865.198

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Középkori kultúra, középkori költészet

A magyar irodalom keletkezése

Szerző

Kiadó: Magyar Történelmi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 290 oldal
Sorozatcím: A Magyar Történelmi Társulat Könyvei
Kötetszám: 7
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta Franklin-Társulat nyomdája. 12 fekete-fehér képpel illusztrálva.

Előszó

Részlet a könyvből:

A középkor költészete.

Az egyetlen erő, amely a középkori táncdalokat összeköti a közelmúlt szabad verseivel, az ősrégi sárkány-meséket Prometheus bátorságának közelébe... Tovább

Tartalom

A középkori költészet5
Költői alkotás5
Egyházi műveltség és szóbeli kultúra6
A költészet elsődleges formái: rögtönzés és állandó alakítás6
A táncdalok természete7
A szerelmes költő8
A messzeség vágya9
Szabadság és megkötöttség a középkori irodalmi formákban10
A commedia dell'arte mint irodalmi forma10
A ciklikus misztérium keletkezése11
A hősénekek bővülése11
A líra kötöttsége és eredetisége11
A legenda és csoda szépsége12
A liturgia mint korszerű költői előadás13
Az egyházi iskola mint középpont14
A humanizmus keletkezése14
Az udvar és a szóbeli költészet16
Az énekesek élete és tipusai17
Magyar életforma, műveltség és költészet19
A hőskor költészete22
Pogány mondák és hősénekek maradványai22
Vallásos költői képzetek nyomai22
Az emlék-mondák magyarázata: Turu-monda24
Csodaszarvas és nőrablás24
Zuár, Kadosa, Csaba25
Lél25
Botond26
A fehér ló mondája27
Mondai helyek az országban29
Honfoglaláskori hősénekek 32
Egyéb dalok és emlékek32
Az énekesek32
A táltos mitikus alakká válik33
A nagy ünnepek költészete33
A pogány kultuszok és a kereszténység34
A keresztény dráma isteni eredete34
Kalendae35
Szent István megtérése a regő-énekben36
Liturgikus színjátékok: pastores37
Stella37
Quem quaeritis40
Európai tavaszünnepek40
Pünkösdi Királynő42
Szent Iván éjszakája42
Egyházi költészet és irodalmi élet44
Himnikus öröm44
Vallásos eredetű költői motivumok45
A Halotti Beszéd45
A legendák szerkezete46
Szent István nagyobbik Legendájának történetszemlélete46
A kisebbik Legenda és a hírnév48
Irodalmi életkép Hartvik legendájának prológusában49
Zoerard és Benedek legendája49
Egyházi irodalmunk és a nemzeti jellege50
István király fölemeltetésének ünnepe51
Imre királyfi harca52
Zoerard és Gellért52
A Benedek-rend műve58
Szerzetesi élet és zsolozsmázás53
Az udvar irodalmi élete III. Béla előtt54
A királyi udvar54
Az "Aeneások"54
A "Geste Ungarorum" és a népi költészet55
Dicsőitőének Szent Lászlóról56
Szent László jellemzése a Gestaban57
Nyugati kapcsolatok58
Szent László és Könyves Kálmán irodalmi köre59
A magyar lovagkirályok udvara. Nyugati kapcsolatok63
Az udvar újabb nyugati kapcsolatai64
A szerzetesek szerepe65
Páris és a "ius resistendi" szelleme67
Bernardo da Perugia életstílusa68
Bologna, az itáliai szellem közvetitője69
Szent László legendája mint irodalmi alkotás69
A román stílus kiteljesedése és a gótika kezdetei70
Lovagi jelenetek a magyar udvarban71
A Minnesang szerepe73
Neidhart73
Tannhauser73
Provecal-spanyol hatások73
Peire Vidal74
II. Endre és Beatrix regénye75
A blanchefleur-monda magyar udvari elemei76
A magyar lovagkirályok udvara. Klerikus műveltség a virágének78
Új szerzetesrendek78
Mester de clerecia79
Az iskolai költészet és a műveltség79
A lovagi életszemlélet forrásai80
A római jog újjászületése81
A gesta-irodalom és az antikok81
A goliardikus költészet virágszimbolikája82
A "Virág" rejtőnév eredete84
"Cantica de amigo85
A bolognai költészet85
Történeti folytonosság és a deákénekesek ősei86
Női virágnevek88
A tánc szimbolikus jelentősége90
A magyar lovagkirályok udvara. Lovagregények és epikus költészet91
A lovagi mitológia91
A Trója-regények és hatásuk a magyar udvarra92
A Nagy-Sándor-regény hatása Anonymusra94
Szent László a "barbárok" legyőzője95
A chanson degestek hatása95
A Tristanregény95
Jokulátor-testületek97
Udvari ünnepek Anonymus alapján99
A Szent László-ciklus. Zotmunkd, korona és kard, a kerlési csata, a magyar Ilias, a mogyoródi csata, Salamon vége101
A Csanád-monda105
A jókulátor éneke és előadásuk107
A magyar lovagkirályok udvara. Történeti irodalom a katasztrófa előtt108
A daliás idők kultusza108
Péter mester Gestájának jelentősége109
Domonkosok és az elszakadt magyarok fölkutatása112
Békés fejlődés113
A pálos rend első nyomai113
Tatárjárás114
"Planctus"114
A védőbástya-gondolat keletkezése117
A magyar középkor beteljesülése és átmenet a renaissanceba120
A deákosztály szerepe a költészetben120
A társadalom átalakulása, népszuverénitás120
Magyarok Bolognában122
A deákok antikzáló mitoszai123
"Hun krónika"128
Írásbeliség és deákosztály128
A deák-énekes129
A bolondos ünnep és magyarorszsági jelei129
"Gyák"-ok és garabonciások15
Deákok a népi ünnepekben139
A vallásos forrongás költészete142
Flagellánsok142
A magyar Mária Siralom143
Szent Ferenc új vallásossága és költészete144
"Némi írások Bódog Ferencről és társairól"145
A laikus mozgalom magyar bibliafordítása148
Boldog Margit és legendája151
A pálos remeték rendje155
Lángoló stílus az Anjouk udvarában156
Lángoló stílus157
Az Anjouk lovagi udvara158
Lovaggá avatások Visegárdon és Nápolyban159
Károly király temetése160
Nagy Lajos környezete, műveltsége és egyénisége163
Kálti Márk Képes Krónikája164
A Minorita-krónika166
Apród János életrajza Nagy Lajosról167
Epikus énekek169
Szerelmi dal és lovagregény170
Lángoló stílus Zsigmond korában171
A lovagság végső ragyogása az udvarban171
Átmeneti műveltség172
Az udvari élet kavargása173
Lírai és epikus költészet174
Szabadosság és kételkedés174
Karizsafánfia György és Tari Lőrinc pokoljárása175
A Toldi-monda178
Nemzetiségi hagyomány és európai motivumok, a szerzetesek szerepe181
A lovagság vége183
Lángoló stílus és újjászületés a vallásos irodalomban184
Nemzeti öntudat és laikus mozgalom184
Világvége és megujulás, Báthori László, szerzetesi reformok. Mátyás király gyakorlati vallásossága185
Lángoló stílus és humanista gondolatok a skolasztikában187
Testvériség az antik költőkkel és kibékülés az arab tudománnyal: Alecandriai Szent Katalin verses legendája188
Niger Péter és humanizmus190
"Könyvecse a Szent Apostolok méltóságáról"190
Bencés humanizmus191
Egyházi szónoklat191
A misztika jelei192
Az "énekek éneke"193
Égi jegyesség, szent szeretet194
Szent Bernáld imádsága a megfeszített Krisztushoz195
Fantasztikus irodalom: a földi szépségek, a félelmes, a profán elem196
Ádám és Szent Kereszt Legendája. Három körösztyén leány197
A halál költészete: A Visio Philiberti, Elmegyek maghalni199
Élet és Halál párbeszéde, Utolsó ítélet201
A vallásos irodalom külső és belső forrásai, eredetisége202
Lingua-vulgaris és renaissance jellegű nemzeti öntudat203
Tudós bibliafordítások Szent Jeromos példájára204
Csanádi Albert kétnyelvű költészete206
Pálos humanizmus208
Deákélet és költészet az átalakulás korában211
A magyar egyetemek és iskolák211
A deákok szegénysége és kenyérkeresete212
A vágánsélet szépségei és keservei212
A szerelem mesterei 218
A deák mint polgár és mint kalandor220
A garabociások tovább élnek227
Deák-színjátszás228
Balassi Menyhárt árultatása229
Deákság és humanizmus230
A középkori novella és a széphistória a deákok kezén233
A hagyományos költői formák változása235
Udvari és népi mulattatók235
Pakocsás beszéd, gúnydalok, trufák237
A táncdalok és a virágének korábbi rétege238
Lant, zene és ének a renaissance udvarban, hatása242
A ballada keletkezése és jelentősége245
Epikus rögtönzés Kenyérmezőn248
Epikus énekek és jelentőségük250
A metrika fejlődése251
Summa254
Utószó és jegyzetek261

Kardos Tibor

Kardos Tibor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kardos Tibor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Középkori kultúra, középkori költészet Középkori kultúra, középkori költészet Középkori kultúra, középkori költészet Középkori kultúra, középkori költészet Középkori kultúra, középkori költészet Középkori kultúra, középkori költészet Középkori kultúra, középkori költészet Középkori kultúra, középkori költészet Középkori kultúra, középkori költészet Középkori kultúra, középkori költészet

A borító enyhén kopott, foltos. A lapélek és néhány lap kissé foltosak.

Állapot:
2.590 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba