Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kazinczy Ferenc összes költeményei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Balassi Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 457 oldal
Sorozatcím: Régi Magyar Költők Tára - XVIII. század
Kötetszám: 2
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-506-167-6

Fülszöveg

Kazinczyt elsősorban nem költőként tartja számon az irodalmi köztudat: versei közül még a művelt olvasónak is legfeljebb néhány epigramma címe jut eszébe. A nyelvújítási harc elindítója azonban a maga részéről a költészet művelését tartotta a legmagasabb rendű szellemi tevékenységnek, s önmagát is elsősorban költőnek tekintette.
Gergye László kritikai kiadásában teszi közzé Kazinczy verseit. A sajtó alá rendező a mai textológiai elveket követi, a versek sorrendjében a költő elképzeléséhez igazodva.

Tartalom

Bevezetés
Kazinczy költészete13
Kiadástörténeti előzmények15
A jelen kiadás profiljáról és szövegforrásairól15
Kronológiai problémák16
A kötet szerkezete és tartalma18
A szövegközlés elvei20
Kazinczy, a Grádiák költője22
Bibliográfia37
Költemények
Ódák és dalok43
Az áldozó43
A tanítvány43
A kakukhoz44
A tavaszhoz45
Az est-hajnalhoz45
Bor mellett46
Zellihez47
A Margit-szigetén. 1800. július '30d47
A kötés' napja48
Az én boldogítóm48
Az Ő képe49
Fény és homály49
Szirmay Jánoshoz50
A sajka50
A Sonett' Múzája51
Minnyihez51
Új láncz52
Gátlások52
Esős nap52
[Édes kín]53
Belli emlékkönyvébe53
A tisztúlás' innepe. Az Ungnál. 886. eszt.53
A nagy napon56
Tusakodás57
Hit' szava58
Vegyes költemények59
A bűnösök59
A lengeséghez62
A Nagyság' és Szépség' diadalma63
A boldog alkony64
Vajda-Hunyad65
Dédácson, Hunyad Várm.[egyében]65
Branyicskán, Hunyadban65
Szent-Mihály, Szabolcsban66
Az Inn' hátán. 1800.66
Sírvers Fáy Györgynek a György és Puky Borbála fijának. 1831.66
[Születésem' ötvenegyedik napján]66
Gibárt és Irma67
Külömbségek69
Prológ Estellhez70
Szemere Krisztinának Stammbuchjába70
Szemere Theresinak, 1808.70
Intés (Mit mond felőled...)71
Impromtü helytartói consil.[iarius] Vay József úrra71
Édességekre71
Prof.[essor] Vályi-Nagy Ferencz Úrhoz Patakra74
Eggy kis kör kívánságára78
[Tisztválasztás után]80
[A német fiú]80
Amade után. 30. aug. 1827.81
Keresztes Bálint82
[Búcsú Erdélytől]84
[Feleségemhez]84
[Széphalom]84
[A Jenny barátjának és az enyémnek]85
Báró Prónay Ágnes kis asszonynak emlékeztető könyvébe85
Gróf Wass Sámuel emlékezetkövére85
[J...nyi Farkas halálára]85
[Szemere István alispán névnapján]86
[Szemere István és Szögyény Ferenc alispánokra]87
Septemvir Szilassy József Úrnak87
B.[áró] Molonyai János Úrnak. I-IV.87
Gróf Mailáth Antalnak. I-II.88
Klobusiczky Mathild és Gosztonyi Magdalena89
Barthos Mukinak90
[Barcsay Ábrahámra]93
[Prächtiges Essen, die Frösch]93
Görögös epigrammák94
Az epigramma94
Psyche, a lepével, Canovától94
Ninon' képénél94
Antinousz94
Venus Callipygos94
Madonna. Carlo Dolcétól95
Laokoon95
Lucrétia95
Ferenczy' Graphídionára95
Io és Jupiter. Correggiótól95
Ámor az oroszlánon96
Hébéhez96
Ídához96
Apollon96
Heliodorához96
Az özvegy96
Eggy ferdőben97
Vay József' képénél97
Biharnak két nagyja97
Nagy-Mihály, Zemplényben97
Negyedik gyermekem' születésekor97
Mezei virágok97
Vád és béke99
A szép házi kör100
A váradi ferdőben100
Gróf Draskovics János, az ezredes100
Gróf Ráday Erzsi100
Eggy gyermek' sírkövére100
Pászthory' sírjén101
Báró Wesselényi Miklós101
Ürményi József, az ország-bírája101
Astyanax101
Spissich101
Az erdő102
Könyörgés102
A lepe102
Themistoclesz102
Szem és szív102
Mi fáj?102
Koptuszi intés103
Külömbségek103
Az egri bibliothekára103
Tyrólban103
Kant és Homér103
Férfilélek104
Rákoson, Pest mellett104
Vígasztalás104
A pataki vár' erkélyén104
Hőseink a Kenyérmezején104
Thermopylae104
Leonídasz105
[Phigie' halálára]105
[Az ál-nagy]105
[Emberi nagyság]105
[Állhatatosság]105
Férfi-szerelem105
Kuffstein, 1800. Martziusban105
[Az érdem]106
[A teremtés ura]106
[Szép tévedés]106
Az ivó106
Geadelter Gelehrter106
Chapeau-bas106
Tövisek és virágok107
Herculeszhez107
Az Olvasóhoz107
A nagy titok108
A kész Írók108
Soloecismusz108
Synizesisz108
A vak108
A nehéznyelvű108
Orthoepia109
Az Igazságkereső109
Correcito109
Írói érdem109
Szokott és szokatlan109
A Neo- és Palaeologusz110
Eggy Fecsegőhöz110
Fonákság110
Pirító javallás110
Fenntebb stylus110
Arbuscula110
Prózai s Poetai szóllás111
A két Természet111
Lukai111
A szarvas Idióta111
A Pedánt111
Az Avatlan112
Az Iskola' törvényei112
Purismusz112
A Szép és a Jó112
A legfőbb leczke113
A békák113
Kocczantyúsi117
A Disztichon' feltalálása117
Himfy (DAYKA. Tűzbe felét!...)117
Ráday117
Fábchich118
Péczeli118
Báróczy119
Baróti Szabó119
Sylvester120
Kis és Berzsenyi121
A Lúdhattyú122
Epigrammai morál122
Az én sugallóm123
Virágok és gyomok124
Az új címre124
A nyelvrontók124
A tusázó124
Pór gőg124
Kegyedi uram124
Mi a sok?125
Ungvár-Németihez125
Helmeczyhez (A szerecsent mosod...)125
Anch'io pittore125
Boileau után125
Nehéz és könnyű125
Helmeczyhez (Nem jó ez...)126
Az újítók126
Zrínyi128
Bölöni Farkas Sándorhoz130
Himfy (A pór nem érti...)130
Szemeréhez131
[Olcsó dicsőség]131
Neologismus131
A mi nyelvünk131
Sibylla132
Intés (Két szót hall...)132
Misoxenia132
A H hangja132
A rút-szép132
Eggy és nem eggy133
Izéhez133
Eggy rossz követőhöz133
Fullajtáros vers134
A Múzsához134
A borz és az evet135
Szentmiklósy135
[A jó és a szép]136
[Glottomachia. I-II.]136
[Glottomachia. III.]136
[Író és olvasó]137
Fülmile és cinke137
Daykához137
Dacsányi János137
[Berzeviczky Gergely]138
[Tanács]138
Episztolák139
Báró Wesselényi Miklós Úrhoz139
Cserei Farkas Úrhoz141
Barzsenyihez145
A bugaczi csárdához150
Helmeczihez (Fiam, te kedves...)153
Gróf Török Lajoshoz153
Floralbus Phocidensis római arcászhoz156
Nagy Gáborhoz158
Vitkovicshoz160
Vida László Úrhoz166
Gróf Dezsőffy Józsefhez168
Gróf Festetics Györgyhöz171
Prof.[essor] Sipos Pálhoz172
Buczy Emilhez177
Gróf Kornis Mihályhoz178
[Bártfay Lászlóhoz]180
[Thaly Antal és Farkas Károly barátoknak]180
Wadasi Jankowich Miklóshoz181
Horváth Ádámhoz183
Baróti Szabóhoz186
Döme Károlyhoz187
Gróf Dezsőfihez187
Gróf Ráday Pálhoz188
Töredékek190
Gróf Széchenyi Istvánhoz190
[Kiss Jánoshoz]192
[Kazinczy Lászlóhoz]193
[Az excellenc nevezete]193
[Mint tölti ki Ámor...]194
[Báró Naláczi Istvánhoz]194
[Gróf Dessewffy Józsefnéhez]195
[Gróf Dessewffy Aurélhoz]195
[Gróf Gyulai Carolinához]196
Orvos-Doctor Szentgyörgyi Józsefhez, Debreczenben196
Kazinczi András és Vinai Ödönfi Erzsébet197
[A vallástan]201
Endre és Hedvig202
Daimonia203
[Stoai tan]204
[Örök faj...]204
[Szikrázva csattogjon...]204
[A hervadó leány]205
[Fannym, ha...]205
A szomolnoki hegyeken205
A holdhoz206
Pater Szajcz Leo Máriától206
Eggy festőhöz206
Laurához207
[Híven szeretni...]207
Az álomhoz207
[Jutott kevélység...]207
[Elhallgatál...]208
Szigetvára208
[Ragyogó bérczére...]209
[Vonzódás]210
[Ha csak eggy hang...]210
[Torzók]211
Jegyzetek213
Jegyzetek az egyes költeményekhez215
Mutatók443
Névmutató445
A költemények betűrendes mutatója455

Kazinczy Ferenc

Kazinczy Ferenc műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kazinczy Ferenc könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem