A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Kultúra és Közösség c. művelődéselméleti folyóirat cikkeinek ismertetői 1979-1984 I-II.

Kézirat gyanánt

Szerző

Kiadó: Művelődéskutató Intézet
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 413 oldal
Sorozatcím: Kultúra és Közösség
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-521-109-0
Megjegyzés: Kézirat.

Tartalom

I. kötet
1979/1
Dr. Józsa Péter, kandidátus15
Józsa Péter: A jelentés és a társadalmi kommunikáció15
Kapitány Ágnes:
Kapitány Gábor: Az esztétikai alkotó megismerés alapelemei18
Halász László: Az irodalmi mű befogadása mint információ-feldolgozás19
Lőrincz Judit: Egy József Attila-vers fogadtatásáról20
V. Kulcsár Júlia: Könyvterjesztés a Csepel Művekben21
Regős János: A Ludas Matyi karikaturái az USA-ról (1967 és 1977)22
Rubovszky Kálmán: A képregény mint metaszövetség néhány aspektusa23
Balipap Ferenc: Irodalom a képernyőn23
B. Raffai Margit: Gondolatok a vizuális kultura társadalmi feltételrendszeréről24
1979/2-3
Vitányi Iván: Programjavaslat a művelődési otthonok munkájának fejlesztésére (A Népművelési Intézet munkaanyaga)25
Koncz Gábor: Kutatási kérdések és a tervezés28
Dr. Cravero Róbert:
Pál Endre: A művelődés tervezése és az igényelt kutatások29
Monigl István: A távlati tervezés és a kulturatervezés kapcsolatai30
Kozma Tamás: A kulturális szféra távlati tervezését segítő kutatások az MTA Pedagógiai Kutató Csoportjában33
Kuti Éva: A kulturális ráfordítás- és eredményadatok nemzetközi összehasonlításának módszertani problémái35
Bokor Béla: Kulturális modell-tervezet (Az ujpetrei gazdasági térség új közművelődési rendszere)37
Szász János: Deszk község szerb nemzetiségi kulturájáról38
Koppány Márton: Válogatás Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia magyar nyelvű kulturális sajtójából40
Vészi János: Tanulmányuton Bulgáriában (A bolgár közművelődés)41
Deme Tamás: Az esztétikai-művészeti nevelés és közművelődés Franciaországban43
Válogatott bibliográfia az 1978-ban megjelent közművelődési tárgyu cikkekből (összeállította: Ernszt Árpád)47
1979/4
Horváth Margit: Közművelődés szakos első éves hallgatók pályaindítékai és aspirációi51
Lipp Tamás: "A gondolkodó ember hatalom"53
Benkő Éva: Népművelők útközben54
Vercseg Ilona: Klubtörténet56
Zsatkovits Edit: Fiatal üzemi újságírók57
Kamarás István: Kipiheni a katarzist?59
Vitányi Iván: Szabadidő, rekreáció, közművelődés az Egyesült Államokban61
Sz. Tóth János: Ismerkedés a holland felnőttneveléssel62
Sz . Fodor Katalin: A norvég felnőttnevelési törvényről64
1980/1
Bujdosó Dezső: Érték és kultura69
Thomas Metscher: Kultura és humanitás - megjegyzések egy dialektikus kulturafogalomhoz70
B. Vörös Gizella: Válaszolási mód és értékrendszer72
Fonyó Ilona: Jellemző nyelvi mozzanatok Budapesten dolgozó szakmunkások beszédében73
Mátyus Aliz: Egy falu három generációja74
Hosszú Lajos: Meseképzés - világkép75
Ernszt Árpád: Válogatott bibliográfia az 1979. januártól szeptemberig megjelent közművelődési tárgyu cikkekből76
1980/2
Deme Tamás: Roland Barthes 1915-198077
Roland Barthes: A mitosz napjainkban77
Hernádi Miklós: Ünnep és közösség77
Tomka Miklós: A kultura piacán79
Deme Tamás: A pedagógia nyomorúsága80
Gereben Ferenc: Olvasás Magyarországon az 1960-as, 70-es években81
Szekeres Péter: Népművelő a filmen és a nézőtéren (Az Ékezet c. film közönségvizsgálata)81
Benza Béla:
Debreczy Etelka: Gondolatok a zene befogadásának lélektanáról83
Szemere Anna: Az Auróra-kör története (Egy vidéki kulturegylet a század első felében)84
Bárdos Judit: Az orosz formalisták és a film85
Sz. Fodor Katalin: Művelődés az utcán (Utiélmények Egyiptomból)85
1980/3
Fényes Imre: A gondolkodás fejlődése86
Sz. Tóth János: Mindennapi élet - megismerés - művelődés (Hipotikus vázlat)87
Durkó Mátyás: A felnőttnevelés funkciói az egyén szocializációjában88
Paul Lengrad: A felnőttoktatás szükségletei a permanens nevelés keretein belül89
Tichy József: Üzemi oktatás - munkahelyi művelődés90
Révész Sándor:
Varga Viktor: Kísérleti foglalkozások egy deviáns csoportban91
Sz. Tóth János: Felnőttnevelési kísérletek92
Fábián Judit:
Bartha Zsuzsa:
Dán Zsuzsa: Anyanyelvi készség és önismeret93
Az UNESCO ajánlása a felnőttnevelésről 1976, Nairobi (Részletek)94
Harangi László: A dán felnőttnevelés rendszere94
Mándoki Rózsa: A jugoszláv felnőttoktatás fejlődése és időszerű kérdései95
1980/4
Tosics Iván:96
Elek Sándor: Települési hátrányok96
Havas Gábor: Ibafa98
Lengyel Gabriella: Települési és társadalmi különbségek egy falusi cigányközösségben99
Pethő László: Tanyasi családok100
Sipos Zsuzsanna: Gondolatok Márkus István Nagykőrös-szociográfiájához101
Ambrus Péter: Dzsumbuj102
Győri Péter: Szegregáció a budapesti telepeken103
Mátyus Alíz: Egyik helyről a másikra104
Kőbányai János: A "csöves kérdés"105
Bálint B. András: Gyál106
J. Berger - J. Mohr: A hetedik ember106
J. Berger - J. Mohr: A hetedik ember (Részletek)106
1980/5
Kazincbarcika után (Az amatőr színjátszásról beszélget Regős János és Szász János)107
Debreczeni Tibor: Folklór ihletésű színjátékok leírása (Dramaturgiai tapasztalatok)108
Ascher Tamás és Gero Troike beszélget109
Ráth Zsolt: A peszeudo a színházban (Pauer Gyula díszletei az Állami Áruházhoz)110
Regős János: "Iszapon lépked az ember" (Egy társulat hattyudala)110
Veres Katalin: Színházi befogadásvizsgálat egy munkáscsoportnál111
Mátyus Alíz: Vidám Parkban112
Kőbányai János. Beat-ünnep után113
Thoma László: Az eladott punk (Egy manipulációs folyamat stratégiája)114
Ernszt Árpád: Válogatott bibliográfia az 1979. októbertől decemberig megjelent közművelődési tárgyu cikkekből115
1980/6
Vizuális kultura - vizuális művészetek (Az MTA Vizuális Kultura Kutató Bizottságának vitaanyagából) Németh Lajos bevezetője, Attalai János, Beke László, Horányi Özséb, Kunt Ernő, Miklós Pál hozzászólásai116
Deme Tamás: A látás minősége és nevelése119
Jadranka Damjanov - Dubravka Janda - Marcel Bacic: Vizuális nyelv és nevelés121
Szabó M. László: Vizuális alkotótelepek módszertani tapasztalatai123
Mezei Ottó: Jaschik Álmos grafikai tervezőiskolája125
Poór Ferenc - Wacha Imre: Képmagnetofon alkalmazása a felnőttek előadói készségének fejlesztésében126
Jánaky István: Építészeti kultura127
S. Nagy Katalin: Közterek128
Szilágyi Erzsébet: A Hódmezővásárhelyi Őszi Tárlatok fogadtatására128
V. M. Petrov - N. E. Prjanyisnyikov: Az aranymetszés formarendje130
1981/1
Király Jenő: A szórakozás133
Fekete György: A szabadidő és a tárgyak szabadsága134
Kísérleti tematikus anyagok135
W. F. Haug: Áruesztétika és tömegkultúra (Elméleti vázlattan)135
Tibori Tímea: Szórakoztatás kérdő- és felkiáltójelekkel136
Kiszely Márta: Vázlat a kommerszről137
J. Dumazedier: Szabadidő-problémák137
Kamarás István: Értékes-e a deviáns?138
Pelle János: Gondolatok a humán értelmiségről139
Bartos Éva: A nők és a könyv140
Andrássy Mária - Andrássy László: A sportérdeklődés alakulásának összetevői (Mikrovizsgálat vívók, ökölvívók, cselgáncsozók körében)141
S. Mennel: Kulturális politika és társadalmi modellek141
Vita a települési hátrányokról (Részletek az 1980. október 20-án lapunk által rendezett ankét hozzászólásaiból)142
1981/2
A kreativitásra nevelés hazai hagyományai (Közreadja: Hollós Róbertné)144
Deme Tamás: Autodidaxis - esély az iskola demokratizálására145
Bujdosó Dezső: Gondolatok a Műveltségkép az ezredfordulón c. kötetről146
Sz. Tóth János: A gazdaság műveltségi meghatározottsága és a felnőttoktatási stratégia147
M. Elmandjra: A kultúra mint a fejlődés mozgatója (P. Drouin interjúja)148
F. Vankó Ildikó - Talyigás Katalin: Szakmai gyakorlat új módszerekkel149
Sántha Pál: Az iskolák és a közművelődési intézmények közötti együttműködés a diákelvárások tükrében150
Bókay Antal: Irodalomtudomány - irodalomtanítás151
Erdélyi Pál: A tanítási zavarokról153
Józsa Péterné: A magyar gyermekvédelem történetének, valamint mai szervezeti felépítésének és rendtartásának néhány kérdése154
Udvardi Lakos Endre: A CEMEA népművelőképző munkája155
1981/3
Halász László: Három rendhagyó könyv örökös sikere156
Király Jenő: A kalandfilm mint western157
S. Nagy Katalin: Fotó és köművelődés158
Párczer Ferenc: Túl a poszteren159
R. Pine: A kultura demokratizálásának új útjai Nyugat-Európában159
V. M. Mezsujev: Kultúra és történelem (Szemelvények)160
E. Sz. Markarjan: A kulturelmélet a társadalomtudományok rendszerében162
M. Czerwinski: A "kultura" terminusról164
Robin Gray - Mary Hughes: A nők számára szervezett felnőttnevelési programok164
Demokratizálja-e az egyetemet a permanens oktatás?165
P. Morvan: A számítógépes művészet fejlődése165
1981/4
Szász János: Beszélgetés Jannisz Ritszosszal166
Bisztray György: Diees Valéria a táncról167
Deme Tamás: Terpszichoré meg a lélek combhajlata167
Molnár István: Részletek a Magyar tánctechnika bevezetőjéből168
Takács László: A játék és a tánc szemlélete az indiai gondolkodásban169
Papp Oszkár: Népi kultúra - avantgard (A Muharay együttesről)173
Beszélgetés Jancsó Miklóssal (Készítette: Tasi József)174
Szász János: Beszélgetés Martin Györggyel az új folklórhullám és néptáncmozgalom előzményeiről175
Molnár János: A néptánc helye és szerepe a közművelődésben177
Szász János: Beszélgetés Balogh Edgárral a nemzetiségi lét és a folklórmozgalom kapcsolatáról178
Szász János: Beszélgetés Bartoss Györggyel az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége rendezvényeiről178
1981/5
Berki Sándor: Munkások és automatizáció179
Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: "Egyedül mit tehetnék?"181
László-Bencsik Sándor: Süss fel nap! (Egy szocialista brigád krónikájából)181
Lipp Márta: Állandóság és változás (Történelmileg kialakult minták a különböző családtípusok élőkulturájáról)182
Mátyus Alíz: Lakodalmig tartó vadászat183
Niedermüller Péter: Térformák és tárhasználati szabályok a falusi kultúrában184
Gergely Katalin: A paraszti öltözködés és a divat184
Bálint B. András: "Láttam a világ nyomorúságát, de nem láttam a kiutat" (Adventisták)185
Boszorkányok pedig nincsenek (Részletek Hegyi Imre - Kovalik Márta - Varsányi Gyula rádióműsorából)186
1981/6
Andor Mihály - Hidy Péter: A művelődéspolitika és a településfejlesztési politika célszerű kapcsolatrendszere187
Litauszki Tibor. Eredményesség a művelődési otthonban188
Diósi Pál - Fischer György: Ifjúsági klub - halmaz vagy közösség?189
Sz. Tóth János. Szervezet, értelmiségi szerep és kulturaközvetítés189
Szász János: Közösségek, értelmiségiek, apparátusok190
Földiák András: Mire megyünk együtt? (Javaslat az integrált intézmények tartalmi kibontakozásának segítésére)191
Vercseg Ilona: Hat népművelő portré192
Kamarás István: Woland fogadtatása Magyarországon192
Heit Gábor - Lőrincz Judit: Közelkép közművelődési könyvtárainkról193
Betűrendes mutató197
Tematikus mutató215
II. kötet
1982/1-2
Vitányi Iván: Szellemi életünk fejlődésénektendenciái15
Szalay László - Horváth Margit: Nevelés a hivatásra (A Szombathelyi Tanárképző Főiskolán folyó népművelőképzésről)16
Durkó Mátyás: Hagyomány - folyamatos korszerűsítés - perspektívák (Egyetemi népművelési képzés a KLTE-n)18
Lendvai Ernő: Hol a színpad, kint-e vagy bent?19
Tokaji András: A társas énektől a karénekig (A nyilvános kollektív ének fejlődésének vázlata)20
Dobszay László: Jelenkori művelődési áramlatok a hazai egyházzene tükrében21
Sági Mária: A zenei generatív készségek kísérleti vizsgálata (Tézisek)22
Ujfalussy József: Sági Mária kandidátusi értekezéséhez (Opponensi vélemény)23
Koncz Gábor: A magyar zenekultura statisztikai elemzése 1960-1980)23
Deme Tamás: Zenei hiánygazdaság a pedagógiában24
Joób Árpád: A zenei történés iránti érzékenység fejlesztése az általános iskola 1-2. osztályában (részlet)25
Balázs Endre: Népszokások, népi hangszerek tanítása26
Farkas Mária: Gondolatok a hazai és külföldi zeneoktatásról27
Till Ottó: Áldialógus a zenepedagógiáról27
Pécsi Géza: Zenei nevelés a szakmunkásképzőben28
Strém Kálmán: A zenei nevelés lehetőségei a szakmunkásképző intézetekben29
Dimény Judit: Hang-játék (Amíg egy rádióműsorból könyv születik)30
Benza Béla - Debreczy Etelka: Egy zenepszichológiai kísérlet margójára31
Lévai Júlia: Egy elkallódott forradalom után31
Beszélgetés Koncz Zsuzsával (Készítette: Deme Tamás)32
1982/3
Dr. Schnell Endre: A pszichoszomatikus medicina elméleti modelljei33
Oláh Andor: Az orvostudomány jövője a világ-kultúra fejlődésperspektivájában34
Sz. Fodor Katalin: Pszichokultúra (Tények, tapasztalatok, kísérletek a pszichológia és közművelődés határterületéről)35
Bartos Éva: Irodalmi művek felhasználása alkoholbetegek gyógyításában36
Gerevich József: Alternatív kiállítások (Adalékok a "pszichopatológiai művészet" kérdéséhez)37
Lükő Gábor: Az eleven képek38
Ágh Attila: Egyenlőtlen fejlődés és nemzeti kultúra a harmadik világban38
Pelle János: Vázlat a középszintű szellemi dolgozókról40
1982/4
Kiss Tamás: Klebelsberg ideológiája és szervezőmunkája beszédei, cikkei tükrében41
Harsányi István: A Magyar Népi Művelődési Intézet (Történeti áttekintés és dokumentumok)42
Sz. Tóth János: Előterjesztés és javaslatok a közművelődési vállalkozások kibontakoztatására43
B. Gelencsér Katalin: Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folyó népművelési szakemberképzés feladatainak változása 1961-1981 között44
Kísérletek tapasztalatai az 1981/82-es tanévben. Talyigás Katalin: Szakmunkástanulók között egyetemi hallgatókkal. F. Vankó Ildikó: Gimnazisták és egyetemisták baráti kör45
Ágh Attila: Egyenlőtlen fejlődés és nemzeti kultúra a harmadik világban II.46
1982/5
David Gross: Löwenthal, Adorno, Barthers: A populáris kultúra három szempontból47
Király Jenő: A magányos közönség48
Tomka Miklós: Életfordulók ünneplése a szocialista országokban50
D. Hoffmann Márta - Szilágyi Erzsébet: Az ünnep-identitásról51
Jakab Zoltán: Társadalmi ünnepek és ünnepi érzület - a hetvenes évek elején52
Bálint Éva: 5-6 évesek az ünnepről52
S. Nagy Katalin: Az ajándéktárgyakról53
Breuer János: Megjegyzések Koncz Gábor tanulmányához54
M. A.: Gelencsér Katalin tanulmányához54
1982/6
Kormos Sándor: A rendszerelméletű elemzés helye és szerepe a közművelődés irányításában54
Sz. Tóth János: Kultúra és demokrácia, kultúrális jogok, a kultúrális életben való részvétel55
Dr. Huller Gyula: A mozgalmak szerepe a művelődésben56
Nyilas György: Tézisek a népművelői foglalkozásról56
Szász János: Kettős struktúra és klubmozgalom57
Albert József: Érdekviszonyok egy ifjúsági klubban58
Varga Tamás: Népművelők a "nyitott házakról" (Interju-részletek)58
Bánlaky Pál: A közösségek alakulása59
J. E. Berendt: Hogyan tovább?60
Turi Gábor: A jazz a hetvenes években60
Szigeti Péter: A hiányzó láncszem61
Malecz Attila: Dzsesszéletünk a számok tükrében61
1983/1
Turcsány Péter: A gyerekek üzenete65
Dombyné Szántó Melánia: Föl kell szabadítani a gyerekeket (interju) (Szerkesztette: Pálfi Ágnes)66
Pőcze Gábor: Az érintkezés tréningje66
Vargha Balázs: A mese és a tömegkommunikáció67
Richard Schechner: Az előadás (performance) poétikájához67
Malecz Attila: Dzsesszéletünk a számok tükrében II.68
Vitányi Iván: A népművelőképzés ellentmondásai69
1983/2
Kamarás István: Hogyan veszi a lapot az olvasó, ha Woland osztja?70
Gereben Ferenc: A mai magyar irodalom helye az olvasói érdeklődés alakulásában71
Bujdosó Dezső: Álom az iskoláról I.72
Pelle János: A diplomák inflációja73
Diósi Pál: Az intézményesült tévutak rendszere74
Szász János András: Nemzetiségi lét, tudat, közművelődés (I. Országos Nemzetiségi Közművelődési Konferencia)75
Udvardi Lakos Endre: Mi is az animáció?75
Andrássy Mária: Művelődési központok Finnországban76
1983/3
E. Sz. Markarjan: A kulturális tradíció elméletének alapvető problémái77
Bujdosó Dezső: Álom az iskoláról II.78
Varga Csaba: A személyes szabadságról (Levél-esszé)79
Mátyus Aliz: Ki győzi legyőzni?79
Lőrincz Judit: Az olvasói élményfolyamatról80
Kamarás István: Utazás egy regényben (A Mester és Margarita befogadási folyamatának vizsgálata gimnazista és tanárjelölt olvasók körében)81
1983/4
Szemelvények az első olvasótábori kis traktából (1975) (Összeállította: Pálfi Ágnes)82
Patkó József: A demokrácia iskolája (Az interjut készítette: Turcsány Péter)83
Csató Károly: Olvasótábor a margón83
Maróti István: Hozzászólás a Kultura és Közösség olvasótáborokról szervezett beszélgetéséhez84
Beszélgetés az olvasótáborokról (Baricz Zsolt, Csató Károly, Deme Tamás, Hanák Gábor, Kamarás István, Racskó György, Szabó M. László, Szabols István, Turcsány Péter, Udvardi Lakos Endre, Varga Csaba, Vitányi Iván)85
Lehúzni a könyökvédőt a fejünkről (Dokumentum-montázs négy értelmiségi olvasótáborról) (Összeállította: Kamarás István)86
A szervezés hátországa (Beszélgetés Glück Györggyel, a Szabolcs-Szatmár megyei Könyvtár szervezőjével) (Az interjút készítette: Tupcsány Péter)87
Gregus István: Irodalom az önismeretért (Olvasótábori tapasztalatok)87
László Endre: Dobozban a világ?88
Szabó M. László: Emlékmű - műemlék - emlék (Szituációgyakorlat)88
Marschall Miklós: Gondolatok a gazdaság és a művelődés néhány összefüggéséről két könyv nyomán88
1983/5
Papp Oszkár: A felszabadulás művészete I. (Vázlat és emlékezés)89
Deák Zsuzsa - Saródy Éva: Az oktatási, tudományos, közművelődési felsőfokú végzettségűek néhány demográfiai, foglalkozási jellemzője és a pedagóguspálya91
Dr. Arany Éva: A lengyel oktatási rendszer fejlődésének főbb tendenciái (1944-1982)92
Martin Kramar: Az általános iskolai tanárok képzése a Szlovák Szocialista Köztársaságban93
Dr. G. Berger: A kötelező iskolai pedagógusképzés Ausztriában93
Dr. Gáborjáni Péter: Audiovizuális studió a felsőoktatásban94
Balogh Béla: Iskolavilágításról - új megvilágításban94
Jánosi György: A kellemesség szükséglete mint a szórakozás kialakulásának szubjektív feltétele95
Királyi Jenő: A tömegművészet a társadalmi kommunikációban I.96
Hadas Miklós: Kun Béla téri gyertyák (Két popzeneszám értékelemzése)97
1983/6
Magyar Úttörők Szövetsége: Felhívás kutatási pályázatra (Elfogadta az Országos Elnökség 1983. május 18-án)98
Papp Oszkár: A felszabadulás művészete II. (Vázlat és emlékezés)98
Király Jenő: A tömegművészet a társadalmi kommunikációban II.99
Sz. Kiss Csaba: Tudományos könyvtár kontra városi nyilvános könyvtár (A funkcionális többarcúság értelmezésének zavarai a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár történetében)100
Heit Gábor: Mit vártak a környék lakói a BMK könyvtárától?101
Eszik Zoltán: Szakmai és társadalmi tényezők szerepe az integrált alapellátó intézmények (általános művelődési központok) vezetésében102
Répássy Helga - Vámos Dóra: A komplex intézmények gazdasági számításának néhány problémája102
Lovas Tünde: A középiskolai klubok lehetősége és valósága103
Ágh Attila: A nemzeti és a nyugati kultúrák konfliktusa a harmadik világban104
Dr. J. Katus: Felvilágosítás: a holland társadalmi kommunikáció egyik formája105
1984/1
Szász János András: Martin György (1982-1983)109
Deme Tamás: Keresztöltés (Egy képességfejlesztő komplex tanfolyam anatómiája)109
Szabó M. László: Elemvariációs vizuális játékok110
Orosz Erzsébet: Egy zenei képességfejlesztő tanfolyam111
Pálfi Ágnes: Miért éppen a dráma?111
Bognár Anikó: Mozgáskultúra- és tánctanítás gyerekeknek112
Kaposvári Gyöngyi: Kreatív irodalomórák Szolnokon113
Csalog Judit: Iróműhely gyerekeknek113
Sándor Edit: Látás - láttatás (Egy vizuális kísérletről)114
Csernák Árpád: "Hagyjátok megérni a gyermekort a gyermekben!"114
Eszik Zoltán: Az ellentmondások ellentmondásai115
Szűcs Imre: Közelebb az igazsághoz115
Közoktatás- és közművelődéstörténeti pályázati felhívás116
1984/2
Heit Gábor: Mozaikok egy tanyás mezőváros szellemi életéről116
Gondos Anna - Hegyesi Gábor: Preventív családgondozás117
B. Talyigás Katalin - Hegyesi Gábor: Tervezet a social worker-képzésről118
Bognár Gábor - Telkes József: Elváltaknak a válásról: mentálhigiénés munka közművelődési formában118
Felméry György: Szexuálterápia kezdő fokon - avagy reflexiók népművelő szemmel119
Szász Éva: Játékos angol nyelvtanítás kisgyerekeknek119
R. G. Chambers: A Cambridge-i Chasterton Művelődési Központ120
1984/3
Dienes Valéria: Hang és mozdulat120
Gereben Ferenc - Nagy Attila: Nemi szerepek és olvasási szokások121
Kamarás István: Regényhősök észlelése és értelmezése122
Gergely András: Vlaóságirodalom - irodalmi valóság (Olvasói befogadásvizsgálat Asperján György: Vészkijáratbejárat című regényéről)123
Lázár Guy: A nyugati tömegkultúra hazai recepciója és az ideológia124
Szekeres Péter: A filmművészeti érték társadalmi meghatározottsága ("Minden idők nagy filmjei")124
Jánosi György: A szórakozás és a társadalmi előítéletek125
Durkó Mátyás: Tanuló felnőttek szabadidő-strukturája126
1984/4
Szekfű András: A kábeltelevízió társadalompolitikai háttere126
Kormos Sándor: Az információ helye és szerepe a közművelődés irányításában127
Zelnik József: Tanmese a befőttesüvegről128
Varga Csaba: Egy helyi reform128
Kamarás István: Mi mindenről kell tudnia egy kisvárosi könyvtár(os)nak?129
Ambrus Péter: Kommunikáció a dzsumbujban129
Mátyus Aliz: Pusztafalu - fejlődés- és leépüléstörténet130
Kovalcsik József: A közösségi művelődés szintereiről (Előzmények, lehetőségek)130
Czigler Róbert: A magyar Kommunista Párt közművelődési törekvései a falvakban 1945-ben131
1984/5
Jacques Maquet: Bevezetés az esztétikai antropológiába132
Perneczky Géza: A korszak mint műalkotás133
Richard Schechner: A rituálétól a színházig és vissza: a hatékonyság/eredményesség-szórakoztatás kettősség struktúrája és folyamata I. rész134
Hollós János: Kultúra és film135
Csörsz Klára: Levél az olvasótáborokról135
Kamarás István: Olvasási magatartás és olvasói stratégia (A Mester és Margarita befogadása vizsgálatának tükrében)136
1984/6
Richard Schechner: A rituálétól a színházig és vissza: a hatékonyság/eredményesség-szórakoztatás kettősség struktúrája és folyamata II. rész136
Honti Katalin: Új színházi működési modellek (Javaslatok és ötletek)137
Heltai Gyöngyi: Két jelentős kaposvári előadás138
Forray R. Katalin: Az általános iskolai kudarc társadalmi-területi tényezői139
Izinger Anna: Mezőhegyes - egy sajátos modell az időben140
Betűrendes mutató (I-II. kötet)145
Tematikus mutató (I-II. kötet)163
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem