A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Confessio 1990/4.

A magyarországi Református Egyház Figyelője - XIV. évfolyam 4. szám

Tartalom

Kálvin János Második Genfi Kátéjából3
Kozma Zsolt: A gyermek mint áldás és mint példa a Szentírásban5
Kontra György: A kisgyermektől a hitvalló felnőttig11
Karácsony Sándor: A korszerű nevelés és a magyar pedagógia16
Imre Lajos: A vallástanítás a nevelés szolgálatában17
Makkai Sándor: A gyermek lelkigondozása21
Ravasz László: A gyermek mint nevelő22
Dobos László Gábor: Protestáns ifjúsági egyesületek Magyarországon (1883-1953)23
Dizseri Eszter: Aki sokakat fogadott be (Megemlékezés Zsindelyné Tüdős Klára gyermek- és zsidómentő missziójáról)31
S. Radimetzky Györgyi: A két világháború közötti vallásos ifjúsági folyóiratokról34
Zika Klára: Jézussal egy hajóban - (Örömhír címmel új protestáns gyereklap indult)38
Bartha Tibor: Egyházunk és az ifjúság39
Kolczonay Katalin: A fiatalok lelkigondozásáról - Beszélgetés Gyökössy Endre pásztorálpszichológussal43
Ablonczy Zsolt: Keresztmetszet a Magyarországi Református Egyház gyermekmissziójáról47
Boross Géza: Reális kép a mai gyülekezeti ifjúsági munkáról52
Szűcs Ferenc: Ifjúsági munka a Dunamelléken56
Molnár Miklós: Gyermekek és ifjak közötti evangéliumi munka egy nagyvárosi gyülekezetben57
Cseri Kálmán: Tapasztalatok a gyermek- és ifjúsági munkában60
Czövek Olivér: Hogyan látom a gyermek- és ifjúsági munkát?63
Cseke Tünde: Szolgálatunk a gyermekek között65
Bojtor István: Ifjúsági táborok (1956-90)66
Csorba Péter: Tinédzserek az egyházban69
Csiszár Ákos: A vallásoktatásban szerzett tapasztalataim70
Szathmáry Sándor: Mérlegen a vallásoktatás fél éve74
Közép- és felsőfokú tanintézeteinkről, a vallástanár- és gyülekezeti munkásképzésről - Beszélgetés Tóth Károly püspökkel77
Imre Sándor: A lelkészi hivatás nevelési szempontjai81
Csiha Kálmán: Az ifjúsági munka az erdélyi egyházkerületben83
Gavrucza Tibor: Gyermekek és ifjak, a holnap gyülekezete Székelyhídon87
Püsök Sarolta: Az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesületről (IKE)90
Horkay László: Az ifjúság vallásos nevelése a szovjet hatalom ideje alatt Kárpátalján92
Józan Lajos: A Kárpátaljai Református Egyház ifjúsági életéről94
Fazekas László: Gyermek- és ifjúsági munka a lévai gyülekezetben96
Kiss Antal: Gyermek- és ifjúsági munka a Jugoszláviai Református Egyházban100
Gyenge Imre: A Felsőőri Református Egyház tanítómunkája a fiatalok között104
Kálmán Szabolcs: Ifjúsági munka egy Los Angeles környéki magyar református gyülekezetben107
Bóna Zoltán: Az újjászülető cserkészmozgalom a Református Egyházban110
Szente Péter: Számvetés a REFISZ egy esztendejéről114
Szűcs Ferenc: A budapesti egyetemi istentisztelet116
Dani László: Vallásoktatás és lelki élet a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában118
Tenke Sándor: Útravaló végzett teológusoknak120
Dobos László: A kis viking (regényrészlet)123
Géczi János: Repülés (novella)126
Szívesen vagyok veled, Atyám (német halleluja). Ford.: Winter Silvia128
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Confessio 1990/4. Confessio 1990/4. Confessio 1990/4.

A borító enyhén foltos, tollvonás látható rajta.

Állapot:
580 ,-Ft
3 pont kapható
Kosárba