865.711

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Front

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 330 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-09-2407-2
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal.

Fülszöveg

Nyolcvankilenc dokumentum és harminckét fénykép és fotókópia hívja életre történelmünk egy tragikus korszakát. 1941 nyarától 1944 karácsonyáig követheti nyomon az Olvasó azt az ideológiai és nagyon is gyakorlati munkát, amelyet az antifasiszta és demokratikus erők fejtettek ki, s amely áldozatos munkából tekintélyes részt vállalt az 1944 júniusában megalakult Magyar Front, a független, demokratikus és szabad Magyarországért, az azonnali különbékéért és a németekkel való szembefordulásért küzdő haladó erők frontja.
A Kommunisták Magyarországi Pártja, a Békepárt, majd újra a Kommunista Párt Hitler-ellenes nemzeti összefogást előkészítő és szervező tevékenységének bemutatásával teszik teljesebbé a korképet a kötet összeállítói: Kállai Gyula, Pintér István és Sipos Attila.

Tartalom

Küzdelem a Hitler-ellenes erők közös frontjának megteremtéséért
A Kommisták Magyarországi Pártja Központi Bizottságának 1941. áprilisi ülése13
Részletek Kállai Gyula "A magyar függetlenségi mozgalom" című könyvéből13
A KMP határozatából14
Sajtóvita a nemzeti összefogásról16
Kállai Gyula: "Őszinte szavak egy mozgalomról"16
Jordáky Lajos: "Népi egységet"18
Iliás Ferenc: "A parasztság feladatai"20
Kerekes Sándor: "Mindenki lépik egyet..."22
Földes Ferenc: "Értsük meg egymást"24
Barcs Sándor: "Munkásság, parasztság, polgárság"26
Kovács Imre: "Toborzó"32
A KMP Központi Bizottságának körlevele37
A Központi Bizottság a német fasizmus és a háború elleni harca mozgósítja az ország összes Hitler-ellenes erőit37
Részletek a Népszava 1941. karácsonyi számából40
Szakasits Árpád: "A mi földünk: a mi életünk"40
Részlet Szekfű Gyula "A szabadság fogalma" című cikkéből44
Részletek Bajcsy-Zsilinszky Endre "Kossuth és a magyar külpolitika" című cikkéből45
(Orbán László): "Ankét a magyar ifjúság feladatairól"48
A Magyar Történelmi Emlékbizottság és az 1942.március 15-i tüntetés51
"Osztályharc - nemzeti harc"51
"Együtt a parasztsággal és a haladó polgársággal"54
"A Magyar Történelmi Emlékbizottság felhívása"56
Kállai Gyula: "A felemelkedés útja"57
Kárpáti Aurél: "Március magyar értelme"61
"1942. március 15-e mérföldkő a magyar szabadságharc útján"63
"Meg kell erősíteni a tömegekhez való kapcsolatainkat"65
"Nemzeti kormányt!"68
"A honvéd vezérkar főnöke bíróságának ítélete a Schönherz Zoltán és társai ellen folyó perben. A bíróság ténymegállapításai a KMP-nek a független Magyaroszág megteremtése érdekében kifejtett tevékenyésgéről"70
A KMP Központi Bizottsága az antifasiszta erők helyzetéről és feladatairól74
"Békét, kenyeret, földet, szabadságot"74
A Kossuth Rádió a hazai antifasiszták és a külföldi magyar emigráció egységéért89
"Nemzeti egység". A moszkvai Kossuth Rádió adása89
"A Függetlenségi Front programja". a moszkvai Kossuth Rádió adása90
A külföldön élő magyarok együttműködésének fontosságáról és kezdeti eredményeiről. A moszkvai Kossuth Rádió adása91
A KMP 1943. áprilisi programja és a Békepárt megalakulása93
Az antifasiszta nemzeti függetlenségi mozgalom feladata93
A KMP Központi Bizottsága röplapban bejelenti a párt "feloszlatását"98
A Békepárt első röplapja azonnali különbékét követel101
A nemzeti összefogás újabb kísérletei és gondjai104
Szakasits Árpád: "A munkások véleménye a hármas egységről"104
"Megalakult a Földmunkás-szakosztály107
Részlet Bajcsy-Zsilinszky Endre 1943. július 31-én Kállay Miklós miniszterelnöknek átadott memorandumából114
"A Szociáldemokrata Párttal való együttműködés kérdései.."119
"A Kisgazdapárt és a Szociáldemokrata Párt megegyezéséről". A moszkvai Kossuth Rádió adása120
Szakasits Árpád: "Ifjúság"121
A kommunista és szocialista fiatalok programtervezete az ifjúsági ankétra123
Nagy István: "Ami kiderül egy népi konferencián"129
A Békepárt az antifasiszta erők feladatairól133
Az antifasitszta demokratikus erők legfontosabb feladatai133
A Békepárt emlékiratai144
A külföldön élő magyarok sürgetik az ellenállás kibontakozását163
"Magyar hadifoglyok nyílt levele"163
A Szovjetunióban élő magyarok konferenciája a Függetlenségi Front megalakításáról165
Károlyi Mihály kilencpontos programjavaslata166
"A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front felhívása"167
A Béke és Szabadság az ország német megszállásának fenyegető veszélyéről169
"Magyar március169
"Pusztuljanak az országból a német katonák!"173
A Magyar Front és a nemzeti ellenállás
"Pusztuljanak a német megszállók!"181
A Békepárt röplapja a német megszállók elleni harcra szólítja fel az ország népét181
"Magyarok! Honfitársak!" A moszkvai Kossuth Rádió adása183
A Békepárt röpirata szervezeteik megvédésére mozgósítja a munkásokat185
A Békepárt harcos ellenállásra szólítja fel a parasztságot187
A Magyar Front első kiáltványa190
"A demokratikus pártok kiáltványa a magyar nemzethez"190
A Béke és Szabadság a határozott cselekvést sürgeti196
"Ki a németekkel! Halál a hazaárulókra!"196
"Magyar munkás! Harcolj a szabadságodért!"197
"Mi történik a zsidókkal?"198
"Az egyházak tiltakozása a zsidók deportálása ellen"199
"A munkásság a Magyar Front élén"199
A Magyar Front felhívásai202
"A nemzet szeme a hadseregen"202
"Felhívás"205
"Magyarok!"207
"Honvédtisztek!"208
A Nemzeti Ellenállás Diákmozgalmának felhívása a tanulóifjúsághoz211
"Felhívás"211
A Kommunista Párt újjáalakulása212
A párt röpiratában közli: újból Kommunista Párt név alatt folytatja tevékenységét212
A Kommunista Párt kiáltványa a magyar néphez216
A Kommunista Párt a nemzeti felszabadító harc feladatairól224
"Mit kíván a magyar nép a háború befejezése után?"228
A Magyar Front két memorandumban szólítja fel Horthyt a fasiszta Németországgal való szembefordulásra és a szövetséges hatalmakkal való fegyverszünet megkötésére234
I.234
II.236
A volt ellenzéki pártok és a földalatti lapok a nácikkal való szakítást követelik240
"A magyar ellenzéki pártok első üzenete a néphez!"240
"Mire várunk még?"241
"Fegyverbe!"243
Magyar hadifogoly tisztek küldöttsége az 1. honvéd hadsereg parancsnokánál245
A Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt határozata a fasizmus eleni közös harcról és a munkásosztály egységének megteremtéséről249
"Határozat"249
A Kommunista Párt és a Magyar Front a németekkel való szakításra mozgósít és elemzi a nyilas puccs okait255
A Magyar Front felhívása a magyar hadsereg tisztjeihez a fegyverszünet azonnali megkötésére és a német megszállók elleni fegyveres harcra255
"Munkások! Katonák! Budapest népe!"257
"Bányász egységet!"258
A Kommunista Párt vezetőségének nyílt levele a magyar néphez260
A Kommista Ifjúmunkás Szövetség újjáalakulását és programját bejelentő röplap274
A Magyar Ifjúság Szabadságfrontjának kiáltványa280
"Ifjúmunkások! Parasztifjak! Diákok!"280
Pállfy György összefoglaló jelentése a KP Katonai Bizottságának munkájáról283
"Az ellenállási mozgalomban való részvételem leírása"283
A Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága287
A Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának kiáltványa a magyar néphez287
"Megalakult a Magyar Felszabadító Bizottság"290
A Magyar Nemzeti Felszabadító Bizottság felhívása Budapest népéhez291
A Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának levele a szovjet vezetőkhöz291
A Kommunista Párt a kiürítési rendelet és a behívási parancs megtagadására szólítja fel a magyar népet295
A Magyar Front ellenállására szólítja fel Pest környéke dolgozó népét297
Az m.kir. honvéd vezérkar főnöke bíróságának ítélete vitéz Kiss János altábornagy és társai ügyében298
"Új vértanúk"314
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és Kormány megalakulásáról317
Az Ellenállás című lap különkiadása317
"Az Ideiglenes Nemzetgyűlés szózata a magyar néphez"324
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Front A Magyar Front

Könyvtári könyv volt. A védőborító enyhén elszíneződött.

Állapot: Közepes
840 Ft
330 ,-Ft 60
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A Magyar Front A Magyar Front A Magyar Front

A védőborító éle kissé sérült, a gerincnél enyhén elszíneződött.

Állapot:
840 Ft
420 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A Magyar Front A Magyar Front A Magyar Front

A védőborító enyhén elszíneződött, foltos.

Állapot:
840 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba