A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A bűn

Tartalom

Laczkó Sándor - Dékány András: Filozófia mint bűntárs? - Előszó5
"Halld hát, fiam, nem éppen a Tilos Fa gyümölcse volt oka a Száműzésnek hanem csak az átlépés a Tilosba"
Heller Ágnes: Bűn szankciók nélkül9
Kelemen János: Tiltás, határok, kirekesztés az Isteni színjátékban19
Bacsó Béla: Franz Kafka a bűnről29
Juhász Anikó - Csejtei Dezső: A bűn disszeminációja36
Gyenge Zoltán: A Bűn heteronómiája - Richard, Agamemnón avagy Ábrahám50
Weiss János: A kőszív motívuma a magyar romantikában - Előzetes (filozófiai) megállapítások a Csongor és Tünde elemzéséhez59
Békés Vera: Oidipusz, Ádám, Raszkolnyikov - ősbűn-modellek a XX. század első felében69
Loboczky János: A bűn és a démoni Bartók zenéjében84
Garaczi Imre: A bűn mint a művészi ábrázolás forrása91
"Ha már van fogalmad a sötétről, akkor látod kedvesebbnek a világosat..."
Kendeffy Gábor: Mire jó a rossz? - A mandineres gondviselés tanítása a pogány és keresztény antikvitásban101
Boros István: Bűn, bűnbeesés és antropológiai következményeik113
Kormos József: Intellectus et appetitus - voluntas et appetitus - Aquinói Szent Tamás és Duns Scotus a bűnről122
Boros Gábor: Locke és Leibniz a bűnről128
Schmal Daniel: A "filozófiai" bűn a kései 17. században136
Pavlovits Tamás: A bűn átöröklődése és az ember misztériuma - Pascal143
Valastyán Tamás: Az etika pluralitása és a rossz viszonya Novalisnál - Platón, Plótinosz, Novalis 151
Gyenes Ádám: A bűnbeesés folyamatának értelmezése - Kierkegaard a Szorongás fogalma című műve alapján159
Czakó István: Az ártatlanság dialektikája - Kierkegaard és Hegel a bűnbeesésről169
Kiss Endre: az erény és a bűn Nietzsche filozófiájában180
"Szívünk mélye önmagunk számára kifürkészhetetlen"
Kocziszky Éva: A kéz és a zsigerek, avagy a testi szenvedés és a bűn Jób könyvében195
Simon Ferenc: irgalmazz az ártatlanoknak! - A bűn fenomén néhány aspektusáról207
Kalmár Zoltán: A kígyótól a vétekadatbázisig215
Gausz András: Félelem - Filozófiatörténeti referátum224
Bohár András: A bűn ontológiai és etikai vonatkozásairól229
Ullmann Tamás: A bűn fogalma fenomenológiai perspektívából238
Fenyő Imre: Hogyan beszélhetünk bűnről posztmodern világunkban?250
Rónai András: A bűn és a test mint sebezhetőség258
"Hogyan lehet egyáltalán bűnös az ember?"
Losoncz Alpár: A szív és a szem: a bűn a politika távlatában269
Földesi Tamás: A jogi és a politikai bűn néhány problémája286
Bayer Judit: A bűn és a büntetés mint jogi kategória293
Mester Béla: Bűn és hatalom alá vetettség - Az európai politikafilozófia egyik alapeleméről299
Kissné Novák Éva: A bűn és a nő309
Csák László: Havel bűne318
Tóth I. János: A környezettel szembeni bűnről325
"A bűnös-lét nem valamilyen bűn elkövetésének a következménye, hanem megfordítva: a bűnössé válás csak az eredendő bűnös-lét "alapján" válik lehetségessé"
Veress Károly: A bűn problémája és a végesség tapasztalata337
Ungvári-Zrínyi Imre: Bűn és önazonosság347
Kardos Gábor: Az édentől nyugatra - a bűn és az erőszak mint a nyugati gondolkodás princípiumai362
Krémer Sándor: Miért "bűn", ami nem bűn? - Ricahrd Rorty a fiatal Heidegger koncepciójáról 380
Nyirő Miklós: Bűn és önmegértés a "Lét és idő"-ben388
Susszer Zoltán László: Stanley Fish, avagy a bűn vonatkozásában kifejtett filozófiai teóriáknak nincs semmi gyakorlati haszna394
Alain Watt: Nietzsche, Bataille and Atheistic Sin402
Váradi Péter: Nietzsche perspektivikus bűn-kritikájának értelmezései - Danto, Nehamas, Clark412
Csontos Márton: A heideggeri bűnfenomén marxista recepciója - Lukács György Az ész trónfosztása és A társadalmi lét antológiájáról című művei alapján421
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem