926.844

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Koszorú I.

A magyar versköltés utóbbi századának virágaiból

Előszó

Anthologiai gyűjteményeknek a magyar irodalom eddigelé sem volt híjjával. Midőn tehát ismét egy ujabb ilyen művel lépünk az olvasó közönség elé, mintegy önkénytelenül merül fel az a kérdés: tette-e... Tovább

Tartalom

Ányos Pál:
Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál9
Bacsányi János:
Esdeklő panasz32
Serkentő ének33
Bajza József:
Tünődés189
Esthajnal191
Emlékezés192
Lyányka gyötrelme193
A violához194
Megelégedés195
Lenke dala195
A vezér bucsuja197
Apotheozis199
Isten hozzád201
Sohajtás202
Az utas203
Őszi dal204
Ébresztő204
Szolnok mellett206
Barcsay Ábrahám:
Magyarország tudományoknak főgyülekezetihez6
Berzsenyi Dániel:
A melancholia87
A jámborság s középszer88
A közelítő tél89
Osztályrészem90
Az örömhez91
A magyarokhoz92
Wesselényi hamvaihoz94
Fohászkodás95
Bessenyey György:
Az embernek próbájából5
Csokonai Vitéz Mihály:
Első szerelem-érzés42
Édes keserüség44
A rózsabimbóhoz46
Az esküvés47
A reményhez47
Szerelem-dal49
Miért nem innánk52
A magánossághoz53
Thálesz55
Lillához56
Fogadástétel56
A búkergető57
A boldogság57
A szamócza58
Czuczor Gergely:
A falusi kis leány Pesten225
Ki az?227
Hunyady229
A legszebb ének230
Szondy232
Kék viola237
Kis leány gondja237
Boros vándor238
A rossz gazdálkodók238
Dajka Gábor:
Kesergés29
Az esztendő első napján30
Debreczeny Márton:
A kiówi csatából242
Döbrentey Gábor:
Hazai ügy a nemzeti nyelvre nézve108
Huszár-dalok110
Eötvös József báró:
A megfagyott gyermek246
Dalnok és király248
Búcsú249
Szerencse a nyugalom251
Egy üjszülött gyermek halálára252
Mohács253
Végrendelet253
Erdélyi János:
Családi kép281
Könyörgés283
Jó órában285
Szondy Drégelben286
Fáy András:
Vigasztalás167
A tántorithatatlan hazafi169
Garay János:
Magyar hölgy255
Kandalló-dal257
Wesselényi látogatói259
A zarándok262
Életkép264
Az obsitos265
Árpád, a honalapító273
Botond és bárdja277
Az utolsó Árpád279
Gvadányi József gróf:
Az asszony23
Horváth Ádám:
Vidulás21
Horváth Endre:
Enyingi Török Bálint158
Árpádból163
Katona József:
Bánk bán-ból147
Kazinczy Ferencz:
Bor mellett77
Szabad Erdély78
Csemegékre80
Német fiu82
Kerényi Frigyes:
Harangszónál366
Zúg a fenyves367
Elaludt367
Szellő suhog368
Kiss János:
Hajós-ének83
Sopron tájékához85
Kisfaludy Károly:
A vándor119
Honvágy122
Mohács125
Olaszországban127
Bóza dala128
Pipa-dala129
Népdalok130
Írói tanács134
Magányos sír135
Eprészleány137
Karácson-éj142
A bánkodó férj145
Kisfaludy Sándor:
Himfy szerelmeiből60
A boldog szerelem63
Csobáncz64
Kölcsey Ferencz:
Minden órám170
Sappho után172
Rákos nymphájához172
Fejedelmünk hajh!174
Bor-dal175
Hymnus177
Panasz179
Esti-dal180
Drégely181
Szerelemhez181
Zrinyi dala182
Huszt183
Vész184
Átok184
Emléklapra186
Szép Lenka186
Vándor188
Malvina:
A farsang utolsó órájában114
Juliskám halálára115
Az én lakhelyem116
Nagy Imre:
Árpád315
Báró Orczy Lőrincz:
Világi tekintetek megvetéséről1
Pajer Antal:
Látogatás313
Pap Endre:
Egy szív története310
Egy fiatal leánynak311
Péczeli József:
Cserfa, nádszál13
Petőfi Sándor:
Hazámban336
Felköszöntés337
Szeget szeggel338
Befordultam a konyhára341
A szerelem, a szerelem342
A virágnak megtiltani nem lehet342
Honfidal343
Szomjas ember tünödése344
Ezrivel terem a fán a megy345
Dalaim347
Kutyakaparó348
Magyar vagyok351
A magyar ifjakhoz352
Sári néni354
A gólya355
Falu végén kurta kocsma358
A vándorlegény360
Szeptember végén362
Pató Pál ur363
Mosolyogj rám364
Rajnis József:
Egy kedves leánykához19
A szerelemről20
Gróf Ráday Gedeon:
A tormába esett féreg25
Révay Miklós:
A lélek halhatatlansága17
Szabó Dávid:
Egy ledőlt diófához15
Szabó István:
Homéros Iliásából297
Szabó László:
A sirhalom27
Nem szeretek28
Szász József:
Egy kis madárhoz99
Székács József:
Ujévkor301
A rátóti kertben303
Napoleon303
Az "uj biblia" czimü satyrából303
A görög anthologiából305
A habozó szerelmes305
A római ifjúsághoz306
Aszán agané panaszdala307
Szemere Pál:
Emlékezet96
A titkos vidék97
Szentmiklósi Alajos:
A bucsuvétel106
Az egér107
A pillangó s cserebogár107
Az öröm107
A szerény107
A sorson nyerhető diadalom107
A szép és igaz107
Szigligeti Ede:
A furulyácska330
A hit334
Tárkányi Béla József:
Coriolan320
Haragomban324
CXXXVIII. zsoltár326
A "Messiás"-ból327
Gróf Teleki Ferencz:
Csata-dal113
Gróf Teleki József:
Az atyafiui barátság oszlopából11
Tompa Mihály:
Beteltem370
Tornáczomon371
Alföldi képek373
A madár fiaihoz375
A gólyához376
Nyári estén377
Gyilkos fenék379
Karácson estéjén380
A mézharmat382
Tóth László:
Tisztválasztás101
Vachott Sándor:
Költő289
Ohajtás290
Merengés290
Panasz291
Az anyátlan gyermek291
A gyöngykereső294
Egy ifjunak, ki messze utra kelt294
Verseghy Ferenc
Lilla35
Az irigységhez36
Virág Benedek:
Lantomhoz37
Kalitkába zárt madárról39
Horatius után: III. 1.40
Vitkovics Mihály:
Életphilosophia103
Epigrammák105
Vörösmarty Mihály:
Kis gyermek halálára209
A tünődő210
Árpád emeltetése212
A magyar költő212
K. Mathild dala213
Puszta-csárda214
Kisfaludy Károly sírjára215
A boldog215
A nándori toronyőr216
A puszta sír216
Salamon216
A hontalan219
A kis leány baja220
Szózat221
A megcsalt leány224
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem