A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Környezetpolitikánk európai dimenziói

Tartalom

Bevezetés és áttekintés9
A környezetpolitika stratégiai kérdései
Kerekes Sándor: A hazai termékdíjtörvény a közösségi döntések tükrében15
A lobbizás hatása a közösségi döntésekre15
Az 1995. évi LVI. törvény18
A termékdíjtörvény és a lobbiérdekek21
A hulladékgazdálkodási feladat megoldása és a kibocsátási jogok pacának megteremtése24
Kiss Károly: Környezetvédelmi adóreformok Nyugat-Európában és Magyarországon31
Fleischer Tamás - Magyar Emőke - Tomábcz Endre - Zsikla György: A Széchenyi-terv autópálya-fejlesztési programjának környezeti hatásvizsgálata39
A stratégiai hatásvizsgálat39
Kutatási célok41
Az értékrend meghatározása43
A hálózat egészének értékelése 44
Forgalom és helyettesíthetőség48
Gazdasági értékelés51
Szlávik János: A helyi szint és a kisrégiók szerepe a fenntarthatóságban55
A környezeti döntések társadalmi háttere
Bela Görgyi - Kelemen Ágnes - Pataki György: Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban65
Valkó László: A fogyasztói magatartás befolyásolásának lehetséges eszközei és módszerei73
Kohlheb Norbert - Pataki György: A környezetvédelmi felügyelősége szerepe a környezetpolitikában81
Munkaszervezéssel kapcsolatos konfliktusok és javaslatok83
Jogi szabályozásal kapcsolatos problémák, javaslatok85
Sheer Márta - Tombácz Endre - Beliczay Erzsébet: A szuburbanizációs környezeti konfliktusok feloldásának lehetőségei89
Az érem két oldala - Tinnye, a falu és Piliscsaba, a "Boldog Liget?"93
Szabályozás és eszköztár
Burger Ferenc - Rabóczki Laura - Szabó Sándor: Az önkéntes környezetvédelmi megállapodások alkalmazásának előkészítése101
Tombácz Endre - Marossy Zoltán: Az IPPC-direktíva alkalmazásának problémai az Európai Unióban107
Fucskó József - Kelemen Áganes - Bela Györgyi - Kis András: A forgalmazható zöldbizonyítvány és alternatívái115
A forgalmazható zöldbizonyítvány mint piaci eszköz116
A forgalmazható zöldbizonyítvány-rendszer működési mechanizmusa116
A forgalmazható zöldbizonyítvány jellege119
Következtetések125
Harangozó Gábor: A "Felelős gondoskodás" program mint önkéntes iparági környezetvédelmi kezdeményezés a vegyiparban129
Adók és támogatások
Bela Györgyi - Fucskó József - Kajner Péter - Marossy Zoltán: A környezetterhelési díjak bevezetéséről137
A díjrendszer és kialakításának legfontosabb állomásai138
A környezetterhelési díjak hatékonyságának kérdései139
A díjrendszer bevezetésének gazdasági terhei és monetáris környezeti hasznai141
A környezetpolitika feladatai és hatékony eszközkömbinációi143
Burger Ferenc: Hulladékgazdálkodási célok és a betét- , valamint a letéti díjas szabályozás lehetőségei, korlátai149
Kiss Károly: Energiaadók az Európai Unióban. Környezetgazdasági elemzés157
Kiss Károly: Támogatások az OECD-országokban és az Európai Unióban - környezetgazdasági érékelés165
Területfejlesztés és önkormányzatok
Biacs Rita: Az Európai Unió Strukturális Alapok és a környezetvédelmi értékelések rendszere175
Rákosi Judit - Koskovics Éva: Az önkormányzatok környezetvédelmi tevékenységének finanszírozása183
Vízminőség - védelem, az egészséges ivóvíz biztosítása184
Szennyvízelvezetés, -tisztítás 184
Települési hulladékgazdálkodás185
Egyedi szennyvízelhelyezés187
Finanszírozási szükségletek és a fizetőképesség értékelése188
Az önkormányzatok szerepe191
Kerekes Sándor: Állami szerepvállalás a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésében. Jóléti hatások193
A környezeti föderalizmus és az Európai Unió szabályozási gyakorlata193
Az EU-csatlakozás hatása a hazai környezeti infrastruktúra-fejlesztésekre, a fejlesztések jóléti következményei195
A környezeti infrastruktúra-fejlesztések - a vízi közművek esete196
A közműfejlesztések hatékonysága és jóléti következményei201
A hulladékgazdálkodási infrastruktúra-fejlesztések kudarcai, a kívánatos döntési dimenziók203
Szabó Sándor: Módszertan az önkormányzatok környzezetvédelmi teljesítményének mérésére213
Vállalati környezeti menedzsment
Csutora Mária: A környezetvédelmi projektek pénzügyi elemzésének módszertana221
A szokásos megtérülési elemzések buktatói223
Nehezen számszerűsíthető költségek224
Az "elsüllyedt költségek" kezelése és veszélyei226
A gazdasági feltételek változásának hatása a környezetvédelmi projektek megtérülésére227
Kovács Eszter: Vállalati környezeti jelentések elemzése a nemzetközi tapasztalatok tükrében229
Kálmán Edina: Környezetvédelmi együttműködés az ellátási láncok mentén237
Harkai Attila - Matolay Réka - Pataki György - Szántó Fichárd - Zilahy Gyula: Vállalati környezeti menedzsment Magyarországon - az empirikus kutatások eredményei és tapasztalatai255
A környezeti menedzsment kutatásának céljai, jellegzetességei257
A kutatások eredményeinek összevetése258
Ajánlások a környezetpolitikának259
Ajánlások a vállalati vezetőknek260
Ajánlások kutatókanak261
Tisztább termelés
Tanyi Anita - Zilahy Gyula: A tisztább termelést korlátozó szervezeti tényezők267
Zilahy Gyula: A tisztább termeléstől az ipari ökológiáig - irányzatok a vállalati környezetvédelemben275
Borsos Beáta: Az ökodesign szerepe a vállalati környezetvédelemben281
Fonyó Zsolt - Szépvölgyi János - Harangozó Gábor: A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban289
Fehér Péter - Móricz Péter - Németh Patrícia: Számítástechnikai hulladékok megelőzése és kezelése295
A kötet szerzői305
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Környezetpolitikánk európai dimenziói
Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba