803.869

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az ifjúságról

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 311 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-09-0169-2

Tartalom

Előszó5
Karl Marx és Friedrich Engels
Marx: Egy ifjú elmélkedése a pályaválasztásról9
Marx levele apjához (Részletek)15
Ernst Moritz Anrdt (Részlet)21
Engels - Arnold Rugéhoz23
Engels: A munkásosztály helyzete Angliában. Személyes megfigyelések és hiteles forrásmunkák alapján (Részletek)25
Engels: A kommunizmus gyors előrehaladása Németországban (Részlet)35
Marx: Tézisek Feuerbachról (Részletek)37
Engels: A minapi lipcsei mészárlás - A német munkásmozgalom (Részlet)38
Engels: A kommunizmus alapelvei (Részletek)40
Marx és Engels: A Kommunista Párt kiáltványa (Részletek)44
Marx: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai (Részletek)47
Marx: A Tőke. A politikai gazdaságtan bírálata. Első kötet (Részletek)51
Marx: A Tőke. A politikai gazdaságtan bírálata. Harmadik kötet (Részletek)56
Marx: Instrukciók az Ideiglenes Központi Tanács küldöttei számára. Különféle kérdések (Részlet)58
Marx: A polgárháború Franciaországban. Fogalmazványok (Részletek)62
Marx és Engels: A szocialista demokrácia egyesülése és a Nemzetközi Munkásszövetség (Részletek)64
Engels: Emigráns-irodalom (Részletek)67
Engels: Anti-Dühring. Eugen Dühring úr tudomány-forradalmasítása (Részletek)71
Engels - Johann Philipp Beckerhez (Részlet)76
Engels - Conrad Schmidthez (Részlet)77
Engels: Válasz Paul Ernst úrnak (Részlet)80
Engels: Üdvözlet a francia munkásoknak a Párizsi Kommün 21. évfordulóján83
Engels: Leszerelhet-e Európa? (Részletek)84
Engels: A szocialista diákok nemzetközi kongresszusának90
V. I. Lenin
Min törik a fejüket minisztereink?93
Kapitalizmus a mezőgazdaságban. Kautsky könyvéről és Bulgakov úr cikkéről (Részlet)97
Egy égető kérdés (Részlet)100
Katonának adtak 183 diákot102
Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt programtervezete (Részlet)108
Levél egy elvtárshoz szervezeti feladatainkról112
A középiskolai tanulókhoz113
A falusi szegénységhez. Hadd tudják meg a parasztok, mit akarnak a szociáldemokraták (Részlet)114
Határozati javaslat a tanulóifjúsághoz való viszonyról115
A reformok korszaka (Részlet)117
A forradalmi ifjúság feladatai. Első levél119
Levél A. Bogdanovhoz és Sz. I. Guszevhez (Részlet)135
Sz. I. Guszevhez (Részlet)138
A forradalmi Riga ultimátuma140
A mensevizmus válsága (Részlet)142
Megjegyzések a stuttgarti kongresszusnak "A militarizmus és a nemzetközi konfliktusok" címmel hozott határozatához145
Az antimilitarista propaganda és a szocialista munkásifjúság szövetségei147
A diákmozgalom és a mai politikai helyzet151
Ivan Vasziljevics Babuskin (Nekrológ)159
A munkásosztály és "parlament" képviselete (Részlet)164
A demokratikus diákság pártkapcsolatainak a kérdése165
A Népművelési Minisztérium politikájának kérdéséhez (Kiegészítés a népművelés kérdéséhez)168
A munkásosztály és a neomalthusianizmus179
A gyermekmunka a parasztgazdaságban182
A tanulók nemzetiségi összetétele az orosz iskolákban186
Beszúrás N. K. Krupszkaja "A Közoktatási Minisztérium politikájának kérdéséhez" című cikkébe190
Inessza Armandhoz192
Inessza Armandhoz194
Ifjúsági Internacionálé (Megjegyzés)198
Az OSZFSZK főiskolára való felvételről. A Népbiztosok Tanács határozatának tervezete203
Beszéd az internacionalista tanítók II. összoroszországi kongresszusán. 1919. január 18. (Részlet9204
Az OK(b)P programtervezete. Az oktatásügyről szóló programpont206
Beszéd a kommunista tanulók I. összoroszországi kongresszusán. 1919. április 17.208
A kiskorúak elleni bírósági eljárásról. Megjegyzések és módosítások a rendelettervezethez209
Az ifjúsági szövetségek feladatai. (Beszéd az oroszországi Kommunista Ifjúsági Szövetség III. összoroszországi kongresszusán 1920. október 2-án)211
M. N. Pokrovszkijhoz231
Az OK(b)P Központi Bizottsága plénumának határozattervezete a Művelődésügyi Népbiztosság átszervezéséről232
A politechnikai oktatásról. Megjegyzések Nagyezsda Konsztantyinovna téziseihez234
A Központi Bizottság irányelvei a Művelődésügyi Népbiztosság kommunista funkcionáriusainak238
Megjegyzések az OK(p)B XI. konferenciájának a párttisztításra vonatkozó határozattervezetéhez (Részlet)242
Előszó I. I. Sztyepanov "Az OSZFSZK villamosítása a világgazdaság átmeneti szakaszával kapcsolatban" című könyvénez245
Az oroszországi forradalom öt éve és a világforradalom távlatai. Előadói beszéd a Komintern IV. kongresszusán 1922. november 13. (Részlet)248
Naplójegyzetek250
Visszaemlékezések
Paul Lafargue: Személyes emlékek Karl Marxról (Részletek)259
Wlhelm Liebknecht: Emlékezések Marxra (Részletek)262
Clara Zetkin: Visszaemlékezések Leninre (Részlet)267
Mutatók
Jegyeztek279
Tárgymutató303
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az ifjúságról Az ifjúságról Az ifjúságról Az ifjúságról

A védőborító enyhén szakadozott és kopott, néhány lapon hajtásnyom található.

Állapot:
740 Ft
370 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az ifjúságról Az ifjúságról Az ifjúságról

A védőborító gerince sérült, elszíneződött. A lapélek kissé elszíneződtek.

Állapot: Közepes
740 Ft
370 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az ifjúságról Az ifjúságról

A védőborító enyhén foltos, elszíneződött.

Állapot:
740 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba