A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az észleléstől a nyelvig

A X. MAKOG előadásai

Fülszöveg

A kötet a magyar megismeréstudomány egy évtizedes fejlődését és mai eredményeit mutatja be. A kognitív tudomány olyan terület, amelyre általában jellemző a kapcsolatkeresés és a párbeszéd az egyes szakterületek között. Ennek a kapcsolatteremtésnek van néhány sajátosan magyar vonása, melyek megjelennek a tanulmányok kínálta palettán. Az egyik annak észrevétele, hogy a kognitív beszédmód nem oldja meg a nyelvész, az etológus, a pszichológus vagy a filozófus kérdéseit, csak tágabb keretbe helyezi azokat. Mára jobb szakemberekké váltunk, de szeretnénk hinni, hogy továbbra sem vagyunk szakbarbárok, s éppenséggel a kognitív konferenciák sorozata révén sem. Tartalmát tekintve a természettudományos szemlélet, a naturalista hozzáállás felerősödése jellemzi a dolgozatokat. Ez megjelenik a kötet izgalmas elmefilozófiai, etológiai és fejlődés-lélektani kiindulású tanulmányaiban. A kognitív idegtudomány és az evolúciós szemlélet legátfogóbb alkalmazásait ismertető tanulmányokban mutatják meg a... Tovább

Tartalom

Pléh Csaba - Kampis György - Csányi Vilmos: A hazai kognitív tudomány egy évtizede 7
ELME, VILÁG ÉS NYELV A FILOZÓFIÁBAN
Vámos Tibor: Ontológiai nyavalyáink 11
Kelemen János: A nyelv: eszköz vagy maga az elme? Adalékok a kérdéshez 17
Kormos József: „Verumtamen sciendum, quod universale duplex est." Ockham a nyelv státusáról 25
Ropolyi László: A virtuális valóság természetéről 30
E. Szabó László: A matematikafilozófiai formalizmus találkozása az elmefilozófiai fizikaiizmussal 56
Tőzsér János: Az érzéki tapasztalat tartalma 61
ELME, VILÁG ÉS NYELV AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN
Dienes István: Az, amitől van, ami van abból, ami van 83
Juhász Levente Zsolt - Dr. Fehér László: A szinesztézia mai szemlélete 102
Pléh Csaba - Lukács Ágnes: Adaptáció és disszociáció a nyelv evolúciójában és patológiájában 120
Pólya Tamás - Tarnay László: Egyediség és reprezentáció 131
A KOGNITÍV TUDOMÁNY MODELLGYÁRA
Egri-Nagy Attila: A spirálok szépségéről 159
Geier János: „Ha", avagy a Gödel-paradoxon érvényességének korlátai 165
Kollár József: Sympathy for the Devil? A reprezentáció örömei: a „szimpátia" mint a művészi befogadás kulcsfogalma 176
Komlósi László Imre: A kompozicionalitástól a fogalmi ötvözésig: produktivitás és kollokációs erő a nyelvi szerkesztésben és a szövegalkotásban 199
A TUDAT A FOGALMI ELEMZÉS ÉS AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLATOK NÉZŐPONTJÁBÓL
Kiss Szabolcs: Megjegyzések napjaink megismeréstudományi tudatkutatásáról 211
Orbán Krisztina: Személyes azonosság vagy személyes kapcsoltság, avagy logikai kényszerpályák definíciós eljárásokban 228
Téglás Ernő: Nem tudatos hatások a döntéshozatalban: hogyan módosíthatja az előfeszítés a kereteffektust 238
MEGISMERÉSTUDOMÁNYI PARADIGMÁK ÉS EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA
Molnár Péter - Nemes László - Nagy Emese: Az evolúciós diád mint fejlődési rendszer: kölcsönös niche-konstrukció az újszülött-anya-kapcsolatban 261
Székely Anna - Sasvári-Székely Mária -Pléh Csaba: A „hosszú alléi" története. A dopamin d4-es receptor genetikai polimorfizmusának pszichológiai vonatkozásai 274
Virányi Zsófia - Topál József- Gácsi Márta - Miklósi Ádám - Csányi Vilmos: Kutya-ember-kommunikáció: a gazda figyelmi állapotának szerepe a kutya verbális jelekre adott reakciójában 292
Nemes László: Ember, állat, gép: a kognitív tudomány evolúciója 306
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem