798.656

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése az 1965. évről

Előszó

Az Intézet kutatási programja 1965-ben nem változott: elkészíteni az ország 200 000-es méretarányú korszerű földtani térképét, elvégezni a népgazdasági szempontból legfontosabb hegységek és... Tovább

Tartalom

Fülöp J. : A Magyar Állami Földtani Intézetre háruló feladatok és azok megoldása 9
Mecsek
Hetényi R.: a Mecsek hegység részletes és átfogó földtani vizsgálata 1962-1966 között 19
Jámbor Á.: Irányított felsőcampili kagylófauna a Mecsek hegységben 27
Nagy J. : Azonosítási lehetőségek a Mecsek hegységi alsóliász kőszénösszletben 39
Némedi Varga Z.: A mecseki feketekőszén szénülése és a hegységszerkezeti mozgások kapcsolata 57
Paál A.-né: A szervesanyag-bomlás és ásványosodás kapcsolatai 69
Földi M. : A Mecsek hegységi felsőszinemuri képződmények szintezési lehetősége 133
Nagy I.: A felsőjúra képződmények és a kréta vulkánitok viszonya a Mecsekben 149
Pálfalvy I.: Növénymaradványok az abaligeti Kiskőhegy felsőhelvéti halpikkelyes agyagösszletéből 169
Bakony
Knauer J.: Beszámoló a Bakonyi Csoport munkájáról 177
Oraveczné Scheffer a.: Karni Foraminiferák a Bakony hegységből 181
Mészáros M. - Kopek G. - Kecskeméti T.: Az erdélyi és a bakonyi eocén összehasonlítása 219
Bihari D.: Talaj fagyjelenség eocén mészkövön a Bakonyban, Dudar mellett 229
Schmidt E. R.: Adatok a Balaton környék hegységszerkezetéhez és vízföldtanához 235
Dorog
Gidai L.: A Dorogi-medence földtani vizsgálata (1962-1965) 239
Gidai L.: Az alsóeocén barnakőszénösszlet kifejlődési területei a Dorogi-medence Ny-i részén 243
Jámborné Kness M.: Nummulites-vizsgálatok a Dorogi-medence Ny-i részén telepített néhány mélyfúrás rétegsorából 251
Nagyné Gellai Á.: A solymári terület oligocén Foraminiferái 273
Pálfalvy I.: Oligocén növénymaradványok Kesztölc környékéről 281
Nagy E. - Nagy G. - Széky F.: A Budaörs-1. sz. alapfúrás 289
Mátra
Varga Gy.: Szerkezeti mozgások és a vulkanizmus kapcsolata a Mátra hegységben 305
Csillagné Teplánszky E.: Kőzetkémiai összehasonlító vizsgálatok a Mátra hegység középső részén 317
Vargáné Máthé K.: A Mátra hegység hidropiroklasztikumos összletének elterjedése és ősföldrajzának vizsgálata 333
Nagy B.: A csákánykői kőfejtő andezitjének üregkitöltő ásványai 341
Tokaj
Pantó G.: a részletes földtani térképezés tapasztalatai a Tokaji-hegységben 345
Koreczné Laky I.: A telkibányai szarmata üledékek Foraminifera faunája 351
Bükk
Vitális Gy. - Hegyi I.-né: Nyersanyagkutatás a tervezett eger-felnémeti cementgyár számára 367
V. Zilahy L.: Felsőeocén Foraminiferák Felsőtárkány környékéről (DNy-Bükk) 393
Síkvidék
Franyó F.: A negyedkori rétegek vastagsága a Kisalföldön 443
Szepesházy K.: Kőzettani adatok a törteli terület mélyföldtanához 459
Schmidt E. R.: A hévízkutatás terén 1964-1965-ben elért eredményeink 477
Egyéb kutatási területek
Morvai G. - Pantó G.: Magyarország metallogenetikai térképe 481
Geokémia
Földváriné Vogl M. : A területi ritkafémkutatás új eredményei 495
Böjtösné Varrók K.: A palaköpeny hidrotermális ércesedése a Velencei-hegység K-i részén 499
Nagy B.: A sukorói turmalinos pegmatitelőfordulás ásvány kőzettani, geokémiai vizsgálata 507
Gedeon A.: A Kőszegi-hegység prognosztikus hidrogeokémiai térképe 517
Járányi I.: Magmás kőzetek biokémiai mállasztása 533
Rischák G. : Oldatok Ca- és K-tartalmának meghatározása röntgenfluoreszcenciás színképelemezéssel 557
Zentai P.: Hazai nyersanyagok réniumtartalmának vizsgálata 563
Viczián I.: Üledékes ásványok mennyiségi röntgendiffraktométeres meghatározásának tapasztalatai 567
Adattár
Bohn P.: a Magyarországon folyó mélyfúrásos földtani kutatás központi dokumentációja 577
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem