799.197

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szépművészet 1940. október-december/1941. január-december

Havi folyóirat/Első és második évfolyam

Előszó

Uj , magyar folyóiratot adunk a művészek, a közönség kezébe: a SZÉPMŰVÉSZET-et.
Megkérdezhetné valaki, hogy a mai, gondterhes idő, amikor mindenki elsősorban a mindennapi kenyérre gondol és... Tovább

Tartalom

TANULMÁNYOK
Aggházy Mária: G. R. Donner ismeretlen magyarországi
alkotásai 95
Antal Dezső: Táj és építészet a Balaton környékén 172
- Hagyomány a korszerű magyar faluépítésben 321
Balás-Piri László: Az új német építészet 1
- Az új német szobrászat 252
Baránszky-Jób László: A film esztétikája 151
Bogsch László: Hazai szobor-kőanyagok 213
Bottai Guiseppe: Az olasz művészet háborúja 235
Czakó Elemér: Magyar bélyegek szemléje I. 68
Csaba Rezső: Az új magyar építőművészeti szemlélet
kialakulása I. 216
Csabai István: Újabb tanulmányok a magyar reneszánszról 37
- Erdélyi címereslevelek 220
Csánky Dénes: Egy Székely művész halálára. (Márton
Ferenc) I. 55
- Munkácsy festőisége 187
Csánky Miklós: A kassai főoltár két ismeretlen szobra ... I. 61
- Közlemények a Nemzeti Múzeumból 37
Csányi Károly: Az erdélyi szőnyeg 87
Csernyánszky Mária: A magyar formakincs kérdése 137
Cholnoky Jenő: A Balaton szépségei 170
Dáloky János: A művészetek mostohatestvére: a film ... 41
Dercsényi Dezső: A Balaton környékének műemlékei 174
- Nagy Lajos ikonográfiája 239
Entz Géza: Kazinczy Ferenc és a nemzeti művészet
gondolata 81
Fáy Aladár: Díszítőművészetünk kérdése 191
- Nagy Imre rajzai 317
Ferdinándy Mihály: A középkori Szicília művészi kultúrája 139
Ferenczy Valér: Beszélgetés a rézkarcról 15
Centhon István: Erdély műemlékei 5
Gerevich László: A felvidéki szobrászat stílusváltozásai I... 298
Gerevich Tibor: Modern magyal egyházművészet 51
- Aba-Novák Vilmos 261
Hoffmam Edith: Zichy Mihály Faust-illusztrációiról... I. 65
Honművész: Budapest városfejlesztési programmja I. 11
- Műtárgyak az árverő-kalapács alatt 126
Horváth Henrik: Egy történeti múzeum életrajza I. 9
Horváth Tibor: A Hopp Ferenc művészeti Múzeumból.
Hirai Baisen: A Heike (Taira) család bukása I. 85
Huszár Lajos: Az éremművészet Erdélyben I. 19
- Az éremművészet Erdélyben I. 12
- Batthyány Károly József herceg arcképérme 99;
Jajczay János: Korszerű vallásos festészet és szobrászat 59
- Patkó Károly, 1895-1941 155
- Három magyar hősi emlék 200
Kádár Zoltán: Mágikus és misztikus művészet 247
Kampis Antal: A hatvanéves Iparművészeti Iskola 225
Kopp Jenő: Ismeretlen magyar festők a XIX. század első
felében 75
Kopp Jenő: Dósa Géza: „Bethlen Gábor tudósai közt"
c. művének vázlata 121
Kőszeghy Elemér: Magyar harangok 39
László Gyula: Varkocsos magyar lovas egy XII. századi
vállkövön I. 81 -
Lepold Antal: Becsei György megítéltetése 64
Mariay Ödön: Beköszöntő I. 1
- A Balaton irodalmunk és művészetünk tükrében 161
- Az eltűnő víziváros 267
Márkus László: A színpadi díszlet stílusa I. 63
Masic Branko: Zenei- és dallam-motívumok Mestrovic
Iván művészetében 4
Mihalik Sándor: A raguzai dóm szegedi ereklyéje I. 73
- Kassai Rodostó 84
Molnár Ernő: Karácsony és a művészet I. 59
- Egyházművészeti útmutató 62
- Nagy Sándor és Szőnyi István legújabb művei 272
Nagy Lajos: Az aquincumi római díszítőművészet I. 35
- A bronz kisplasztika emlékei Aquincumból 295
Nagy Tibor: A pannóniai ókeresztény egyházközségi
bazilikák 144
Nagy Zoltán: Az erdélyi magyar művészet kisebbségi
élete I. 15
- Medgyessy Ferenc I. 77
- A pécsi Művészeti Hetek 25
- Vargha Nándor Lajos 90
- A Székesfővárosi Képtár új szerzeményei 113
- Az Ungvári Művészeti Hetek 135
- Pásztor János 196
- Madarász Viktor sorsa 243
Nikássy Lajos: A kis-zombori XIV. századi falfestmények
helyreállítása 13
OZ: A nyolcvanéves Képzőművészeti Társulat 101
Radocsay Dénes: Az idei Ferencz József-díjak 227
- Borsos és Barabás 307
Romhányi Gyula: A temető művészete I. 27
- Rudnay Gyula 8
- A Balaton tájfestészetünkben 168
- A regélő utcakép 254
Say Géza: Városaink művészi kultúrája I. 37
- Balatoni „művésztelep" 166
- A műkereskedelem 315
Schulek János: Mátyás király visegrádi palotájának díszudvara 304
Schwartz Elemér: Háromkirályok 285
Schwemmer Wilhelm: Az ifjú Dürer önarcképei 303
Somogyi Antal: Modern magyar egyházi építészet 54
Speer Albert: A német városépítészet új korszaka 270
Szilágyi János: Az aquincumi római táborparancsnok
palotája 203
Szövérffy József: Betlehemes mozgalom 325
F. Takács Zoltán: A Hopp Ferenc Múzeumból. A kínai
plasztika két emléke 39
Turcsányi Erzsébet: Kocsis András 149
- Modern magyar sportszobrok 324
Vargha Nándor Lajos: Gyárfás Jenő 116
Viski Károly: Az erdélyi népművészet sorsa I. 29
Voit Pál: A fűzfői Szent Imre kápolna I. 71
- Építőművészet és paraszti építkezés 33
Ybl Ervin: Egy elfelejtett magyar festő: Endre Béla ... I. 34
- Ybl Miklós művészete 30
- Lux Elek 122
- Sidló Ferenc művészete 211
- Schulek Frigyes ,...311
IN MEMORIAM
Horváth Henrik 27, 71
Iványi-Grünwald Béla I. 76, 22
Lux Elek 109
Márton Ferenc 22
Orbán Antal 49
Patkó Károly 131, 155
Strzigowski Joseph 49
Végh Ilona 22
Venturi Adolf0 258
Vignali Ráfael 49
KÖNYVSZEMLE
A képzőművészet iskolája 279
A Szépművészeti Múzeum Évkönyvei IX. 71
Doktori értekezések 232
Gerevich Tibor: Erdélyi magyar művészet I. 24
Lyka Károly : Magyar művészet I. 52
Rapaich Raymund : Magyar Kertek I. 52
Szalay Lajos: Hatvan rajza 328
Vargha László: A tilalmast tanyák építkezése I. 53
BILDENDE KUNST - BELLE ARTI
I. 25, 53, 91,
23, 50, 73, 110, 132, 160, 182, 208,233,259, 283,333
KIÁLLÍTÁSOK
Állami új szerzemények . 157
Andássy Kurta János 69, 105
Ars Hungarica 20
Balatoni Kiállítás 104
Barcsay Jenő 130
Basilides Sándor 48
Borbereki Kovács Zoltán
69, 105
Borsos Miklós 70, 106
Buzi Barna 105
Ifj. Czene Béla 105
Czene János 180
Cser Jolán 48
Cser Károly 48
Dabóczy Mihály 180
Debreceni művészek 281
Dési-Huber István 130
Domanovszky Endre ... 130
Dongó György 180
Egyetemi Nyomda könyvművészeti kiállítása .. 327
Egyházművészeti kiállítás 20, 67, 68
Élesdy István 105
Éless István 20
Erdély. Az elmúlt 20 év
művészete 158
Erdélyi Művészet kiállítása 330
Farkas Eszter 20
Ferenczy Béni 130
Ferenczy Károly emlékkiállítása 47
Feszty Masa 69, 105
Főiskola állat- és mozgástanulmányi kiállítása 20, 46
Fülöp Antal Andor .. 69,105
Gadányi Jenő 130
Gyoroky Pál 105
Hadzsy Olga 70
Ham der Deutschen Kunst 257
Huszár Imre 20
Ijjász H. Imre 48
Iparművészeti Iskola jubiláris kiállítása .. 179, 207
Iparrajziskola kiállítása 179
Istókovics Kálmán 20
Jászsági képzőművészek 157, 282
Juharos István 180
Karay Gyula I.88
Kemény László 105
Kutassy Imre 128
Sz. Lám Ilona 105
Magyar akvarell- és pasztelfestők egyesülete I. 88
Magyar képírók Társasága 47
Magyar Mesterművek 106
Marosán Gyula 128
H. Mattioni Eszter 105
Méhely Mária 180
Miklós József 69,105
Miskolci Művésztelep I. 87
Molnár C. Pál I. 48
Műcsarnok, őszi tárlat I. 48
Művészeti Hetek:
- Nyíregyháza I. 21
- Pécs 45, 71, 107
- Komárom 277, 327
- Ungvár 131,156, 179
Náray Aurél 106
Német építészeti kiállítás 256
Német művészet kiállítása
Münchenben 231
Nemzeti Szalon, őszi tár-
lat 1-49
- Törzstagjainak első
kiállítása 156
- Tavaszi kiállítás 181
Nyolc festő - nyolc szobrász 129
Padi László Társaság .. 280
Patkó Károly 320
Pécsi Képzőművészek és
Mübarátok Társasága 19
Plakát- és fényképkiállítds 70
Polóny Elemér 128
Pór Lili 69, 105
Római Magyar Akadémia
I. 22, 157
Rudnay Gyula és a losonci
kiállítás 177
Simon Béla 69,105
Sportdíjkiállítás I. 23
Gy. Szabó Béla 20
Szabó Iván 128
Székely Bertalan és Paál
László Kolozsvárott .. 329
Székesfővárosi Képtár új
szerzeményei I. 46
Szendy Arisztid 180
Szépművészeti Múzeum:
-Erdélyi kiállítás ... I. 23
-Kéziratok és miniatűrák 70
Szervdtiusz Jenő ... 69, 105
Szudy Nándor 332
Tücsök Szövetkezet 20
Vargha Béla, Mágori 69, 105
Vargha Nándor Lajos
69, 105, 331
Velencei biennale és a milánói triennale I. 20
I. 90
KISEBB CIKKEK,
HÍREK, PÁLYAZATOK,
KÖZLEMÉNYEK
Állami és székesfővárosi
vásárlások és megbízások I. 90, I. 21, I. 49.
71, 107, 159, 181, 207, 208,
358, 278, 279, 328.
"A magyar művészetért"-
akció 19, 45
A megnagyobbodott Magyarország művészi élete 130
A szabadságién ref. templom I. 19
Az Én Múzeumom 69
Balatoni ösztöndíj 207
Borbereki Kovács Zoltán
Kubikus-ának leleplezése I. 50
Budapest Székesfőváros
vízfestménypályázata 207
Bulgár művészek Budapesten 107
Corvin-lánc és koszorú 70
Eskü-téri földalatti múzeum 18
Eszterházy-dlj 108
Fellner Jakab szobra Tatán 230
Ferencz József szobrászati
díj 159, 181
Iparművészeti Múzeum
egyházművészeti termei 18
Heintz Henrik történelmi
festménye Miskolcon I. 84
Hóman Bálint a művészetért 133
Kárpátaljai Képzőművészek Egyesülete 71
Képzőművészek segély- és
nyugdíjintézete I. 51
Képzőművészek szociális
helyzetének javítása .. 131
Képzőművészeti Főiskola
tanévnyitója .. I. 90, 277
Képzőművészeti Társulat
jubileumi ülése 108
Kolozsvári Nemzeti Színház megnyitása 327
Kocsis András: Pásztorlánya Nyíregyházán I. 85
Magyar Betlehemes Mozgalom 21
Magyar Műkereskedők
Országos Egyesülete .. 108
Műkereskedői iparengedélyek I. 51
Művészbélyegek 21
Művészek összeírása .. I. 23
„Művészet" az őszi Lakberendezési Vásáron .. 257
Művészet- és tudománypolitikai bizottság,
Pécsett 131
Művészeti ösztöndíjak
I. 22, 231
Nagybánya visszatért I. 51
Pásztor János: Tompa
Mihály szobra I. 50
Premio Cremona 279
Prohászka Ottokár székesfehérvári emlékműve., 231
Széchenyi István szobra,
Balatonfüreden 230
Székelyföldi ösztöndíjak, 208
Szerb művészek festménye
és szobra a Kormányzóról 231
Szombathely művészet- és
tudománypolitikai kérdései 21
Vidéki művészek Budapesten 277

KÉPEK
Aba-Novák Vilmos: Krisztus 54-55
- Subiaco,- Kupola-freskóterv, Krisztus megkeresztelése, önarckép,-Cirkuszosok, Átkelés a
Tiszán, Csiki vásár,Zsögöd, Magyar-francia
történelmi kapcsolatok, Székesfehérvári falfestmény, Kassai bevonulás; Angyalfejek, A világ teremtése, Angyal 264-265
Abonyi Grandtner Jenő: Feszület 62-63
Ajtai Abód Mihály : Nemes férfi arcképe 84-85
Altichiero: Ramiro király legendája 242-243
Andrdssy Kurta János: Ázsiai lovas 32-33
- Keresztút 62-63
- Korsós nő 120-121
- Gróf Széchenyi István emlékműve 226-227
Antal Károly: Szent László 62-63
- Magyar jövő 124-125
- Jégkorong 316-317
Aquileiai bazilika 146
Aquincum: Római falfestmény. Vihar-utcai ház,
Római stukkódisz, Majláth-utcai lakóház falán
fennmaradt falkarcolat I. 34-35
Aquincumi bazilika 146
Aquincumi (óbudai) cella trichora 147
- bronz kisplasztika emlékei 296-297
Aquincum: A római táborparancsnok palotájának
maradványai 202-203
Aristoteles kódex iniciáléja 242-243
Árkayné Sztehló Lili: Angyali üdvözlet 54-55
Bak János: önarckép 120-121
Balatonkörnyéki parasztházak 176-177
Barabás Miklós: Női képmás, Női arckép, Női arckép, id. Nikolics Sándornál 308-309
Basilides Sándor: Betlehemesek 40-41
Bernáth Aurél: Ablakon kinéző leány 120-121
Bernwallner József: Vénus és Ámor 84-85
Bethlen Gábor emlékérme I. 8-9
Beszédes Kálmán: A rodostói magyarok utcája,
Rákóczi rodostói fogadó- és ebédlőterme .. 108-109
Bleeker: A Führer 252-253
Bocskai Erzsébet tizdukátos emlékpénze I. 8-9
Boldogfai Farkas Sándor: Madonna 58-59
- Lépő nő 120-121J
Borbereki Kovács Zoltán: Kubikos 32-33
- Magyar Golgota 58-59
- Géniusz 120-121
Bordy András: Tájkép tehenekkel I. 16-17
Boromisza Tibor: A Sió dunai torkolata 40-41
Borsos József: Bál után, Zitterbarth Mátyás, Fürdő
nők, Női képmás, Férfi arckép 308-309
Borsos Miklós: Család 108-109
- Mosoly 120-121
Breker Arno: A hírnök, - Női akt 252-253
Brodszky Sándor : Balatoni táj 168-169
Buda címerének töredékei 33-33
Budapesti ref. „Hazatérés temploma" I. 16-17
Budapest. Eskü-téri földalatti múzeum 16-17
Budapest. Vízivárosi műemlékek 272-273
Burghardt Rezső: Felhők a Balaton felett 168-169
Buzi Barna: Szent László 33-33
- Sz. Tádeus 62-63
Büky Béla: Göcseji hangulat 130-131
Canova: Krisztina főhercegnő síremléke, Wien I. 34-35 -
Cefalú: Székesegyház 148-149
Csebi Pogány István: Talicskás csendélet I. 43-43
- Balatonparti állomás 168-169.
Cserepes István: Hajók a Balatonon 168-169
Csók István: Hullámzó Balaton 168-169
- Báthory Erzsébet 303-303
Csúcs Ferenc: Madonna 124-133 -
Deéd Ferenc: Oltárkép 58-59
Démon. Kínai dombormű I. 43-43
Dietersheim: Német parasztházak -
Donner G.,R.: Remete Szent Pál, Remete Szent
Antal; A máriavölgyi egykori főoltár; Gróf Pálffy
János portréja 100-101
Dorfmeister: A Sz. Kereszt feltalálása 176-177
Dósa Géza: Bethlen Gábor tudósai körében. (Három
vázlat) 134-135
Dosnyay Károly: Női arckép 93-93 -
Dürer Albert: önarckép, Lemberg 303
- Önarckép, Erlangen 3041
Düsseldorf: A „Dolgozó nép" kiállítás: Település 8-9 -
Edvi Illés Aladár: A rodostói Rákóczi-ebédlő pipatóriumának diszitése 108-109
Egry József: Balatoni halászok 168-169
Egyházművészeti kiállítás 54-55
Éless István: A tihanyi apátság 168-169
- Füredi kanyar 372-273
- Bivalyos szekér 276-377
S Endre Béla: Leszámolás, Az Alföld I. 34-35
Endrédy György: Udvar 140-141
Erdey Dezső: Szent Imre 62-63-
- A kenderesi hősi emlékmű 194-195
Erdélyi Béla: Fatemplom 140-141
Erdélyi szőnyegek 100-101
Erdélyi címereslevelek 218-219
Esztergomi káptalan nagypecsétje 242-243
Fadrusz János: Mátyás király 202-203
Faix András: Női arckép 92-93
Fekete Géza: Start 316-317
Felsőörs. A templom kapudíszének részlete 176-177
Fenéki kisebb kultuszépület 145
Fenéki nagyobb kultuszépület 145
Ferenczy Béni: Torzó 124-125
Ferenczy Júlia: önarckép 140-141
Ferenczy Károly: Festőnő I. 42-43
Ferenczy Valér: Rézkarc 8-9
Feszty Masa: A Puszta Nagyasszonya 58-59
Fischer Ferenc: Naplemente 92-93
Franceschini Baldassare: Venus 84-85
Fülöp Antal Andor: Anikó 108-109
Gáborjárd Szabó Kálmán: Kún asszony, Búcsúzás,
Almaszedő, Gulyásfiú 272-273
Gády Lajos: Korcsolyázók 316-317
Girsik József: Nemes férfi arcképe 92-93
Giesler Hermám: Ordensburg, Sonthofen 8-9
Gondos József: Olympiai tűz 316-317
Gróf János sírlapjának maradványa 32-33
Gyárfás Jenő: Gábor Áron halála a) 117
„ b) 118
„ c) 119
Zongorázó nő 120-121
Édesanyám 120-121
Fiatalság és öregség 120-121
Gyulafehérvári székesegyház 8-9
Gy. Szabó Béla: Két fametszet I. 16-17
Hangai Szabó Miklós: Falu 40-41
Heintz Henrik: Madonna 120-21
Hess Ferenc Leonhard: Női arckép 84-85
Hirai Baisen: A Heike (Taira)-család bukása .. I. 78-79
Holló László: Puszta 276-277
Hollósy Simon: Tavaszi hangulat I. 42-43
Illyefalvi Lőte Éva: Oltár 58-59
Iparművészeti iskola kiállítása ... 218-219, 225, 226-227
Istókovics Kálmán: Sz. Erzsébet 108-109
Jálics Ernő: Keresztút 58-59
Jasszusch Antal: Garany 120-121
Jeges Ernő falfestményei a fűzfői Szent Imre-kápolnában I. 70-71
- Szent Erzsébet 54-55
- Mátyás király. Olajfestmény 108-109
- önarckép 120-121
Jenny Alajos: Jelenet a római történelemből 84-85
Jordesz imaszőnyeg 100-101
Kalocsai miseruha 62-63
Karay Gyula: Apokalipszis I. 72
Kassa. Madonna Túrócbéláról 300-301
Kazay Lajos: Női arckép 92-93
Kassai dóm főoltára. - Részlet a Madonna szobráról, Részlet a Szent Gergely szoborról I. 62-63
Kékkúti kisebb bazilika 144
Kékkúti nagyobb bazilika 145
Képes Krónika. Nagy Lajos és udvara 242-243
Keresdi Bethlen-kastély I. 8-9
Keszeli Alaksza Kálmán: Falusi templom terve .. 58
- Falusi templom terve 63
Kínai szélisten feje I. 42-43
Kiss János : Keresztút 62-63
Kiss József: Izsó Miklós 92-93
Kiss Sámuel: Nemes arcképe 84-85
Kis-Usak szőnyeg 100-101
Kis-Zombor. Falfestmények. XIV. sz. Restaurálás
előtt és után 16-17
Klemens József: Női képmás 92-93
Klimsch Fritz: Ülő nő 252-253
Koczka András: Ruszin leány 140-141
Kocsis András: Pásztorlány 16-17
- A Nemzeti Sportcsarnok Sportszobor pályaterve 148-149
Kelbe Georg: Amazon, Fiatal nő 252-253
Kolozsvári Márton és György: Szent György I. 8-9
Kontuly Béla: Jairus leánya 40-41
- Szent Benedek élete 54-55
- Szent Benedek élete 58-59
- Szent Sebestyén 120-121
Kornis-Kereszt 300-301
Kopjafák. (Bölcske, Tardona, Dunapataj, Gyerővásárhely) I. 27
Kós András: Apám, Férfi fej 140-141
Koszta József: Önarckép 120-121
Kovács Mária: Ker. Sz. János 62-63
- Korsóvivő nő 120-121
- Kagylós nő, Szent Ferenc, Toldi 226-227
. Kőröshegy. Templom 176-177
Kugler János: Férfi arckép 92-93
Kutassy Imre: Evők 124-125
Küküllővár I. 8-9
Landau Lénárt: Semmelweis gyermekkori arcképe 84-85
Lestyán János: Horváth Jánosné arcképe 92-93
Ligeti Antal: Szigliget 168-169
Litkey György: Munkálkodók 40-41
Lőcse, Madonna, Minorita templom 300-301
Lőte Éva: Amazon 316-317
Lux Elek: A pestszenterzsébeti hősök emléke,
A Luther-szobor modellje, Lux Elekné arcképe,
Burghardt P. arcképe, A Luther-szobor feje,
Női fej 124-125
Madarász Viktor: Dózsa népe 202-203
- Hunyadi László siratása, Az ónodi országgyűlés,
Tájkép szélmalmokkal, Pásztortűz az Alföldön 242-243
Madonna. Svábfalváról 300-301
Mágori Vargha Béla: Kővágóörsi leány 108-109
Magyar bábsütőformák 140-141
Magyar bélyegek I. 68-70, I. 70-71
Magyar harangok 32-33
Magyar kályhacsempék 148-149
Magyar könyvtáblák 140-141
Magyar parasztházak 40-41
Magyar úrihimzések 140-141
Magyarvalkói ref. templom I. 8-9
Manajló Tivadar: Szántás 120-121
Manajló Fedor: Havasi kürt 140-141
Marczihkey Elek: Női képmás 84-85
Márffy Ödön: Tavasz 120-121
Marosán Gyula: Nő az ablakban 124-125
Márton Ferenc: Csürdöngölő I. 34-35
- Támadás, Erdőirtás Csíkországban, Fekvő akt,
őszi lombok I. 70-71
- Csendélet 202-203
Maulbertsch: A sümegi templom freskói 176-177
Medgyessy Ferenc: Síremlék I. 34-35
- Halászfiú, Jelky András, Falrelief, Ülő nő, Szent
István I. 78-79
- Laczkó Dezső 176-177
Megyer-Meyer Attila: Falusi templom terve 57
Mertz János: Tolnay Mária arcképe 84-85
Mestrovic Ivan: Leány gitárral, Asszony gitárral,
Távoli akkordok, Leány hegedűvel, Asszony
hárfával, Psiche 8-9
Mészöly Géza: Balatonparti táj 168-169
Metky Ödön: Magdolna 120-121
Mezey Arthúr : Angyali üdvözlet 120-121
Michelangelo: Lorenzo De' Medici síremléke .. I. 34-35
Miklós József: Kalevalai táj 120-121
- Kukoricatörők 108-109
Mokri-Mészáros Dezső: A temető 120-121
Molnár C. Pál: Pihenés 54-55
- Léda 120-121
Monrealei Székesegyház. A Megváltó 148-149
Morinyi Ödön: Arckép, Tanulmány 316-317
Munkácsy Mihály: Siralomház, Kolpachi park,
Részeg ember, Vizsga a kolpachi parkban,
Ablakfülke, Utcarészlet 190-191
Nagy Imre: Tájkép. Olajfestmény I. 16-17
- Báró Kemény János, Császár Károly 317
- Kós Károly, Szüleim, Krumpliszedők 318
- Dsida Jenő, Jézus Ker. Sz. Jánossal 319
- Olvasó férfi, Korsós leány 320
- Vak ember 321
- Krisztus és az ördög 336
Nagy Károly: Gitáros jelenet 84-85
Nagy Lajos lengyel nagypecsétje 242-243
Nagy Lajos második nagy pecsétje 242-243
Nagy Sándor: A szegény asszony két fillérje, Jelenetek Jézus életéből 276-277 ;
Nagybányai-Nagy Zoltán: Halászok 40-41
Nagykunsági kazula 62-63
Nagy-usak szőnyeg 100-101
Német birodalmi autóút. Lehesten híd 8-9
Női szent. A barkai róm. kat. templomból 300-301
Nürnbergi pártnapok épülete 8-9
Ohmann Béla: Patrona Hungáriáé 58-59
- Vitéz nagybányai Horthy Miklós 202-203
Oranienburg. Heinkel-Művek 8-9
Palermo. Székesegyház 148-149
Palinay György: Rabság 92-93
Pankotai-Farkas Béla: Birkózók 316-317
Pásztor János: Tompa Mihály szobra I. 42-43
- A révész 176-177
- Mosó leány, Búcsúzkodás, Az elűzött, Géniusz 190-191
- Gróf Tisza István-szobor terve, Báthory Istvánszobor terve, Anyaság, Megtérés, I. Rákóczi Ferenc 194-195
Patkó Károly: Caffé espresso 120-121
- Patak mentén, Hajóácsok 148-149
Pátzay Pál: A tízes huszárok emlékműve 194-*95
Pécsi ókeresztény cella trichora 147
Pécsi ókeresztény cella trichora falfestése 148-149
Pólya Iván: Áhitat 120-121
Rácz Kálmán: Balatonvilágos 276-277
Ragusa. Karereklyetartó I. 70-71
Ragusa. Szabadságemlék I. 70-71
I. Rákóczi György tizdukátos emlékpénze I. 8-9
Rauschmann János: Preiszner bányamérnök 84-85
Redelmaeyer F. W.: Batthyány Károly, József herceg
arcképe 100-101
Regensburgi múzeum. Vállkő varkocsos magyar
lovas alakjával I. 78-79
Richter Antal Fülöp: Preiszner, ötvös mester arcképe 84-85
Rimpl Herbert: A Hermann Göring-Művek város
tervrajza 272-273
Rudnay Gyula: Mulatozó társaság, Vihar az Alföldön,
Csikósok, Juhásztánc 8-9
- Lovas legény 202-203
- önarckép. Tájkép 120-121
Scheibe Richárd: Zárókő, Emlékmű 252-253
Schmidt-Ehmen : A birodalmi sas 252-253
Serkó János : Lászlófalvi Eördögh arcképe 92-93
Sidló Ferenc : Pietá 58-59
- Búcsúsok, Imádkozok, Sidló András, Konkoly Thege Gyula, Görgey Arthúr, Madách Imre, ősmagyar harcosok, Madonna, Női torzó, Anyaság 214-215
Sikó Miklós: Női arckép 92-93
Simon Béla: Székely leányka 108-109
Simon Ferenc: Tubafa 276-277
Simonyi Antal: Női arckép 92-93
Sodronyzománcos magyar talpas kereszt I. 70-71
Somogyvámos. Templomorom 176-177
Speer Albert: Az új birodalmi kancellária 8-9
- A nürnbergi birodalmi pártnapok terepének
modellje 272-273
Stock János Márton: Férfi arckép 84-85
Stranover (Stranovius) Tóbiás: Táj madarakkal 84-85
Strohmayer Antal József: Gyümölcscsendélet 92-93
Szabados Béla: Kútfigura 124-125
Szabó Iván : Magyar paraszt 124-125
Szalay Lajos: Lovas 47
- Anya, A részeg 328-329
Székely Bertalan: Greguss János arcképe 202-203
Székely kapu I. 34-35
Székesfehérvár. Városháza I. 42-43
Szt. Dorottya. A barkai r. kat. templomból 300-301
Szent Gergely. Faszobor a kassai főoltárról I. 62-63
Szent Jeromos. Faszobor a kassai főoltárról ... I. 62-63
Szent Miklós. Kisócról 300-301
Szerelmey Miklós: Balatonfüred 168-169
Szervátiusz Jenő: A mosoly. Dolgozóasztal 108-109
Szepeshely. Krisztus-szobor feje 300-301
Szepeshely. Zápolya Imre síremléke I. 34-35
Színházi díszletek I. 70-71
Szőnyi István: Szent József 54-55
- Uszályok 120-121
- Krisztus diadala 276-277
Szőrédi Ilona: Madonna szentekkel 58-59
Szudy Nándor: Károli Gáspár 316-317
- Fekete Madonna 316-317
Tárnok Vilmos: Falusi templom terve 58
Thorak Joseph: Dombormű, A Märzfeld megkoronázása, Emberpár, Kardhordozó 252-253
Tihany. Bencés apátsági templom 176-177
Tóth Gyula: Hordozható tábori oltár 62-63
- Szentélyrács 62-63
Tóth Menyhért: Tavasz-fény 316-317
Troost Paul Ludvig: A müncheni királyi tér 8-9
Udvary Pál: A Kormányzó Úr 1920. évi győri bevonulása I. 42-43
- Halászat a Balatonon 168-169
Újbánya pecsétje 242-243
Ungvári Lajos: Fellner Jakab szobra 194-195
Vadászkaszárnya Felső-Bajorországban 8-9
Vargha Ferenc: Egyedül 32-33
- A kiskunfélegyházi hősi emlék 194-195
Varga Nándor Lajos: Önarckép. Leányrablás,
Báthory István, Pázmány Péter, Bethlen Gábor,
Hunyadi János 90-94
- Sokadalom Szentgyörgyön, Szénagyűjtők, Bodoki
hegyek 316-317
Vaszary János: Sárga virágok Buddhaszoborral .. 120-121
Végh Ilona: Férfifej 16-17
Vilt Tibor: önarckép 120-121
Visegrád. Mátyás király palotája díszudvara és diszkútja 300-301, 305, 316-317
Vízkelety Imre: Győri nemes mátkapár 84-85
Vogelsgang. Ordensburg 8-9
Volhoffer (Wollenhoffer) János: Férfi arckép 84-85
Wackerle. Leukos 252-253
Wagner: Gyárátalakitás 8-9
Zichy Mihály: Faust-illusztrációk I. 70-71
Zseliz. Becsei György megitéltetése 62-63
Zsohár János: Tájkép 92-93
Színes műmellékletek
Aba-Novák Vilmos: Csíkszeredai vásár. 12. sz.
Gyárfás Jenő: Női arckép. 5. sz.
Madarász Viktor: Hunyadi László siratása, 10. sz.
Mészöly Géza: Balatoni táj. 7. sz.
Munkácsy Mihály: Erdőrészlet. I. 1. sz.
Szepességi Szent Antal oltárok mestere: Madonna. I. 3. sz.
Ybl Miklós: M. Kir. Operaház. Csánky Dénes vízfestménye. 2. sz.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem