A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Filológiai Közlöny 1973. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Bizottsága és az Irodalomtörténeti Társaság Világirodalmi Folyóirata - XIX. évfolyam 1-4. szám

Előszó


TANULMÁNYOK
Janus Pannonius és a középkor
| KARDOS TIBOR* |
Janus Pannonius a humanizmus, a reneszánsz, az újkor prominens kelet-európai képviselőjének számít. Hogyan lehet mégis benne... Tovább

Tartalom


TARTALOM
Tanulmányok
Kardos Tibor: Janus Pannonius és a középkor 1
Vajda György Mihály: Az irodalmi áramlatok struktúrája és a felvilágosodás irodalma . . 21 Csűrös Klára: A nacionalizmus és a kozmopolitizmus harca a XIX. század francia irodalmában 38
Sallay Géza: Verga és a „Parasztbecsület" 53
Gábry György: Adalékok Balassi Bálint énekelt verseinek dallamaihoz 71
Megemlékezés
Süpek Ottó: Búcsú Győry Jánostól 87
Közlemények
Markis Simon: Erasmus és a zsidóság 90
Németh Antal: Szabó Lőrinc Shakespeare-fordításai 97
Wawruch Gábor: Eckermann Goethéje 113
May István: A magyar regény külföldi előzményeiből 127
Vajda András: Rimbaud költészete és a Kommün 141
Molnár Ferenc: A finn irodalom Magyarországon 152
Kun Tibor: Vázlatok a beat irodalom fejlődésrajzához 165
Varannai Aurél: George Stephens Martinuzzi-regénye 173
Tétényi Mária: Az antikvitás kérdéséről Lomonoszov 1747-es ódájában 180
Scheiber Sándor: Bornemisza két exemplumának közvetlen forrása 183
Vértesy Miklós: Koháry István latin kronogramjai 184
Disputa
Koltay-Kastner JenS: Vita az olasz esztétika XVIII. századi kezdeteiről 186
Szerdahelyi István: Költészetesztétika (Voigt Vilmos) 194
Szemle
Korai romantikus áramlatok, szerk. M. P. Alekszejev (Zöldhelyi Zsuzsa) 199
Péter Ágnes: Keats költészetelméletének fejlődése (Kretzoi Miklósné) 202
Max Bense: Einführung in die informationstheoretische Ästhetik (Voigt Vilmos) 205
Puszlay János: A magyar-finn kulturális híd története 207
Keszthelyi Tibor: Az afrikai irodalom kialakulása és fejlődése napjainkig (Kun Tibor) . . 210
Pier Paolo Pasolini: Empirismo eretico (Dobai Péler) 213
Tallózás
A New Companion to Shakespeare Studies (Pálfy István) 216
Jacques Nantet: Panorama de la littérature noire d'expression française (Kun Tibor) 218
Nagy István: Az orosz irodalom a századfordulón 218
Magyar Miklós: Regény vagy „új regény"? (Erdődy Edit) 220
The Penguin Companion to Literature I —IV. (Gspann Veronika) 221
D. Sz. Lihacsov: Oroszország kultúrája a reneszánsz hajnalán (Gutái Katalin) 222
Martin Esslin: Au-dela de l'absurde (Kovács Ilona) 223
Gerald Schaeffer: „Le voyage en Orient" de Nerval (László Imre) 224
Biernaczky Szilárd: Az Einaudi kritikai sorozatának három kötete 225
Gisela Steinwachs: Mithologie de9 Surrealismus oder Die Rückverwandlung von Kultur
in Natur (Gyémánt Mariann) 227
P. A. Münch: Norrone gude- og heltesagn (Voigt Vilmos) 228
Gustav René Hocke: Manierismus in der Literatur (Kássa Péter) 229
Szerdahelyi István szerk.: Művészet és közérthetőség (Biernaczky Szilárd) 230
F. De Filippis —R. Arnese: Cronache dcl Teatro di S. Carlo (Sz. G.) 231
C. Di Stefano: La censura tcatrale in Italia (Sz. G.) 232
S. Torresani: II teatro italiano negli Ultimi vent'anni (Sz. G.) 233
Franco Mancini: Scenografia italiana dal Rinascimento all'etá romantica (Sz. G.) 234
Robert Brustein: The Theatre of Revoit (Nyakas Szilárd) 235
Mathias Schreiber: Die unvorstellbare Kunst (Komáromi Sándor) 237
Fritz Schlawe: Die deutschen Strophenformen (Komáromi Sándor) 237
Die Literarische Moderne (Komáromi Sándor) 237
Wolfgang Dressler: Einführung in die Textlinguistik (Voigt Vilmos) 238
TARTALOM
Harmatta János: Kardos Tibor 1908. VIII. 2.-1973. XII. 20 241
Kardos Tibor: Történelmi arcképcsarnok: Ulrich von Hutten lovag 245
Tanulmányok Petőfi Sándor emlékére — születésének
150. évfordulájára
Gáldi László: Petőfi költői nyelve é9 a Petőfi-szótár 250
Mezey Mária: Petőfi Goethéről 265
Szigethy Gábor: Az élmény költői valósága Petőfi és Shakespeare 273
Póth István: Petőfi és a szerb irodalom 312
Radó György: Petőfit fordítani — közvetítéssel 323
Biernaczky Szilárd: Petőfi „dalai" a nép között (Vázlat a folklorizálódási folyamat kutatásához) 349
D. Szemző Piroska: Rettegés a republikánus Petőfitől 1874-ben 399
Gál István: Babits Petőfi világirodalmi rangjáról 404
KÖZLEMÉNYEK
Fried István: Vitkovics Mihály jelentőségéhez 423
Boronkai Iván: Adalék Pannonius egyik levelének szövegéhez 432
Király Erzsébet: A fiatal Leopardi Összes írásai 433
Andrzej Sieroszewski: A lengyel és a magyar történelmi regény fejlődése a romantika korában 441
Fejér Ádám: A banalitás uralma és az „uralkodó eszme" (Csehov Unalmas történet című
elbeszélésének elemzése) 447
Elsbieta Cygielska — Guttman: Néhány újabb adat Madách Imre: Az ember tragédiája c.
müvének lengyelországi fogadtatásáról 452
Voigt Vilmos: Improvizáció a szóbeliségben 456
DISPUTA
Domokos Sámuel: Az Ady — Goga-konfliktusról 459
SZEMLE
Ortutay Gyula: Hungárián Folklore (Dömötör Tekla) 461
Zöldhelyi Zsuzsa—Follinus Gábor: Turgenyev összes műveinek kritikai kiadása 463
Lutter Eva: Kísérlet a XVI. század olasz irodalmának átfogó elemzésére és a Machiavelli-
kérdés 468
TALLÓZÁS
J. M. Lotman: Szöveg — modell — típus (Voigt Vilmos) 473
Tamás Attila: A költő műalkotás fő sajátosságai (Biernaczky Szilárd) 476
Marion Maren-Griesebach: Methoden der Literaturwissenschaft (Horváth Irén) 477
Voigt Vilmos: A folklór alkotások elemzése (Biernaczky Szilárd) 478
Historiografie strední, vychodní a jihovychodní Evropy (Fried István) 479
Satia and Robert Bernen: Myth and Religion in European Painting, 1270 — 1700 (Nyakas
Szilárd) 480
Révai Miklós: A magyar szép toll (Herczeg Gyula) 481
Noam Chomsky: Language and Mind (Timaffy Ildikó) 482
Das Epigramm . . . (Adamik Tamás) 485
Marsh H. McCall, Jr.: Ancient Rhetorical. . . (Adamik Tamás) 486
Kristian Smidt: Mémorial Transmission (Pálfy István) 487
Marinka Dallos e Jole Tognelli: Ungheria antiromantica (Szigethy Gábor) 489
I. A. Vinogradov: A marxista verstan kérdései (Gutái Katalin) 490
M. V. Iszakovszkij : Költőkről, versekről, dalokról (Gutái Katalin) 491
Nicola Tanda: Realtá e momoria nella narrativa contemporanea (B. Sz.) 492
Enrico Falqui: Giornalismo e letteratura (Biernaczky Szilárd) 493
Eugenio Montale: Fuori di casa (Biernaczky Szilárd) 494
Mészáros Vilma: Camus (Egri Péter) 495
Nyakas Szilárd: Magyar dráma — magyar színpad 497
La Littérature française 5 . (Kun Tibor) 500
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Filológiai Közlöny 1973. január-december Filológiai Közlöny 1973. január-december Filológiai Közlöny 1973. január-december Filológiai Közlöny 1973. január-december Filológiai Közlöny 1973. január-december Filológiai Közlöny 1973. január-december

A gerincek kissé elszíneződtek, töredezettek, sérültek.

Állapot:
1.940 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba