A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Turán 1999. február-2000. január

A magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja - (XXIX.) Új II. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Szádeczky-Kardoss Irma: A magyar koronázási palást őstörténetünkre utaló
szimbólumairól 3
Érdy Miklós: A „Térkép-rétegezés" új módszere a magyar eredetkutatásban (I.) ... 13
Élő Előd: A gyepűrendszer kiépítése és az ezen alapuló határvédelem 31
Henkey Gyula: A magyarság keleti elemeinek embertani képe 38
Élő múlt
Hosszú Gábor A kétféle magyar rovásírás 45
Takács György: „Erre ülj fel, ne a csikó hátára!" 55
Makoldi Sándorné: A csángók „csángáló" tojáshíméről 67
NÉzőpont
Harangozó Imre: Kitalált Kelet-Európa, megtalált haza 71
Locsmándi Miklós: Őshaza - Osnyelv. Létezhettek valaha is? 77
Szemle
Henkey Gyula: Felvidéki magyarok népességtörténete és etnikai embertani képe .. 84
Bunker C. E.: A kelet-eurázsiai steppék régi bronztárgyai (angolul) 84
Olvasói levél 85
Szerkesztőbizottsági tájékoztató 90
Eseménynaptár 92
Névnaptár 97
Állandó kiállítások 99
Időszaki kiállítások 102
Nemzetközi hírek, események, kiállítások 102
Könyvajánló 103
Körösi Csorna Sándor emlékév 1999 104

2. szám
Tanulmányok
Kozák József: Az istállóskői csontsíp és egy magyar furulyatípus 3
Bárczy Zoltán: Újabb adatok a Kárpát-medence bronzkori kohászatáról 11
Erdy Miklós: A „Térképrétegezés" új módszere a magyar eredetkutatásban II. ... 17
Henkey Gyula: A magyarság keleti elemeinek etnikai embertani képe II 35
Pataky László: Egy rovásemlék a pomázi Lugi-dülőből 39
Erdélyi István: Néhány magyarországi rovásfelirat és keleti rokon emlékeink 41
Bárdi László: Belső-Ázsia népeinek seregszemléje 47
Élő múlt
Gál Péter József: A húsvét magyar útján 53
Takács György: Utak 57
Koszecz Sándor: Aki nem hiszi, járjon utána 67
Kralovánszky U. Pál: Elődeinkről 72
Nézőpont
Székely Zoltán: Mikor és kiktől foglalták el a honfoglaló magyarok a Székelyföldet? 73
Kitekintő
Dobos László: Jászok a maguk útján 75
Szemle
Bobula Ida: A sumir-magyar rokonság, II. kiadás (Forrai Sándor) 77
Benkő Mihály: Nomád világ Belső-Ázsiában (Erdélyi István) 80
Török Gyula: A halimbai avar kori temető (Erdélyi István) 81
Beszélgetés 83
Olvasói levél 99
Eseménynaptár 101
Állandó kiállítások 107
Időszaki kiállítások 110
Nemzetközi hírek, események, kiállítások 111
Körösi Csorna Sándor emlékév 1999 117
Könyvajánló 121

3. szám
Egy éve hunyt el László Gyula 3
Csikász István: Krónikás ének (vers) 3
Tanulmányok
Darkó Jenő: A honfoglalás időrendjének kérdéséhez 5
Szöllősy Kálmán: A Nagyszentmiklósi aranykincs 17
Henkey Gyula: A magyarság keleti elemeinek etnikai embertani képe III 49
Bárdi László: Belső-Ázsia népeinek seregszemléje 53
Hölbling Tamás - Sas Viviána: Magyarország lakosságának véleménye a magyarság
származásáról 59
Élő múlt
Fórika Éva: A „Csodaszarvastól" a „Csodafiú-szarvasig" 65
Erdélyi István: Jerney János „keleti utazása" 77
Nézőpont
Kakuk Mátyás: Szószármaztatások az oszét nyelv alapján 75
Kitekintő
A békéscsabai Életfa Kulturális Alapítványról 81
Gazda József: A magyarság török (keleti) eredetének kérdésköre 82
Szemle
Erdélyi István: Az újabb erdélyi rovásfeliratokról 85
Bartha András (Borto Andrei): Pusztina - Pustiana (Németh István Péter) 90
Dr. Érdy Miklós: A sumír-, uráli-, altaji-magyar rokonság kutatásának története (Nagy
Klára) , 91
Elődeinkről: Márki Sándor (Kralovánszky U. Pál) 96
Olvasói levél 97
Állandó kiállítások 98
Eseménynaptár 102
Hírek 111
Körösi Csorna Sándor emlékév 1999 113
Könyvajánló 116

4. szám
Szerkesztőbizottsági gondolatok 3
Tanulmányok
Erdélyi István: Az Altajtói a Kárpát-medencéig 7
Czeglédi Katalin: Nyelvi azonosság a földrajzi nevek tükrében 11
Horváth Gáborné: Ősi neveink 27
Henkey Gyula: A magyarság keleti elemeinek embertani képe IV 35
Bárdi László: Belső-Ázsia népeinek seregszemléje ül 41
Élő múlt
Burány Béla: Vadhúsocska névkeresése 47
Nézőpont
Forrai Sándor: Több ezer éves, magyar hangzású földrajzi nevek a Közel-Keleten
és a Kárpát-medencében 55
Herényi István: Egy ősi szógyök - a „esek" - nyomában 63
Borbola János: A másik út 65
Élő Előd: Egy kis „bogarászás" a bogárjelek világában 95
Szemle
Erdélyi István: Varga Géza: A székely rovásírás eredete 97
Joó István: Kubassek János: A Himalája magyar remetéje 98
Friedrich Klára: Forrai Sándor: A magyar rovásírás elsajátítása 99
Olvasói levelek 103
Hírek 104
Eseménynaptár 105
Állandó kiállítások J07
Körösi Csorna Sándor emlékév 1999 110
Könyvajánló 113
Summary 115

5. szám
Szerkesztőbizottsági gondolatok 3
Tanulmányok
Kralovánszky U. Pál: Az élelemtermelési kultúra kezdetei: „Régi Kelet" jelentősége ...5
Libisch Győző: „Pálos rovásírás?" 21
Czeglédi Katalin: Törzsneveink a földrajzi nevek tükrében 41
Hangok a csendből 59
Élő múlt
Szörényi Levente: Holdvilágárok 69
Erdélyi István: Akadémiai ásatások a pomázi Holdvilágárokban 71
Mihály Péter: A Pomáz-Holdvilágároki ásatások elemzése 77
Harangozó Imre: Adalékok a moldvai magyarok kutatásához 87
Kralovánszky U. Pál: Elődeinkről 99
Szemle
Erdélyi István: A dako-román kontinuitás hipotézisének gyökerei 101
Olvasói levelek 105
Eseménynaptár 107
Állandó kiállítások 111
Körösi Csorna Sándor emlékév 1999 114
Könyvajánló 116
Summary 117

6. szám
Szerkesztőbizottsági gondolatok 3
Tudományos konferencia
Konferencia-program 5
Köszöntők 7
Erdélyi István: Hová készült Körösi Csorna Sándor? 9
Zágoni Jenő: Az őshazát kereső nyelvész, Szentkatolnai Bálint Gábor 13
Marácz László: Módszertani elméleti útmutatás a magyar nyelv kutatásához 23
Ikeda Tetsuro: A honfoglalás előtti magyar nyelv néhány kérdése 35
Lange Irén: A magyarság eredetének kérdése hagyománytörő lingvisztikai szempontból 47
Zeng Xianfa: Éghajlat, háborúk és a hunok nyugatra vándorlása 57
Lin Gan: Áttekintés a xiongnu nép nyugati vándorlásáról 65
Darkó Jenő: Hunno-hungaro-bolgarica 71
Henkey Gyula: A tiszántúli magyarok etnikai embertani képe 83
Benkő Mihály: Mazsarok között a Mongol Altajban 103
Kádár Zoltán: A kocsói nesztoriánus freskó ikonográfiája 109
Mihály Péter: A kaptárkövek bulgáriai párhuzamai 113
Csajághy György: A „táltossíptól" a „körtemuzsikáig" 121
Cey-Bert Róbert Gyula: A hun-magyar konyhaművészet módszertani megközelítése 155
Kiss Irén: A köröm alóli világteremtés regéi 165
Tanulmány
Hangok a csendből II. rész 171
Olvasói levél 174
Eseménynaptár 175
Könyvajánló 179
Summary 181
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem