A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ipargazdasági szemle 1986

XVII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Beck Tamás: A nemzetközi piac kihívása. Hogyan válaszoljunk?7
Bihari István: A három piacon jelentkező eltérő igények összehangolásának vállalati módszerei és problémái15
Parányi György: A műszaki haladás, az emberi munka és a munkaszervezés24
Kardos Péter: Licencvásárlásaink eredményei és problémái38
Sternthal János: A gazdaságtalan termelés iparunkban52
Bagó Eszter: A piacfelügyelet helye és feladatai gazdaságirányítási rendszerünkben60
G. H. Popov: Tézisek a hatékony gazdaságirányításról72
Botos Balázs: Nemzetközi versenyképesség és iparpolitika Olaszországban77
Losoncz Miklós: A spanyol ipar fejlődése és iparpolitikai tapasztalataik a 80-as években89
Japán iparpolitikája és versenyképessége (Penyigey Krisztina)101
Kelet-nyugati konferencia az iparpolitikáról és a strukturális változásokról107
Új könyvek120
2-3. szám
Tanulmányok
Nyers Rezső: A gazdaság élénkítése és a gazdasági hatékonyság9
Rédei Ottó: A Magyar Selyemipari Vállalat helyzete és felkészülése a VII. ötéves terv időszakára15
Csontos Jolán: A Kőbányai Gyógyszerárugyár helyzete és felkészülése a VII. ötéves terv időszakára22
Hoványi Gábor: Iparvállalataink és a három fő piac kihívása30
Parányi György: A termékminőség szerepe, javításának új útjai a fejlett tőkés országokban40
Papanek Gábor: Elgondolások a vállalati pénzügyi nehézségek kezelésére53
Sárkány Péter - Viszt Erzsébet: Pénzügyi-gazdálkodási gondok a vaskohászatban és a könnyűipar területén68
Bánky András: Változások a mezőgazdasági üzemek ipari tevékenységében82
Kiefer Mária: Az ipari robotizáció nemzetközi tendenciái96
Nemzetközi tapasztalatok - Tudományos élet
Szántó Borisz: Az intézményesített innováció Svédországban109
Sternthal János: Reprivatizálási viták Angliában119
A Magyar Közgazdasági Társaság Ipari szakosztályának 1981-1985. évi tevékenysége126
A Nemzeti Termelékenységi Központok Európai Szövetségének tapasztalataiból132
A nyugat-európai kis- és középvállalatok nemzetközi tevékenysége143
Az ipar a VI. ötéves terv időszakában - a statisztika tükrében147
Tudományos fokozatok160
4. szám
Tanulmányok
Klaus A. Sahlgren: Termelékenység, technológia és munkakörülmények az ezredfordulón7
Pécsi Anna: Munkakörülmények a szerelősoron az Ikarusnál és a Renault-nál20
Berko Lilli: A robotok alkalmazásának vállalati feltételei27
Fabio Gobbo: Az olasz ipari fejlődés tendenciái39
Habuda Judit: A piaci verseny feltételei az édesiparban46
Nemzetközi tapasztalatok - Tudományos élet
Az Ipargazdaságtani Kutatócsoport 1981-85. évi tevékenységéről60
A VII. ötéves tervidőszak Országos Kutatás-Fejlesztési Terve78
Miért csökken az érdeklődés a mérnöki pályák iránt?80
Az első osztrák struktúrajelentés84
A technika fejlődés és a hatékonyság növelése az NDK-ban92
A vállalati kultúra új megközelítése95
Szakirodalom
Inzelt Annamária (szerk.): Lehetőség, kockázat, valóság98
Pirityi Ottó: Az érdekek hálójában101
D. M. Kazakevics: A tervszerű irányítás gazdasági módszerei107
W. Adams (szerk.): Az amerikai ipar struktúrája109
Új könyvek111
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem