A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Interart Stúdió
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 419 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN: 963-027-351-9
Megjegyzés: 5 db kivehető melléklettel.

Tartalom

Bihari Mihály: A hatalom csúcsán
Nyírő András: Testületek a párt vezetésében
Nyírő András-Szakadát István-Szakadát László: Útmutató
Köszönetnyilvánítás
Archontológia
Első emberek5
A Politikai Bizottság tagjai9
A Titkárság tagjai31
A KV Szervező Bizottság tagjai43
A vezető testületek tagjai funkció szerint49
Kronológia
Előzmények63
Részletes kronológia69
Életrajzok
Aczél György261
Ács Lajos261
Ajtai Miklós262
Apró Antal262
Barabás János263
Bartha Bertalan263
Bata István263
Benke Valéria264
Berecz János265
Biszku Béla265
Borbély Sándor266
Brutyó János266
Czinege Lajos267
Csehák Judit268
Cseterki Lajos268
Demény Pál268
Dénes István269
Donáth Ferenc269
Dögei Imre270
Egri Gyula271
Erdei Mihály271
Farkas Mihály271
Fehér Lajos273
Fejti György273
Fock Jenő274
Földvári Rudolf275
Gáspár Sándor275
Gerő Ernő276
Grósz Károly277
Gyenes András278
Győri Imre278
Hámori Csaba278
Harustyák József279
Havasi Ferenc279
Házi Árpád280
Hegedűs András280
Hidas István281
Horváth István281
Horváth Márton281
Huszár István283
Ilku Pál284
Iványi Pál284
Jassó Mihály284
Kádár János285
Kállai Gyula288
Kiss Károly289
Komócsin Zoltán290
Kopácsi Sándor291
Korom Mihály291
Kossa István292
Kovács István292
Kovács Jenő293
Köböl József293
Kristóf István293
Lázár György294
Losonczi Pál294
Losonczy Géza294
Lukács János295
Marosán György296
Maróthy László296
Matolcsi János296
Méhes Lajos296
Mekis József297
Münnich Ferenc297
Nagy Imre298
Nemes Dezső300
Németh Károly300
Németh Miklós300
Nógrádi Sándor301
Nyers Rezső302
Orbán László303
Óvári Miklós303
Pál Lénárd304
Péter Gábor304
Piros László305
Pozsgay Imre305
Pullai Árpád306
Rajk László306
Rákosi Mátyás307
Révai József309
Révész Ferenc310
Rónai Sándor311
Sarlós István311
Somogyi Miklós312
Szabó István (06)312
Szabó István (24)312
Szakasits Árpád313
Szalai Béla314
Szántó Zoltán314
Szirmai István315
Szőnyi Tibor317
Szurdi István317
Szűrős Mátyás317
Tatai Ilona317
Tausz János318
Vajda Imre318
Várkonyi Péter318
Vas Zoltán318
Vastagh Pál320
Vég Béla321
Zöld Sándor321
Zsofinyech Mihály321
Függelék
A Központi Bizottság állandó bizottságainak és munkaközösségének tagjai325
KB Agitációs és Propaganda Bizottság325
KB Államigazgatási Bizottság325
KB Gazdaságpolitikai Bizottság325
KB Nemzetközi, Jogi és Közigazgatáspolitikai Bizottság326
KB Társadalompolitikai Bizottság326
KB Pártpolitikai Bizottság326
KB Gazdaság- és Szociálpolitikai Bizottság327
KB Közgazdasági Munkaközösség327
KB Kulturpolitikai Munkaközösség329
KB Művelődéspolitikai Munkaközösség329
KB Szövetkezetpolitikai Munkaközösség330
KB Ifjúsági Bizottság331
KB Pártépítési Bizottság332
A Pártélet Szerkesztő Bizottsága333
Az Országyűlési MSZMP-csoportjának vezetősége333
KB Káderpolitikai Bizottság334
KB Tudománypolitikai Munkaközösség334
A KB Szövetkezetpolitikai Munkaközösség állásfoglalásai335
A Politikai Intéző Bizottság tagjai337
A Központi Bizottság tagjai337
Osztályvezetők341
A Budapesti Pártbizottság és a megyei pártbizottságok vezetői345
A Forradalmi Kormányzótanács napirendjei348
Bulgári, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, Románia és a Szovjetunió kommunista pártjainak élén lezajlott változások kronológiája 1953 és 1989 között357
Határozatok és dokumentumok
A debreceni és a budapesti vezetőségek egyesülése és a párt szervezeti feladatai (1945. február 23.)363
A Központi Ellenőrző Bizottság feladatai és működése (1946. január 21.)363
A Katonai Bizottság átszervezésével kapcsolatos feladatok (1948. április 22.)363
Javaslat a központi apparátus szerkezetének megváltoztatására (1949. január 14.)364
A központi apparátus átszervezése (1949. február 17.)365
Javaslat a központi pártvezetés munkájának megjavítására és a Központi Vezetőség apparátusának átszervezésére (1950. március 22.)367
A KV Adminisztratív Osztály367
A párt politikai irányvonalában és gyakorlati munkájában elkövetett hibák és az ezek kijavításával kapcsolatos feladatok (1953. június 28.)368
A Központi Vezetőség kollektív munkája (1954. október 31.)370
A Központi Vezetőség kollektív munkájáról szóló határozat végrehajtása (1956. június 7.)373
Farkas Mihály beszédtervezete (1956. júniusa)374
A KB Titkárság felállítása (1956. február 26.)382
Irányelvek a Magyar Népköztársaság fegyveres erői pártszervezeteire és politikai szervei részére (1957. november 12.)382
A Központi Bizottság munkamódszerének fejlesztése (1968. március 21.)385
A Központi Bizottság apparátusa, valmaint a területi, üzemi pártszervek és apparátusok feladatkörére, munkamódszerére, szervezeti felépítésére, továbbá néhány más kérdés szabályozására (1968. november 26.)385
A testnevelés és sport párt- és állami irányításának továbbfejlesztése (1973. január 30.)387
A KB Gazdaságpolitikai Osztály és a KB Területi Gazdaságfejlesztési Osztály feladatköre387
A Központi Bizottság munkarendje és munkamódszere (1980. november 14.)388
A Központi Bizottság osztályai és intézményei feladatkörét, munkamódszerét, szervezeti felépítését meghatározó főbb elvek (1981. február 17.)389
A Központi Bizottság és a Politikai Bizottság munkarendje, munkamódszere, a KB munkabizottságainak, munkaközösségeinek feladatköre (1988. november 22.)392
A KB Nemzetközi, Jogi és Közigazgatáspolitikai Bizottsága396
A káderhatáskör megszüntetése (1988. június 14.)391
A párt központi szervei a szervezeti szabályzatban396
Bibliográfia
Határozatok és dokumentumok401
Általános gyűjtemények401
Kongresszusok401
Egyéb gyűjtemények401
Félhivatalos dokumentumok402
Kézikönyvek404
Visszaemlékezések, interjúk405
Feldolgozások407
PB-tagok művei411
Mellékletek
A központi pártapparátus 1949-1989
Összevont táblázat a Politikai Bizottság, a Titkárság és a Szervező Bizottság tagjairól
Áttekintő táblázat a Politikai Bizottság tagjairól
Áttekintő táblázat a Titkárság tagjairól
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem