865.411

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

100% (dedikált példány)

1927-1928/Irodalmi és művészeti kultúrszemle

Előszó

„Hazai irodalmunkban kétségtelenül a 100% volt az első - írja Szabolcsi Miklós a Kommunisták Magyarországi Pártja által irányított politikai s egyúttal kulturális folyóirat, amely Magyarországon... Tovább

Tartalom

Tamás Aladár: Újvalóság - régi irodalom 1
Bartholomeo Vanzetti: Szabadság 4
I. Bábel: Igy teszik ezt Odesszában 5
Vajda Sándor: A Titikaka tó balladája 12
Molnár Farkas: Egy higiénikus villa alaprajzai és oldalnézetei ... 13
Kardos Dezső dr.: Az angol sajtóról 14
Kádár Béla: (kép cím nélkül) 17
Tamás Aladár: hiába mondom meg nevem 18
Szelényi István: Szonáta szóló-hegedűre 19
Németh Lajos: Az ifjúság misztikuma 20
Molnár József: Egy legyilkolt 23
Nemes László: Käthe Kollwitz művészete 23
Gáspár Endre: Hispano-Amerika költészete 26
Xavier Abril: Kecsua 26
Maples Arce: Az „Urbe" című ciklusból 27
Guillermo Mercado: Költemény XIV 28
Jüan M. Merino Vigil: A fogadó 28
Gergely Sándor: Kőrös Andor: Forgószél 29
Vajda Sándor: Két kisértet kézfogása egy sir felett 30
Németh Lajos: Négy egyetem - egymillió analfabéta 33
Egy kuli dala 35
Gergely Sándor: Regényrészlet 36
Forbáth Imre: A tébolydák dalaiból 38
Tamás Aladár: Szavalókórusokról 39
Részlet Bruno Schönlank: A szétszakadt ember című mozgás- és szavaló-kórusából 41
Nagy Lajos: Nincs l'art pour l'art 42
Dal Belga-Kongóból. A fehérember 44
Barna Károly: Zaglul pasa 45
Uitz Béla: Ludditák 47
Pápa József: Decemberi ének 50
Vajda Sándor: Orosz filmművészet 51
Molnár Farkas: Szabad építészet 53
Molnár Farkas: Villasor 2740 54
Nemes László: A német színpad a világnézetek harcában 56
Erg Ágoston: Apostolok kongresszusa 60
k. a.: Az óceánrepülések 60
n. i.: Baumgarten 61
Molnár József : Philippe Soupault: Le coeur d'or 62
Gergely Sándor: „Soha ilyen tavaszt" 62
Harry Domela, a szélhámos szatirikus 63
t. a.: Fodor József: Lihegő erdők 54
Németh Lajos: Kornfeld Móric báró cikkéről 65
Tamás Aladár: Csodálatos nap 69
Szelényi István: Beszédművészet 70
Nagy Lajos: Napirend 71
Kinaiak harci dala 74
Blum Oszkár: Meyerhold 75
Gergely Sándor: „Az irodalom válsága" 79
Nemes László: George Grosz 81
Erg Ágoston: Hogy a vasmezőkre értünk - Az éhség könyvéből . . 85
Vajda Sándor: Az új pedagógiai kísérletek csődje Németországban . 86
Marcel Sauvage: A mozgás tagadása 88
Barna Károly: Sport, mint tömegmozgalom 89
Reiter László: Színpadi konstrukció 91
Erg Ágoston: Chesterton 81 Co 92
n. I.: A votjákokról 92
A világ mechanikus motorereje 94
Fábry Zoltán: Hans Siemsen: Tiltott szerelem 94
K. L.: Upton Sinclair: Prásident der USA 95
Az ébredő Kína 95
Gergely Sándor: Pálfyné Gulácsi Irén: Förgeteg 96
Fáy Árpád: „Nyugattól" a „Nyugatig" 97
Sergej Jessenin: Az idők beteljesedése 101
Barta Sándor: Jegy a menyországba 102
Ember Ervin: Nagy családfa 106
Németh Lajos: A nagy múlt - a kis jelen tükrében 107
Ernst Toller: Ébresztő 110
Schönberger Mór dr.: Tömegbetegség: tömeggyógyszer 111
Vajda Sándor: Évfordulóra 114
Kardos Dezső dr.: Az amerikai sajtóról 115
Tamás Aladár: Egy orosz regény 120
Herz György: Éneklő cseppekben lecsurog az ég 123
M.: Az igazi Amerika 124
Szende István: „Tanner John házassága" a csepeli
munkásotthonban 124
Erg Ágoston: Szibériai garnizon 125
Karlheinz Tiedt: Új szekszuáletika 126
Erwin Piskator: Korunk színháza 127
a. b.: Henri Barbusse: Jézus 127
Szende István: Gergely Sándor: Hidat vernek 128
Németh Lajos: Centralizáció, decentralizáció és romantika 129
Erg Ágoston: Az elmebeteg bolygó 133
Tamás Aladár: Különös hajnali menetek 134
Eduárd Fuchs: Honoré Daumier 135
Vszevolod Ivanov: Részlet a „Tarka szellők" c. regényből 139
Rédei Géza: Gép-rit-mus-ban 144
Nagy Lajos: Szószék-e a színház vagy brettli? 145
(Gergely) Palasovsky Ödön 147
Kelemen László: Hatvany-Ady levélváltás 148
János Lajos: Jegyzetek az új orosz irodalom fejlődéséhez 151
Gergely Sándor: A parasztkérdéshez 157
Schönstein Sándor dr.: A spiritizmus társadalmi jelentősége . . . 159
Nemes László: Német színházi bemutatók 161
Vajda Sándor: Parasztregények I.: Gergely Sándor: Hidat vernek . . 164
Fáy Árpád: Sárközy György: Váltott lélekkel 167
t. a.: Ember Ervin: Tömegek az új vashidakon 167
Gereblyés László: Upton Sinclair: 100% 168
A Munkás kultúrszövetség alakulásához 169
Johannes R. Becher: Vihar Sangháj fölött 172
Elkán László: A mese és a munkásgyerek
Nikoláj Ognyev: Részlet: „Kostja Rjabcav naplójá"-ból 175
Barna Károly: India 179
Palasovsky Ödön: A boszorkánymester 181
Vajda Sándor: Parasztregények II.: Kodolányi János 183
Antal Béla: A mai orosz építészet . . . 187
Kelemen László: Egy halott könyve
Erg Ágoston: Itt ülünk Európa különböző kávéházaiban 192
Gereblyés László: A földmunkás kongresszuson
Tamás Aladár: Egy könyv az orosz ifjúságról . . 197
Szende István: Erkölcs és társadalom 201
n. I.: Proletár szabadgondolkodók lll-ik kongresszusa 204
a. a.: „Omar kalifa esztétikája" 205
Erg Ágoston: Az új olasz színpad 206
Ember Ervin: Johannes R. Becher: Die hunglige Stadt 207
Gergely Sándor: Maxim Gorkij: Az emberek közt 207
Fábry Zoltán: Pont a líra után 208
Németh Lajos: Kultura és politika 209
Gereblyés László: Szabad ég alatt
Tamás Aladár: Cipruslombok helyett - egy sírhalom 214
Palasovsky Ödön: Holnap megérkezik a déloszi hajó
Nemes László: Svejk
Kelemen László: Maxim Gorkij
Gergely Sándor: Két cikk-cakk este
-s: Csoportkiállítás a Nemzeti Szalonban - Boromisza Tibor képei 228
M.: A sajtó és a diákkérdés 229
Vajda Sándor: Kassák Lajos önéletrajza 231
Molnár József: Koldus halála 234
Szöllós Henrik dr.: A prostitúció 235
Magnus Hirschfeld dr.: A nemi kérdés megoldása az új
Oroszországban 237
Tamás Aladár: Szun-jat-szen 239
Barna Károly: Parasztregények III.: Móricz Zsigmond 243
Révi Dezső: Ibsen Henrik 245
Fábry Zoltán: „A dráma válsága" 247
Keleti Pál: Kultúra és politika 249
Németh Lajos: Kultúrbegubózás vagy harcos kultúrmozgalom . . 251
Ember Ervin: Beteg ház 256
Hasek Jaroslav: A halálraítélt megmentése 257
Tamás Aladár: A kínai forradalom 259
Schönstein Sándor dr.: Az egyke problémái 262
Molnár Farkas: Egyes lakóház 265
Molnár Farkas: Könyv a stuttgarti lakáskiállításról 265
Nemes László: Színházi bemutatók Berlinben 266
Hianszán: Rubintos rizs pereg 268
Kardos Dezső dr.: A német könyvről és könyvszövetségről 269
Kelemen László: Heinrich Zille 70 éves 272
Le Corbusier Saugnier: A szamarak útja és az emberek útja . . . 273
Erg Ágoston: 2400 kalória 275
Barna Károly: Mexikó 277
Haraszti Sándor: Vajdasági magyar irodalom 281
k. o.: Déry Tibor: Énekelnek és meghalnak 283
M. T.: Vita az új líráról a kereskedelmi csarnokban 284
I. k.: Közművelődési munkások kongresszusa 285
Eperjesi János: Magyar film 285
a. a.: Kari Anton Prinz Rohan: Moskau 286
Molnár Farkas: A szem világa 287
b. b.: Alfréd Kerr 288
Kari Frantzl: A proletár szabadgondolkodó-mozgalom és jövője Magyarországon 289
150 évvel ezelőtt halt meg Voltaire. Victor Hugó beszéde 292
Vajda Sándor: Ó, költő 294
Németh Lajos: Kultúra és politika II 295
Az újévi sárkány 300
Tamás Aladár: Osztályharcos munkásoktatás 301
Gergely Sándor: Megjegyzések egy munkás dalosünnepséghez . . 305
Gereblyés László: MTE ünnepség a BEAC-pályán 308
Josef Luitpold Stern: A munkáskultúrmunka racionalizálása . . . 310
Barna Károly: Egyiptom 313
Nemes László: Foszgén 316
Vajda Sándor: Ady mint programm . 321
Fábry Zoltán: Cella levelek 325
Gereblyés László: Munkáskirándulás 326
Tövis Péter: Gyomai Imre: Az új kenyér 327
Theodor Hartwig: Osztályharc az emberért 329
v. s.: Útban Nagyatád felé? 330
Barta Sándor: Az utolsó álmodozó 331
Josef Luitpold Stern: Vagy talán? 337
Frank György: Munkásturisztika 338
Végh Péter: A munkássport 340
Nemes László: Egy lépés balra 343
Arthur Holitscher: A kuli 347
Schönstein Sándor dr.: Upton Sinclair: Mammonart 348
Gereblyés László: Gonosz takarók 351
Németh Lajos: Plechanow halálának 10-ik évfordulóján 353
Vajda Sándor: A német ifjúmunkásmozgalom 357
0. Jenssen: A Csendesóceántól a világpolitikai óceánig 359
Newyork 361
Kassák Lajos: Napok a mi napjaink 362
Fábry Zoltán: Szlovenszkói magyar irodalom 363
Gergely Sándor: llja Grusdew: Maxim Gorkij élete 367
Molnár Farkas: Tárgytalan világ 368

Témakörök

Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem