A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A szabadságharc egészségügye és honvédorvosai I-II.

Az 1848-49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai

Előszó

Az 1848-49-es magyar szabadságharc egészségügyének levéltári forrásait feltáró, az azokat feldolgozó, valamint a megemlékező irodalom közös vonása, hogy nagyobbrészt jubiláris jellegű.1 A... Tovább

Tartalom

1. KÖTET
ELŐSZÓ (PROF. SCHULTHEISZ EMIL) 11
ORVOSTUDOMÁNYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI REFORMTÖREKVÉSEK 1848-BAN
Az álladalmi orvosi és közegészségi ügy rendezéséről
(Kapronczay Károly) 15
1848 magyar orvosai (Jónitz József) 19
1848 márciusának hatása orvoskarunk fejlődésére
(Deési Daday András) 23
Egykorú levél (Waldapfel Eszter) 26
Gyógyszerészeti reformtörekvések 1848-ban (Kempler Kurt) 28
KÓRHÁZÜGY A MAGYAR SZABADSÁGHARC IDEJÉN
Magyarország kórházai 1848-ban (Deési Daday András) 33
Az szabadságharc tábori kórházai (Vasvári Jenő) 50
Kossuth Lajos rendeletei a tábori kórházakról (Barta István) 62
Buda és Pest kórházai a szabadságharc idején
(Englánderné Brüll Klára) 72
A honvédsereg központi kórháza és a Magyar Hadi Főtanoda,
1848-1849 (Ács Tibor) 73
Egykorú beadvány (Franki József) 77
A SZABADSÁGHARC EGÉSZSÉGÜGYE
Bevezetés (Kapronczay Károly) 80
A magyar egészségügyi szakigazgatás 1848-49-ben
(Fábiánné Kiss Erzsébet) 81
Kossuth Lajos, a szabadságharc hadegészségügyének
megteremtője (Radó Géza - Farkas Lajos) 107
A Kossuth-kormány egészségügye Debrecenben (Szállási Árpád) 111
A hadegészségügy 1849 nyarán (Varga Endre) 114
Mészáros Lázár hadügyminiszter rendeleteiből, valamint a
Hadügyminisztériumban a katonai egészségügyről megőrzött
iratokból (1848. júliustól 1849 áprilisáig) (Ács Tibor) 117
Kossuth Lajos egészségügyre vonatkozó rendelkezései
1848 novemberétől 1849 júliusáig (Barta István) 129
Egykorú levél (Varga Lajos) 136
BETEGÁPOLÁS, ÁPOLÓNŐK
Betegápolás a szabadságharc idején
(Kapronczay Károly - Szemkeő Endre) 139
Kossuth Lajos rendeletei a betegápolásra, beteggondozásra
(Barta István) 143
Kossuth Zsuzsanna országos főápolónő működése
(Kapronczay Károly - Szemkeő Endre) 147
Kossuth Zsuzsanna országos főápolónővé történő kinevezéséről
(Barta István) 155
A katonai betegápolás a szabadságharc idején Erdélyben
(Egyed Ákos) 158
Kötszerek a szabadságharcban (Varga Endre) 165
A szabadságharc visszhangja az 'Orvosi Tár' 1848-as
évfolyamában (Szállási Árpád) 167
AZ ORVOSTUDOMÁNY 1848-49-BEN
Az éter- és a kloroformnarkózis első hazai alkalmazása
(Heller Vilmos) 173
Narkózis alkalmazása a szabadságharc idején
(Csillag István) 175
Adatok az ételnarkózis magyarországi történetéhez
(Korbuly György - Csillag István) 177
Rózsay (Rosenfeld) József könyve a narkózisról 184
Az orvostudományi kar 1848-ban és 1849-ben (Győry Tibor) 185
Orvosi könyvek 1848-49-ből (Szállási Árpád) 187
Lumniczer Sándor honvéd seborvosi könyve 1849-ből
(Csillag István) 191
A szabadságharc korából származó puskagolyó
(Kapronczay Károly) 195
JÁRVÁNYOK. FERTŐZÉSEK A SZABADSÁGHARC IDEJÉN
A kolerajárvány kezdete (Szállási Árpád) 199
Azl848-ban Moldovában és Oláhhonban kiütött cholera
járvány (Varga Lajos) 205
A postai küldemények fertőtlenítéséről (Linzbauer Xavér Ferenc) 215
A kormány kolerarendeletei (Gortvay György) 216
A kolerajárvány a statisztika tükrében (Mádai Lajos) 226
Fejér vármegye tisztifőorvosának utasítása
a kolera elleni védekezésről 230
Pest-Buda és a kolerajárvány (Spira György) 232
A honvédsereg egészségügyi szolgálatának küzdelme
a kolerajárvány ellen (Losonczy György) 234
Kossuth Lajos további rendeletei a kolerajárvánnyal kapcsolatosan
(Linzbauer Xavér Ferenc - Barta István) 243
Levelek kolera ügyben (Waldapfel Eszter) 247
Orosz szemtanúk a magyarországi
kolerajárványról (Kapronczay Károly) 249
Néhány adat a szabadságharc venereás
helyzetéhez (Szodoray Lajos) 254
Rendeletek a bujasenyv elhárítása és megelőzése érdekében
(Tóth Tibor) 258
Levelek a bujakórról
(Farkas Gyöngyi - Bőhm Jakab - Waldapfel Eszter) 262
A ragadványos szemgyulladás (Varga Lajos) 263

2. KÖTET
ORVOSI VONATKOZÁSÚ NAPLÓK. LEVELEK A SZABADSÁGHARC IDEJÉBŐL
Korányi Frigyes és a szabadságharc (Kapronczay Károly) 269
Id. Báró Korányi Frigyes emlékeiből 273
A 104-ik honvéd zászlóalj főorvosának orvosi naplója
(Karasszon Dénes) 289
A naplóíró Arányi Lajos
(Kapronczay Károly - Magyary-Kossa Gyula) 298
Görgei sérüléséről (Görgey István) 304
ORVOSOK ÉS ORVOSVEZETŐK A SZABADSÁGHARCBAN
A szabadságharc néhány jelentős orvosának,
orvosszervezőjének portréjához 307
Néhány újabb adat Stáhly Ignác munkásságához
(ifj. Szállási Árpád) 308
Flór Ferenc (Kapronczay Károly) 311
Sauer Ignác (Poór Imre) 315
Balassa János (Balassa Béla) 317
Lumniczer Sándor (Antall József) 322
Pólya József (Kapronczay Károly) 326
Buzay (Weitzenbreyer) Károly (Kapronczay Károly) 327
Schoepf Merei Ágoston (Jáki Gyula) 330
Tormay Károly (Kapronczay Károly) 331
Babarczi Schwartzer Ferenc (Antall József) 334
Oroszhegyi Józsa (Kapronczay Károly) 335
Zsidó orvosok a honvédseregben (Bernstein Béla) 339
Kossuth Lajos és az orvosok - személyi kérdések (Barta István) 341
Damjanich tábornok lábtörése (Farkas Lajos - Radó Géza) 348
A SZABADSÁGHARC FOGORVOSAI (HUSZÁR GYÖRGY)
Fogorvosi viszonyaink 1848-49-ben 353
A fogorvosaink száma XIX. század derekán 354
Fogorvosi vonatkozású öncsonkítások a szabadságharc alatt 355
A szabadságharcban részt vett fogorvosok 355
GYÓGYSZERÉSZEK A SZABADSÁGHARCBAN
Láng Adolf Ferenc az 1848-as gyógyszerészeti periodikáról
(Mozsonyi Sándor) 365
Gyógyszerészetünk helyzete a szabadságharc idején (Halmai János) 368
Kossuth Lajos rendeletei a gyógyszertárakkal, gyógyszerészekkel
kapcsolatosan (Barta István) 374
A szabadságharcban részt vett 34 gyógyszerészről (Halmai János) 377
A MAGYAR SZABADSÁG HARC LENGYEL VONATKOZÁSÚ ADATSORAIBÓL
Lengyel orvosok a magyar szabadságharcban (Kovács István) 385
Bem József Magyarországra érkezése és sebének kezelése
(Buzinkay Géza) 389
Egykorú levél (Waldapfel Eszter) 392
A SZABADSÁGHARC LEVERETETT
Az orvostudományi kar a szabadságharc leverése után
(Győry Tibor) 396
AZ EMIGRÁCIÓ
A szabadságharc volt honvédorvosainak sorsa
török földön (Kapronczay Károly) 403
A szabadságharc zsidó orvosai az emigrációban (Bemstein Béla) 411
ZÁRSZÓ
Adalékok az 1848-49. évi katonai egészségügyhöz (Ács Tibor) 415
A SZABADSÁGHARC HONVÉDORVOSAI
(Antal Lajos - Zétény Győző) 423
JEGYZETEK 458
Névmutató 503
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem