864.760

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Régi Magyar Költők Tára - XVII. század

Katolikus egyházi énekek (1660-as, 1670-es évek) - Jegyzetek

Fülszöveg

Az 1660-as és 1670-es években a katolikus kegyességi élet felvirágzott, és hihetetlen bőségben ontotta a művészileg magas színvonalú vallásos énekeket a Felvidéken és Erdélyben egyaránt. Erdélyben főleg Kájoni János csíki ferences barát buzgólkodott az énekek elterjesztésében. A romániai katolikus magyarok máig az ő gyűjteményeit használják. Az énekanyagot az egyházi év rendjében tesszük közzé, afféle monumentális kántorkönyvként. Sorozatunk 15. számát két kötetben jelentetjük meg. Az A) kötet a szövegeket és az énekek lelőhelyeit közli. A jegyzetek, a források részletes ismertetése, a szövegek latin és szlovák mintái, teológiai és zenetörténeti vonatkozásai a B) kötetben, Holl Béla munkájaként jelenik meg.
Tartalom

15/B
JEGYZETEK
A FORRÁSOK LEÍRÁSA
Kéziratos források................................................................7
Petri András-énekeskönyv..........................................................7
Zemlény János-énekeskönyv........................................................9
Mihál Farkas-kódex............................................................. 15
Pécsi énekeskönyv...............................................................20
Pálffi Márton-énekeskönyv........................................................ 27
Apor Formularium toldaléka.......................................................32
Turóci cantionale ............................................................... 34
Nyomtatott források ............................................................. 40
Páduai Szent Antal zsolozsmája....................................................40
Két égő lámpás.................................................................42
Cantus catholici Latino-Hungarici (1674)............................................. 43
Cantus catholici (1675)........................................................... 67
Liliom Kertecske................................................................78
Tarnóczy István: Titkos értelmű rózsa................................................80
Lelki Fegyverház................................................................84
Lelki Útiköltség.................................................................92
Kájoni János kéziratai és nyomtatott énekeskönyve............................110
Irodalom......................................................................110
Kájoni pályája.................................................................110
Kájoni zenei vonatkozású kéziratai .................................................114
Csíkcsobotfalvi kézirat...........................................................114
Kájoni latin-magyar versgyűjteménye...............................................120
Cantionale catholicum...........................................................135
JEGYZETEK AZ EGYES ÉNEKEKHEZ
Adventi énekek (1-63. sz.) ....................................................... 171
Karácsonyi énekek (64-146. sz.) ...................................................204
Újesztendőre való énekek (147-153. sz.).............................................257
Vízkereszt napjára való énekek (154-162. sz.) ........................................257
Nagyböjtre való énekek (163-226. sz.) ..............................................262
Húsvéti énekek (227-249. sz.) .....................................................292
Az Úr mennybemenetele napjára vagyis áldozócsütörtökre való énekek (250-260. sz.).........301
Pünkösdi énekek (261-268. sz.)....................................................305
A Szentháromságról (269-285. sz.) .................................................308
Jézus nevéről (286-295. sz.) ...................................320
Az oltáriszentségről való énekek (296-370. sz.) ................................324
Boldog Asszonyról való énekek (371-428A sz.).......................................367
A dicsőült szentekről (429-541. sz.) ................................................409
Közönséges időre és vasárnapokra való énekek (542-591. sz.)..................501
A megholtakról való énekek (592-639. sz.) .............................519
JEGYZÉKEK, MUTATÓK ..........539
A fonások jegyzéke...................................................................541
A rövidítések jegyzéke...................................................................545
Névmutató...................................................................568
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem