Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Katolikus költőink antológiája

A Megváltó halálának 1900 éves jubileumára

Szerző

Kiadó: »Dom« Katolikus Könyvek Kiadóhivatala
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott gerincű kiadói vászonkötés
Oldalszám: 222 oldal
Sorozatcím: "Dom" katolikus könyvek
Kötetszám: 4
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: II. javított kiadás. A Megváltó halálának 1900-ik szent-évi fordulójára megjelent díszkiadás.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Ugy érezzük, ennek az előszónak első sorban az a feladata, hogy megmagyarázza, miért szedjük külön csoportba a ma magyar költészetéből a katolikus költők termését, és talán még inkább azt, hogy mi... Tovább

Előszó

Ugy érezzük, ennek az előszónak első sorban az a feladata, hogy megmagyarázza, miért szedjük külön csoportba a ma magyar költészetéből a katolikus költők termését, és talán még inkább azt, hogy mi vezetett bennünket maguknak a katolikus költőknek a kiválogatásában.
Nyilvánvaló, hogy a katolicitás fogalma nem merül ki bizonyos törvények megtartásában; nem is áhitatgyakorlatok közössége, istentiszteleti szertartások egyezése, sőt még csak nem is a pápa főségének elismerése teszi a katolicizmust. A katolicizmus ennél sokkal több: mindent felölelő egységes világfelfogás.
P. Lippert, a mai Németország katolikus bölcselői közül a legmélyebbrelátók egyike, a katolikus ember jellegzetes vonásai között elsőnek azt állapitja meg, hogy annak szemében a valóság, amelyben él, gondolkozásától, elképzelésétől független, objektív valóság. Nem képzeletünk, érzésünk, vágyaink vagy álmaink alkotása, hanem valóság, amely rajtunk kivül, fölöttünk van, ami előttünk is megvolt, tehát valami Nem-Én, az Énnel szemben álló konkrétum. Mivel a katolikus ember hisz a valóság objektivitásában, vallja is a lét fensőbbségét, primátusát a gondolkodás felett. Ennek megértéséből fakad alázata a Nem-Énnel szemben, amely nélküle és előtte is megvolt és megvan, és ebből ered a magát készségesen alávető függés a nálánál magasabban levő, uralkodó, kérlelhetetlen és hajthatatlan Nem-Éntől, Istentől. Az Énnek és Nem-Énnek ez a viszonya nem mesterségesen alkotott ideológia, nem úgynevezett vallásos érzések reflexe, hanem az objektív valóság létének természetes, intuitív, naiv felismerése. Vissza

Tartalom

Előszó 5
Anka János: Az élet énnekem nagy kincset adott 9
Aradi Zsolt: Köd 11
Auer István: Notturno 12
Bán Aladár: Nagypénteken 13
Berda József: Harmadik osztály 14
„ „ Roráté 15
Szamolányi Gyula: Karácsonyi szonett - 16
Dezsényi Béla: Műteremben 17
Dobay Olga: Jákob kútjánál 18
Dobrovich Ágoston: Bűnbánat 21
Fehér Tibor: Örök bú 22
Finta Sándor: A pap fohászkodása mise előtt 23
„ „ Áldozati ének 25
Gáspár Jenő: Piano 26
„ „ Gyónás 27
„ „ Don Juan utolsó pohara 28
Gyula diák: A fiú - 29
Harangi László: Karácsonykor a 33
„ „ Imádság 34
Harsányi Lajos: Kiáltás az őrségen 35
„ „ Chopin G-moll balladája 36
„ „ Az öröm piros meséi , 37
„ „ Imádkozz értem 38
„ „ Magyarok a Tiszánál 39
„ ,, Falun ilyen a halál 40
„ „ A paraszt ősszel 41
„ „ Öreg magyar 42
Havas István: Anyáin halála 43
„ „ A harangozó 45
Hevesi M. Angelica: Lótoszevők 46
Horváth Béla: Tán Isten ujja 47
„ „ Minden mozdulatban 48
„ „ Őszi pasztell 49
Ijjas Antal: Beatrice 50
„ „ Ifjú leányok útja 51
Jánossy Béla: Álarcos bálon 53
„ „ Hódolat a betűnek 55
Juhász Gyula: Falusi harang verse 57
„ „ Ballada 58
„ „ A hegyi beszéd 59
„ „ Imitatio Christi 60
„ „ Credo 61
Klement Ilonka: Ne sírjunk rajta 62
Kocsis László: Gáspár 63
„ „ Lavabo 65
Környey Paula: Kísértés hegyén 66
Kövér Erzsébet: Perelj Uram velem 67
„ „ Lótuszok 68
Krüzselyi Erzsébet: Sorsosaimnak 69
Lendvai István: Hold Fehérvár felett 70
„ „ Magamon túl 73
„ „ Hála a mosolyokért 74
„ „ Salviati Madonnája 76
Liszt Nándor: Csillagos ég 78
„ „ Gyerekszem 80
Lovich Ilona: Fiam keze 82
„ „ Szent Imréhez szólnak 83
Magasi Artúr: Sakkfigurák 84
Majthényi György: Harmonikaszó .-86
Magyar Bálint: Csak a harangjáték .. .87
Mécs László: Szabó Pista anyja 91
„ „ Vigyázz-állásban 92
„ „ Üveglegenda 94
„ „ Hajnali harangszó 95
„ „ A vakság dicsérete 97
„ „ A tenger fekete és mély marad 99
Mentes Mihály: Szabad-e, lehet-e? 100
Kell „..102
Mihály László: Költő higyj! 103
Miklós Jenő: Nyárfazúgás 104
Móra László: Istenhez utazóban 106
„ „ A kenyér ünnepén.,107
Nagy Miklós: Alkonyodóban 108
„ „ Kolomp a templomban 109
„ „ Összefolyt folyók 110
Németh István: Miért kerestél? 112
„ „ Egyszerű sorok 114
„ így jó? 116
Németh János: Egynémely régi emlék 118
Ölbey Irén: A catalaunumi harc után 120
Ölvedi László: Biblia 121
„ „ Az Isten felé 123
„ „ Könyörgés a fájdalomért 124
ősz Iván: Az ódon boltos álma 125
Pakocs Károly: Esti imádságom 127
„ „ Jairus leányai 128
„ „ Új egyiptomi jelenet 130
Palasovszky Béla: Kisasszonynapja 132
Pál Ödön: A Golgota előtt 134
„ Otthon 136
Pável Ágoston: Szegények hulló könnyeit 137
Pohárnok Jenő: Elmegyünk 140
Rédey Tivadar: Domine 147
Rónay György: Koldus az uccán 148
Rozman József: Keresztes vitézek 149
„ „ Bánatos szonett 150
„ „ A szent - 151
Sajó Sándor: Mária keserve 152
„ „ Keresztfához megyek 154
„ „ Éj a szabadban 158
„ „ Hajnal és Alkony 158
„ „ Ragyog a csillag fönt az égen 160
Sándor Dénes: Lukács 24, 29 161
Sárközi György: Genezis 162
„ Angyalok harca 164
Sík Sándor: Mennyegzős ének 165
v „ Harangvirág 166
„ „ Gyerekek az uccán 167
„ „ Búzavirág 168
Áldás 168
„ „ Miserere 182
„ „ Ribiszke 187
Simándi Béla: Nagyszombat 189
Szalay Mátyás: Ki nevet akkor? 190
Szemlér Ferenc: Megnyugvás - 193
„ „ Megáldom a betűket 194
Székely László: Imádság szegénységért 195
Gépek 196
„ „ Mint az útszéli fák 198
Sziklay János: Az arácsi völgyben - 199
Szuhai Antal: Mikor az est leszáll - 200
Takács Erzsi: Zsoltár - 201
Takáts István: Halál 202
Tóth László: Szürke szonett 204
Tordai Ányos: Jézuska farag 205
Turchányi István: Árvaság 207
Városi István: A szécsényi zárdában 208
„ „ Csak gyorsan, gyorsan 209
„ ,, Rímek a Marsról 210
Walter Gyula: Májusi áldás a világnak 213
„ „ Izen a béke 214
„ „ A harang beszél 215
Wlassics Gyula: Az ég 217
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem