A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalmi kérdések

Tankönyv a kör résztvevőinek 1970/71

Előszó

Ez a tankönyv szerény - vagy talán nem is túl szerény - céllal készült: megpróbálja megértetni a mai kor politikai-társadalmi ideológiai folyamatainak néhány leglényegesebb összetevőjét,... Tovább

Tartalom

Bevezetés 3
I. A dialektikus és történelmi materializmus alapelvei 7
Szemelvények az I. fejezethez 19
Engels: Feuerbach és a klasszikus német filozófia felbomlása 19
Engels: A munka szerepe a majom emberré válásában 21
Lenin: A marxizmus három forrása és három alkotórésze 22
II. Alap és felépítmény 25
Szemelvények a II. fejezethez 37
Plehanov: Adalékok a materializmus történetéhez 37
Gramsci: Marxizmus, kultúra, művészet 39
III. Osztályok és osztályharc 41
Szemelvények a III. fejezethez 52
Marx levele Weydemeyernek New Yorkba 52
Lenin: Gazdaság és politika a proletárdiktatúra korszakában 52
Kádár János: Beszámoló az MSZMP VIII. kongresszusán 54
IV. A szocialista forradalom és a proletárdiktatúra 57
Szemelvények a IV. fejezethez 69
Lenin: Üdvözlet a magyar munkásoknak 69
Kállai Gyula: A békéért, a demokráciáért és a szocializmusért
vívott harc programja 71
V. A szocializmus építésének történelmi folyamata 75
Szemelvények az V. fejezethez 88
A kommunista világmozgalom fejlődése 88
Kállai Gyula: A nemzetközi kommunista mozgalom és a nemzetközi politika kérdéseiről 89
VI. A szocializmus építésének gazdasági feladatai hazánkban 99
Szemelvények a VI. fejezethez 107
Lakos Sándor: A gazdasági mechanizmus reformjának egyes
kérdései 109
Nyers Rezső: A szocialista gazdasági integráció elvi és gyakorlati kérdései 109
VII. A szocializmus építésének társadalmi, politikai feladatai Magyarországon 113
Szemelvények a VII. fejezethez 126
Bognár Gyula: Az osztályharc időszerű kérdései 126
VIII. Ideológiai harc a szocializmus építésének időszakában 131
Szemelvények a VIII. fejezethez 143
Szirmai István: Előadói beszéd az MSZMP KB 1965. március 11-i ülésén 143
Aczél György: Kulturális és ideológiai életünk néhány időszerű kérdése 145
IX. A párt szerepe a szocializmust építő társadalomban 149
Szemelvények a IX. fejezethez 161
Gáspár Sándor: A párt vezető szerepe növekedésének és munkastílusának egyes kérdései 161
X. A szocializmus építésének nemzetközi feltételei 165
Szemelvények a X. fejezethez 180
Az imperializmus elleni harc feladatai a jelenlegi szakaszban
és a kommunista és munkáspártok, az összes antiimperialista
erők akcióegysége. A kommunista és munkáspártok nemzetközi
tanácskozásának 1969. június 17-én Moszkvában elfogadott fő
dokumentuma 180
XI. Szocialista hazafiság - proletár internacionalizmus 189
Szemelvények a XI. fejezethez 200
Molnár Erik: A nemzeti kérdés 200
Kállai Gyula: A polgári nemzettől a szocialista nemzetig 201
Kádár János: Felszólalás a kommunista és munkáspártok
1969-es moszkvai értekezletén 202
XII. A szocialista erkölcs 207
Szemelvények a XII. fejezethez 218
Engels: A család, a magántulajdon és az állam eredete 218
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalmi kérdések Társadalmi kérdések Társadalmi kérdések Társadalmi kérdések

A borító enyhén elszíneződött.

Állapot:
880 Ft
440 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Társadalmi kérdések Társadalmi kérdések Társadalmi kérdések Társadalmi kérdések

A borító kissé töredezett, foltos, elszíneződött.

Állapot:
880 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba