A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Veszprém megye irodalmi hagyományai

Szerző

Kiadó: Veszprém Megyei Könyvtár
Kiadás helye: Veszprém
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 339 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrált.

Előszó

Adhat-e egy-egy jól körülhatárolható tájegység sajátosan megkülönböztető értéket a kultúrának? S ezen belül az irodalomnak? Ne menjünk túl messzire a bizonyító példáért, a legnagyobbak egyéni... Tovább

Tartalom

Simon István: Egy hasznos könyv elé5
Az olvasóhoz7
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY
KÖZÉPKORI EMLÉKEK
Szent István Nagyobb legendájából11
Anonymus: Veszprém megvétele11
Limogesi János: Gondolataiból12
Kézai Simon: Gesta Hungarorum13
Képes Krónika13
Bondini Antonio: A veszprémi bazilikáról14
Szent Margit legendája14
Frater M.: A Czech-kódex zárószava15
Szabadkai Mihály: Ének Boriszló Péter veszedelméről15
Karthauzi Névtelen: Érdy-Kódex16
Csáti Demeter: Ének Pannónia megvételéről17
Oláh Miklós: Hungária17
TÖRÖKELLENES HARCOK - KURUCKOR
Tinódi Sebestyén: Budai Ali basa históriája18
Martonfalvay Imre: Szolgálatjárul rövidedőn való emléközet20
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem22
Vajtai Márton: Veszprémi hajdú levele palotai töröknek24
Tóti Lengyel Gáspár: Panaszos levél Zala vármegyének26
Kocsi Csergő Bálint: Kősziklán épült ház ostroma27
Bátorkeszi István: Rab prédikátor Trigyentum várának tömlöcében29
Ács Mihály: Vitézlő Semptei Ferenc halotti éneke29
Ismeretlen: Jajszó, melyben édes hazánk romlását siratja egy poéta30
Szentsei György: Vigasztalj meg, kegyes Isten31
Szentsei György: Bakonyi bújdosók éneke32
Tolvaj Ferenc Históriás éneke33
Ismeretlen: Veszprém vára33
A FELVILÁGOSODÁS KORA - HARCOK A NYELVÚJÍTÁS KÖRÜL
Ányos Pál: Barcsay Kapitánynak35
Ányos Pál: Faiszi Ányos Jánosnak36
Ányos Pál: Két jó barátomnak a Bakonyba37
Batsányi János: Ányos38
Batsányi János: Előszó Ányos Pál munkáihoz38
Kazinczy Ferenc: Úti levelek - Füred39
Péteri Takács József: A magyarországi írók munkáinak könnyebb kinyomtatását tárgyazó gondolatok41
Baróti Szabó Dávid: Látván a gályát41
Péteri Takács József: Az idő nagy hatalmának43
Batsányi János: A keszthelyi hajóra43
Kis János: Emlékezései életéből44
Kis János: A Balaton melléke46
Csokonai Vitéz Mihály: A Lilla első dala prózában47
Csokonai Vitéz Mihály: Gróf Erdődyné ő nagyságához48
Csokonai Vitéz Mihály: Kinizsi Pál hamvai19
Csokonai Vitéz Mihály - Festetics György: Levelek50
Kisfaludy Sándor: A kesergő szerelem53
Pápay Sámuel: Észrevételek a magyar nyelvnek a polgári igazgatásra és törvénykezésre való alkalmaztatásától54
Pápay Sámuel: A magyar literatura esmérete55
Édes Gergely: Tüskevár felől a franciák jővén, vigasztalás56
Somogyi Gedeon: Mondolat57
Kazinczy Ferenc: Levél Szentmiklóssy Alajosnak60
Kazinczy Ferenc: Levél Berzsenyi Dánielhez61
Kazinczy Ferenc: Levél Szentgyörgyi Józsefhez62
Berzsenyi Dániel: Levél Kazincy Ferenchez63
Rumy Károly György: A Mondolat és a Felelet63
Kazinczy Ferenc: Levél Berzsenyi Dánielhez65
Somogyi Gedeon: Értekezés a Magyar Verselés módjáról és Fordittásokról65
Szemere Pál: A Mondolat vita tanulságai66
Pázmándi Horváth Endre: Zirc emlékezete67
Édes Gergely: A falukon nincs írott törvény68
Kerekes Ferenc: A Ludas Matyi egy példányába, gróf Festetics Györgynek69
Berzsenyi Dániel: Levél Festetics Györgynek70
Festetics György: Levél Berzsenyi Dánielnek70
Pálóczi Horváth Ádám: A földművelő Varro71
Berzsenyi Dániel: Levél Kazinczy Ferenchez72
Kazinczy Ferenc: Levél Berzsenyi Dánielnek73
Kisfaludy Sándor: A Keszthelyi Helikon73
Berzsenyi Dániel: Levél Festetics Györgynek74
Ruszek József-Ásgóth János: Helikon75
Pálóczi Horváth Ádám: Búcsú a Helikontól75
Kazinczy Ferenc: Levél gr. Mailáth Jánosnak76
REFORMKOR
Táncsics Mihály: Életpályám77
Kisfaludy Sándor: Kérvény Zala vármegyéhez a balatonfüredi színház ügyében80
Kisfaludy Sándor: Prológus a füredi játékszínnek megnyitásánál81
Kisfaludy Sándor: Eredeti magyar játékszín83
Vörösmarty Mihály: A füredi szívhalászat83
Sobri Jóska nótája84
Milfajt Ferkó nótája85
Kisétálok Bakonyerdő aljára85
Petőfi Sándor: Levél Szeberényi Lajosnak86
Tarczy Lajos: A Tavasz c. zsebkönyv előszava88
Jókai Mór: Tarczy Lajos89
Jókai Mór: Az első arany90
Eötvös Károly: Tarczy Lajos91
Vachott Sándor: Balaton vidékén92
Kossuth Lajos: Balatonfüred júliusban94
Vajda Péter: Búcsú az apai laktúl95
Széchenyi István: Balatoni gőzhajózás96
Molnár György: Vendégjáték Pápán, 1847-ben97
Garay János: Balatonfüred99
Garay János: A "Balatoni kagylók"-ból99
Garay János: Gróf Széchenyi és a Balaton100
Bozzai Pál: Kelet könyvei100
Noszlopy nótája101
AZ ÖNKÉNYURALOM ÉS KIEGYEZÉS KORA
Bozzai Pál: Katonasorban idegen földön102
Eötvös Károly: Vörösmarty130
Váli Mari: Jókai pápai látogatása 1857-ben104
Jókai Mór: A magyar Tempe-völgy105
Jókai Mór: A befagyott Balaton. Napfelkelte106
Jókai Mór: Várpalota107
Thaly Kálmán: Német sas vert fészket109
Jókai Mór: Levél Pápára109
Herman Ottó: A magyar halászember110
Kozma Andor: A kárthágói harangok111
Eötvös Károly: A Bakony113
Eötvös Károly: Gyulai Pál úr115
Eötvös Károly: A Gyulaffy-lányok virágoskertje117
Eötvös Károly: Milyen felekezethez tartozik a hullám és a napsugár?118
KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
Szigeti József: Május elsejére120
Krúdy Gyula: A betyárok országútján121
Sebestyén Gyula: Emlékünnep123
Erdélyi József: Pápai csend124
Erdélyi József: Dal a Bakony alján126
Kosztolányi Dezső: Milyen sötét - sötét a Balaton126
Krúdy Gyula: Útinaplómból126
Móricz Zsigmond: Levél Gellért Oszkárhoz128
Szabó Desző: Sümegen129
Németh László: Krónikák - 1941. Pápa133
Radnóti Miklós: Razglednicák134
A SZOCIALISTA ÉPÍTÉS ÚTJÁN
Nagy László: Katonalovak135
Nagy László: Itt még az Isten is nyomorult136
Szabó Lőrinc: Tihany137
Takáts Gyula: Bakonyi vers137
Takáts Gyula: Mézöntő 139
Jankovich Ferenc: Csata-táj140
Szabó Lőrinc: Kisőrsi nádas141
Simon István: Szélső házak143
Illyés Gyula: Batsányi emlékének143
Juhász Ferenc: Rezi bordal143
Nagy László: A Bakony145
Bernáth Aurél: A herceg zászlaja146
Bernáth Aurél: Hableány147
Simon István: A bakancs148
Illyés Gyula: Látogatók149
Tatay Sándor: A hegy lakói150
Tatay Sándor: A hegy hetedik angyala151
Németh László: Mi köt a Balatonhoz?152
Simon István: Éjjel a présházban154
Keresztury Dezső: Balaton155
Illyés Gyula: Vitorlások156
Illyés Gyula: Bevezető a Balatonhoz157
Illyés Gyula: Fák alatt159
Németh László: Veszprémi példa159
Nagy László: Ha döng a föld162
Nagy László: Emlékezés szülőföldemről164
Simon István: Vallomás a falumról - vagyis egy út kezdetéről164
Déry Tibor: Jegyzet a Balatonról167
Thiery Árpád: A füredi ház168
Salvatore Quasimodo: A Balaton partjáról169
Illyés Gyula: A költő felel170
ÍRÓI ÉLETRAJZOK173
MUTATÓK294
Helységek mutatója297
Névmutató298
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Veszprém megye irodalmi hagyományai Veszprém megye irodalmi hagyományai Veszprém megye irodalmi hagyományai Veszprém megye irodalmi hagyományai Veszprém megye irodalmi hagyományai Veszprém megye irodalmi hagyományai Veszprém megye irodalmi hagyományai

A gerinc enyhén elszíneződött.

Állapot:
1.680 Ft
1.170,-Ft 30
8 pont kapható
Kosárba
30% garantált kedvezmény!