irodalomból. Tudod, úgy van ez, mint amikor a rabbi külön-külön mindkét peres félnek igazat ad. A tanítvány reklamál: „Lehetetlen hogy mindkettőnek igaza legyen!" A válasz: „Fiam, neked is igazad van!" Ennyit a trialektikáról. Mégis van valami közös bennük és Benned (bennünk). Nagyon szerették az írást. Ne feledd: a Sándorok - amint remélem a föntiekből is kitűnik - már akkor is okos emberek voltak. Élj boldogul!

Tartalom

Curriculum vitae
Önéletrajz 4
Bibliográfia 5
Ajánlás 16
Gusztáv Bölcskei
Die Zusammenarbeit der Kirchen im heutigen Európa - Perspektíven 19
Bölcskei Gusztáv: (Püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke, a DK Szociáletikai Szekciójának elnöke) Az egyházak együttműködése a mai Európában - távlatok 28
Csohány János: (Nyugalmazott teológiai professzor, a DK Egyháztörténeti Szekciójának elnöke) Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 35
Dr. Fekete Károly: (Nyugalmazott teológiai professzor, a DK Gyakorlati Teológiai Szekciójának elnöke) Gyülekezetépítés - pasztoráció A lelkipásztori szolgálat megújulása 42
Ifj. Fekete Károly: (Egyetemi tanár, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora, a DK Gyakorlati Teológiai és Hymnológiai Szekciójának tagja) Ravasz László és Makkai Sándor kapcsolata 54
Gaál Botond: (Teológiai egyetemi tanár, a DK Rendszeres Teológiai Szekciójának titkára)
A laboratóriumok és oratóriumok szemléletformáló ereje 75
Hegedűs Lóránt: (Püspök, az MRETZS alelnöke, a DK elnöke) A pietizmus történetisége 84
Kocsis Elemér: (Nyugalmazott püspök, volt teológiai professzor) Az ordináció református értelmezése 94
Anne-Marie Kool: (Teológiai professzor; a PMTI igazgatója, a DK Missziológiai Szekciójának elnöke) A XXI. század urának kihívásai a Magvarországi Református Egyház missziói életében 102
Kovách Attila: (Nyugalmazott püspök, a DAT Ökumenika Szekciójának elnöke)
A Miatyánk és az Apostoli Hitvallás mint közös bizonyságtétel 117
Kovács I. Gábor: (Egyetemi docens, a DK Pedagógiai Szekciójának elnöke)
Iskolamonopólium és világnézeti homogenizáció 125
Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára: (Teológiai egyetemi tanár a DK Újszövetségi Szekciójának elnöke) Az utolsó idők jellemzése 131
Marjovszky Tibor: (Teológiai egyetemi tanár, a DK ószövetségi Szekciójának elnöke)
Egy embernek volt egy patrónusa 146
Mészáros István: (Püspök, teológiai professzor)
Az élővilágért való felelősség keresztyén etikai szempontjai 158
Molnár Ambrus: (Nyugalmazott esperes, intézeti igazgató, a DK Néprajzi Szekciójának elnöke) Önkormányzat és papmarasztás a Sárréti Református Gyülekezetben a 18-19. században 164
Jürgen Mottmann: (Professor Emeritus, Tübingen, a Budapesti Teológiai
Akadémia tiszteletbeli doktora, a L)ÁT tiszteletbeli tagja)
Igazság az áldozatoknak és az elkövetőknek 179
Dr. Nagy Antal Mihály: (Teológiai professzor, a DK Vallástörténeti Szekciójának elnöke)
A karizmatikus vezetők színrelépésének bibliai rendje 192
Németh Dávid: (Teológiai egyetemi tanár, a DK Pásztorálpszichológiai Szekciójának elnöke)
Lelkigondozás és gyülekezetépítés 239
Péter Mária: (Lelkész, intézeti igazgató a DK Diakóniai Szekciójának elnöke)
Gyülekezeti és közegyházi szeretetszolgálatunk 249
Szűcs Ferenc: (Teológiai egyetemi tanár, a DK alelnöke, a Rendszeres Teológiai Szekció elnöke) Egyház és egyházak 262
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem