859.592

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 3/I. (töredék)

Az 1956. január 18. és 1956. október 15. közötti ülések

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 522 oldal
Sorozatcím: Állambiztonsági történeti tár
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-00-6623-8
Megjegyzés: Töredék kötet.

Fülszöveg

A Belügyminisztérium Kollégiumának 1953-1956 közötti üléseiről fennmaradt jegyzőkönyvek záró kötetét veheti kézbe az olvasó. Ezek az 1956. októberi forradalom és szabadságharc - egyben Nagy Imre második miniszterelnökségének - az előestéjéig tájékoztatnak arról, hogy miként működött a minisztérium szervezeti rendjébe visszaillesztett politikai rendőrség, illetve - jelen kötetben 1956. január és október között - hogyan vezérelték a különböző belügyi szerveket.
Nagy Imre, még a Minisztertanács elnökeként papírra vetett egyik utolsó levelében, 1955. március 1-jén megfontolás tárgyává tette: nem lenne-e célszerűbb az államvédelmet "külön szervként" kezelni a Belügyminisztériumtól, hogy feladatát jobban elláthassa". Sietve fűzte hozzá aggódó intelmét is: "többé soha ne fordulhasson elő, hogy az államvédelmi szerveket párt- és népellenes célok szolgálatába állítsák." Az MDP Politikai Bizottsága 1955 nyarán elvetette ugyan a javaslatot, némi elkülönítés mégiscsak történt - épp a kötetben... Tovább

Tartalom

49. irategyüttes. A Belügyminisztérium Államvédelmi Kollégiumának 1956. január 18-i Ölése 19
Napirendi jegyzék 19
E. 1. Javaslat az Államvédelmi Kollégium első negyedévi munkatervére 20
Határozat 21
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz 21
E. 2. Jelentés a Központi Vezetőség 1955. márciusi határozatában, valamint az országos államvédelmi értekezleteken megszabott feladatok végrehajtásáról az ipari szabotázs-elhárítás vonalán és határozati javaslat 22
Határozat 35
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz 35
E. 3. Jelentés az I., II. határőr kerületek, valamint a megyei főosztályok (Győr-Sopron. Vas) együttműködéséről a nyugati határszakasz védelmének biztosítására 42
Határozat 51
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz 51
50. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1956. január 25-i ülése 55
Napirendi jegyzék 55
E. 1/a) A Belügyminisztérium Büntetés-végrehajtási parancsnokságának jelentése az 1955. évben végzett munkáról 56
Mellékletek 75
E. 1/b) Jelentés az 1955. évi országos parancsnoki értekezleten megszabott feladatok végrehajtásáról 85
Határozat és összefoglaló a büntetés-végrehajtás munkájának megjavítása érdekében teendőkről 91
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz 93
E. 2. Jelentés a légoltalmi szervek 1955. évi munkájáról és az 1956. évi feladatairól 98
Határozat 118
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz 118
E. 3. Jelentés az Országos Tűzrendészeti parancsnokság és a tűzrendészeti szervek 1955. évi munkájáról 120
Melléklet 138
Határozat és összefoglaló 139
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz 140
E. 4/a) Javaslat a megyei (budapesti) főosztályok irányítására, illetve a megyei és (budapesti) főosztályok vezetésének megjavítására 142
E. 4/b) Feljegyzés a megyei és járási vezetők értekezletéről 147
Határozat 150
Jegyzőkönyv a 4. napirendi ponthoz 150
E. 5. Javaslat a belföldi hivatalos kiküldetések és áthelyezések alkalmával elszámolható költségek szabályozásáról 152
Melléklet 157
Határozat 159
Jegyzőkönyv az 5. napirendi ponthoz 158
E. 6. Javaslat a Belügyminisztérium Kollégiuma 1956. első negyedévi munkatervére 158
Határozat 160
Jegyzőkönyv a 6. napirendi ponthoz 160
51. irategyüttes. A Belügyminisztérium Államvédelmi Kollégiumának 1956. február 3-i ülése 161
Napirendi jegyzék 161
E. 1 Jelentés az Államvédelmi szervek 1955. évi munkájáról és az 1956. évi főfeladatairól 162
Határozat 189
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz 190
E. 2. Jelentés az operatív technikai eszközök felhasználásáról, fejlesztéséről az államvédelmi operatív munkában 195
Határozat 202
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz 203
52. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1956. február 15-i ülése 207
Napirendi jegyzék 207
E. 1/a) A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének ...sz. parancsa 208
E. 1/b) Hatásköri lista a Belügyminisztérium szerveinek személyi állományára vonatkozólag 208
Határozat 222
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz 222
E. 2. A Belügyminisztérium Fegyelmi utasítása 225
Határozat 244
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz 244
E. 3. Jelentés a rendőrség 1955. évi tevékenységéről 246
Melléklet 263
Határozat 264
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz 270
E. 4. Jelentés a tűzoltó delegáció Szovjetunióban végzett tanulmányútjáról és javaslat a szerzett tapasztalatok felhasználásáról 276
Határozat 282
Jegyzőkönyv a 4. napirendi ponthoz 282
E. 5. Jelentés a Belügyminisztérium titkos ügyviteli munkájának ellenőrzéséről és javaslat a titkos ügykezelési szabályzat módosítására 283
Határozat 288
Jegyzőkönyv az 5. napirendi ponthoz 289
53. irategyüttes. A Belügyminisztérium Államvédelmi Kollégiumának 1956. február 22-i ülése 291
Napirendi jegyzek 291
E. 1/a) Jelentés a külkereskedelem vonalán folyó elhárító munkáról. Feladatok a munka megjavítására 292
E. 1/b) A Belügyminisztérium Titkársága Ellenőrzési osztályának jelentése a Belügyminisztérium V. [Ipari szabotázs-elhárító] osztály külkereskedelmi alosztályának államvédelmi-operatív munkájáról 300
Határozat 304
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz 306
E. 2/a) Jelentés a Belügyminisztérium VIII. [Környezetelő és lefigyelő] osztálya külső figyelés és környezettanulmányi munkájáról 311
E. 2/b) Jelentés a külső figyelési apparátus technikai eszközeinek helyzetéről és javaslat megerősítésükre 317
E. 2/c) Javaslat a Belügyminisztérium VIII. osztály operatív tisztjeinek premizálására 321
Melléklet 322
E. 2/d) Feljegyzés a Belügyminisztérium VIII. osztályán 1955. december 17-én megtartott ellenőrzésről 324
Határozat 326
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz 328
E. 3) Jelentés a Belügyminisztérium XII. (Levél- és postai küldeményeket ellenőrzői osztály munkájáról és javaslat a munka megjavítására 332
Határozat 339
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz 339
54. irategyüttes. A Belügyminisztérium Államvédelmi Kollégiumának 1956. március 7-i ülése 343
Napirendi jegyzék 343
E. 1/a) Jelentés a Kormányőrség helyzetéről és munkájáról 343
Mellékletek 352
E. 1/b) Javaslat a XIII. osztály (Kormányőrség) főosztállyá szervezésére, illetve létszámának átcsoportosítására 355
Mellékletek 360
Határozat 368
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz 371
E. 2. Jelentés a Veszprém megyei főosztály államvédelmi operatív munkájáról, feladatok a munka megjavitására 377
Határozat 384
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz 384
E. 3. Javaslat az Államvédelmi Kollégium második negyedévi munkatervére 388
Határozat 389
Jegyzőkönyv a harmadik napirendről és a Különfélékről 389
Határozat 392
55. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1956. március 14-i [16-i?] ülése 393
Napirendi jegyzék 393
E. 1. Jelentés a Központi Vezetőségnek az őrizetesek, elítéltek létszámának alakulásáról és büntetőpolitikánk egyes kérdéseiről szóló határozata végrehajtásáról 394
Mellékletek 399
Határozat 401
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz 401
E. 2. Jelentés a tiszti állomány minősítésének végrehajtásáról 406
Határozat 412
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz 413
E. 3. Jelentés a Belügyminisztérium szerveinél szolgálatot teljesítő házaspárokról 417
Határozat 420
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz 420
56. irategyüttes. A Belügyminisztérium Államvédelmi Kollégiumának 1956. április 25-i ülése 425
Napirendi jegyzék 425
Előterjesztések 425
E. 1. Jelentés az imperialista hírszerzőszervek kémtevékenységéről az 1955. január 1. és 1956. március 1. közötti időszakban 426
Határozat 441
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz 441
E. 2/a) Jelentés a katonai elhárítás munkájáról. Feladatok a munka megjavítására 449
Mellékletek 456
E. 2/b) A Belügyminisztérium Titkársága Ellenőrzési osztályának jelentése a III. [Katonai elhárítási] főosztály fontosabb területeinek ellenőrzéséről 460
Határozat 463
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz 463
E. 3. Javaslat a járási osztályvezetők összevont országos értekezletére 471
Melléklet 475
Határozat 475
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz 476
57. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1956. május 4-i ülése 477
Napirendi jegyzék 477
E. 1. A Belügyminisztérium tiszthelyettesi és irodai állományának szolgálatáról szóló utasítástervezet 478
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz 489
E. 2. Javaslat a Belügyminisztérium Tiszti házának felállítására 495
Határozat 501
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz 501
E. 3. Jelentés a Belügyminisztérium és szenei fegyelmi helyzetéről az 1955. január 1. és az 1956. április 1. közötti időszakban 507
Melléklet 514
Határozat 516
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz 516

Kajári Erzsébet

Kajári Erzsébet műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kajári Erzsébet könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 3/I. (töredék) A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 3/I. (töredék) A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. 3/I. (töredék)

A borító enyhén kopottas, a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba