Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Katholikus szemle 1909. I-II.

XXIII. kötet 1-10. szám

Szerző

Kiadó: Szent-István-Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.104 oldal
Sorozatcím: Katholikus Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Értekező cikkek, elbeszélések
Bernhard Zsidmond: Elvi ellentétek a modern és a katholikus tudomány között
A Szent-Ferenc-Rend keletkezése
Ujabb regényeink
Csapó Mária: A hercegasszony folyója
Dr. Császár József: Prisca
Fieber Henrik: Modernség problémája a keresztény művészetben
Folyóiratok szemléje
Gazdag Lajos: Az önkényuralom és a Tóth Kálmán Bolond Miskája
Dr. Giesswein Sándor: Kereszténység és rabszolgaság
Gróf Zichy Nándor és a Szent-István Társulat
Dr. Herczegh Mihály: Nemzeti szocializmus
Hajós Szaniszló: A modern ember Isten nyomain
Jablonkay Gábor: Jézus társaságának első érintkezései Magyarországgal
Kertész Kálmán: Széljegyzetek régi könyvekből
Kincs István: Sóbálványok
Dr. Krüger Aladár: Keresztény szociológia a büntetőjogban
Dr. Madarász Flóris: Sipulusz
Gárdonyi Géza
Gróf Mailáth Gusztáv Károly: Elnöki megnyitó beszéd
A kötött sapka regénye
Dr. Mázy Engelbert: A modern pedagógia útjain
Miklóssy István: történelmi ferdítések
Dr. Molnár István: Az új gazdasági népiskola tervéhez
Dr. Némethy Gyula: Modernség problémája a keresztény művészetben
Pámer László: A remeteélet az egyházban, különösen hazánk földjén
Pogány Kázmér: A királyné kincses ládikója
Dr. Polgár Iván: Boszniai vasutunk iránya
Prohászka Ottokár: A katholikus patronázs
Dr. Radványi Teofil: A szinpad
Sörös Pongrác: Montecassino és magyar vonatkozásai
Szegh Dezső: Szerbia igényei és a keleti válság
Székely Károly: Természettudományi szemle
Szémán István: Láthatatlan város
Tarczai György: A sólyomkirály
Turi Béla: Az anyakönyv aláirásának megtagadása
Városy Gyula: Elnöki megnyitó beszéd
Téli műkiállítások
Költemények
Auer István: Dalaimból
Bán Aladár: A finn-ugor népek dalaiból
Erdősi Károly: Öröm ének, zenéje Kontor Elektől
Harsányi Lajos: Jézus a tengeren
Emmanuel. Madonna
Hortobágyi József: Hárfahangok
Kiss Menyhért: Boldogok, akik sírnak
Történet
Ének
Solus
Kőrösi Albin: A megfeszített Jézushoz. Katalán eredetiből
Patyi Gyula: Kisértésben
Patyi István: Ha szivem... Égi imádság
Sik Sándor: Alvó erők
A wartburgi dalnokverseny
Dal a tornyos házról
Szepessy László: Liliomok lilioma - Ave Maria
Májusfa
Rákócziné szerenádja
Sziklay János: Az utolsó lantos
Vértesy Gyula: Igazi koldus
Az Ombla völgye
Zoltán Vilmos: A "Canzoniere"-ből
Sully Prudhomme költeményeiből
Könyvismertetések és birálatok
Dr. Zubriczky Aladár: A budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája
Ábrányiné Katona Klementin: Négy lirikus és egyebek
A katholikus nő feladata a hithirdetőkkel szemben
Dr. Bagyary Simon: Alexander Bernát: Művészet
Dr. Dőry Ferenc: A pannonhalmi Szent Benedek-rend története
Bangha Béla: Jellemrajzok a kath. egyház életéből
Dr. Schütz Antal: Baruzi: Leibniz
Lukácsy István: Berzeviczy Albert: A Cinquecento festészete
Beatrix királyné
Dr. Lukcsics József: Békefi remig: A pécsi egyetem
Bokor Malvin: B. Büttner Lina: Az ősi földért
Dr. Zubriczky Aladár: conget: Le seus catholique
Családi regénytár újabb kötetei
Bangha Béla: Dahlmann: Indische Fahrten
Dr. Madarász István: Dennert: die Weltanschanung des modernen Naturforschers
De Sausurre Cézárnak törökországi levelei
Divald Kornél: Magyarország csúcsiveskori szárnyasoltárai
Donat: Die Freiheit der Wissenschaft
Dr. Zubriczky Aladár: Dudek: Származástan és világnézet
Dr. Zubriczky Aladár: Dufourcq: Époque syncrétiste
Éber László: Művészettörténelmi olvasmányok
Karácsonyi János: Egyháztörténelmi emlékek
Fehér Gyula: Egri népkönyvtár
Dr. Schütz Antal: Eber János: Az erkölcsi nevelés problémája
Dr. Láng Ince: Emil Nikel: Geschichte der kath. Kirchenmusik
Dr. Giesswein Sándor: Engel Zsigmond: A gyermekvédelem bölcselete
Dr. Platz Bonifác: Estrade-Horváth: A lourdesi jelenések
Dr. Zubriczky Aladár: Foerster-Schütz: A nemi élet etikája és pedagógiája
Dr. Csepela Lajos: Garriguet: Prét, intérét, usure
Dr. Saly László: Régime de la propriété
Dr. Lukcsics József: Gombos Ferenc: Középkori krónikások
Gracchus: tört szárnyakkal fölfelé
Reviczky Aladár: Gramantik Lőrinc: Lelki kincstár
Bangha Béla: 1. Guide social. 2. Vermeersch: Manuel social
Dr. Csepela Lajos: Guyan-Rudas: A vallás szociológiája
Gálos Rezső: Gyulay Pál: Kritikai dolgozatok
Dr. Jehlicska Ferenc: Hanauer A. István: A kölcsönös igazságosság a kath. erkölcstanban
Reviczky Aladár: Hám Antal: Ifjú szentek élete
Harsányi Lajos: Az élet muzsikája
Dedek Cr. Lajos: Horn: Une niéce de Sainte Elisabeth
Dr. Kőszeghy Mihály: Hubert Lipót: A napkeleti bölcsek
Dr. Madarász Flóris: Huttkay Lipt: tárkányi élete
Némethy Erdő: Jehlicska: Pikler belátásos elmélete
Wiblitzhauser Ödön: Jörgensen: J. K. Huysmans
Bán Aladár: Kálmán Károly: Dávid király Zsoltárkönyve
Schütz Antal: Karenovics József: Erkölcsi nevelés
Kudora János: Keményffy K. Dániel: Vaszary Kolos hercegprimás beszédei
Dr. Zubriczky Aladár: Keppler: Mehr Freude
Kerer: Adjatok nagy gondolatokat!
Dr. Tauber Sándor: Kérészy Zoltán: A Ne Temere dekrétum
Takács Gedeon: Kiss István: A pápai plébánia története
Lelki tükör
Lőrinczy György: A rétek lelke
Tóth László: Lukcsics József: Középkori pápai adókönyvek
Malonyai Dezső: A magyar nép művészete
Dr. Mázy Engelbert: Mikoss: Ethische Erzichung und Selbsterziehung
Dr. Giesswein Sándor: Mohl Adolf: Tata plébánia története
Dr. Hanauer Istávn: Mohl Antal: Jézus szentséges szivének szentelt élet
Dr. Jehlicska Ferenc: Mutz: Dhristliche Aszetik
Nagy-Mattyasovszky: A lelki élet könyve
Dr. Platz Bonifác: Nietzsche: Im-igyen szóla Zarathustra
Dr. Tauber Sándor: Notter Antal: eljegyzés és házasságkötés a Ne temere dekrétum szerint
Dr. Zubriczky Aladár: Pesch: 1. Praelectiones dogmaticae. 2. Theologische zeitfragen
Dr. Rott Nánndor: Pécsi: Cursus brevis philosophiae
Pisapia: s. Emerico d' Ungharia
Dr. Tauber Sándor: Sadoc Szabó: Ehrhard's Schrift "Katholisches Christentum u. moderne kultur"
Dr. Zubriczky Aladár: Sertillanges: Art et apologétique
Dr. Jehlicska Ferenc: Schindler: Die sociale Frage
Dr. Brinzeu Miklós: 1. Slavorum litterae theologicae. 2. Acta conventus Velehradensis
Strowsky: Saint Francois de Sales
Dr. Csepela Lajos: Szeberényi Lajos: A parasztkérdés
Dr. Zubriczky Aladár: Szent-István-Társulat hitvédelmi füzetei
Wohlmuth Ernő: Szent-István-Társulat pártoló tagsága
Dr. Hübner Emil: Szentkláray Jenő: Mercy Claudius Florimund kormányzata a temesi bánságban
Szepessy László: Liliomok lilioma
Dr. Kmoskó Mihály: Székely István: A bibliakritika főkérdései
Dr. Réthei Prikkel Márián: Szily Kálmán:A magyar nyelvujítás szótára
Schöner Ferenc: Szitnyai Elek: Ész és szív
Prohászka Ottokár: Sztáray Irma grófnő: Erzsébet királyné kiséretében
Szuszai Antal: A jellem útja
Dr. Szeghy Ernő: Tureau-Dangin: Le catolicisme en Angleterre
Vargha Damján: Kis Jézusom örömöm
Dr. Lukcsics József: Veress Endre: monumenta vaticana Hungariae: Veress Endre
Vértesy Gyula: Az élet
Lukácsy Istávn: Vojnich Oszkár: A Csendes Oceán szigetvilága
Dr. Rott Nándor: Wense: Die Liebe bis ans Ende
Wohlmuth Ernő: Tanítók Évkönyve
Dr. Zubriczky Aladár: Zimmermann: Ohne grenzen und enden
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem