803.869

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Rendszeres eszperantó nyelvtan

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 243 oldal
Sorozatcím: Tanuljunk nyelveket!
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Eszperanto 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi száma: 5672.

Tartalom

Bevezetés
Hangtan
A betűk9
A hangok9
Hangsúly11
Hangzóhosszúság11
Alaktan
A szófajok15
A főnév15
A köznevek16
A tulajdonnevek18
A névmások21
Személyes névmások22
Birtokos névmások26
Mutató névmások27
Kérdő névmások31
Vonatkozó névmások32
Általánosító névmások34
Határozatlan névmások35
Kölcsönös névmás38
Tagadó névmások39
A melléknév40
Minősítő melléknevek40
Kijelölő melléknevek43
A névelő49
A számnév52
Tőszámnév52
Sorszámnév53
Szorzószámnév54
Törtszám55
Gyűjtőszámnév55
Osztószámnév56
Számtani műveletek57
Néhány kifejezés58
A határozószó59
Eredeti határozószók59
Képzett határozószók67
Az ige68
Az igeragozás68
Az igeszemléletek74
Az egyszerű igeragozás használata78
A főnévi igenév használata80
A melléknévi igenév használata81
A határozói igenév használata83
Az összetett igeragozás használata83
Az igemódok használata89
Az igefajták használata91
A magyartól eltérő néhány igehasználat96
A viszonyszók97
Viszonyszós esetek99
Kombinált viszonyszók100
A kötőszók101
A mellérendelő kötőszavak101
Az alárendelő kötőszavak102
Az indulatszók103
Hangutánzó szók105
Mondattan
Az egyszerű mondat107
Az egyszerű mondta fajtái tartalom szerint107
Kijelentő mondat107
Kérdő mondat108
Óhajtó mondat109
Felszólító mondat109
Az egyszerű mondat fajtái szerkezet szerint109
A mondatrészek110
Az alany110
A mondat alanya110
A cselekvés alanya111
Alanytalan mondatok112
Visszahatás az alanyra112
A visszaható névmások használata113
Az állítmány116
Az egyszerű állítmány116
Az öszetett állítmány117
Az állítmánynév118
A segédige119
A névszói-igei állítmány120
Közvetlen állítmánynév120
Közvetett állítmánynév122
A tárgy124
A főnévi tárgy125
A főnévi igenévi tárgy130
A határozók132
A határozók alakja132
Határozószói határozó132
Igenévi határozó133
Tárgyesetű főnévi határozó134
Viszonyszós főnévvel kifejezett határozók134
Főnévi igenévi határozó135
Alanyesetű főnévi határozók135
A határozók fajtái136
Helyhatározók138
Időhatározók142
Számhatározók145
Állapothatározók145
Módozathatározók150
Tárgyhatározók155
A jelzők159
A főnév jelzői159
A melléknév jelzői171
A határozószó jelzői173
Az igenév jelzői174
Az összetett mondat174
Mellérendelt mondatok175
Kapcsolatos mondatok175
Választó mondatok175
Ellentétes mondatok176
Következtető mondatok177
Magyarázó mondatok177
Alárendelt mondatok178
Egyenes beszéd178
Alárendelt mondatok178
Kiegészítő mellékmondatok179
Határozói mellékmondatok183
Jelzői mellékmondatok197
Szórend199
Szóalkotás
A szóelemek201
A szóelemek jellege202
A szóelemek módjai202
Szóösszetétel203
A szóhatás szabályai203
A végződéscsere204
A végződések jelentése204
Kategória képzők206
A különféle elemű szavak továbbképzése206
Szóösszetételek továbbképzése207
Szókapcsoló végződés208
Fordított szóhatás208
Többszörös szóösszetétel209
A "szükséges és elég" elve209
A képzők210
Utóképzők210
Előképzők216
Módosító képzés222
Módosító utóképzők222
Módosító előképzők224
Helyesírás228
Rövidítések230
Függelék231
Mutató233

Kalocsay Kálmán

Kalocsay Kálmán műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kalocsay Kálmán könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Rendszeres eszperantó nyelvtan Rendszeres eszperantó nyelvtan

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.680 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba