A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Európaiság

Politikai és morális kultúra

Fülszöveg

Az európaiság mást és többet jelent, mint az Európai Unió. Nem gazdasági tömörülésről, politikai közösségről, vagy valamilyen földrajzi egységről van szó. Az európaiság mindenekelőtt a műveltség és a demokrácia eszméjét, az autonóm egyén küldetéstudatát, erkölcsi-lelki tartását, meghatározott politikai és morális kultúrát foglal magába. Olyan paradigmát, amelyben mélyreható, történelmi súlyú s jelentőségű értékek és érdekek összegződnek. Olyan elvet és erényt, amelynek kutatását nem rendelhetjük alá semmiféle napi politikai céloknak, divatos eszmeáramlatoknak, szubjektív óhajoknak s tévhiteknek.
Ez a kötet egy kecskeméti nemzetközi tudományos konferencia anyagát tartalmazza. Benne politológusok, filozófusok, etika- és pedagógiakutatók vallanak arról, hogy az európaiság mint eszme, erény s érték nem tűnhet el gondolatvilágunkból, értékrendünkből, döntéseinkből és magatartásunkból.

Tartalom

Előszó7
Karikó Sándor: Szerkesztői előzetes7
Josef von Ferenczy: Erkölcs és politika az ezredfordulón11
Szécsi Gábor: Elit és európaiság17
Politikai identitás és felelősség21
Bayer József: Európai kultúra - európai identitás23
Kende Péter: A demokratikus kormányzat morális felelőssége41
Lendvai L. Ferenc: A Nyugat politikai kultúrája - Keleten55
Tóth Tamás: Az európai identitás kérdőjelei65
Veress Károly: Dialógus és politikai kultúra81
Soós Edit: Az europanizáció hatása a regionális identitás fejlődésére95
Laczkóné Tuka Ágnes: Politrikai kultúra az Európai Unióban - az euroválasztások tükrében105
Az individuum méltósága és tisztelete113
Kókai Károly: Európa mint filozófiai fogalom115
Krajnik József: Morális alapok az Európa-eszme történetében125
Karikó Sándor: Az európaiság mint az individuum méltósága129
Ungvári-Zrínyi Imre Erkölcsi kultúra a posztkommunista társadalmakban141
Boldizsár Klára: A világválság metafizikája153
Staller Tamás: A környezeti erkölcs és a kelet-európai valóság159
Szabó Tibor: Az európaiság és az olasz politikai-erkölcsi kultúra169
Hell Judit: Emberi jogok, erkölcsi jogok és a "második nem"179
Kissné Novák Éva: A boldogság fogalma az európai gondolkodásban191
Az európaiság taníthatósága és tanulhatósága201
Albert Gábor: Tanártársadalom és polgárosodás203
Dombi Alice: Empátia - tolerancia - európaiság217
Farkas Olga: Európaiság - minőség - moralitás225
Pleskó András: Európaiság és oktatás235
Német nyelvű összefoglalók/Deutschprachige Resümmees 243
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem