A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom története

A legrégibb időktől Bessenyei felléptéig

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 516 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:

Tartalom

Az első kiadás előszava
Középkor és renaissance - Mondák és kódexek kora
A magyar nemzet őskora. Réthy Lászlótól15
A magyar nyelv eredete. Simonyi Zsigmondtól24
A pogánykori költészet emlékei. Erdélyi Páltól29
A magyarság az Árpádok korában. Lánczy Gyulától40
A királymondák és az énekmondók. Sebestyén Gyulától (dr.)65
Legrégibb nyelvemlékeink (Okevelek magyar szavai. - Halotti Beszéd. - Könisbergi Töredék.) Simonyi Zsimondtól74
A csúcsíves stílus kora és a renaissance. (Az Anjou-királyok; Zsigmond és Mátyás uralkodása) Pulszky Ferenctől79
Janus Pannonius és a humanisták. Hegedüs Istvántól90
Középkori könyvtáraink és a Corvina. Sebestyén Gyulától (dr.)101
Középkori költészetünk. I. Legendák és egyházi énekek. II. Világi költészet. Horváth Cyrilltől111
A kódexek mint nyelvemlékek. Simonyi Zsigmondtól126
A krónikák. Marczali Henriktől137
Vallási és nemzeti harcok kora - Protestáns kor, antireformáció kora, nemzetietlen kor
A protestáns kor áttekintése (1526-1606.) Kardos Alberttől145
A könyvnyomtatás kezdete Magyarországon. Hellebrant Árpádtól151
Vallásos irodalom. I. Bibliafordítások. II. Prédikátorok. III. Polemikusok. Kardos Alberttől158
Humanista hagyományok a XVI. században. Hegedüs Istvántól175
A XVI. század történetirodalma. Szilágyi Sándortól179
A magyar jog és a Hármaskönyv. Hajnik Imrétől187
A XVI. századi líra. Szilády Árontól192
Balassi Bálint. Kardos Alberttől197
XVI. századi elbeszélő költészetünk. I. Bibliai elbeszélések. II. Tinódi és a történeti énekköltés. III. Toldi Miklós és a magyar mondák. IV. Regényes vagy széphistóriák. Radics Ferenctől204
Széppróza. I. A dráma kezdete. II. Ezópi mese, novella, prózai zsoltár. Beöthy Zsolttól231
A katholikus visszahatás (1606-1676) Széchy Károlytól249
Pázmány és köre. Fraknói Vilmostól263
A régi magyar iskolázás. I. A középkori iskolázás. II. Pázmány egyeteme és a protestáns főiskolák. Felméry Lajostól279
A XVII. század vallásos irodalma. Szenci Molnár Albert, Geleji Katona István, Káldi György. Négyesy Lászlótól295
Apácai Csere János. Bánóczi Józseftől313
A XVII. század történetirodalma. Angyal Dávidtól320
A XVII. század levélirodalma. Angyal Dávidtól333
A XVII. század lírája. Erdélyi Páltól350
Zrinyi Miklós. Széchy Károlytól381
Gyöngyösi István és Listius László. Rupp Kornéltól401
A XVII. századi széppróza és szinészet. Négyesy Lászlótól413
A kurucvilág költészete. I. Thököly és II. Rákóczi Ferenc kora. II. A kuruc költészet. Badics Ferenctől446
Történetirodalmunk a XVIII. század elején. Babocsay, Bethlen Miklós, Cserei és Apor. Angyal Dávidtól455
A nemzetietlen kor. Szinnyei Józseftől (dr.)462
A XVIII. századi szépirodalom. I. Epika és vallásos lira. II. Mikes Kelemen. III. Faludi Ferenc. IV. Amade László. Négyesy Lászlótól488
Iskolai drámák. Takáts Sándortól488
A magyar történeti irodalom a XVIII. században. Marczali Henriktől500
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem