865.411

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az esztétika története

Szerző
Fordító

Kiadó: Gondolat Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 521 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

Előszó: Esztétika és esztétikatörténet
A viszonyító mérték
Az elmélet történetisége
Elemzés - vagy belamagyarázás és ismertetés?
Társadalmi vagy eszmetörténeti?
Teljesítmény és korillúzió
Osztályérdek és korfeladat
Az esztétika egyenlőtlen fejlődése
Az esztétikai "munkamegosztás"
A marxi-lenini összegzés
Az esztétika kezdetei5
A költészet elleni támadások előrevetik a későbbi viták árnyékát7
Az esztétika mint a kozmológia folyománya10
A püthagoreizmus - első kísérlet egy esztétikai tan megalkotására12
Szofisztika, kriticizmus és görög demokrácia14
Szókratész nézetei a művészetről18
Platón21
A művészet eredete a Prométheuszról szóló mítosz szerint23
A művészet nem több és nem kevesebb tükörnél29
Értelmes és értelmetlen öröm34
A művészet varázsa veszedelmes35
A zene része a léleknek37
Mit értünk "kalosz"-on?41
A szépség lépcsőfokai43
A művészet ugyan silány filozófia, de a filozófia kiváló művészet48
Arisztotelész51
Arisztotelész a művészet eredetét az emberi kézre vezeti vissza53
Genetikai módszer a megismerésre alkalmazva57
A tapasztalat antológiája a művészetben58
A tragédia szerkezete hasonló a tudomány logikájához60
A gyönyörűség különféle haszna és jellege63
Az államférfi és a nevelők művészetéről68
Arisztotelésztől Plotinoszig73
A művészeti érdeklődés fellendülése75
Ciceróban megtaláljuk kora erejét és gyöngéit85
Longinus. Nagy stílust a művész nagysága teremt87
Khrüszosztomosz89
Plotinosz elveti a harmóniát92
A középkor esztétikája97
Kiirtotta-e a középkori szellem az esztétikát?99
Ágoston: A művészet csalása nem igazi csalás103
Ágoston "újpüthagoreizmusa"107
A rútság az esztétikai reagálás hiánya112
Aquinói csak ismételi Ágostont114
Az esztétika és a vallás119
Ágoston okszerűen védelmezi a szépséget123
Reneszánsz (1300-1600)127
Mennyiben jelentette az újjászületés újnak a születését?131
A reneszánsz teljessége és bonyolultsága134
A művész mint filozófus és kritikus139
A költészet mint utánzás143
A szépség mint rejtett természet146
Sidney: A költő tökéletesíti azt, ami van147
Fracastroro és Castelvetro151
A szekularizáció racionalizmust és individualizmust szül154
Dürer a tehetségről156
A tizenhetedik század és a neoklasszicizmus 1750-ig159
Az ész a filozófiában, a szabályok éa művészetben161
A képzelet kettőssége Baconnél163
Descartes és Hobbes164
Le Bossu177
Leibniz; A tudományos világkép korlátozott voltáról180
Spinoza történeti szemlélete183
A tizennyolcadik századi angol iskola185
Az angol esztétika Locke-ból indul ki187
Tetszetős racionalizmus a művészet minden ágában188
Berkeley: "A belső érzékelés fejlődése"194
Hume az indulat és az érzelem két útjáról195
A szépség a káosz legyőzése197
Burke: A szépérzék mint szociális ösztön202
Hogarth: Változatosság az egyformaságban205
Reynolds209
Az esztétikai gondolat fejlődése Olaszországban és Franciaországban a XVIII. század folyamán213
A képzelet bajnokai : Vico és elődei215
Concillac219
Diderot224
A német racionalizmus és az új művészetelmélet231
Baumgarten - az esztétika keresztapja233
Sulzer és Mendelssohn238
Megújult érdeklődés Görögország iránt; Winckelmann240
Lessing: A költészet és a vizuális művészet szférái244
Heinse naturalizmusa és Hamann elmélete az érzékiségről249
Herder251
A német klasszikus esztétika: Kant, Goethe, Humboldt, Schiller257
Kant rendszerének új vonása259
Az esztétikai élvezet érdek nélküli és egyetemes268
A művészet mint erkölcsi szimbólum273
Goethe pozíciójának sajátossága275
Humboldt esztétikája egy része általános antropológiájának282
Schiller, a moralista285
A német romanticizmus295
A romantikus nemzedék radikalizmusa297
A romantikusok szektája és Friedrich Schlegel esztétikai jövendölése301
A romantikus eszmék és szociális programok Angliában és Amerikában311
Ellentétes kiinduló helyzet313
Blake314
Blake dinamizmusa316
Wordsworth316
Coleridge320
Shelley324
Kant325
Carlyle326
Emerson327
Ruskin: Gyakorlati programmal fellépő romantikus330
Mossir: A szocialista lázadása a közönségesség ellen336
Whitman: A másodkézből vett művészet értéktelen338
Az abszolút idealizmus: Fichte, Schelling, Hegel341
Az esztétika a filozófiai fejlődés középpontjában343
A művészetek rendszere Schellingnél347
Hegel a dialektika segítségével összebékíti az ellentéteket349
A művészet legjobb anyaga az emberi alakban megtestesülő isteni352
A romantikus művészet és felbomlása a romantikus iróniában356
A költészet az egyetemes művészet360
A dualista idealizmus: Solger, Schleiermacher, Schopenhauer363
A művészet az irónia segítségével feltárja az eszmei világot; Solger365
Schleiermacher367
Schopenhauer metafizikai paradoxonja371
A társadalom és a művész377
A művészet helye az új társadalomban379
Saint-Simon: A művész a reformátorok triumvirátusában381
Comte és Taine382
Zola: A költő mint kísérletező386
A "l'art pour l'art" irányzata387
A metafizika válsága401
E. T. Vischer modernizálja Hegelt403
Hermann Weisse és Hermann Lotze406
E. von Hartmann és Herbart409
Nietzsche412
Az esztétika a tudomány korában419
Esztétika "alulról"421
Fechner kísérleti módszere424
Darwin és Spencer432
A művész és a kritikus esztétikája434
Bosanquet és Dilthey436
Esztétikai elméletek a huszadik században439
Croce441
Collingwood444
Santayana446
Ernst Cassirer448
Esztétikai plurarizmus a szemantikában452
A pszichoanalitikus szimbólumok453
Az ösztön mint a művész alkotóerejének alapja456
Típusok és temperamentumok457
Herbert Read és Whitehead458
Lewis Mumford460
John Dewey szociálfilozófiájának esztétikai vetülete461
A történeti kutatások és fordítások számának növekedése - kevesebb átfogó rendszer463
Jegyzetek469
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az esztétika története Az esztétika története Az esztétika története

A gerinc kissé elszíneződött, kopottas.

Állapot:
2.500 Ft
1.250 ,-Ft 50
19 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az esztétika története Az esztétika története Az esztétika története

A gerinc és a lapélek kissé elszíneződtek.

Állapot:
2.500 Ft
1.750 ,-Ft 30
26 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az esztétika története Az esztétika története Az esztétika története Az esztétika története

A borító kissé elszíneződött, kopott, a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.500 ,-Ft
38 pont kapható
Kosárba