933.687

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

E tankönyv az 1996-ban, majd 1997-ben megjelent Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába című könyv 3., átdolgozott és kiegészített, mintegy 30 %-kal bővített új kiadása. A könyv... Tovább

Tartalom

Előszó 5
TANULMÁNYOK
Az ItK címleírási és jegyzetelési alapelvei, összeállította Kecskeméti Gábor 9
Bartók István: Az internet az irodalomkutatás szolgálatában 16
Borsa Gedeon: Gyakorlati tudnivalók a régi nyomtatványokról 23
Borsa Gedeon: Magyarországi nyomdászattörténet XV-XVII. század 36
Érszegi Géza: Oklevéltan 44
Érszegi Géza: Paleográfia 61
Hargittay Emil: A régi magyarországi irodalom jellege (decem rationes) 75
Holl Béla: A régi magyarországi nyomtatványok meghatározása 89
Horváth Iván: Szöveg 93
Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabályzata, összeállította Péter László 114
Kecskeméti Gábor: Filológiai problémák a magyarországi irodalomtudományi
kutatásban és a számítógépes kézirat-előkészítésben 132
Klaniczay Tibor: Az írók nemzeti hovatartozása 147
Stoll Béla: Szövegkritikai problémák a magyar irodalomban 154
Szentmihályi János: A magyar nemzeti bibliográfia (részletek) 211
Szilasi László: A történeti poétika története (1982-2000) 240
Szörényi László: Ars Mutilandi Hungarica 253
Thimár Attila: A filológia értelmezése 306
Tolnai Vilmos: Bevezetés az irodalomtudományba (részletek) 320
Varjas Béla: Paleográfiai útmutató a 15-17. századi magyar nyelvű kéziratok
olvasásához 326
II. SZÖVEGGYŰJTEMÉNY ÉS GYAKORLATOK
1) RMK I., 35. tétel 342
2) RMNy, 144. tétel 343
3) Két jegyzetelési példa 344
4) Hasonmás az ÚMIL-ból 346
5) Korrektúrajavítási szabályzat 347
6) A görög betűk 355
7) írott és nyomtatott gót betűk 356
8) A bibliai könyvek gyakrabban előforduló régebbi és újabb rövidítései 358
9) Néhány szerzetesrend rövidítése és megalakulásának időpontja 360
10) A régi magyar hónapnevek 361
11) Laskai Demeter imája (1433) 362
12) Cantio Petri Berizlo (1515, részlet) 364
13) Apáti Ferenc, Cantilena (1520 k.) 366
14) „...öltöznek be az erdö..." (1510-1542) 376
15) Tinódi Sebestyén, Sok fele reszögösröl (1548) 380
16) Balassi Bálint: [Saját kezű versfüzér] (1593) 394
17) A Balassa-kódex [1650 után] részlete 395
18) Zrínyi Miklós: Adriai tengernek syrenaia... (Bécs, 1651, részlet) 396
19) [...] Mihály, Cantio alia de mulieribus (1666) 402
20) Csáky István levele fiához (1697. október 24.) 410
21) Gyárfás István: Aeneis-fordításából (1717, részlet) 412
22) Európai egyetemek 1500-ig 415
23) Genetikus szövegkiadás egy lapja 416
24) Filológia és szellemtörténeti interpretáció (három eset) 417
25) Umberto Eco, Hogyan írjunk szakdolgozatot?
(Bp., 1991. A mű tartalomjegyzéke.) 420
26) Fogalommagyarázat 422
27) Zárthelyi dolgozat 427
III. BIBLIOGRÁFIA
Szentmártoni Szabó Géza - P. Vásárhelyi Judit: Segédkönyvek és szövegkiadások
válogatott bibliográfiája a régi magyarországi irodalomhoz 433
IV. FÜGGELÉK
1) Belföldi kutatóhelyek, nagyobb könyvtárak, levéltár 485
2) Külföldi egyetemi és főiskolai magyar oktató- és kutatóhelyek 486
3) Az Országos Széchényi Könyvtár online-szolgáltatásai 493
4) A filológiai bevezetés témaköreiből 496
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem