A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Babits Mihály

Szerző
Szerkesztő
Róla szól
Lektor

Kiadó: Gondolat Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 668 oldal
Sorozatcím: Nagy magyar írók
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

Előszó5
Első rész
Gyermek- és ifjúkor9
Szekszárd9
Az elődök12
A gimnazista Babits Misi12
A bölcsészhallgató14
A zengő szobor dala14
Egyetemi évek, költő-barátok17
A bajai gyakorló tanárjelölt27
Ady berobban Babits életébe27
A pálykezdéstől az első kötetig30
A szegedi ráliskolában30
A fogarasi száműzetés32
A Holnaptól a Nyugatig34
Babits első kritikája a Nyugatban39
"...sajátságos dualizmus"40
Az első verskötet41
Vonzódás és viszolygás a Nyugat iránt42
Fogarasi versek, fogarasi élmények43
A fiatal Babits költői témái46
Minden s mindennek az ellentéte46
Égi és földi szerelem46
"Mi van benne? Mi bánt úgy engem benne?"56
Vallásos versek?60
"Ezer égi képet és földi képet, trilliót"63
Babits első évei a nyugatban (1908-1911)65
Viszonya a szerkesztőkhöz65
Egy lépés a katolikus művészet felé65
Swinburne és a lázadó arisztokratizmus66
"Klasszikus álmok" felé67
"Illatsymphonia"67
Népköltészet és egyszerűség68
Ignotus és Babits69
Regényes legendák69
Babits nemcsak a Nyugat munkatársa71
A Bergson-tanulmány72
Az első nagy irodalmi tanulmányok74
Közönségsiker80
Az irodalmi élet központjában82
Fogarasról Újpestre82
A katolikus tábor hívó szava82
Hatvany és Ignotus segítsége84
A baloldali sajtó Babits ellen85
A Nyugat és Babits válasza88
A második verseskötet90
Vágy és Bánat91
Mindenek szerelme92
Szecesszió?94
Esti kérdés95
Klasszikus álmok97
Laodameia102
Leoninusok és szonettek106
A Vörösmarty-tanulmányok108
A Nyugat viszonya Vörösmartyhoz108
Az ifjú Vörösmarty108
A férfi Vörösmarty110
Babits Újpesten113
Újpesti élmények113
Forradalom, Rákospalotáról nézve113
A kételkedés kötelessége115
Ellentétes eszmeáramlatok között117
A tisztviselőtelepi gimnáziumban117
Babits viszonya az Élethez118
Dante fordítása120
Játékfilozófia122
Az első regény129
A fantasztikum Babits elbeszélő prózájában129
Freudista regény-e A gólyakalifa?130
Élet és álom kapcsolata: naturalisztikus ábrázolás131
Önéletrajzi elemek A gólyakalifában132
A kettős élet közös szereplői133
A tetézett fantasztikum és hitelesítése134
A regény stílusa134
A klasszikus álmoktól a napsugaras valóság felé136
Atlantisz136
A csengettyűsfiú137
Babits az első világháború alatt (A "Húsvét előtt"-ig)139
A közhangulat sodrában139
Olaszország ellen142
A háborúval szemben146
A nemzetet féltve149
A szólamokból kiábrándultan153
A veszedelmes játék154
"Dunántúli" támadása155
Védelem és visszavágás156
Világnézeti ellentét157
"Ártatlan verssorok?"158
Babits és a politikai baloldal159
Antiszemita front161
Babits eszmei helytállása163
Védekezése és ellentmondása prózában és versben164
A Kártyavár félbemarad171
A Nyugat pártja171
Húsvét előtt172
A recitatív180
A kötet fogadtatása180
A Recitatív verseinek kelte184
Fogarasi versek184
Intermezzo188
Az égő puszta188
Képek és jelenések190
Hadjárat a semmibe194
Visszapillantás és előretekintés197
Forradalom felé199
Vita a legmodernebbekkel199
A Shakespeare-ünnephez202
Menekülés203
Babits újra tanár204
Aranycentenárium205
Egy filozófus halálára206
Szekszárd háborús képe208
A háborús giccsversek ellen208
A veszedelmes világnézet209
Az Ágoston-tanulmány214
Babits Tóth Árpádról és Ignotusról216
Fortissimo218
A jóság dala221
Az utolsó háborús év226
Nincs lámpa a kocsinkban228
Két zsoltár231
Az örök béke233
Babits a forradalom idején235
Ady szava235
Babits ünnepi cikke236
További forradalmi szereplésre237
Strófák egy templomhoz238
Az igazi haza238
Babits egyetemi tanársága240
A Nyugat szerkesztője243
Babits viszonya a proletárdiktatúrához244
Második rész
Magyar költő kilencszáztizenkilencben249
Félelem249
Vita és vallomás250
Nemzet és nemzetköziség251
Világnézet és szavak252
A költő "végignéz támadóin"253
Kinek vall a költő?254
A "Szavak Megtagadása"254
Szövegmódosítás - tíz év múlva257
Babits az egyetemi tanárságról257
Gazok258
Szubjektivitás, kétségbeeség260
Mit tegyen a költő?261
Forradalmár, konzervatív, ellenforradalmár?263
Egyéni vagy nemzeti tragikus?263
Újjáéledés a válság után265
Hét kötet egy évben265
Az 1920-as Ady-tanulmány266
Hazaáruló vagy "hecc-magyar"?266
Ady és a proletárforradalom267
Vita Földessy Gyulával268
Ady szimbólumrendszere Dantééhoz hasonló269
"Adyt sok költemény teszi naggyá"270
Dekadens-e Ady?270
Kétféle szimbolizmus271
Ady hitvallása272
A nyugtalanság völgye273
Előszó273
Bénára mint a megfagyott tag275
Szerelmes versek276
Hazafiság, politika279
Karácsonyi madonna284
Drága élet284
Mythologia285
Pávatollak - új Dante-kötet287
A purgatórium fordítása289
A Nyugat köre a forradalom után290
A Babits-asztal290
Király György Babitsról290
Helytállás293
A Nyugat Babitsért293
Tímár Virgil fia295
Babits-kötetek 1921-ben. Erato295
Virgil és Héraklész297
A Tímár Virgil fia realizmusa298
Virgil "fia" válaszúton299
Vitányi fölbukkan299
Vitányi-Ignotus?300
Kosztolányi a kisregényről301
"Szent és aszkétikus pederázia"301
Indiszkréció az irodalomban302
Nekrológ Király Györgyről mint önvallomás304
A költő magánélete a válságos években305
Sérelem, kegyelem, betegség305
Babits házassága306
Ellenállás Ady és Petőfi nevében308
Révész Béla Ady-könyve308
Petőfi koszorúi309
A húszas évek irodalmi és politikai áramlatai közt311
Babits és az irredentizmus311
"Harcolni kétfelé"312
Az Est-lapok irodalmi szerepe313
Babits és Osvát314
Az új írónemzedékhez való viszonya315
A vén kötéltáncos317
Fiatal írók előadóestje318
Új Anthológia320
Mese, műfordítás, regény egy évben321
Aranygaras321
Romlás virágai321
Kártyavár322
A regény főszereplője322
Újváros és polgármestere323
A főszereplő viszontagságai323
Zsidók és zsidók324
Újvároson324
Belülről jellemzett regényalakok325
Babits viszonya a regény témájához326
Jelképes mozzanatok, erőltetett befejezés327
A Nyugat ünnepli vezetőit329
Osvát-szám, Móricz-szám329
Babits-szám329
Karinthy cikke330
Babits filozófiai nézeteiről331
Ignotus-szám332
Az esztergomi költő333
Oedipus-fordítás333
Az esztergomi Előhegyen333
Hitvallás334
Sziget és tenger337
Rejtőzködő virtuozitás337
Szerelem és eszmélkedés338
Város és vidék341
Határok és nemzetek fölött342
Hazám!344
Utca, délelőtt347
Állásfoglalások - önjellemzés350
Vörösmarty Akadémia350
Akadémia és irodalom351
Új klasszicizmus?351
Egy kulcsvers352
A Baumgarten Alapítvány355
A kettészakadt irodalom358
Egy elnöki beszéd358
A Nyugat viszonya a nemzeti irodalom múltjához359
Mi teszi magyarrá az írót és művét?359
Ady hazafisága360
A forradalmár Ady361
Halálfiai363
A vállalkozás363
Kik a halál fiai?363
A nagy regény gyöngéi366
Egy mellékszereplő sorsa mint főmotívum368
Nelli 368
Hintáss Gyula368
A környezet369
A döntő fordulat motiválása370
Imre regénye372
Ragyogó ábránd, tragikus bukás372
Az újabb fordulópont motívumai373
"Ez már más regény"374
A Halálfiai három fő problémája374
Szerkezet, jellemek375
Újból és újból Adyról378
A húszéves Nyugat ünnepére378
A debreceni előadás379
Az írástudók árulása380
Julien Benda könyve380
Áruló és igazi írástudók380
A kollektív önzés "bűne"381
Az Isten és a Sátán papja382
Az értelem jogáért382
Igazságok és geometriák383
Ész és erkölcs ereje384
Öncélú kultúra?385
A múlt jelszavaival a "ma" ellen386
Babits negyedszázados jubileuma - Illyés Gyula tanulmánya387
A két költő személyes kapcsolata387
Illyés Babits korszerűségéről és humanizmusáról388
Babits realizmusáról389
Költői képeiről, költészete fejlődésirányáról390
Az istenek halnak, az ember él391
Idillek391
Szerelem393
Szimbólumötletek394
Bibiliai ihletésű versek396
Háború vagy harc?398
Cigány a siralomházban399
Kultusz és támadások402
Vita Az írástudók árulása, majd Az írástudatlanok árulása körül402
Babits állásfoglalása403
Szakíts Ignotusszal405
Osvát halála s a Nyugat válsága405
Ignotus sérelme406
Az Ignotus-ügy politikai háttere407
Babits és Móricz Nyugatja407
Új méltató, új ellenfél410
Németh László Babits tanulmányairól410
Szabó Dezső gúnyirata411
József Attila "tárgyi kritikai tanulmányai"411
Miért fordul József Attila Babits ellen?412
A közhangulat Babits körül413
A Nyugat reagálása József Attila kritikájára414
József Attila Egy költőre című verse415
Babits magatartása József Attila iránt416
"Remegve és bátran"417
Ezüstkor417
Az Iphigenia-fordítás417
Bodri és Pityu418
A megfakult hangok419
Babitsot visszafogadják421
A Kisfaludy Társaság tagja421
Mint különös hírmondó422
Magyar Szemle Társaság423
Az Amor Sanctus keletkezése424
Babits és a korabeli hatalom425
Novellista, műfordító, a Nyugat szellemi vezére427
A torony árnyéka427
Németh László az Oedipus-fordításról428
Babits a Nyugatról429
Az új népi irányról430
A Három öreg méltatása430
Ünnepi cikkek, elvi nyilatkozatok431
Illyés a Babits-esetben434
Kosztolányi és Babits egymás mellett és egymás ellen434
Móricz Zsigmond, Németh László megválik a Nyugattól437
Egy közlemény a hírek rovatában437
A naturalista parasztregény problémája437
Nemzedéki harc a parasztregény körül438
Németh László mint nemzedék-szervező439
Elvi állásfoglalás regényben és vitacikkekben441
Elza pilóta441
A katolicizmus körül442
Újra szemben a "hivatalos" irodalommal444
A politikátlan irodalom kérdése444
Versenyt az esztendőkkel446
Dőlt betűs versek446
Hivatástudat448
Realisztikus részletrajz, szimbolikus jelentés450
Fájdalmas álmok, ideges szerelem451
"A dal szüli énekesét"453
Babits ellenzéke és hívei455
Pap Károly, Németh László és Babits viszonyáról455
Erdélyi József köszöntője455
Illyés a Versenyt az esztendőkkel kötetről456
Babits Illyéssel a "német veszély" ellen456
Az 50. születésnap457
Az európai irodalom története458
Európai vagy világirodalom?458
Az ószövetségi irodalom problémája459
A keresztény középkor költészete460
Montaigne jellemzése mint önarckép461
Világirodalom és nemzeti irodalmak462
Babits módszere462
A magyar irodalom helye463
A világirodalom fölbomlása464
Szubjektív szemlélet464
Népszerűség és irodalmi érték466
Adyról és külföldi kortársairól467
Tóth Árpád Az európai irodalom történetében468
Meghívások, megemlékezések469
Az elmaradt erdélyi út469
Előadásai Vörösmartyról470
A Kosztolányi-nekrológ470
Őrjárat472
Thomas Mann leveléről472
A tömeg és a nemzet472
Eucharistia476
"Másról beszélni"478
Az utolsó kötetek479
Hatholdas rózsakert479
Újabb versek479
Gyümölcsbe harapva...480
A meglódult naptár482
Halálsejtelmek483
Hit és kétség484
Ősz és tavasz között485
Balázsolás489
Jónás könyve493
Keletkezése493
Mondandója493
Komikus és nyers realizmus496
Hangváltás egy fordulóponton498
A be nem teljesült próféciája499
Kettős mondanivaló500
A költemény nyelve, stílusa, verselése500
A második világháborúba torkolló évek504
Áldás a magyarra504
Erdély506
Az olasz ünnepély507
Babits az Akadémia tagja508
Végső megnyilatkozásai510
Ki volt Babits?512
Királyi önérzet és félénk szerénység512
Kísérlet az ellentmondások magyarázatára513
Életmű-fordítás514
Társadalmi és történelmi helyzet514
Magyar hagyomány516
Kétkedés önmagában516
Érzékenység518
A hatalom terhe518
Babits irodalomtörténeti helye519
A belső forma művésze520
Küzdelem a lázért521
Az esszé mestere522
A humanista 522
Babits utókora523
Halálának visszhangja523
Emlékkönyv524
Dicsőítés és ócsárlás526
Babits-ellenes "ízlés"528
Az első disszertációk529
Babits emléke a Magyar Csillagban530
...és egy felekezeti évkönyvben531
Babits hagyatéka531
A felszabadulás után532
Összes művei533
Babits és a kommunista irodalompolitika534
Balos nézetek, kemény viták535
Emléktábla Lukács György szellemében537
A katolikusok Babitsa538
A Nyugat "esztéta szárnyának" vezére539
Bóka László Babits-értékelései540
Hivatalosság jegecesedő nézetek540
"Olvadás"541
Babits-filológia541
Pécs, Szeged, Szekszárd Babits emlékéért543
Az ellenforradalom után544
Új Babits-kiadások545
Babits a Magyar Klasszikusok közt547
Babits 1919-es szerepéről548
Babits-irodalom tanulmánykötetekben, írók önéletrajzában549
Babits világirodalmi kapcsolatairól, versfordításairól550
Megjelenik Babits, Juhász, Kosztolányi levelezése550
Úttörő munka Babits költői nyelvéről551
A Babits-irodalom megáradása551
Babits Múzeum Szekszárdon552
A Babits-értékelés változásai 1945 óta553
Bibilográfia és mutató555
Tájékoztató557
Babits önállóan megjelent művei, fordításaik, ismertetéseik559
Folyóiratokban, gyűjteményekben közölt írások az önálló kötetben való megjelenésig: Versek573
Novellák, mesék, regényrészletek, színdarabok590
Tanulmányok, bírálatok, cikkek, előszók592
Kisebb művek idegen nyelvű fordításainak lelőhelyei612
Babitsról általában: Összefoglaló és gyűjteményes művek, cikkek, tanulmányok616
Versek Babitsról vagy Babitsnak ajánlva643
Tanulmányok, kötetek Babitsról szóló írások újraközlésével644
Források és rövidítések jegyzéke646

Kardos Pál

Kardos Pál műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kardos Pál könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Babits Mihály Babits Mihály

A gerinc enyhén elszíneződött, foltos, a felső lapélek foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.740 Ft
870 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Babits Mihály Babits Mihály Babits Mihály Babits Mihály Babits Mihály

A borító kissé elszíneződött, a lapélek foltosak. A kötés megtört. Az előzéklapon ajándékozási bejegyzés látható.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.740 Ft
1.210 ,-Ft 30
18 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Babits Mihály Babits Mihály Babits Mihály Babits Mihály

A védőborító sérült, kissé kopott. A lapélek és a borító elszíneződött.

Állapot:
1.740 ,-Ft
26 pont kapható
Kosárba