836.407

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Írásbeli/12. évfolyam

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 320 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-19-2092-5
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Tankönyvi szám: 81461.

Tartalom

Előszó3
Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig7
Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék7
Az első világháború fogalmai8
Ferenc József kiáltványa8
A párizsi békekonferenci: Wilson és Clemencaeu9
Az első világháború topográfiája (I.)9
Az első világháború topográfiája (II.)9
Fordulat az első világháború menetében10
Vélemény a háború katonai vezetőiről10
Fogalmak és kulcsszavak11
Fogalommeghatározás11
Csehszlovákia létrejötte11
A háborús felelősség11
Az első világháború jellemzői12
A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban13
A cselédek13
A választójog kiterjesztése Európában14
A nők helyzetének változása (I.)15
A nők helyzetének változása (II.)17
A nagyhatalmak gazdasági kapcsolatai18
Gandhi a nyugati civilizációról19
Gazdasági helyzet az 1920-as években19
A nagyhatalmak gazdasági helyzete az első világháború után20
Életmód az 1920-as években20
Tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában és az olasz fasizmus22
Államformák22
A fasizmus23
Mussolini beszédei (I.)23
Mussolini beszédei (II.)24
Mussolini beszédei (III.)24
Olaszország külpolitikája25
Politikai berendezkedések Európában25
Az Egyesült Államok és az 1929-33-as gazdasági válság26
A New York-i tőzsde összeomlása 1929-ben26
Roosevelt gazdasági intézkedései (I.)26
A tőzsde27
Roosevelt gazdasági intézkedései (II.)27
Roosevelt gazdaságpolitikája28
Az 1920-as és 1930-as évek gazdasági tendenciái28
Németország gazdasága31
A válságkezelés útjai31
A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa32
Az antiszemitizmus forrásai32
Az NSDAP megerősödése33
A náci demagógia34
A náci rendszer34
Választási eredmények Németországban 35
Az erőszak terjedése Németországban37
Az ellenállás Hitlerrel szemben (I.)38
"Végső megoldás", "holokauszt", "shoa"39
Az ellenállás Hitlerrel szemben (II.)40
A náci hatalom kiépítése40
A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-1930-as években41
1917 eseményei (I.)41
A bolsevik vezetők41
A személyi kultusz (I.)42
A személyi kultusz (II.)43
A szovjet társadalom átalakulása (I.)43
1917 eseményei (II:)44
A sztálini gazdaságpolitika45
A szovjet társadalom átalakulása (II.)46
A második világháború előzményei és jelentős fordulatai46
Időrend és helyszínek46
Németország előretörése47
Európai események48
Hadmozdulatok Európában48
Német támadás a Szovjetunió ellen49
A szövetségesek győzelmények okai50
A náci Németország és a nemzetközi szerződések51
A náci nyelvhasználat51
A második világháború főbb eseményei52
Hirosima53
Chamberlain megbékéltetési politikája54
A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői54
A második világháborút követő nemzetközi fegyveres konfliktusok54
Nemzetközi kapcsolatok a második világháború után55
Az ENSZ felépítése és szerepe56
A hidegháború57
Nemzetközi szervezetek struktúraábrái57
A német "gazdasági csoda"59
A hidegháborús verseny60
A gyarmati rendszer összeomlása61
A szocialista rendszerek bukása61
A szovjet blokk kialakulása63
A bolsevizálás forgatókönyve63
A kommunizmus ígérete és a valóság64
Fogalomazonosítás (I.)66
A kettéosztott Berlin66
A szovjet rendszer összeomlása67
A kettéosztott Európa68
Fogalomazonosítás (II.)70
A Szovjetunió bukása71
Kommunizmus, bolsevizmus, szocializmus72
Az atomkorszak, avagy a kölcsönös fenyegetettség problémája73
Szocializmus-kapitalizmus75
A német kérdés76
Magyarország az első világháborútól a második világháborús összeomlásig78
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei78
Határok és etnikumok79
Csehszlovák propaganda80
Közlekedés és határváltozások80
Gazdasági következmények83
Katonai helyzet83
Etnikai és gazdasági hatások84
Menekültek86
"Mindenkihez"87
Pacifizmus88
Kisebbségvédelem89
A földkérés90
A Kárpát-medence politikai helyzete91
A Horthy-rendszer jellege és jellemzői94
Bethlen-Peyer paktum94
Politikai stabilizáció az 1920-as években95
Plakáttörténet az 1920-as évekből96
A gazdasági konszolidáció (I.)97
A gazdasági konszolidáció (II.)98
A bethleni külpolitika98
Teleki külpolitikai koncepciója99
Teleki Pál "vörös térképe"100
Teleki Pál öngyilkossága (I.)102
Gazdasági válság Magyarországon103
Az agrárolló105
Teleki Pál öngyilkossága (II.)105
A Nemzeti munkaterv106
Művelődési voszonyok és az életmód107
A munkások lakáskörülményei107
Az ország népessége a két világháború között108
Az úri középosztály109
Társadalmi átalakulás a két világháború között110
A magyar társadalom mobilitása a két világháború között111
A városi társadalom112
A neonacionalizmus (I.)113
A neonacionalizmus (II.)113
Klebelsberg iskolapolitikája114
A magyar tudományos élet115
A neonacionalizmus (III.)116
Kllebelsberg kultúrpolitikája117
A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái118
Lord Rothermere cikke118
A területi revízió kérdése119
Az olasz-magyar barátsági szerződés120
A római jegyzőkönyvek120
Gömbös külpolitikája121
Magyarország és szomszédai121
Horthy utódlása122
Német törekvések a Duna-medencében123
Az első bécsi döntés124
A területi revízió125
A területi revízió nemzetközi összefüggései126
A területi revízió kortársi értelmezései128
Magyarország részvétele a második világháborúban129
Háborús kilátások129
Magyarország csatlakozása a háromhatalmi egyezményhez130
Werth Henrik emlékirata131
A doni katasztrófa132
A doni katasztrófa és a magyar hadvezérlés133
A szovjet álláspont a magyar-angol tárgyalásokról134
Az újvidéki mészárlás134
A német-magyar viszony136
A Népszava karácsonyi száma137
Különbéke-tervezet137
A Kállay-kormány politikája138
Horthy Miklós kiáltványa139
A német megszállás és a holokauszt140
Pogrom Munkácson140
A hercegprímás pásztorlevele (I.)141
A német megszállás és a magyar hadsereg142
Bethlen István a nyilasuralomról142
A magyar zsidóság veszteségei143
A zsidóság helyzete és mentése144
Zsidóság és oktatás144
A numerus clausus145
Az első és második zsidótörvény145
A harmadik zsidótörvény147
A zsidóság asszimilációja147
A hercegpírmás pásztorlevele (II.)148
Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig149
A szovjet felszabadítás és megszállás149
A háborús veszteségek149
Háborús emberveszteségek150
Fegyverszüneti megállapodás (I.)151
Mindszenty József pásztorlevele152
Választási eredmények 1945-ben153
Az 1945-ös földreform (I.)153
Felszabadítás vagy megszállás?154
Fegyverszüneti megállapodás (II.)155
Karikatúra a békeszerződés előzményeiről156
Politikuspályák157
A Magyar Közösség pere157
Választási eredmények158
A Szovjetunió területi gyarapodása és Magyarország határai159
Az 1945-ös földreform (II.)160
A határon túli magyarság sorsa162
A párizsi béketárgyalások és a határon túli magyarok162
A határon túli magyarság163
A kassai kormányprogram165
A magyar autonóm tartomány165
Magyarok az utódállamokban167
A kisebbségi sors167
A kommunista diktatúra kiépítése és működése168
Az Államvédelmi Hatóság168
Kolhozosítás169
Államosítások, gazdasági élet171
A bolsevizálás programja (I.)172
Szocialista propaganda173
Rákosi személyi kultusza174
Az 1950-es évek175
Kitelepítések175
Kényszermunka Recsken176
A Rajk-per178
A kulákok179
A bolsevizálás programja (II.)180
Kommunista propaganda, avagy a tetten érhető manipuláció182
Sport és politika182
Az 1956-os forradalom és szabadságharc184
1956. október 23.184
1956-os követelések186
A forradalom és szabadságharc résztvevői187
Kormánynyilatkozat, 1956. október 28.188
Követelések és kormánynyilatkozat, 1956. október 28.189
Kádár János 1956-ban191
A megtorlások192
A forradalom követelései193
Felkelő csoportok, 1956194
Mindszenty beszéde196
A magyar függetlenség 1956 után197
A munkások és 1956198
1956 és az ÁVH200
1956 esélye201
A Kádár-rendszer jellege, jellemzői204
Veszteségek 1956-ban204
Karikatúra a forradalom után205
Belső elhárítás205
Az 1960-as évek207
A magyar mezőgazdaság208
Oktatás és kultúra209
Kádár bukása210
A szovjetek 1956-os beavatkozása212
Kádár János és a Nagy Imre-per213
A gulyáskommunizmus215
Államellenes tevékenység216
Modern életforma218
A tábor "legvidámabb barakkja"220
Kádár János és a rendszer221
A rendszerváltozás223
A rendszerváltozás előzményei223
A rendszerváltozás nemzetközi körülményei224
A demokratikus átalakulás programja225
1989. március 15.226
Címerek változása228
A békés átmenet törvényei (sarkalatos törvények)228
Alkotmányok229
Az adósságcsapda231
A rendszerváltás programja232
A Nagy Imre-temetés és a III/III-as ügyosztály233
Választási plakátok 1990-ből235
A nemzeti kerekasztal235
A privatizáció236
Négy választás Magyarországon237
A jelenkor238
A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái238
Közép-Európa átrendeződése238
Privatizáció Közép-Európában240
A közép-európai országok együttműködése241
A szocialista országok gazdasági helyzete241
Jugoszlávia etnikai viszonyai242
Jugoszlávia felbomlása244
Az európai integráció története245
Az Európai Unió intézményei245
Az Európai Unió (I.)246
Az Európai Unió (II.)246
Európa karikatúrán (I.)247
Európai intézmények247
A törvények születése az Európai Unióban248
Az európai integrációs folyamat főbb állomásai248
A "harmadik világ'"250
A gyarmati népek felszabadulásáról (I.)250
A gyarmati népek felszabadulásáról (II.)251
Afrika függetlenné válási folyamata251
A felszabadult gyarmatok gazdasági problémái252
A nagyhatalmak és a fejlődő országok253
A gyarmati népek felszabadulásáról (III.)254
A gyarmati függetlenné válás programja255
Népesedésrobbanás256
Észak-Dél ellentéte257
A városiasodás problémája259
Fogyasztói társadaom, ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés260
A környezetszennyezés260
Európa karikatúrán (II.)261
Az Európai Parlament és a könyezetvédelem261
Technikai bűnök - technikai megoldások? (I.)262
Technikai bűnök - technikai megoldások? (II.)263
Fejlesztési segélyek263
A Greenpeace és a WWF264
A globális világ kihívásai és ellentmondásai265
A médiák előnyei és hátrányai265
A tömegkommunikáció hatása265
A filmes műfajok és sajátosságaik266
A valóság médiareprezentációja (I.)267
A valóság médiareprezentációja (II.)267
A reklám és a fiatalok (I.)268
A reklám és a fiatalok (II.)269
A mai magyar társadalom és életmód270
Alapvető állampolgári ismeretek270
Az emberi és polgári jogok a francia forradalom idején és ma270
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata271
A magyar állampolgárság272
Állampolgári jogok és kötelességek273
A jogállam274
Az érdekegyeztetés275
A gondoskodó állam276
A szociálpolitika276
Oktatás és esélyegyenlőség277
Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban279
Nemzetiségi jogok a mai Magyarországon279
Nemzetiségi arányok280
A nemzetiségi oktatás280
A magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény (I.)282
A magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény (II.)283
A magyarországi romák284
A cigányok helyzete a két világháború között284
Cigány holokauszt285
A cigányság fogalmának meghatározása285
A cigányság oktatási helyzete286
A cigányság lélekszáma287
A cigányság munkapiaci helyzete288
A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság290
A választási rendszer290
Választójog291
Az önkormányzatok292
Az önkományzati rendszer működése293
Az Alkotmánybíróság294
A Magyar Köztársaság kormánya295
A köztársasági elnök296
A népszavazás297
Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások298
Magyarország korfái298
A népességszám alakulása299
A népességszám alakulásának összetevői300
A népességszaporulat kérdése302
A népességszaporulat és az életszínvonal kapcsolata302
A népességcsökkenés okai303
A magyar gazdaság szerkezetváltásai (I.)305
Magyarország külkereskedelme (I.)306
Magyarország külkereskedelme (II.)307
Idegenforgalom308
Magyarország külkereskedelme (III.)309
A magyar gazdaság szerkezetváltásai (II.)311
Függelék312
Kompetenciák szerinti kereső312
Diszciplináris rend szerinti kereső313
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Írásbeli/12. évfolyam Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Írásbeli/12. évfolyam Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Írásbeli/12. évfolyam

A borító enyhén kopott.

Állapot:
1.980 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba