1.027.522

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Valaki jár a fák hegyén

Kányádi Sándor egyberostált versei

Szerző

Kiadó: Magyar Könyvklub
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 464 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-548-691-x
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

HARMAT A CSILLAGON7
A mi utcánk9
Bot és furulya9
Öreg kút az utca szádán...10
Megrozzant az öreg malom...10
Vidéki békevers11
Udvarunkon öreg gerenda...12
Nagyküküllő12
Tűnődés csillagok alatt13
Könyörgés tavasszal14
Belvárosi udvar16
Hosszú eső16
Nyárfa17
Őszi elégia17
Téli alkony18
Tövisfa18
Arany János kalapja19
Asztalos István balladája21
Ballada21
Gyermekkor22
Zápor22
Sárga kankalin22
Hajnaltájt, hazaballagóban23
A parton24
Két nyárfa25
Kívánság26
Kétszer kelt föl...26
Jó volna...27
Álom27
Forrás és a pásztor28
Tavaszi tüzek láttán28
Harmat a csillagon29
KIKAPCSOLÓDÁS31
Emlékezetem33
Álmodó33
Azon az estén34
Májusi kétségbeesés34
A fák és a vének36
Relativitás37
Ige-idők37
Hipotézis38
Pillanatkép38
Villanyhuzalok, víz- és gázcsövek....39
A fenyő úgy látta40
Tavaszi ballada40
Vén juh az ősz41
Látomás41
Mióta élek...41
Két nyárfa közt, a dombtetőn...42
Tűnődő vén juharfa42
Kroki43
Fehér sirálypár...43
Egyszerű öröm44
Tűz és kasza44
Tűnődve áll a férfi45
Kakukk és kuvik46
Déli árnyék46
Bukolika47
Rege48
Holtomig ismeretlen49
Végül49
Bántani én nem akarlak50
Egyszer majd szép lesz minden50
Tünemény51
Ne szólj52
Apokrif ének52
Epilógus egy balladához55
Legenda Brancusi Végtelenoszlopáról56
Az asztal és a székek57
Húros és ütőhangszerekre57
Pantomim59
Füst61
Húsvéti bárány62
Barbár szonettek64
Egy tizenhat éves fiú halálára65
A XC. zsoltár66
Esti kép68
Teraszon68
Kikapcsolódás70
Poéma három hangra71
Prológus71
Motívumok72
Rajz és tánc72
Cigánytánc74
Folytatás és szonett75
Szonett a cigánylányhoz75
I. fölidéző76
Hajnali intermezzó77
Intermezzó a sugárúton78
Lakodalmas79
II. földidéző80
Rum és erkölcs81
Doina83
És végül84
Epilógus84
FÜGGŐLEGES LOVAK87
Függőleges lovak89
Nádszál89
Táncoló parázs90
Kóbor kutya91
Sirálytánc92
Filmkocka93
Háború93
Részeges Agamemnon94
Néma95
Isten sírján96
Éden kapujában97
Éjfél után97
Másolat98
Mégis98
Ősz99
Téli szonett99
Tavaszi keréknyom100
Mentő100
Kérdések101
Kovász101
Árva tavaszi alkonyat102
Önelőhívás103
Fehér103
Léggömb104
Nosztalgia104
Kicsi behajló nyárfa105
A kökösi hídon106
In memoriam Sz. L.106
T. Á. sírjára107
Szöcske107
Zöld ballada108
Mezítláb108
Monologue intérieur nyitott ajtóval109
Szerelem. ó, jóságos nénike110
Szemed111
Kezdetben még...111
Tárgyak112
Kések112
Lovak113
Kőkorszak113
Félvén se félve114
Fától fáig115
Könyvek s kolompok között117
Palackposta119
Ballagó120
Kufsteini grádicsok éneke122
El-elcsukló ének123
FEKETE-PIROS VERSEK129
SZENTJÁNOSKENYÉR131
Üzenet pásztortűzhöz estéli szállásra131
Elszabadult, fut a lovam133
Ketrecben133
Jó szánút, jó fejsze...134
Vízhordó134
Üres dobozok135
Délután136
Részeg motyogó137
Aztán megszoktuk138
Ballada139
Téli táj vonatból139
Fillér140
Tallér140
A hírhozó angyal141
Szentjánoskenyér141
Pantha rhei142
Weöres Sándor143
Szabó Lőrinc143
Arghezi144
Kós Károly arcképe alá145
Kádár István siratása145
FEKETE-PIROS VERSEK148
Kodály148
Ahogy a folyó148
Illyés Gyula149
Portya után149
Nyergestető150
Lovak a porondon151
Emlék-virrasztó152
Fekete-piros153
K. Gy. színművész utolsó monológja156
Három vers Veres Péter emlékének158
Ahogy az aratók158
Akik a képből mindig159
Eső159
Takaróruha159
Mikor Janus elhagyta Páduát106
Két epigramma Janus Pannonius emlékének160
In memoriam Szilágyi Domokos161
Felröppen olykor162
Vajon162
Esti gyónás162
Mosolyok mögött163
Mert addig tart164
Mondóka164
Kaland165
Az első ütés után165
Úgy fogok meghalni166
A ház előtt egész éjszaka166
Boldog volt a szűcsmester168
Nevükön kellene169
Ostinato169
Szunnyadó tenger170
A leghosszabb hétről170
Hát itt maradunk megint170
Szóváltás171
Öreg ének172
Mert félek172
Föltámadás után173
Félárnyék173
Jönnek hozzám174
Lamentáció174
Verniszázs175
Még csak ezután175
Purdé175
Láttam én már176
Hunyadi177
Bedeszkázott szökőkutak177
Időmadárijesztő177
Apáczai179
Menni csak179
Olykor átvonul180
Lassan eltelik181
Dal181
Sumér szonett182
Rekviem egy erdőért182
Rövid könyörgés kettétört hajón183
Bartók183
Citerára184
Játszva magyarul184
Sóhaj184
Kötél185
Kötél185
Őszike185
Érzelmes költemény186
Félfüllel Délről187
Töredék188
Képeslap188
Majd189
Prométheusz189
Hallomásból190
Festmény190
Fa191
Vágy191
Mikor szülőföldje határát megpillantja192
Változatlan változat192
Négyszemközt estefelé192
Halott delfin193
Öregek194
Pehely195
Volna még195
Folytonosság196
Egy csokor orgona mellé196
Noé bárkája felé197
Ahogy a labda198
Ló és lovas198
Nomádok199
Arany Jánosra gondolva199
Szürkület199
Dalocska200
Félszeg ballada200
Versek a vers körül202
Széljegyzet lábjegyzettel 202
Egy zarándok naplójából202
Még mindig202
Hajnal felé egy déli városban203
A költészet íratlan szolgálati szabályzatából203
Ellenvers avagy folytatás204
Kuplé204
A maradékhoz205
HALOTTAK NAPJA BÉCSBEN206
SÖRÉNY ÉS KOPONYA217
Reggeli rapszódia219
DÍSZTELEN DALOK222
Harangfölirat222
Helyzetdal222
A festő223
Szerencsés ember224
Öreg iskola ünnepére224
Dokumentumlíra225
Hattyúdal226
Esti dal226
Megkésett dal227
Dilidal227
Lépnek még228
Dísztelen dal228
Egy pályatársra229
Merénylet230
Dedikáció230
DÉL KERESZTJE ALATT231
Invokáció231
A folyók közt231
Bogotai bagatellek234
Koszorú235
Románc236
Ha238
Dél keresztje alatt239
KÖRÖMVERSEK240
Két körömre241
Három körömre243
Három haiku haiku témára243
História244
SZÜRKE SZONETTEK245
A tücsök és a hangya245
A farkas és a bárány245
A fölfuvalkodott béka és az ökör246
A vipera és a róka246
A galambok és a patkányok247
A kelmekészítő és a szénégető248
A favágó és a fejsze248
A fenyőfa és a nád249
Históriai pillanatok249
Dachaui képeslapokra250
Pergamentekercsekre252
ŰRSOROMPÓ255
Isten háta mögött255
El kellene255
Elmondhatom256
K. barátomnak256
Hatalom258
Történelemóra258
Megszokás259
Obsitos dal259
Könyvjelző260
Mélyhűtött álmok helyett261
Hiúság262
Ha majd262
Ha sejtené263
Árnykép263
Mese az írógépről264
Május265
Elrontott rondó265
Kiváltság266
Már alapozzák...266
Sor(s)-vers266
A prédikátor könyve267
Szürke szonett268
Kőnyomat269
Egy ige összevont, tárgyas-alanyi ragozása jelentő mód, jelen időben270
Űrsorompó270
Csángó passió271
Tömegsír-vers271
Gyülekezési szabadság zárójelekkel272
Egy öreg ember utolsó fohásza272
HISTÓRIÁS ÉNEKEK ODAÁTRA273
A bujdosni se tudó szegénylegény éneke273
Hétlábú bogár274
Páskándi Géza275
Ballada276
Kettős ballada277
N. Stanescu búcsúja279
Örök pásztor279
Elmaradt találkozás Pilinszky Jánossal280
Vae victis280
Madárijesztők281
A clevelandi Kossuth-szobor282
Krónikás ének (Jékely Zoltánnak - odaátra)283
Krónikás ének (Illyés Gyulának - odaátra)286
Visszafojtott szavak a Házsongárdban287
Sörény és koponya289
TAVASZI TARISZNYA - NAPSUGÁR VERSEK (1957-1989)291
Róka- mondóka293
Sóhajtás293
A tavon293
Szitakötő tánca294
Gágogó295
Kerekítő295
Kallózó295
Ács296
Takács296
Kovács296
Szakács296
Mi lennék?297
Ne félj!297
Cicus, cinke, citera297
Április hónapja298
Májusi szellő298
Kakukk299
Őszeleji kívánság299
Szemerkél az őszi eső300
Novemberi szél301
Tánc a havon301
Elnémult a kis patak302
Madáretető302
Zsörtölődő303
Új esztendő303
Erdő, erdő...304
Esőleső304
Kánikula305
Pacsirta305
Nyárialmafa306
Őszi biztató306
A kíváncsi Hold307
Kicsi legény, nagy tarisznya324
Birka-irka325
Pulyka-szégyen325
Hogyha lovam volna326
Ha a napnak326
Ha én zápor volnék326
Ünnep van, ünnep van...327
Évike-nénike327
Hessegető328
Faragott versike328
Tűvé-tevő329
Kelekótya-lapótya330
A halak bosszúja331
Somvirággal, kakukkfűvel331
Három kérdezgető332
Gyalogúton333
Erdőn jártam333
Ballagi334
Elment Péter334
Faroltató334
Vigye el a róka335
Rajz rigóval335
Két vén fáról335
Szerencse336
Volt egyszer egy ember336
Volt egyszer egy varga336
Mátyás-napi vásár337
Csukástó338
Az elveszett követ339
Az okos kos341
Költögető343
Kakasszótól pacsirtáig344
Tavaszi tarisznya345
Hajnalban a csillagok347
Zápor347
Zivatar347
Tipegő kislibák347
Sütött a nap348
Csacsikázó348
Nyári alma ül a fán349
Városi kánikula349
Nyár van, nyár...350
Zápor előtt350
Nyári zápor350
Víg volt351
Szarvas-itató351
Tarlón túzok lépeget352
Eljött a szüret352
Dombok hátán fut a szél353
Valami készül353
Bivalyos vers354
Pipál a hegy355
Napszállatja, napnyugta356
Vénasszonyok nyara356
Kopár a fa356
Szeptember357
Elment a nyár357
Jön az ősz357
Kék kikerics a határ358
Tisztás szélén mogyoró358
Őszi réten359
Fa az ágát földre hajtja359
Felleg hátán felleg359
Ősz végén vidéken360
Fakó lovon léptet360
Hulldogál, fújdogál361
Kapar a szél361
Deres kakas361
Fehér havon kormos folt361
Ősz volna még362
Ez a tél362
Síró farkas362
Kecske364
Paszulyt főzne a néni366
Hajt a csordás367
Róka-étlap367
Sáska368
Veréb369
Csóka369
Feketerigó369
Derce370
Február370
REGGEL370
DÉLFELÉ370
ESTEFELÉ370
Aki fázik371
Befagyott a Nyárád371
Jámbor medve371
Betemetett a nagy hó373
Szigorú még a tél373
Sétálgat a szellő374
Rigók374
Március375
Zümmögő375
Bokor alján ibolya...375
Ballag a folyó376
Két kis kezecske376
Kotkodács377
Szeptemberi töprengés377
Búcsúkép377
Az én folyóm378
Októberi lakoma378
Madármarasztaló379
Őszvégi játék379
Volna380
Kicsi faluból való vers380
Elfújta a szél a napot381
Ne szállj el...381
Margaréta382
Vadcseresznye382
Nyírbocskor383
Töprenkedő383
Édes málna, kásás vackor384
Még süt a nap...384
Tánc a deltában385
November385
Pitty-potty385
Eső, szél, sár386
Télifák386
Három holló387
Favágók387
Kilenc kecske387
Ballag már389
Jön a január389
Tél derekán389
Hóvilág, hóvirág390
Hófoltos még a határ390
Ül a tél a hegy tetején390
Kelj föl, nap391
Reggel még..391
Haragos a kicsi patak391
Márciusi versike392
Elszálltak...392
Árva bárány393
Nyári reggel393
Kilenc pipe...394
Ének a forrásról394
Erdei virradat395
Krumplis mese395
A réce meg a béka396
Az eb és a szamár398
Nagyanyó-kenyér399
KÜKÜLLŐ-KALENDÁRIUM400
Őszelő400
Ősz400
Őszutó401
Télelő401
Tél402
Telutó402
Tavaszelő403
Tavasz403
Tavaszutó404
Nyárelő404
Nyár405
Nyárutó405
Béka-búcsúztató406
VANNAK VIDÉKEK407
Vannak vidékek409
Előhang409
Viseltes szókkal410
Indián ének410
Cáfolat411
Örmény sírkövek412
Oki Asalcsi balladája413
Alázuhanó diólevélre414
Éjfél utáni nyelv415
Metszet416
Ballada417
Kőkoporsó418
Azt bünteti, kit szeret418
Kuplé a vörös villamosról419
Rondó420
Krónikás ének (ezerkilencszáznyolvannyolc januárjából)421
KÖTETBEN MEG NEM JELENT VERSEK423
Naplótöredék425
Most elképzelem425
Fecske nélkül szálló alkonyatban426
Őseim volnának426
Öregedő színészek...427
Begykő427
Vigasz428
Zelk Zoltán meghalt428
Széttapsolt hexameterek429
Távirat429
Magyar históriai pillanatokra 1-2.429
Rövid fohász430
Hallucináció431
Elektronikus bumeráng431
Egy fenyőfára432
Az ismeretlen költő emlékszobája433
Űrpajzs433
Tojáshéj-fölirat434
Metszet434
Két makáma435
Ha435
Civil435
Négy riadt sorocska436
Négy félbarna sor436
Váratlan sárga436
Töredék437
Nagycsütörtökön437
Aztán438
Ahogy438
Távolodóban439
Mintha csak tréfa440
Nóta441
Valaki jár a fák hegyén442
Útravaló ének443
ÉLETRAJZI ADATOK445
BETŰRENDES MUTATÓ449

Kányádi Sándor

Kányádi Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kányádi Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv