A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kőpénzek

Mondák, költemények és énekek gyűjteménye

Fülszöveg

A földtörténeti újkor közepén a Föld jelentős részét beborító Tetbys-óceán meleg vizében mintegy 50 millió évvel ezelőtt élték virágkorukat az őslénytan által nummuliteszeknek nevezett óriás egysejtűek. A jellegzetes lencse, érme, korona, gömbölyded alakú fosszíliákat éppen alakjuk miatt a múltban sokáig kővé vált lencséknek, pénzeknek tartották Különféle esetenként történelmi személyekhez vagy természetfeletti lényekhez kötött nevekkel illették, eredetüket pedig gyakran mondákkal magyarázták. így volt ez Magyarországon is. Hála József e kötetbe a nép nyelvén leginkább Szent László pénzeinek nevezett ősmaradványokkal kapcsolatos régi és újabb vélekedésekből, történetekből válogatott jónéhányat, időrendbe csoportosítva ezeket Temesvári Pelbárttól (1499) napjainkig. A válogatáshoz Kecskeméti Tibornak a nummuliteszekkel kapcsolatos természettudományi ismereteket összefoglaló, Voigt Vilmosnak a szövegeket folklorisztikai szempontból tárgyaló tanulmánya társul.

Tartalom

Előszó 11
SZENT LÁSZLÓ ÉS A KŐVÉ VÁLT PÉNZEK 21
Temesvári Pelbárt: Szentekről szóló szentbeszédek gyümölcsöskertje 23
Karthauzi névtelen: Szent László királynak legendája 24
Beythe István: Pannónia növényeinek nómenklatúrája 24
Miles Mátyás: Erdélyi öldöklő angyal 25
Tarnóczy István: A csodálatra méltó király 26
Illyés András: Szent László király élete 26
Dániel Speer: Magyar Simplicissimus 27
Hevenesi Gábor: Régi magyar szentség 28
Lyra Coelestis 29
Felvinczi György: A harcos Magyarország apostoli királysága hatalmas és dicsőséges királyainak és első fejedelmeinek mauzóleuma 32
Bzenszky Rudolf: Erdély egyházának gyülekezetei 34
Ismeretlen Pálos költő: Magyarhoni himnusz Szent Lászlóról 34
Bárányi Pál: Hymnus Szent László királyról 35
Franz Ernest Brückmann: Természettani értekezése 36
Friedrich Christian Lesser: Kőteológia 37
Bod Péter: Szent Heortokrátes 38
Fichtel János Ehrenreich: Híradás Erdély fejedelemség kövületeiről 39
Az 1780-ban Erdélyben tett egyházlátogatás útinaplója, vagyis útleírása 40
Sándor István: Sokféle 40
Egyházi Énekes Könyv: Szent László királyrúl 27-dik nap 41
Katolikus Kar-béli Kótás Énekes Könyv 42
Fessler Ignác Aurél: A három magyar nagy királyok 43
Felice Caronni: Dáciában 44
Engel János Keresztély: A Magyar Birodalom története 44
Fessler Ignác Aurél: A magyarok és honfitársaik története 45
Mailáth János: A magyarok története 46
Garay János: Sz. László (VIII. király, 1077-1095) 46
Havassy Miklós: Gyerőfy szöktető 49
Garay János: Szent László 50
Szilágyi Sándor: Legenda Szent László királyról 54
Magyar Nagy Officium 60
Jókai Mór: Uti levelek 62
Kőváry László: Erdély földe ritkaságai 63
Matusik János: Erdély földrajza 64
Katholikus Egyházi Enektár 65
Jókai Mór: Szent László 66
Müller Frigyes: Erdélyi mondák 67
Medve Imre: Szent László király 68
Kőváry László: Szent László (1070-90) 70
Matusik János: Természeti ritkaságok 72
Vida József: Szent László 74
Pázmán Alajos: Szent László király 78
Ismeretlen költő: Hymnus Sz. László királyhoz 79
Szent László magyar király tisztelete 81
Helynevek Oroszhegy községéből 83
Takács Bernardin: Himnusz Szent László királyhoz 84
P. Szathmáry Károly: Szt.-László regéi 86
Toldy László: Szent László király élete 87
Aranyosi: Szent László pénze 88
Orbán Balázs: Torda város és környéke 90
Jankó János: Jegenye 93
Paszlavszky Sándor: Szent László király 94
Szokolszky Bertalan: Szent László magyar király élete 95
Csiky Gerő: László kútja 97
Végházi: Szent László király 99
Sebestyén Gyula: Mondák Szent László királyról 100
Szebeny Vidor: Szent László 101
Borbély Sándor: Torda-Aranyosszéki népmondák 107
P. Szathmáry Károly: Magyar pantheon 107
Karácson Imre: Szent László király élete 109
Nyárády Aladár: Szent László magyar király 111
Benedek Elek: Szent László 112
Böngérfi János: Magyar mondák az Árpádok korából 113
Varga Lajos: Magyar szentek története 115
Gaal Mózes: Szent László magyar király élete 118
Ismeretlen költő: Ájtatosság Szent László forrásainál 119
Gaal Mózes: Magyar hősök és királyok 123
Téglás István: Torda-Aranyos megye 124
Czárán Gyula: A Szent-László körútról 125
Pap Domokos: Torda és környéke 126
[Szent László király egyszer...] 126
Gombos Albin: Szent László piros rózsája 127
Tulogdy János: Erdély geologiája 130
Gombos Albin: Szent László a lovagkirály 130
Sziklay János: Szent László király 132
Szentimrei Jenő: Szent László pénze 135
Szent László király, könyörögj érettünk! 136
Legenda Szent László királyról 136
[Tordai-hasadék...] 137
[Anyáméktól hallottam...] 137
[A kunok és a hunok...] 139
Lengyel Dénes: Szent László pénze 140
[S akkor ő menekült...] 141
[S aztán sok pénzt szórt el Szent László...] 141
[Szóval, a nép szava azt mondja...] 141
[Annak a pénznek...] 142
[A Tordai-hasadék keletkezéséről...] 142
[Szépés megyébe'...] 142
[Szent Lászlóról hallottam...] 143
[Mikor a kunok megtámadták hazánkat...] 143
[Ezt a mondát...] 143
[A határunkban rengeteg kűpénz van...] 144
[A tatárok nagy sereggel üldözték...] 144
[Szent László pénziről azt mesélik...] 145
[Már szent vót...] 145
[Csak annyit tudok...] 145
[Tényleg itt járt a határon...] 146
[Vót egy Szent László nevezetű király...] 146
[Hallottam, hogy Szent László...] 146
[Mikor Szent László...] 147
[Még azt hallottam...] 147
[Nem tudom, hogy kivel harcolt...] 147
Závodszky Géza: Szent László pénze 148
[Akkor itt közbe lefele...] 148
[Ahogy a faluból kimegy...] 149
[Mondták, hogy a magyarok...] 149
[A mi határunkon itt haladt által...] 149
[Es még az a legenda is van róla...] 150
Wass Albert: Szent László király (1077-1095) 150
[Osztán biztos hanta lehet...] 151
[Szent László pénzinek azért hívták...] 152
[Kergették László királyt...] 152
[Szent László király idejibe...] 153
[Akkor még az es...] 153
[Mesélték az öregek...] 153
[A Szent László pénzit...] 154
[Ez egy legenda vót...] ; 154
KŐPÉNZEK ÉS EGYÉB KŐVÉ VÁLTAK 155
I.
Takáts Sándor: Kővé vált kincsek 157
Tröster János: Az egykori és mostani német Dácia 158
Bánffy Dénes: [Levele Teleki Mihálynak] 159
Bél Mátyás: Magyarország új történelmi-földrajzi leírása 159
Tanárky Mihály: Kövé vált pénzek (pfenningek) és Nyitra vármegyébe 160
Tanárky Mihály: Kövé vált Lentsék a' Tsallóközbe 161
Téglási Eresei József: Kalataszeg vázolata 162
Pados János: Csurgói természeti nevezetességek 162
Kunszt János: [A mult évi augusztus 20-ikán...] 163
Franzenau Ágoston: [A beküldött lencseszerű kövületek...] 163
Károly János: Gut-Tamás 164
Alexandru-mpárat o avut 165
[Tudja, van nálunk egy hegy...] 165
[A hunok jöttek...] 166
[A hegyen átmegyünk...] 166
[Azt mondják, hogy abba az időbe...] 167
II.
Vályi András: Bajmótzi fördő 168
Mednyánszky Alajos: A' kőpénz 168
Ignaz Franz Castelli: A kőpénz 172
Tompa Mihály: A bajmóci fördős 181
Körösi Sándor: A bajmoczi gyógyforrás 185
Modrányi Iván: Poky Péter kincse 190
Benedek Elek: Póky Péter 196
Szeghalmy Gyula: A bajmoczi várnagy 199
KÍSÉRŐ TANULMÁNYOK 207
Kecskeméti Tibor: A földtörténeti múlt legendás élőlényei, a nummuliteszek 209
Voigt Vilmos: A kővé vált pénzek folklórja 249
JEGYZETEK 313
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem