A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 1987. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata/XXXIV. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.534 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér ábrákkal.

Tartalom

1. Cikkek
Ábel István - Führinger Antal: A növekedés ára
Andrew B. Gollner: A vállalatvezetés forradalma Észak-Amerikában
André Szász: Gondolatok egy kiegyensúlyozottabb nemzetközi árfolyamrendszerről
Antal László - Bokros Lajos - Csillag István - Lengyel László - Matolcsy György: Fordulat és reform
Angyal Ádám - Buza Márton - Ferge Zsuzsa - Hoch Róbert - Kemenes Ernő - Tarafás Imre: Hozzászólások
Augusztinovics Mária: Ki mit fizet?
Balassa Béia: A kis országok gazdasági fejlődése
Bálint Erzsébet - Bartókné Erdődi Ibolya - Makay Istvánné: A belkereskedelmi vállalatok reagálása a gazdaságirányítás intézkedéseire
Banai Miklós - Lukács Béla: Beruházási pálya és variációs módszerek
Bartke István: Az ipar területi hatékonyságának változási irányai
Bartókné Erdődi Ibolya - Makay Istvánné - Bálint Erzsébet: A belkereskedelmi vállalatok reagálása a gazdaságirányítás intézkedéseire
Bauer Tamás: A gazdasági mechanizmus továbbfejlesztése vagy reformja?
Bauer Tamás: Ciklusok helyett válság?
Bessenyei István; Gazdaság, szakmarendszer, iskolarendszer
Bokros Lajos - Csillag István - Lengyel László - Matolcsy György - Antal László: Fordulat és reform
Bokros Lajos: A stabilizáció gazdaságpolitikája, jövedelemfolyamatai
és pénzügyi rendszere
Bora Gyula - Papp József: A Balaton vízgyűjtő medencéjének
iparáról
Buza Márton - Ferge Zsuzsa - Hoch Róbert - Kemenes Ernő - Tarafás Imre - Angyal Ádám: Hozzászólások
Bródy András - Farkas Miklós: A gazdaság mozgásformáiról
Csaba László: A KGST és a kelet-nyugati kereskedelem
Csató Tamás: A belkereskedelem duális szerkezete
Csillag István - Lengyel László - Matolcsy György - Antal László - Bokros Lajos: Fordulat és reform
Dani Katalin: A külgazdasági orientáció és a külföldi eladósodás
kapcsolata a fejlődő országokban
Ember László: A társadalom jövedelmeinek elszámolásáról
Farkas Miklós-Bródy András: A gazdaság mozgásformáiról
Farkas Zoltán: A teljesítménylehetőségek elosztása az üzemben
Fekete Ferenc: Korszerű agrártermelési rendszereink teljesítményei és a partner gazdaságok jövedelmezősége
Ferge Zsuzsa - Hoch Róbert - Kemenes Ernő - Tarafás Imre - Buza Márton - Angyal Ádám: Hozzászólások
Führinger Antal - Ábel István: A növekedés ára
Gábor R. István - Horváth D, Tamás: Bukás és visszavonulás a magánkisiparban
Galasi Péter - Kertesi Gábor: A korrupció terjedése
Gavril H. Popov: A valóság talaján
Gyekiczky Tamás - Makó Csaba; Szociológiai szempontok
a munkafegyelem problémáinak elemzéséhez
Hajpál Gyula: A járadéktőkésítés elvének alkalmazása a természeti
erőforrások értékelésében
Hoch Róbert - Kemenes Ernő - Tarafás Imre - Ferge Zsuzsa - Buza Márton - Angyal Ádám: Hozzászólások
Horváth D. Tamás - Sik Endre - Szép Zsófia: Fiatal közgazdászok életpályái
Horváth D. Tamás - Gábor R. István: Bukás és visszavonulás
a magánkisiparban
Hoős János: Hosszú távú gazdasági tervek és a növekedés
Hugó Radicc: A thatcherizmus és alternatívái: a brit kapitalizmus jövője
Hüttf Antónia: Egy kihasználható lehetőség: az előrejelzések szerepe a gazdaságirányításban
Ipacs Miklós: A minőségfejlesztés módja, költsége és haszna
Izikné Hedri Gabriella: Az európai környezetvédelmi együttműködés
gazdaságpolitikai feltételeiről
Kádár Béla: A magyar gazdaság szerkezeti alkalmazkodása - közép-európai összehasonlításban
Karsai Gábor: A piac építése elmaradt
Kemenes Ernő - Tarafás Imre - Hoch Róbert - Ferge Zsuzsa - Buza Márton - Angyal Ádám: Hozzászólások
Kertesi Gábor - Galasi Péter: A korrupció terjedése
Kiefer Márta: A külgazdasági illeszkedés és a főbb iparfejlesztési koncepciók
Koltay Jenő: Az általános forgalmi adóztatás helye adórendszerünkben
és bevezetésének problémái
Kozma Tamás: Az oktatástervező szervezet
Könczei György: Kitaszítottak? A foglalkozási rehabilitáció ökonómiai problémái
Lengyel László - Matolcsy György - Angyal László - Bokros Lajos - Csillag István: Fordulat és reform
Lőrinczné Istvánffy Haj na: A Nemzetközi Valutaalap hiteleinek feltételességéről
Lukács Béla - Banai Miklós: Beruházási pálya és variációs módszerek
Magas István: Konjunktúraalakulás a fejlett tőkésországokban
és a világgazdaság változásai az elmúlt évtizedben
Makay Istvánné - Bartókné Erdődi Ibolya - Bálint Erzsébet: A belkereskedelmi vállalatok reagálása a gazdaságirányítás intézkedéseire
Makó Csaba - Gyekiczky Tamás: Szociológiai szempontok
a munkafegyelem problémáinak elemzéséhez
Mandel Miklós: A struktúrapolitika válaszúton
Marjai József: Gazdaságunk a minőség kihívásával szemben
Matolcsy György - Lengyel László - Csillag István - Bokros Lajos - Antal László: Fordulat és reform
Mizsei Kálmán: Modellértékű-e a magyar gazdasági mechanizmus?
Muraközy László: A lakosság és a költségvetés
Neumann László: A vállalati gazdasági munkaközösségek és az
intézményes érdekérvényesítés
Nyikolaj Smeljov: Előlegek és adósságok
Rácz Margit - Hichter Sándor: A magyar szovjet gazdasági kapcsolatok néhány kérdése
Richter Sándor - Rácz Margit: A magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok néhány kérdése
Román Zoltán: Az igazgató tanácsok szerepe a tőkés nagyvállalatoknál
Papp József - Bora Gyula: A Balaton vízgyűjtő medencéjének iparáról
Sebestyén Katalin: Agrártermelési rendszereink teljesítményei és fejlesztési lehetőségei
Sik Endre-Szép Zsófia-Horváth D. Tamás: Fiatal közgazdászok életpályái
Simon András: Az 1981-1985 közötti áralakulás elemzése ÁKM-modellel
Simonovits András: A stop-go beruházási ciklus
Szabóné Medgyesi Éva: A vállalati fejlesztés problémái a mezőgazdaságban
Szántó Borisz: A fejlesztők ambíciói
Szép Zsófia - Horváth D. Tamás-Sik Endre: Fiatal közgazdászok életpályái
Szergényi István: Az energetika kihívása és a magyar gazdaság
Tarafás Imre - Kemenes Ernő - Hoch Róbert - Ferge Zsuzsa - Buza Márton - Angyal Ádám: Hozzászólások
Várhegyi Éva: A vállalati dinamizmus forrásai
Zimányi Zoltán: A külkereskedelem intézményi környezete
és a feldolgozóipari exportszerkezet
Zsichla László: A beruházás időpontjának megválasztása
Az MSZMP KB mellett működő Közgazdasági Munkaközösség állásfoglalása
2. Esszé
Ágh Attila: A politika paradoxona
Garai László: A gazdasági racionalizmus lélektanához
Kelen András: Foglalkozások és foglalkoztatás az informális gazdaságban
Koncz Katalin: A gyermekvállalás társadalmi-gazdasági meghatározottságáról
Magyari Beck István: Egy antiinnováció-elmélet vázlata
Pungor Ernő: Pénzünk nincs?
Tamás Tibor: Játékos vállalkozó -játékrontó hivatal
3. Vita
Andorka Rudolf: Gazdasági nehézségek - gazdasági reform -
társadalmi hatások és előfeltételek
Balázsy Sándor: Az adóreformról (Bírálat és ellenjavaslat)
Bársony Jenő: Hozzászólás Rott Nándor Vagyonérdekeltség és
pénzügyi mechanizmus című cikkéhez
Dénes Ferenc - Endrész Marianna - Kaderják Péter - Valentinyi Ákos - Vályogos Győző: „A hiány" visszhangja Keleten és Nyugaton
Falusné Szikra Katalin: Kit hogyan érint a személyi jövedelemadó
egy további aspektus
Gergely István: Személyi jövedelemadó, de hogyan?
Kornai János: A puha költségvetési korlátról (Válasz Stanislaw Gomulkának)
Köves András: Időszerű-e még a nyitás?
Kupa Mihály: Személyi jövedelemadó: elvek és viták
Lengyel László - Polgár Miklós: Társadalomelmélet és társadalmi
reform gazdaságideológia és szociálkritika helyett
Mellár Tamás: „A hiány" és a szocializmus gazdaságtana
Palánkai Tibor: A megújulás útjai
Pásztor Sára: Nyitott ~e a magyar gazdaság?
Rák György: Adóreform bérreform nélkül
Rott Nándor: Reflexiók Bársony Jenő hozzászólására
Sághy Vilmos: Vagyonérdekeltség - vállalatirányítás
Saly Ferenc: Az ellenőr az ellenség?
Soós Károly Attila: Megjegyzések az „önmagában vett adóreformról
Stanislaw Gomulka: A Kornai-félc költségvetési korlát
és a hiányjelenségek: bírálat és módosítás
Szira Tamás: az adósság-szindróma és kezelése
4. Szemle
Alekszandr Mescsorkin - Szergej Skurko: Széles körű gazdasági kísérlet - a résztvevők szemével
Artner Annamária: Magyarország és az Európai Közösség kereskedelmi, kapcsolatai
Bácskai Tamás: Újabb bankalapítás
Bakos Veronika: Magánbefektetések a vendéglátásban
Bertrand Bellon: Iparpolitika az Egyesült Államokban -
„liberális intervencionizmus"
Czakó Ágnes-Sik Endre: A „megszemélyesült" szervezetközi
csereügyletekről - a mezőgazdasági nagyüzemek példáján
Kopányi Mihály-Sánta Lajos: Kísérlet a dolgozók tulajdonosi
érdekeltségének fokozására egy ipari szövetkezetben
Ligeti Sándor: A tőzsdén kívüli értékpapírpiac és a tőzsdén be nem
jegyzett értékpapírok piaca Angliában
Makara György: A vállalkozói szövetkezetekről - egy mérnök
kisszövetkezet tapasztalatai kapcsán
Mosolygó Zsuzsa: A francia gazdaságpolitika cikcakkjai az 1980-as években
Pócs Ervin: A fejlett tőkésországok gazdasága és kiigazítási politikájuk: kényes egyensúly
Réczey Imre: Alfa, béta... Az értékpapírpiac makrogazdasági jelentősége
Sipos Sándor - Urbán László: Egy sikeres gazdaság: Dél-Korea
Szpirulisz Ildikó: „A munkamegosztás vége" (Útkeresés az NSZK-ban)
Vámos Dóra: A közgazdászok foglalkoztatása Magyarországon
Versztovsek Radmila: A személygépkocsi-kereslet előrejelzése 2000-ig
5. Tudományos tájékoztató
Balázsy Sándor: Az 1986. évi közgazdasági Nobel-díjas: James M. Buchanan
Bara Zoltán: Gazdasági reform és szocializmuskép (Tallózás a szegedi
elméleti konferencia közgazdasági vonatkozású hozzászólásai között)
Botos Balázs: Beszámoló a IV. Ipargazdasági Tudományos Konferenciáról
Földi Tamás: A közgazdaságtudomány helyzete a nyolvanas évek második felében
Lányi Pál: A kisvállalkozások társadalmi-gazdasági szerepe
M. S. : A Magyar Közgazdasági Társaság VIII, közgyűléséről
Nyers Rezső-Sipos Aladár: Beszámoló a gazdaságpolitika
továbbfejlesztésének tudományos megalapozása OTTKT kutatási
főirány 1977-1985 között végzett tevékenységéről
Sebestyén Katalin: Nemzetközi agrárstratégiák és a magyar
mezőgazdaság (Sárkány Pál doktori értekezésének vitája)
V. G. M.: Irányzatok a mezőgazdaság fejlesztésében (Pálovics Béláné
doktori értekezésének vitája)
6. Szakirodalmi tájékoztató
Balogh István: Árutermelés, szocializmus, történetiség (Gedeon Péter)
Borszéki Éva-Mészáros Sándor-Varga Gyula: Élelmiszergazdaságunk versenyképessége (Vági Ferenc)
Falusné Szikra Katalin: A kistulajdon helyzete és jövője (Révész Gábor)
Inotai András: Az NSZK a változó világgazdaságban (Botos Katalin)
Madas András: Ésszerű környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban (Jónás Anna)
Pirityi Ottó: Az érdekek hálójában (Nyikos László)
Práger László: Gazdaságon innen és túl (Rozgonyi Tamás)
Soós Károly Attila: Terv, kampány, pénz (Mellár Tamás)
Szabó Kálmán: Arányosság és érték a modern gazdaságban (Nagy Lajos-Égető Emese)
Török Ádám: Komparatív előnyök (Nemzetközi példák, hazai tapasztalatok) (Salgó István)
Egy új sorozat margójára. Láng Lajos „A társadalmi deficit"
című művének megjelenése kapcsán (Mihalik István)
A KGST-ről - világgazdasági nézőpontból. Csaba László: Kelet-Európa a világgazdaságban (Bársony Jenő)
A magyar közgazdasági gondolat fejlődése 1954-1978
(Válogatta és szerkesztette: Szamuely László) (Laki Mihály)
Politikai külgazdaságtan. Bock Gyula-Garai Katalin-Tóth Ferenc: Nemzetközi gazdasági kapcsolatok. Politikai Gazdaságtan 4. (Török Ádám)
Hatékonyság és növekedés a szocialista mezőgazdaságban (Szabóné Medgyesi Éva)
7. Folyóiratszemle
Aganbegjan, A. G.: Fordulat és gyorsítás
Ahluwalia, I. J.: Az ipari növekedés Kínában. Teljesítmények és kilátások
Alfréd Endres: ökonómia és ökológia
André Danzin: „Technológiai társadalom" és jövőkutatás
André Gorz: Aki nem dolgozik, azért egyék
Dávid Lyon: „A posztindusztrializmustóí" az „információs
társadalomig": Új társadalmi átalakulás?
Dong Furent: Árreform Kínában
Dornbusch, R.: Munkanélküliség: a 80-as évek kihívása Európa számára
Kenichi Ohmae: A hárompólusú világszemlélet
Kosztakov, V.: Foglalkoztatás: hiány vagy fölösleg?
Manfréd Neumann: Hosszú hullámok a gazdasági fejlődésben,
a társadalmi időpreferenciában és az intézményi rendszer
változásaiban
Michalski, M.: A protekcionista intézkedések költségei és haszna
Moroi, K.: A japán vállalatvezetés új stílusa
Nunez, M. L.-Espina, P. M.: A Juventud sziget: a társadalmi
struktúra átalakulása egy felgyorsult fejlődési régióban
Roy Rothwel - Hans Wissema: Technológia, kultúra és állami politika
Satilin, F. - Gajdar, E.: A reform kulcsproblémái
Stone, R.: A társadalmi számbavétel: a játszma állása
8. A szerkesztőség postájából
Dr. Fenichel László levelei
Strifler Károly: Hozzászólás Könczei György cikkéhez
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem