A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vigilia 1980. január-december

XLV. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Vigilia Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 864 oldal
Sorozatcím: Vigilia
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér illusztrációkkal.

Tartalom

SZERKESZTŐSÉGI CIKK
Lékai László bíboros köszöntése 276
Kádár János a szövetségi politikáról, az állam és az egyház viszonyáról 417
Meghalt Horváth Richárd 488
A magunk ügyében. Búcsú és ajánlás 565
Vas István köszöntése 853
TANULMÁNY
Alszeghy Zsolt: Babits költői arca 91
Balogh Tibor: A játék-esztétika magyar kulcsregényei a harmincas-negyvenes években 777
Beney Zsuzsa: A dialógus szintjei. Hegyi Béla könyvéről 117
Bernolák Éva: A korszerű szemléltetés a hitoktatásban 631
Bibó István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most 533
Bíró Imre: Harminc esztendő a párbeszéd útján 665
Boda László: Az etikai tudat fejlődésének lépcsőfokai 11
Bosnyák Sándor: Jézus élete a csángók szájhagyományában 819
Böszörményi Zoltán: A depresszió kérdéséről 454
Czére Béla: Kolozsvári Grandpierre Emil pályakezdő évei 261, 319
Cserháti József: Új lépések az ökumenizmusban 217
Cserháti József: Tovább a nyitott utakon. Három évtized népünk szolgálatában 651
Cserháti József: A Küng-eset tanulságai 737
Dienes Valéria: A másik élet iskolájában 768
Doromby Károly: A hívek felelőssége az evangelizációért 505
Erdő Péter: A káptalanok szerepe az új egyházi jogban 410
Fila Béla: A lét nyomozásának állomásai Martin Heideggernél 179
Gál Ferenc: Az isteni szó teológiája 802
Gál István: Babits és Itália 96
Guthy Andor: Hivő keresztény a XX. században 1
Gyökössy Endre: Mit tehet a hivő ember? A depresszió és "ellenszere" 467
Martin Heidegger: A világkép korszaka (ford. Koch Valéria) 171
Hetényi Varga Károly: Salkaházi Sára szociális testvér 22, 110
Hetényi Varga Károly: Uhl Antal 671
Hölvényi György: Faludi Ferenc (1704-1779) 305
Joós Ernő: Isten és a lét 22, 110
Kelecsényi Ákos: Malmok Isten szolgálatában 599
Kiss István: Halálfélelem, halál 763
Kiss László: Emberi kibontakozásunk felé 73
Kiss László: Jézus csodáinak megközelítése 289
Korzenszky Miklós Richárd: A „Szent ember" és az aszketikus
irodalmi hagyomány 311
Korzenszky Richárd: A fiatal József Attila világérzése 689
Kovács Gábor: Tűzkeresztség. Katolikus identitás és
pneumatikus tapasztalat 521
Lékai László: Három évtized 649
Lukács László: Az evangélikus-katolikus teológiai párbeszéd 300
Thomas Merton: Egy bűnrészes szemlélő megjegyzései (ford. Lukács László) 839
Mezey László: Gellért-problémák 590
Mészáros István: A népiskolák reformkori tanévbeosztása a pécsi egyházmegyében 194
Miklós Imre: Harminc esztendővel a megállapodás után 660
Nagy Kázmér: Ázsiai teológia felé? 813
Nagy Sz. Péter: Az idilltől az abszurdig (Gelléri Andor Endréről) 682
Nikolaus Nissiotis: Vallás és olimpizmus (ford. Reisinger János) 381
Nyíri Tamás: Szeretet és jog 240
Nyíri Tamás: Tudomány és világnézet 433
Pogány János: A matematika tanításának új útjai 377
Karl Rahner: A teológia és a tanítóhivatal (ford. Endreffy Zoltán) 729
Rajeczky Benjamin: A készülő új Népénektár 128
Rónay György: Szent Gellért és legendái 577
Rónay László: Egy vers Babitsról és ami mögötte van 104
Ruszthy Éva: Élet és halál előtt 754
S. Gyurkovics Mária: Emberiségtudat és erkölcsi megújulás 18
S. Gyurkovics Mária: A tükör előtt 450
Söveges Dávid: Szegénység és intellektualizmus 361
A műveltség, folklór és világirodalom mikrokozmosza (Pogány Peter díszes „Ponyvatükre")40
Surányi Dezső: Vadon élő állatok a Bibliában 47, 392
Szennay András: A holnap egyháza felé 145
Szennay András: Szent Gellért lelkisége és teológiája 808
Székely László: Szentegyházak népe 366, 439
Széll Margit: A plébániai közösség lelki megújulása 516
Vlagyimir Szolovjov: A szeretet értelme (ford. Légrády Viktor)
Tamás Gáspár Miklós: Száz éve született Pauler Ákos és Szabó Dezső 402
Teilhard de Chardin: Gondolatok a boldogságról (ford. Rezek Román)
Vajtai István: A sokarcú Móra Ferenc 616
Vas József: Húsvét az Újszövetségben 228
Vasadi Péter: A világiak apostolkodása 510
Vándor Ágoston: Nyomott kedélyállapot és kedvetlenség 462
Vida Tivadar: Szolovjov ma is időszerű levele 82
PRÓZA, KISESSZÉ
Bajomi Lázár Endre: Ego sum captivus gallicus 326
Bálint Sándor: „Körülfogták az ördögök". Egy középkori templomi példázat sorsa néphagyományunkban 446
Bálint Sándor: Istenítéletek Váradon 615
Bogáti Péter: Turintól Mexikóig 334
Csorba Tibor: A pápa színdarabja 826
Deme Tamás: Keszei Istvánról 258
Dukkon Ágnes: Vlagyimir Szergejevics Szolovjov (1853-1900) 77
Hegedűs Lajos: Karácsonyi vers a XVII. századból 816
Keresztury Dezső: Bibó Istvánról 532
Kipke Tamás: A valóság hitele. A magyar dokumentum-játékfilmek 694
Kiss Gyula: Útleírás 336
Paul Lemaire: A Gestapo foglya (ford. Szoboszlai Margit) 329
Lukács László: Bevezető Thomas Merton önéletrajzához 838
Jeanne-Marie Mortier: Emlékek és gondolatok (ford. Rezek Román) 248
Móser Zoltán: Röntgen Kottával. Levél Annának 697
Sonkoly István: A Nagypéntek zenéje 273
Szabó László: Pilis, a magyar szent hegy 62
TO Huu: Vér és virágok (ford. Bogár Anikó) 524
SZÉPIRODALOM
Elbeszélés
Czigány György: Unalmas utazás 548
Csernák Árpád: Bartkauz, a zongorista 701
Dallos Sándor: Az aszú szőlő 846
Deák Károly: Krisztina 406
Hajóvszky László: Váratlan boldogság 57
Leskovar Jenő: Hó 795
Mátrai Béla: Amnézia 628
Possonyi László: Régi nyár, régi tél Váradon 266
Szili Leontin: A csodálatos halfogás 122, 200
Vers
Balázsovitcs Mihály: Megkísérlek (Kálnoky Lászlónak) 299
Babits Mihály: Itália 102; Palotáknak, templomoknak...; Láttam egy kertet Tivoliban 103
Bárdosi Németh János: Képzelt hazám; Csak ez a félelem; Pásztor; Keresztek; A fák királya (A Bírák-Könyve után) 318
Bárdosi Németh János: Ködlovagok (Ősz Iván emlékének); Esteledik; Rorate; Így lehet Éden 547
Békés Gellért: Sorsom az Isten; Kék sugárzás; Csillaghullás 614
Béky-Halász Iván: Sakk-matt; A szél; Megszólalt a fakír; Aludj 484
Bíró József: Madarak; Postludium 630
Boross László: Tied lehet?; Félelem; Mint növény a földből 206
Bóka László: Prohászka - búcsúztató; Részlet Szent Ágnes című tanítókölteményéből 487
Christina Busta: Elhallgatott az ének; Álom a kenyérangyalról; Világi prédikáció - engedély nélkül; Hogyha megfested (ford. Hajnal Gábor) 401
Csanád Béla: Transzcendens ars poetica; Életrajz; Mit adhatok; Jónás második imája; Kain; Könyörgés; Egy színész halálára 449
Csanád Béla: Hűség (A 75 éves Vas Istvánnak) 857
Fáy Ferenc: Gallyazó; Villázó; Magány; Félelem 342
Fáy Ferenc: Arckép, szemfedővel (Ilia Mihálynak) 343
Fecske Csaba: Ecloga-töredékek 453
Fodor András: Sziget; Gyűrű 845
Galambosi László: Hálálkodó pásztorok (Faludi Ferenc emlékére) 304
Galambosi László: Zsupphajú műhelyemben; Meggyfa 669
Galambosi László: Rózsafényben; Tanító 670
Gergely Ágnes: Két szonett; De profundis 767
Határ Győző: Föld nyelv; íni mini; Dadogós; Hüllők kora; Állatok közt állat 774
José-Maria de Hereida: Naplemente; Maris Stella (ford. Szegzárdy-Csengery József) 472
Horgas Béla: Újabb részletek 120
Horváth Elemér: Avalon; Bonyolult, de pontos 46
Jánosy István: Öröklét; Teremtés 623
Kalász Márton: Mese a kakukkról; Tükör elé56
Kalász Márton. Két kis vers (Betérni, Fohász); Ajánlás, éjszaka; A házba vissza; Elvonulás 405
Keresztury Dezső: Végtelenek közt 325
Keszei István: Van Gogh bakancsa 259; Asztal (Kovács Attilának);
Pillanatfelvétel egyre növekvő háttérrel; Porból vagy 260
Képes Géza: Gyula-napra 117
Képes Géza: A láng; Tiszta; Távlatok 531
Koch Valéria: Missa Solemnis; Albérleti fal; Széljegyzet Heideggerhez; Ez a nyár; Szomorúfűz; Hommage a Chagall; Anna nevére; Belecsöndesedtél 380
Kovács Gábor: Sámson; A hálátlan 703
Lőw Károly: Éjszaka - romantika nélkül; Üzenet 557
Major-Zala Lajos: Szárszón, Rónay nélkül 699
Major-Zala Lajos: Ars poetica IV.; Ars poetica V.; Ars poetica VI. 700
Nagy Karola: Azt hittem... ; Gyilkos az éj; Cím nélkül I.; Cím nélkül II. 272
Parancs János: Mint a törődött... ; Történet 61
Parancs János: Előszó 753
Pilinszky János: Köszönet 356
Puszta Sándor: Óráid őrzöm (misztikus rapszódia) 31
Puszta Sándor: Szeptemberi ámulás 680
Rába György: A hírnök (In memoriam Rónay György); Próbaidő 247
Sajó László: Hova; Ave, Maria; Karácsonyi üdvözlet; Isten báránya; Holtvágány; Istentől maradt kabátban 836
Sári Gál Imre: Modern művészet; A láthatárról; Szatellita; Korallszigeten; Harmadnapon; önéletrajz; Sodrásban; Megérkezés ; Ceruzával 193
Angelus Silesius: Angyali vándor (részletek, ford. Tornai József) 238
Simándi Ágnes: Három vers (1. Folytatás, 2. Kétely, 3. Kísértés); Beszélgetés 333
Székely László: Epigrammák 797
Szirmai Endre: Az ihlet; Hangtalan jár a köd; A mikroszkóp fölött; Őszi nap (Katja és Golo Mann társaságában) 160
Sztojka László: Futnak; A madarak; Tisztán 89
Sztojka László: Fut az év 520
To Huu: Mióta...; Tél; Este; Az én kismadaram; Mint a tavasz éneke (ford. Balássy László) 625
Toldalagi Pál: Regényes sétány; Tűnődés; Az új tavaszra 413
Tóth Sándor: Édeni: Akvarell 413
Urr Ida: Kassai legenda; Bábel tornya 391
Vas István: Avilai Teréz Intelmeiből 854
Vasadi Péter: A tékozló fiú; A meghívás titka; Áhítat; Fekete kórus; A nincstelen 265
Weöres Sándor: Jézus; A házak; Monológ; Barokk templomi zene 825
Színmű
Andrzej Jawien: Az Aranyműves boltja (I. rész, ford. Balássy Péter) 828
RIPORT
R. Augstein - G. Wolff: "Már- csak egy Isten menthet meg minket" (Interjú Martin Heideggerrel, ford. Fila Béla) 190
Hegyi Béla: Távolsági beszélgetések. Békés Gellért OSB (Róma) 606
Hegyi Béla: Szerb Antalnéval 786
Hegyi Imre - Kovalik Márta: „Vállalom" (riportdráma) 473
Reisinger János: Beszélgetés Nikolaus Nissiotis görög professzorral, a
Nemzetközi Olimpiai Akadémia elnökével 388
Síki Géza: Útkeresők (A debreceni Svetits-gimnáziumban) 34
Síki Géza: Papi sors '80 372
DOKUMENTUM
B. S.: Nagy Karola (1906-1933).
Versek 14-17 éves korából 217
Gál István: Az Ökumenikus Bóka László 485
M. Jankovics Nelly: Caroline Pichler magyar kapcsolatai 414
HONISMERET
Hegedűs László: A fóti „Notre Dame" árnyékában 207
AZ EGYHÁZ A MAI VILÁGBAN
Rosdy Pál: A Hittani Kongregáció nyilatkozata az eutanáziáról 749
FOLYÓIRATSZEMLE
Cselényi István Gábor: Szempontok a korszerű katekézishez 558
SZÁMUNK ÍRÓI
213., 433., 496.
NAPLÓ
Könyvek
A Teológiai Kiskönyvtár (Róma) új kötetei 867;
R. B.: Magyar Zsoltárok 707;
R. L.: Arcképek korunk zeneművészetéből (Varga Bálint András: Muzsikusportrék) 68;
Rónay László: Mire való a sport? (Zsolt Róbert: Labdarúgók, sportolók) 571;
Ottlik Géza: Próza 643; Weöres Sándor: Ének a határtalanról 705; Tüskés Tibor
és Fodor András tanulmánykötete 859; Síki Géza: Takáts Gyula arcvonásai (Vulkánok és fügefák; Polgárjelöltek; Színház az „Ezüst Kancsó"-ban; A harmónia keresése) 134; Könyv (Aczél Géza, Domokos Mátyás, Kálnoky László, Jékely Zoltán írásairól) 209; Könyvek (Illés
Endre: Mestereim, barátaim, szerelmeim; Bata Imre: Weöres Sándor közelében; Pomogáts Béla: Sorsát kereső irodalom) 279; Vészi Endre versei (Vészi Endre: Farsangi király) 351; A kitárt aranykapu (Beney Zsuzsa: Nyitva van az aranykapu) 422; Kalász Márton új kötete 490; Szabó Ferenc SJ két könyve 866.
Színház
Balogh Tibor: A brandenburgi taktika (Kleist, Henrich von: Homburg hercege
című drámája a Vígszínházban) 497; Becket, vagy Isten becsülete - Szegeden 565; Ház a város mellett. Sarkadi Imre színműve Miskolcon 717.
Képzőművészet
Andrási Gábor: Korniss Dezső kiállítása a Nemzeti Galériában 493; Rózsa Gyula:
Nyitott galéria 640; „Forma és struktúra" 861; Székely László: Nagy Imre: Följegyzések 714;
Tóth, Sándor: Geszler Mária kiállítása 716.
Zene
R. L.: A Gächinger Kantoréi Stuttgartból 212; Hangverseny (Bach-kantáták) 284;
így láttuk Kodályt 424; Liszt-tanulmányok 496; Haydn-misék az Erkel Színházban 493; Goldmark emlékezései 570; Barokk hanglemezek; Sztravinszkij: A katona
története 868.
Zenei Notesz
Szabados György: Korunk zenéje 1979. 136; Nem a hangszerkészítés segítene?
211; Most. is, mint mindenkor 499; Hogyan tanítsuk korunk zenéjét? 708.
Hanglemez
R. L.; Szereti ön...? 284; Bevezető oratóriumokhoz 357; Faust-feldolgozások 425;
Dohnányi a zongoránál 492; Mozart: Requiem; Budavár zenéje 710.
Film
Ambrus Katalin: Apokalipszis most 711;
Karcsai Kulcsár István: Képekben írt vallomások 863;
Reisinger János: Beszélgetés Hitchcockról 713.
Naplórovatunk egyéb cikkei
Bangó Jenő: Százéves a zairei katolikus egyház 418; Barlay Ö. Szabolcs: „Haza
a magasban" 427; Bozóky Mária: Rózsa 67; Gadányi Jenőné: Gadányi Jenő emlékezete 278; Giczy György: „Örök emlékezetre szép éneket hagyok" (Bogáti
Fazekas Miklós: Psalterium) 282; A nicaraguai püspökök pásztorlevele 353; H. B.:
Jékely Zoltán köszöntése 139; Hegyi Béla: Berki Viola világa 349; Ijjas Antal
(1906-1980) 858; Holczer Gyula: Igazságban, kétarcúság nélkül 637; Koncz Lajos:
Rahner teológiája magyar nyelven 567; L. L.: Eukarisztia és keresztény egység 704;
Possonyi László: Ignácz Rózsa (1909-1979) (Erdélyi volt az anyanyelve...) 65;
Rácz Péter: Bitskey István: Hitviták tüzében 426; Reisinger János - Galamb Zoltán:
A 75 éves József Attila 346; Reisinger János: Búcsú Pernye Andrástól 420; Szkladányi Mária: Fináczy Ernő (1860-1935) 634; Vattay Elemér: Boromisza Zsolt kiállítása (grafikák Pilinszky-versekre) 355; Volly István: Faludi böjti éneke 344.
KÉPEK
Békés Gellért OSB arcképe a szeptemberi hátsó 2. borítón; Borsos Miklós grafikái a 801., 857. oldalon és a decemberi hátsó 2. borítón; Ludmann Mihály grafikája az áprilisi hátsó 2. borítón; Móser Zoltán fotója Bálint Sándorról a júliusi
hátsó 2. borítón, Székelyföldi kopjafa az 589. oldalon, sírkövekről készült fotói a
762., 766. és 773. oldalon.
TÁJÉKOZÓDÁS
A 69., 141., 429., 504. és 576. oldalakon, valamint a januári hátsó 1. és 2.,
februári hátsó 2., márciusi hátsó 2., áprilisi hátsó 1., májusi hátsó 2., júniusi
hátsó 1. és 2., augusztusi hátsó 1. és 2., szeptemberi hátsó 1. és 2., októberi hátsó
1. és 2., novemberi hátsó 2. borítón.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem