843.787

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gyakorlati képzés tanulószerződéssel és együttműködési megállapodással a munka világában 2016

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 96 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal.

Előszó

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évek óta megjelenteti a gyakorlati képzésben részt vevőket segítő szakmai kiadványát, amely először „Tanulószerződéssel a munka világában" majd 2014 óta... Tovább

Tartalom

Ajánló 9
1. A gyakorlati képzés alapfogalmai 10
2. A tanulók gyakorlati képzésére vonatkozó általános szabályok 13
2.1 Általános rendelkezések 13
2.2 A képzés ingyenességére vonatkozó rendelkezések 15
2.3 Tanulókra vonatkozó munkavédelmi szabályok 15
2.4 A gyakorlati képzés ideje 16
2.5 Napi óraszám az elméleti képzési napokon 17
2.6 Kártérítési felelősség 17
2.7 Felelősségbiztosítás 18
2.8 A tanulókat megillető (kötelező, egyéb) juttatások, kedvezmények 18
2.8.1 A tanulói pénzbeli juttatás 18
2.8.2 Tanuló pénzbeli juttatása a felnőttoktatásban 20
2.8.3 Az egységes szempontrendszer alkalmazása 21
2.8.4 A tanulókat megillető egyéb juttatások 21
2.9 A tanulóra vonatkozó munkajogi szabályok 22
2.10 Kamarai garanciavállalás 22
2.10.1 A kilencedik évfolyamon szervezett szintvizsgák eredményei hogyan hatnak ki a kamarai garanciavállalás rendszerére? 23
3. Gyakorlati képzés tanulószerződéssel 25
3.1 Tanulószerződés 25
3.2 A tanulószerződés kötésére jogosultak köre és a megkötésére vonatkozó rendelkezések 25
3.2.1 A tanulószerződés-kötésére jogosult tanuló 25
3.2.2 A tanulószerződés kötésére jogosult szervezet 26
3.2.3 A tanulószerződés megkötésének folyamata 26
3.2.4 Online tanulószerződés-kötés lehetősége 28
3.3 Tanulói mulasztások szabályozása 28
3.4 Harmadik és további szakképesítést tanulók gyakorlati képzése 29
3.5 A tanulószerződés megszűnésének esetei 30
3.5.1 A tanulószerződés megszűnésének objektív esetei 30
3.5.2 A tanulószerződés megszűnésének a szerződő felek akaratától függő esetei 31
3.5.3 A tanulószerződés felmondással való megszüntetése 31
3.6 Tanulószerződés szüneteltetése 32
4. Gyakorlati képzés ,,egyéb szervezetek" közreműködésével 34
4.1 A gyakorlati képzésben történő közreműködés lehetőségei 34
4.2 Tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szervek támogatása a szakképzéssel összefüggő feladataik ellátásához 34
5. Felnőttoktatás 36
5.1 Képzésszervezési formái 36
5.2 Életkori határok 36
5.3 Gyakorlati képzés lehetőségei 36
5.4 A tanuló pénzbeli juttatása 37
6. Gyakorlati képzés együttműködési megállapodással 38
6.1 Az együttműködési megállapodás megkötésének feltételei 38
6.2 Gyakorlati képzés szervezése és a feltételek vizsgálata 38
6.3 Tanuló pénzbeli juttatása együttműködési megállapodás alapján 39
6.4 Együttműködési megállapodás az ágazati szakgimnáziumi képzésben 39
6.5 Forrásátvétel együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzések esetében
7. Információk gazdálkodó szervezetek részére 41
7.1 Nyilvántartásba történő felvételi eljárás és tanulószerződés megkötésének elősegítése 42
7.2 A tanulószerződés megkötése 43
7.3 Szakmai gyakorlat megvalósítása államilag finanszírozott és nem finanszírozott képzések esetében. Képzésfajták és szerződéstípusok 44
7.4 A tanulószerződés módosítása, javítása 44
7.4.1 Kell-e módosítani a tanulószerződést, ha a szervezet jogutódlással szűnik meg? 45
7.5 Tanulószerződés megszűnése, szüneteltetése 46
7.5.1 A tanulószerződés megszüntetésének lehetősége igazolatlan hiányzások esetében 46
7.5.2 Tanulószerződés szüneteltetése esetén fennáll-e a szociális hozzájárulási adó fizetésének kötelezettsége? 46
7.5.3 A tanulói jogviszony szünetelése feltétele-e a tanulószerződés szüneteltetésének a tanuló szülési szabadság alatt? 47
7.6 Tanulószerződéses jogviszony, illetve a tanulói jogviszony megszűnésének értelmezése 47
7.7 Gazdálkodó szervezet kötelezettségei a tanulószerződés megkötésével 47
7.8 Gyakorlati képzés kötelező, teljesítést igazoló dokumentumai 48
7.8.1 A foglalkozási napló 48
7.8.2 A munka-, baleset- és a tűzvédelmi napló 49
7.8.3 A pénzügyi (tanuló pénzbeli juttatásának igazolását szolgáló) dokumentumok 49
7.8.4 TB bejelentést igazoló dokumentum 49
7.8.5 Felelősség biztosítás megkötését igazoló dokumentum 49
7.8.6 Oktatói végzettséget igazoló dokumentumok 49
7.9 Pénzbeli juttatás megállapítása és az egységes szempontrendszer alkalmazása 50
7.9.1 Adómentesnek tekinthető a szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulót jogviszonya alapján kötelezően megillető juttatása? 51
7.9.2 Tanulószerződéses tanuló pénzbeli juttatása betegszabadsága esetén 52
7.9.3 Adómentesnek tekinthető-e a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulót jogviszonya alapján megillető juttatása a keresőképtelensége idején (betegszabadság, táppénz)? 52
7.10 A szakképzési normatíva elszámolhatósága 52
7.11 Befejező szakképzési évfolyamra vonatkozó rendelkezések 53
7.11.1 A befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket a szorgalmi időszak végéig teljesítő tanuló esetében: 53
7.11.2 A befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítő tanuló esetében: 53
7.12 Teljesítési megbízotti közreműködés lehetőségei 54
7.12.1 5%-os kiegészítő képzés 54
7.13 Gyakorlati képzés lehetősége a gazdálkodó szervezetek által működtetett tanműhelyekben 55
7.13.1 Lehetséges-e, hogy a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet egy, az iskolától bérelt tanműhelyben folytatja a tanuló gyakorlati képzését tanulószerződés keretében? 55
7.13.2 Tanműhely-létesítés lehetősége állami támogatással 56
7.13.3 Kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhellyé minősített gyakorlati képzőhelyen milyen feltételek mellett valósítható meg a gyakorlati képzés, ha a gazdálkodó szervezet a képzőhelyet csak időben (azaz egy bizonyos időszakra) különíti el a termeléstől vagy a szolgáltató tevékenységtől? 56
7.14 Összefüggő szakmai gyakorlat megszervezése 56
7.14.1 Összefüggő szakmai gyakorlat időbeni megszervezése 57
7.14.2 Összefüggő szakmai gyakorlat megszervezése együttműködési megállapodással, szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben 57
7.14.3 Összefüggő szakmai gyakorlat megszervezése együttműködési megállapodással, ágazati szakgimnáziumi képzésben 58
7.14.4 Az összefüggő szakmai gyakorlat megvalósíthatósága több helyszínen 58
7.14.5 Tanulószerződéses tanuló szakképző iskola által külföldön szervezett gyakorlat megvalósításának lehetősége 58
7.15 A „főtevékenységként gyakorlati képzést folytató" gazdálkodó szervezetek képzési tevékenységének szabályozása 59
8. Információk szakgimnáziumok és szakközépiskolák részére 60
8.1 Az iskolarendszer átalakítása 60
8.1.1 Szakközépiskola 60
8.1.2 Szakgimnázium 60
8.1.3 Szakiskola 61
8.2 Ágazati szakgimnáziumi képzés 61
8.3 Szakképzési Hídprogram 62
8.3.1 A Szakképzési Hídprogram célja 62
8.3.2 Köthető-e tanulószerződés a Szakképzési Hídprogramban? 62
8.3.3 Köthető-e együttműködési megállapodás a Szakképzési Hídprogramban? 62
8.4 Az iskola közreműködése a tanuló gyakorlati képzésében, teljesítési megbízotti jogviszony keretében 62
8.4.1 5%-os kiegészítő képzés 63
8.5 Kamarai garanciavállalás 63
8.5.1 Hatása az iskolai tanműhelyekben folyó gyakorlati képzésre 63
8.5.2 Hatása az együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzésre 64
8.5.3 A kamarai garanciavállalás dokumentuma: a kamarai igazolás 64
8.5.4 Kamarai igazolás kiállításának folyamata 65
8.5.5 Nyilvántartásba vett tanulószerződések nyomon követése 65
8.6 Iskolai évfolyamok számozása 65
8.7 Összefüggő szakmai gyakorlat megvalósítása az iskolai tanműhelyben 66
9. Információk szakképző iskolai tanulók és szüleik részére 67
9.1 Szakképzési intézménytípusok 67
9.2 Duális képzés 67
9.3 A tanulószerződés 67
9.4 A tanulószerződéses jogviszony előnyei 68
9.5 A tanuló kötelezettségei a képzés során 68
9.6 Hiány-szakképesítés 68
9.7 Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj 68
9.7.1 Az ösztöndíj célja 68
9.7.2 A jogosultság feltételei 69
9.7.3 Az ösztöndíj havi mértéke 69
9.8 Kamarai garanciavállalás 70
9.8.1 Kedvező hatásai a tanulók számára 70
9.8.2 A kamarai garanciavállaláshoz kapcsolódó tanulói adatok 70
9.9 A második szakképesítés megszerzésének lehetőségei 71
9.10 Összefoglaló az OKJ változásairól 71
10. SZINTVIZSGA 73
10.1 A szintvizsga célja és az érintettek köre 73
10.1.1 Szintvizsgával rendelkező tanulók szintvizsga kötelezettsége új szakképesítés vagy évismétlés esetében 73
10.1.2 Az érettségi vizsga keretében szerezhető 3-as szintű szakmából érettségizőknek kell-e szintvizsgát tenniük a szakgimnáziumban? 74
10.2 A szintvizsga és a tanulószerződés-kötés összefüggései 74
10.2.1 Iskolai rendszerű, nappali képzés 74
10.2.2 Felnőttoktatás 74
10.3 Szintvizsga és a szakmai záróvizsga kapcsolata 74
11. SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS ELSZÁMOLÁSA 75
11.1 A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek köre 75
11.2 Mentességek, kedvezmények 75
11.3 Szakképzési hozzájárulás alapja és mértéke 76
11.4 A szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítése 76
11.5 A szakképzési hozzájárulás gyakorlati képzéssel történő teljesítése 77
11.6 Szakképzési hozzájárulás elszámolása 77
11.7 Szakképzési hozzájárulás visszatérítése 78
11.8 A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető normatívák 79
11.8.1 A felnőttoktatás keretében folytatott képzések esetében figyelembe vehető normatíva 80
11.8.2 A befejező szakképzési évfolyamon, az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítő tanuló esetében csökkenthető-e a vállalkozás szakképzési hozzájárulási kötelezettsége a normatíva összegével a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól? 80
11.8.3 A befejező szakképzési évfolyamon, az utolsó tanítási nap és a szakmai vizsga időpontja közötti időszakban csökkenthető-e a vállalkozás szakképzési hozzájárulási kötelezettsége a normatíva összegével? 81
11.9 Kiegészítő csökkentő tételek 81
11.9.1 Beruházási kiegészítő csökkentő tétel 81
11.9.2 Oktatói kiegészítő csökkentő tétel 82
11.9.3 Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel 82
11.9.4 A tanulói éves átlaglétszám számítása a beruházási kiegészítő csökkentő tételre vonatkozóan 82
11.9.5 A tanulói létszám meghatározása az oktatói és a tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tételre vonatkozóan 83
11.9.6 Kiegészítő csökkentő tételek elszámolása a felnőttoktatásban 83
11.10 Új fogalmak és annak hatásai az elszámolásra 83
11.10.1 A nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezett 83
11.10.2 A kis- és középvállalkozás (kkv) 83
12. Kihez fordulhatok? Miben illetékesek a szakképzésben érintett szervezetek, intézmények? 85
12.1 A területi kamarák feladatai a gyakorlati képzésben: 85
12.2 Online szolgáltatások a vállalkozások tájékoztatása és a tanulószerződés népszerűsítése érdekében 87
12.3 Szakképző iskolák feladatai a szakképzésben 87
13. Területi kamarák elérhetőségei 89
14. Jogszabályi háttér
15. Melléklet
15.1 Tanulói juttatások és normatív támogatások speciális esetekben 95
15.2 A szakképzési hozzájárulás teljesítésnek szabályai (bevallás és visszatérítés kizárólag tanulószerződésnél) 95

Kajdy József

Kajdy József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kajdy József könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Gyakorlati képzés tanulószerződéssel és együttműködési megállapodással a munka világában 2016 Gyakorlati képzés tanulószerződéssel és együttműködési megállapodással a munka világában 2016 Gyakorlati képzés tanulószerződéssel és együttműködési megállapodással a munka világában 2016

A borítón tollvonás látható.

Állapot:
1.240 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba