A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Démonikus és szakrális világok határán

Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára

Előszó

Köszöntő
A második világháború után munkába állt néprajzkutató nemzedék tagjai számban növekedve, céljaikat és módszereiket az elődeikhez képest kibővítve és átalakítva végezték kutatásaikat.... Tovább

Tartalom

ifj. KODOLÁNYI János: Köszöntő 13
I. Mitikus témák: földistenről, sámánokról, mitikus hősökről 23
VARGYAS Gábor: Yiang Su: a brú földisten 25
KATONA Imre: Kísérlet a vallási alapfogalmak meghatározására 39
(A mana hit afrikai alakváltozatai)
HOPPÁL Mihály: Sámánizmus és animizmus 47
URAY-KŐHALMI Katalin: A jó nővér, a rossz nővér és a fehér nyúl 63
NAGY Zoltán: A jávorszarvas - egy hanti áldozati tárgy ürügyén 73
II. Jóslatok, álmok, hiedelmek: boszorkányokról, szépasszonyokról, ördögökről 93
SÁRKÁNY Mihály: „Igaz" történetek kikuju boszorkányokról 95
KLANICZAY Gábor: A rontás- és gyógyításelbeszélések struktúrája: maleficium és csoda 103
TÓTH G. Péter: „Jol tudom az én testemet a tüz emészti meg, de már én arról nem tehetek. " Három történet egy 18. századi boszorkányról a bírósági eljárás tükrében 121
ERDÉSZ Sándor: Boszorkány a nyírségi néphagyományban 163
GRYNAEUS Tamás: Szépasszonyok és tudósok Dávodon 189
FRAZON Zsófia: Az ördög alakja és az ördögszövetség motívuma a magyarországi boszorkányperekben és a hiedelemmondákban 205
TARI Lujza: Zene és hiedelem 231
SZILÁGYI Miklós: Néphitadatközlők - manapság. Kisújszállási példák 263
PALÁDI-KOVÁCS Attila Adatok a régi Torna megye népi hitvilágához 279
KESZEG Vilmos A hiedelemmondák morfológiai elemzésének néhány tanulsága 295
Annamária LAMMEL: Látni ami nem létezik: néphit és percepció 311
CSONKA-TAKÁCS Eszter: Elváltás a magyar néphitben 321
DEMÉNY István Pál: A darázs lenyelése 333
GÖRÖG Veronika: Predesztináció és álom a mesében 345
SZEMERKENYI Ágnes: "A' Rózsának is mindenkor szomszédgya a' tövis" 363
BENEDEK Katalin Mesei motívumok rendszere. A novellamesék sajátosságai 373
LANDGRAF Ildikó Két műfaj határán. Fogalomhasználat és rendszerezési kérdések a magyar mondakutatásban 407
III. Szentkultusz, vallásos szokások és hiedelmek összefüggései
LOVÁSZ Irén: A szakrális kommunikáció elméletéhez 419
KÜLLŐS Imola: Egy református parasztpróféta Mária-látomásai 441
KRIZA Ildikó: Erdélyi szombatos énekek 455
BARNA Gábor: Remeték a XVIII. századi egri egyházmegyében 467
SÁNDOR Ildikó: Búcsújárás és engesztelés a homokkomáromi kegy helyen. Adatok egy szent hely kontinuitásának és megújulásának kérdéséhez 477
L. IMRE Mária: „Szent Bálint, gyógyítója lelki és testi szükségeknek" (Adatok dél-dunántúli kultuszához és ikonográfiájához) 487
SZIGETI Jenő: Skaricza Máté. Szegedi Kis István életrajzának egyik vallásnéprajzi motívuma 501
TÁTRAI Zsuzsa: Szt. Erzsébet legendája és a pünkösdölés 507
IV. Ünnepek, hétköznapok, közösségi autonómiák, egyéni törekvések, a gyakorlat és az írásbafoglalt jogszabályok tükrében 519
KRISTÓF Ildikó: „Rendeld el házadat, mert meghalsz." A végrendelet készítés normái és formái a 16-17. századi magyarországi falvakban és mezővárosokban 521
ÉGETŐ Melinda: Írott és íratlan törvény nyugat-dunántúli szőlőhegyek életében a 17-18. században 557
ZENTAI Tünde: A lakáskultúra emlékei a boszorkányperekben 574
JÁVOR Kata: Mai falusi folyamatok. A paraszti kultúra felbomlásának dinamikája 583
FLÓRIÁN Mária: „Ruha teszi az embert" 597
NAGY Ilona: Esettanulmány az ajándékozás antropológiájához: az ötvenévesek megajándékozása 607
SZACSVAY Éva: Karácsom-ünnep változásai 617
GYÖRGYI Erzsébet: Apor Péter kultúrája és a „náj módi" 625
ANGYAL Katalin: Pécs Éva munkainak bibliográfiája 1958-1999 631
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem